logotyp
Login

2.B, třídní učitelka: Mgr. Jaromíra Herzigová

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

TÝDENNÍ PLÁN 22. 6. - 26. 6. 2020

Vážení rodiče, milé děti!
A je to tu – poslední „školní“ týden je před námi.
Klíče od šaten máte všichni odevzdané, děkuji za dokonale uskutečněnou akci.
Výtvarné práce dětem v tomto ...
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 21.6.2020: druháci v akci 13

Obrázků: 1-3 z celkem: 104    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

TÝDENNÍ PLÁN 15. 6. - 19. 6. 2020

Zdravím všechny v novém týdnu!
Ti, kteří ještě neodevzdali poslední Bodovky, pracovní sešity Mm, PR i PS (psaní, jen žlutý sešit, neodevzdávejte cvičný modrý) = kompletní sada, budou odevzdávat ...
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 14.6.2020: druháci v akci 12

Obrázků: 1-3 z celkem: 138    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

BODOVKY NA TÝDEN: 8. 6. - 12. 6. 2020

Vítám všechny v novém pracovním týdnu!
Tentokrát posílám informace k odevzdávání klíčků od šaten a jejich případnému vyklizení, odevzdávání poslední Bodovky a sešitů a informace o učebnicích a ...
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 7. 6. 2020: druháci v akci 11

Obrázků: 1-3 z celkem: 151    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

BODOVKY NA TÝDEN 1. 6. - 5. 6. 2020

Přeji krásný a pohodový další týden nám všem!
Prosím, věnujte pozornost této zprávě.
Bodovky za měsíc květen nyní nebudete odevzdávat. Bodovky budou definitivně ukončeny od pátku 12. 6. ...
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 30.5.2020: druháci v akci10

Obrázků: 1-3 z celkem: 41    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

BODOVKY NA TÝDEN: 25. 5. - 29. 5. 2020

BODOVKA 47: pondělí 25. 5. 2020ČJ PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV: b/p, d/t, ď/ť, h/ch, v/f, z/s, ž/š – procvičováníOn – line výuka ČJ dle rozpisu (učebnice strana 99)ČJ na papír 99/2 (10B)ČT 138 až ...
Více informací

24. 5. 2020: ZMĚNA VÝUKY OD 25. 5. 2020

Rozdělení dětí do skupin on – line výuky Skype

Skupina A:

2

4

5

8

15

16

18

 

 

Skupina B:

1

6

7

11

12

13

17

19

 

Rozvrh on – line výuky Skype (den, od - do, předmět, skupina)

PO

PO

ÚT

ÚT

ST

ST

ČT

ČT

9:00 10:00

11:00 12:00

9:00 10:00

11:00 12:00

9:00
10:00

11:00 12:00

9:00 10:00

11:00 12:00

9:00 10:00

11:00 12:00

ČJ

ČJ

M

M

ČJ

ČJ

M

M

PR

PR

A

B

B

A

A

B

B

A

A

B

Individuální konzultace on – line Skype
(po předchozí dohodě telefonem, emailem)

 

 

ÚT
13:00 – 14:00

 

 

 

 

 

 

24. 5. 2020: FOTOBÁSEŇ

Párovky a dělení?
Pro 2. B nic není.
Úsměvy vám zdobí líce,
jedniček je stále více!
Je vidět, že bez mučení
vrhnete se na učení.
A pak všichni, po práci,
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 23. 5. 2020: druháci v akci 9

Obrázků: 1-3 z celkem: 54    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

BODOVKA 46: pátek 22. 5. 2020

ČJ PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV: b/p, d/t, ď/ť, h/ch, v/f, z/s, ž/š – procvičováníDnes bude nejenom souboj ď a ť, ale poznáš, pokud budeš chtít, zajímavého ptáčka, který se umí potopit až 22 m pod ...
Více informací

BODOVKA 45: čtvrtek 21. 5. 2020

Dnes on – line výuka 11 : 00 – 12 : 00 M (připrav si učebnici M strana 20 až 30, také budeme procvičovat hbité pamětné dělení: 45/9, 10, 11, 12)ČJ PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV: b/p, d/t, ď/ť, ...
Více informací

BODOVKA 44: středa 20. 5. 2020

ČJ PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV: b/p, d/t, ď/ť, h/ch, v/f, z/s, ž/š – úvod a procvičováníČti: Nestůj jako dub a udělej dup.Pokud čteš podle pravidla z první třídy, tak jsi četl/četla obě vyznačená ...
Více informací

BODOVKA 43: úterý 19. 5. 2020

ČJ SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – opakování a procvičování ČJ ústně zopakuj si 93/růžový rámečekČJ ústně zopakuj si 94/růžový rámečekTaké si můžeš opakovat: Výukové video (YouTube, Slabiky dě, ...
Více informací

BODOVKA 42: pondělí 18. 5. 2020

ČJ SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – opakování a procvičování ČJ ústně zopakuj si 92/růžový rámečekTaké si můžeš opakovat: Výukové video (YouTube, Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - dočasně ...
Více informací

17. 5. 2020: FOTEČKOVÁ BÁSNIČKA

Kdo to píská písničky
a z dělení má jedničky?
Je to naše Lucinka!
Já chválím ji, jak maminka.Golf, počítač, cvičení,
pak buřtíků pečení.
Chemik Bára ještě píše,
dejte ...
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 17. 5. 2020: druháci v akci 8

Obrázků: 1-3 z celkem: 46    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

BODOVKA 41: pátek 15. 5. 2020

Dnes on – line výuka 11 : 00 – 12 : 00 ČJ (připrav si učebnici ČJ)ČJ SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – opakování a procvičování Vzpomínáte si na naši soutěž od první třídy? Najdeš – li české ...
Více informací

BODOVKA 40: čtvrtek 14. 5. 2020

ČJ SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – opakování a procvičování Výukové video – můžeš si připomenout, protože opakování je matka moudrosti (YouTube, Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - dočasně ...
Více informací

13. 5. 2020: Informace ŠD

Vážení rodiče,
prosíme o zaslání údajů pro vyúčtování plateb školní družiny do pátku 15. 5. 2020 na email:   miloslava.poznickova @zsnpr.cz
Uveďte, prosím:
- jméno a příjmení dítěte, třída
- číslo účtu
- variabilní symbol
Děkujeme.
Za školní družinu M. Pozníčková, vedoucí vychovatelka.

Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

BODOVKA 39: středa 13. 5. 2020

ČJ SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – opakování a procvičování Než začneš, je tu Brumíkův raníčekVýukové video – můžeš si stále opakovat (YouTube, Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - dočasně ...
Více informací

BODOVKA 38: úterý 12. 5. 2020

ČJ SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – opakování a procvičování Výukové video – můžeš si zopakovat (YouTube, Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - dočasně zveřejněno na přání paní učitelky Šárky)ČJ ...
Více informací

BODOVKA 37: pondělí 11. 5. 2020

ČJ SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – opakování a procvičování Výukové video (YouTube, Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - dočasně zveřejněno na přání paní učitelky Šárky)ČJ 84/růžový rámeček – ...
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 10. 5. 2020: druháci v akci 7

Nový člen třídy, křeček Lucí U., se jmenuje Limetka. Míšova číča nám bude určitě také představena nebo představen, pokud je to čičák.

Obrázků: 1-3 z celkem: 27    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

BODOVKA 36: čtvrtek 7. 5. 2020

Dnes on – line výuka 11 : 00 – 12 : 00 PRVOUKA (připrav si učebnici prvouky)
ČJ SLOVESA – opakování a procvičováníVýukové video (YouTube, Slovní druhy: Slovesa, čas v minutách 1:39)ČJ 82/růžový ...
Více informací

BODOVKA 35: středa 6. 5. 2020

ČJ SLOVESA – opakování a procvičováníČJ 81/růžový rámeček a také strana 105/5 – zopakuj si, co už jsme se společně učili, také si připomeň, že činnost může vyjadřovat i čas, kdy tuto činnost někdo ...
Více informací

BODOVKA 34: úterý 5. 5. 2020

ČJ PODSTATNÁ JMÉNA – opakování a procvičováníČJ 79 /růžový rámeček – zopakuj si, co už víš o podstatných jménechČJ na papír 79/2 (12B) – počáteční písmena vlastních jmen vyznač barevněČT čtení ...
Více informací

BODOVKA 33: pondělí 4. 5. 2020

ČJ MĚKKÉ A TVRDÉ SOUHLÁSKY – opakování a procvičováníČJ na papír 79/1 (20B) – datum, ČJ strana/cvičení, nadpis. Přepiš celý článek s doplněnými správnými: i, í, y, ýČJ ústně 79/ oranžové úkoly 1, 2, ...
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 3. 5. 2020: druháci v akci 6

Obrázků: 1-3 z celkem: 33    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

BODOVKA 32: čtvrtek 30. 4. 2020

Dnes on – line výuka 11 : 00 – 12 : 00 MATEMATIKA (připrav si na procvičování učebnice matematiky 1., 2. i 3. díl)
ČJ PŘEDLOŽKY, VLASTNÍ JMÉNA – procvičováníČJ učebnice 78/ stále si opakuj ...
Více informací

BODOVKA 31: středa 29. 4. 2020

ČJ PŘEDLOŽKY – procvičování ČJ učebnice 78/ opakuj růžový rámeček: Předložky jsou slova, která stojí obvykle před podstatnými jmény. Předložky jsou například: přes, v, pod, na, do, z, s, ke, od, k, ...
Více informací

BODOVKA 30: úterý 28. 4. 2020

ČJ PŘEDLOŽKY – úvod ČJ učebnice 78/ růžový rámeček: Předložky jsou slova, která stojí obvykle před podstatnými jmény (učebnice strana 105). Předložky jsou například: přes, v, pod, na, do, z, s, ke, ...
Více informací

BODOVKA 29: pondělí 27. 4. 2020

ČJ VLASTNÍ JMÉNA MĚST A VESNIC – procvičováníČJ učebnice 77/ růžový rámeček: Města a vesnice mají také svá vlastní jména. Vlastní jména měst a vesnic píšeme s velkým počátečním písmenem. Jména měst ...
Více informací

26. 4. 2020: VÍKENDOVÁ POŠTA

VAŠE KOMENTÁŘE K FOTOGRAFIÍM

Barborka: Posílám foto našich výtvorů. Barča statečně pletla houstičky, mašlovala, posypávala solí i sezamem. Zmizely dřív, než jsem stihla vyfotit, jak si ji ...
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 26. 4. 2020: druháci v akci 5

Obrázků: 1-3 z celkem: 45    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

BODOVKA 28: pátek 24. 4. 2020

Dnes on – line výuka 11:00 – 12:00 ČESKÝ JAZYKČJ VLASTNÍ JMÉNA MĚST A VESNIC – procvičováníČJ učebnice 77/ růžový rámeček: Města a vesnice mají také svá vlastní jména. Vlastní jména měst a vesnic ...
Více informací

BODOVKA 27: čtvrtek 23. 4. 2020

ČJ VLASTNÍ JMÉNA MĚST A VESNIC – procvičováníČJ učebnice 77/ růžový rámeček: Města a vesnice mají také svá vlastní jména. Vlastní jména měst a vesnic píšeme s velkým počátečním písmenem. Jména měst ...
Více informací

BODOVKA 26: středa 22. 4. 2020

ČJ VLASTNÍ JMÉNA MĚST A VESNIC – úvodČJ učebnice 77/ růžový rámeček: Města a vesnice mají také svá vlastní jména. Vlastní jména měst a vesnic píšeme s velkým počátečním písmenem. Jména měst nebo ...
Více informací

BODOVKA 25: úterý 21. 4. 2020

ČJ VLASTNÍ JMÉNA ZVÍŘAT – závěrečné opakováníČJ učebnice 76/ růžový rámeček stále si opakuj, co už všechno víme o podstatných jménech, kam náleží i vlastní jména. Vlastní jména zvířat píšeme ...
Více informací

BODOVKA 24: pondělí 20. 4. 2020

ČJ VLASTNÍ JMÉNA ZVÍŘAT – procvičování ČJ učebnice 76/ růžový rámeček zopakuj si, co už všechno víme o podstatných jménech, kam náleží i jména vlastní. Zapiš si za uši: Vlastní jména zvířat píšeme ...
Více informací

19. 4. 2020: RÝMOVAČKY PANÍ UČKY

Pro Barunku
Je tu Bára zase,
dnes však želvy pase.
Cvičí venku, cvičí doma,
na chůdách překročí Toma.
Pak postaví Legoland,
rýmovačce už je end.Pro Elišku
U ...
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 19. 4. 2020: druháci v akci 4

Obrázků: 1-3 z celkem: 73    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

19. 4. 2020: VYHODNOCENÍ BŘEZNOVÉ BODOVKY

KDOČJMRCELKEM 111219155286 2127
25177329 3901920129 411823151292 514323139305 6133
 25106
264 711429171314 8542271147 912522216363 10892479192 1110525248378 12116
22
Více informací

BODOVKA 23: pátek 17. 4. 2020

ČJ VLASTNÍ JMÉNA ZVÍŘAT – úvod Než začnešČJ učebnice 76/ růžový rámeček/ písmeno „e“: I zvířatům dává člověk jména.Jsou to vlastní jména zvířat a píšeme je také s velkým počátečním písmenem.
Více informací

BODOVKA 22: čtvrtek 16. 4. 2020

ČJ VLASTNÍ JMÉNA OSOB – opakování, procvičováníČJ učebnice 75/ růžový rámeček – stále si opakuj: Lidé mají jména a příjmení. Jména a příjmení jsou vlastní jména osob. Vlastní jména píšeme s velkým ...
Více informací

BODOVKA 21: středa 15. 4. 2020

ČJ VLASTNÍ JMÉNA OSOB – opakování, procvičováníČJ učebnice 75/ růžový rámeček – stále si opakuj: Lidé mají jména a příjmení. Jména a příjmení jsou vlastní jména osob. Vlastní jména píšeme s velkým ...
Více informací

BODOVKA 20: úterý 14. 4. 2020

ČJ VLASTNÍ JMÉNA OSOB – opakování, procvičováníČJ učebnice 75/ růžový rámeček – zopakuj si: Lidé mají jména a příjmení. Jména a příjmení jsou vlastní jména osob. Vlastní jména píšeme s velkým ...
Více informací

BODOVKA 19: středa 8. 4. 2020

ČJ VLASTNÍ JMÉNA OSOB – procvičováníČJ učebnice 75/ růžový rámeček – opět si zopakuj: Lidé mají jména a příjmení. Jména a příjmení jsou vlastní jména osob. Vlastní jména píšeme s velkým počátečním ...
Více informací

BODOVKA 18: úterý 7. 4. 2020

ČJ VLASTNÍ JMÉNA OSOB – úvodČJ učebnice 75/ růžový rámeček – zopakuj si: Lidé mají jména a příjmení. Jména a příjmení jsou vlastní jména osob. Vlastní jména píšeme s velkým počátečním písmenem. Už ...
Více informací

BODOVKA 17: pondělí 6. 4. 2020

ČJ OPAKOVÁNÍ, PROCVIČOVÁNÍ – podstatná jména, číslo jednotné a množné, ukazovací zájmenaČJ procvičování na papír – rozděl si papír na 4 sloupečky, nadepiš dnešní datum a podle vzoru vypracuj, vzor ...
Více informací

VÍKENDOVÁ CHVILKA POEZIE

BARUNKA
To koukáte, milé děti,
Bára mete z domu smetí.
Když uvaří rýži k masu,
k obědu zve celou chasu.
Nemá volnou ani chvilku,
teď spěchá na násobilku.
V krásně ...
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 4. 4. 2020: druháci v akci 3

Obrázků: 1-3 z celkem: 57    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

BODOVKA 16: pátek 3. 4. 2020

ČJ OPAKOVÁNÍ, PROCVIČOVÁNÍ – podstatná jména, číslo jednotné a množné, ukazovací zájmenaZopakuj si včerejší výklad:Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí, mohou také označovat množství – ...
Více informací

BODOVKA 15: čtvrtek 2. 4. 2020

ČJ PODSTATNÁ JMÉNA – opakování a procvičování, seznámení s číslem jednotným a množným a ukazovacími zájmeny (dnes ještě také nic na papír)
ČJ učebnice 74/4 – v modrém rámečku máme ...
Více informací

BODOVKA 14: středa 1. 4. 2020

ČJ PODSTATNÁ JMÉNA – opakování a procvičování, seznámení s přídavnými jmény
ČJ učebnice 74/3 – ústní procvičování – v tomto cvičení budeme používat nejen podstatná jména, ale i přídavná jména ...
Více informací

BODOVKA 13: úterý 31. 3. 2020

ČJ PODSTATNÁ JMÉNA – opakování a procvičováníČJ z učebnice na papír 74/2 – do knížky se nepíše, tak si na svém papíře udělej 3 sloupečky, první sloupeček nadepiš OSOBA/OSOBY, druhý sloupeček ...
Více informací

BODOVKA 12: pondělí 30. 3. 2020

1) ČJ PODSTATNÁ JMÉNA – opakování a procvičování
2) ČJ SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ – procvičení čtení a psaní slov s těmito skupinami

1) ČJ učebnice strana 74/1 „Jak se staví dům“ – důkladně ...
Více informací

Víkendová

Co dělají druháci,
když už mají po práci?
Pavlík hraje "země, město",
Eli umí válet těsto,
Lucí venku cvičí ráda,
protahuje svoje záda,
pěknou farmu slepičí
druhá Lucí vycvičí,
Sofča, Sebík domy staví,
Míša čte, jak webky praví,
Monča sama řízky dělá,
Míša na kole je skvělá,
mnohým roste, co jste seli,
veselo jste doma měli.
A já s želvou neakční
tvořím fotku legrační.

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 28. 3. 2020: druháci v akci 2

Obrázků: 1-3 z celkem: 33    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

BODOVKA 11: pátek 27. 3. 2020

PROTÁHNI SE – před prací /doporučené, není povinné (youtube - Štístko a Poupěnka - Hejbni kostrou)ČJ PODSTATNÁ JMÉNA – opakování a procvičováníČJ na papír 73/ 5 – pokud ti někdo nadiktuje, zkus si ...
Více informací

BODOVKA 10: čtvrtek 26. 3. 2020

ČJ PODSTATNÁ JMÉNA – opakování a procvičováníČJ učebnice 73/ zopakuj si, co jsou podstatná jména – růžový rámeček, ústněČJ na papír 73/4 – doplň do vět vhodná podstatná jména z nabídky, věty ...
Více informací

BODOVKA 9: středa 25. 3. 2020

ČJ PODSTATNÁ JMÉNA – procvičováníČJ učebnice 73/2 – na papír vypiš z článku Kominík slova, která jsou názvy osob, zvířat a věcí (14 slov = 14B), v rámci psaní se snaž psát hezky a čitelně a ...
Více informací

BODOVKA 8: úterý 24. 3. 2020

ČJ PODSTATNÁ JMÉNA

ČJ učebnice ústně:73/1 - Kominík (přečti si článek a ústně zkus splnit 3 oranžové a 2 fialové úkoly)
105/1 - Co jsou podstatná jména? Učebnice ti to zopakuje.
Více informací

BODOVKA 7: pondělí 23. 3. 2020

ČJ SLOHOVÉ CVIČENÍ

ČJ učebnice strana 72/ čti (v rámci ČT): Tomáš se umí omluvit/cvičení 1zopakuj si pravidla slušného chování/ růžový rámeček a cvičení 2 = dnes je práce z ČJ pouze ...
Více informací

VÍKENDOVÁ NEBODOVKA 21. 3. 2020: druháci v akci

Pozdravy vám posíláme,
všichni moc, moc vzpomínáme!

Obrázků: 1-3 z celkem: 28    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

BODOVKA 6: pátek 20. 3. 2020

ČJ – SHRNUTÍ O SOUHLÁSKÁCHČJ učebnice 71- růžový rámeček /dole – zopakuj si souhlásky, slabiky71/4 – na papír zkus domácí diktát s opravou podle učebnice (17B)ČT rozlož si i na víkend – strana 106/ ...
Více informací

BODOVKA 5: čtvrtek 19. 3. 2020

ČJ – OPAKOVÁNÍ: slabiky, slabikotvorné l, r, slova neslabičnáČJ učebnice 71/1 – v rámci ČT: báseň přečti 3krát hlasitě a náležitě vyslovuj71/2 – ústně, do knížky nepíšeme :-) , tedy rozděluj slova ...
Více informací

BODOVKA 4: středa 18. 3. 2020

ČJ SOUHLÁSKY OBOJETNÉČJ učebnice 70/2 - ústně; růžový a modrý rámeček - zopakuj si, připomeň si (tuto práci zahrnuji do ČT: čtení s porozuměním)ČJ na papír 109/3 (15B)
M PŘÍPRAVA NA NÁSOBENÍM ...
Více informací

BODOVKA 3: úterý 17. 3. 2020

ČJ OBOJETNÉ SOUHLÁSKY (téma)ČJ  učebnice 70/1 - nauč se pamětně obojetné souhlásky vyjmenovat, učebnicový úkol splň ústněČT čtení s porozuměním (5B) - pokud rodič potvrdí s podpisem, že dítě na ...
Více informací

BODOVKA 2: pondělí 16. 3. 2020

Využijte vysílání ČT UčíTelka, začínají od pondělí 16. 3. 2020!
odkaz na zpětné video
Pro 2. třídy zítra:
Téma: Zopakujeme si tvrdé a měkké souhláskyVyučuje: Mgr. Lada NovákováČJ ...
Více informací

BODOVKA 1: pátek 13. 3. 2020

ČJ OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ - tvrdé/měkké souhlásky, druhy vět dle výpovědi, četba s porozuměním, zdokonalování čtenářských dovedností
ČJ učivo 68na papír (vždy uvádějte strana/cvičení a datum ...
Více informací

12. 3. 2020: BODOVKA - aneb učíme se jinak

Vážení rodiče, milé děti!
Dnešním dnem se spolu začneme učit na dálku, ale věřím, že to společně zvládneme. Nejprve si dovolím seznámit rodiče s postupem, základními požadavky k práci apod.
Více informací

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy