Login

6.A, třídní učitelka: Mgr. Miroslava Pašková

Proměny třídní výzdoby

nástěnka s technikou kolem násHalloweenská výzdoba zmizela a než ji zcela nahradí ta vánoční, máme ve třídě i na chodbě docela pestrou směsku... Ve výtvarné výchově vznikla postupně akvária plná barevných rybiček, posléze obrázky techniky kolem nás, jak ji vidí čtvrťáci (pro některé pračka nebo mobil, pro jiné dva zamilovaní roboti :-D ).

Teď již děti s paní učitelkou Pozníčkovou tvoří obligátní vánoční přáníčka.
V geometrii jsme také přešli na vánoční téma - v rámci nácviku osové souměrnosti, rýsování trojúhelníků a kružnic se vlastně vánoční stromky a sněhuláci vyloženě nabízeli. Asi i proto nepřekvapuje, že děti navrhují věnovat se během hodin matematiky výlučně geometrii ;-)

Nejen zimní výzdoba

Halloweenská videa - animace s dětmi ze 4.A

Halloweenská videa - animace s dětmi ze 4.A
Na Halloween jsme si o přestávkách s dětmi přehrávali speciální videa z aplikace JibJab. Obličeje žáků a žákyň dostala nová těla - upíry, mumie, kostlivce... - a rozproudila se v rytmu známých songů ;-)

Pozn.: Zdá se, že přehrávání videí někdy zlobí (např. ve starém prohlížeči Explorer, možná v závislosti na instalovaných kodecích v PC), takže v případě potíží zkuste jiné zařízení.
 

Podzimní a halloweenská výzdoba

halloweenská nástěnkaDo naší třídy i na nástěnky na chodbě jsme připravili bohatou podzimní a halloweenskou výzdobu. Dráčky děti vytvořily v hodině geometrie, pavučiny a řetězy v hodině čtení za poslechu strašidelných balad ze sbírky Kytice, informační texty o Halloweenu v angličtině, další samozřejmě v hodinách výtvarné výchovy.

Děti poznaly jiné kultury v programu Edison

V rámci mezinárodního programu Edison hostila ZŠ Nad Přehradou zahraniční studenty pedagogiky z Evropy a Asie. Ti se jednak chodili celý týden dívat, jak probíhá naše výuka, jednak každý z nich připravil hodinu s přednáškou a aktivitami, které přiblížily dětem jeho rodnou zemi. Nakonec v pátek tito stážisté uvařili i tradiční pokrmy, a tak se prostřednictvím rozmanitých vůní a chutí mohl každý přenést třeba až do Indie.

Protože do představování kultur jiných zemí patří i tanec, můžete se podívat na krátké video, jak křepčila 4.A na jedné z přednášek: https://youtu.be/qIX-QVhgW7k

Volby do třídních funkcí

ukázka volebního plakátu do třídní funkceV prvních týdnech školního roku jsme potřebovali ustanovit do tradičních funkcí (předseda třídy, nástěnkář...) i poněkud netypických (např. manažer domácí přípravy) ty nejlepší a nejpovolanější. Místo nuceného přidělení funkcí a jejich rotace po týdnu se žáci a žákyně mohli ucházet o to, co je zajímá, a sice na celé pololetí.

To ale znamenalo, že si v zájmu o jednotlivé posty konkurovali. Museli si tedy připravit předvolební plakáty, pronést proslovy, a tak získat podporu většiny třídy v tajné volbě. Velký dík patří volební komisi, která několikrát po obědech pečlivě počítala volební lístky ;-)

Návštěva bezpečnostně preventivního programu

Jeden z žáků v hasičské přilběHned první týden letošního školního roku jsme tak jako většina tříd prvního stupně základních škol v Praze 15 navštívili bezpečnostně preventivní program, který nabízel bohaté statické a dynamické ukázky složek Integrovaného záchranného systému a také projekt POKOS naší armády.

Žáci a žákyně trénovali poskytování první pomoci, obdivovali koně jízdní policie a služební kynology, vyzkoušeli vojenskou výstroj, dokonce vytáhli do vzduchu vojenský padák, otestovali své znalosti dopravních předpisů... Teď už se můžeme ve třídě cítit bezpečně a připraveni na jakoukoli nesnáz ;-)

Video s padákem: https://youtu.be/41VRUHGnbKU

Zdobíme si velikonoční perníčky

Pěstujeme fazolky

Naše kočky :-)

Výlet do ZOO

Angličtina s Hayley

Byli jsme se podívat na Toničku

Pololetní vysvědčení :-)

Lertní tábor Praskolesy

Jarní příměstský tábor

Nabídka kroužků ve 2. pololetí

Nabídka kroužků ve 2. pololetí

Byl u nás Mikuláš :-)

Návštěva Toulcova dvora

Děti z 3.A jsou kreativní :-)

Obrázky z kuchyňských surovin - jak se nám povedly!

INFORMACE K UČIVU

Vážení rodiče, poslala jsem Vám hromadný e-mail s informacemi o učivu v následujících dnech. Pokud někdo z Vás e-mail nedostal, je to proto, že jsem asi špatně přečetla vaši adresu na seznamu, popř. jste ji vyplnit zapomněli či nebyli na schůzce. Vy, kteří jste ode mne žádný e-mail nedostali, pošlete mi, prosím, sami zprávu na můj e-mail na ivana111@centrum.cz a já si vaši adresu opravím.

Zde je obsah e-mailu:


Dobrý den,

 využívám toho, že mám pro vás nějaké informace, abych zároveň zkontrolovala, zda maily fungují.

 1) Příští pátek budou psát děti test z prvouky. Náměty k opakování najdete v učebnici na str. 15. Pokud si děti otázky projdou, neměly by mít s testem problém. Testové otázky sice nemusí nutně kopírovat tyto náměty, ale žádné záludnosti určitě nechystám.

 2) Kdo by se chtěl pojistit i pro případ horší známky, nabízím možnost referátu na příští středu (ještě před testem). Téma je Obec, kterou dobře znám. Budu ráda, když se nebudou opakovat samé Měcholupy, ale děti nám poví např. něco o obci, kde žijí jejich prarodiče, kde se narodily (a už zde nežijí) nebo kam jezdí na víkendy či na prázdniny. Bylo by fajn, kdyby podle nějaké osnovy uměly říct, jak se obec jmenuje, kde leží, kolik má obyvatel, jaký k ní mají vztah, jak vypadá náměstí/náves (kostel, historická památka, úřad, hospoda, obchod, škola apod.), zda v obci exiastuje nějaký společenský život či různé spolky (hasiči, myslivci, ochotníci apod.), jaké se zde pořádají akce, zda se k nějakému místu v obci váže nějaká pověst, zda zde žil nebo žije nějaká významná osobnost apod., zajímavosti vítám!

Referát není povinný, ale jak říkám, v prvouce není tolik šancí dostat známku, jako je tomu v matematice či češtině, takže kdo by chtěl jedničku....

Děti mohou referát i přečíst, ale ráda bych, aby alespoň něco dokázaly říct samy.

3) V pondělí na Pč budeme potřebovat: těstoviny (nevařené, i více druhů), luštěniny, rýži, kávová zrnka, semínka, skořápky apod. - vše, co najdeme drobnějšího ve spíži. Pokud možno co nejvíce více barev (červená čočka, hnědá káva, žluté těstoviny nebo kukuřice, šedá semínka) a v množství, aby to celé rozsypané zhruba pokrylo formát A4. Když bude víc, nevadí, děti zbytek přinesou zpět domů. Já také něco dodám z domova, takže snad se dílo zdaří.


Mějte hezký víkend a ať si děti před spaním zkusí teřba pár příkladů na násobení a dělení 1-5, popř. doplnit několik párových souhlásek uprostřed či na konci slov (doplňování h-ch, d-t, b-p ve slovech jako např. sníH, hraD, chléB apod.). Na tom teď již déle pracujeme a budeme i nadále.

Ivana Procházková

Zkrácené vyučování v pátek 7.10.2016

Z důvodu zabezpečení voleb v prostorách naší školy v pátek 7.10.2016 končí vyučování v 11:40 hod, Děti se naobědvají v průběhu 4. vyučovací hodiny a vracejí se zpět do třídy, kde na ně budu čekat. Odcházíme po skončení 4. hodiny, kde děti již naobědvané předávám do školní družiny, popř. posílám domů. Děti, které ve škole neobědvají, budou se mnou čekat 4. hodinu ve třídě na ostatní.
Školní družina zajišťuje normální provoz do 17:30h.
V případě druhého kola voleb bude stejný režim probíhat i v pátek 14.10.2016

Narozeninová girlanda

Čtenářský deník

Čtenářský deník

Milí rodiče, od 3. třídy ZŠ je běžné, že si děti v rámci výuky čtení vedou své čtenářské deníky. S Vašimi dětmi letos s touto praxí začínáme, už jsme si o tom ve výuce povídali. Byla bych moc nerada, kdyby se pro ně četba stala jen otravnou povinností. Chci, aby děti postupem času samy přišly na to, že číst je dobré. Proto zpočátku nebudu lpět na žádných striktních pravidlech a normách, kolik má každý povinně přečíst stránek a čeho, a nechám to jen na nich. Ať si Vaše děti samy vyberou, cokoliv určené ke čtení je zaujme (kniha, encyklopedie, časopis, komiks atd.), zkusí aspoň část přečíst a zaznamenat do čtenářského deníku. Čtenářský deník pak odevzdá vždy poslední den v měsíci (první záznam by tedy měli mít dětí hotový v pátek 30.9., ale nechám jim na to klidně ještě příští víkend a deníky budu vybírat až v pondělí 3.10.)

Záznam by měl obsahovat:

1. název knihy
2. jméno autora
3. jméno ilustrátora (je-li nějaký)
4. hlavní postavy
5. vlastními slovy převyprávěný děj nebo jeho část (např. nejlepší kapitola, příhoda, pohádka)
6. počet přečtených stran
7. má-li vaše dítě chuť, ať přidá vlastní obrázek

Dobrý čtenář by ve 3. třídě měl zvládnout až 100 stran za měsíc, ale jak jsem již řekla, nebudu na tom rozodně trvat. Nechci, aby četba skončila mou kontrolou, podpisem a známkou v deníku. Chci abychom si o přečtených knihách spolu povídali, a mnohem důležitější než počet přečtených stran pro mě bude, když poznám, že dítě skutečně samo četlo a dokáže o své četbě vyprávět ostatním a třeba je zkusit přesvědčit, že je kniha dobrá a proč by si ji ostatní měli přečíst, ale třeba i vyjádřžit, proč se mu kniha případně nelíbila.

Abyste měli lepší představu o tom, jak by mohl takový záznam v deníku vypadat, přikládám ukázku - neberte ji však prosím jako šablonu, každý jsme jiný a originalita všeho druhu je u nás ve 3.A vítána!!! :-)


Dopravně-bezpečnostní akce u přehrady

Milí rodiče,  v pátek 23.9. se naše třída zúčastnila dopravně bezpečnostní akce u Hostivařské přehrady. Podívejte se, jak jsme si to užili.

Jak jsme stavěli domečky pro skřítky a vytvářeli popletené stromy :-)


Milí rodiče,

od letošního roku jsem přebrala vaše děti a slibuji, že udělám vše, co bude v mých silách, aby byly spokojené, aby do školy chodily rády, aby byly otevřené všemu novému a neznámému, aby se ničeho nebály a nic je netrápilo, aby se naučily vše, co jsou jejich hlavičky schopny pojmout, aby se radovaly ze života ve třídním kolektivu a abyste i vy, rodiče, byli spokojeni.

Na těchto stránkách vám budu zanechávat hromadné vzkazy, pokyny, rady, doporučení i své prosby. A protože elektronický kontakt nikdy nenahradí ten osobní, ráda bych vás vyzvala, abyste neváhali mě v případě jakýchkoli problémů, dotazů nebo pochybností kontaktovat a domluvit si osobní schůzku, ať už ve škole nebo kdekoli jinde. Ujišťuji vás, že se vám budu se zájmem věnovat. Můžete mě proto kdykoli oslovit, ať už prostřednictvím vzkazu v notýsku, na mém osobním mailu ivana111@centrum.cz nebo na školním telefonu.

Vaše třídní učitelka

Ivana Procházková

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy