logotyp
Login

7.B, třídní učitelka: Mgr. Karolína Vávrová

Konzultace a socializační setkání žáků 2. stupně naší školy (VII.B)

Dne 16. 6. od 10,00 do 11,30 hodin.

Sraz u bočního vchodu školy (parkoviště aut, vstup do kanceláře ŠJ, školní pozemek)

Žák si s sebou přinese: žákovskou knížku, roušku, vyplněné čestné prohlášení (lze stáhnout z webu školy), psací potřeby, notýsek, materiály pro pedagogy jednotlivých předmětů, přezůvky.

Pokud by někdo přestupoval na jinou školu, vrátí kompletní sadu zapůjčených učebnic a klíček od šatní skříňky. Vrácení učebnic platí pro žáky, kteří dělali přijímací zkoušky na víceletá gymnázia bez ohledu na výsledek přijetí.

V případě dobrého počasí proběhne schůzka mimo budovu školy. Do budovy školy vstoupí jen ti žáci, kteří si ze třídy a šatních skříněk potřebují vyzvednout své osobní věci.

Škola v přírodě 27. 4. - 30. 4. 2020

Vzhledem k nastalé situaci se škola v přírodě ve dnech 22. 4. - 30. 4. 2020 (VI.B, VII.B, VIII.A, VIII.B) neuskuteční. Vybrané zálohy budou vráceny v plné výši.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Jan Nosek

Škola v přírodě 27. 4. - 30. 4. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva Vás prosíme o vstřícný přístup k vracení záloh na ŠvP. Zálohy budou, jak jsme již dříve uvedli, vráceny v plné výši po návratu žáků do škol. Pokud však někdo peníze požadujete vrátit neodkladně, obraťte se v této záležitosti na třídní učitele (emailové adresy jsou na webu školy). Nekontaktujte sami paní hospodářku.

Děkujeme za pochopení.
K. Dražanová, zástupkyně školy

Informace a podklady ke studiu

Milá třído,

v následujících týdnech budeme v situaci, se kterou nemáme nikdo z nás zkušenosti. Budeme spolu ve spojení pomocí elektronické komunikace. Pokusíme se najít cestu, jak se učit a jak naučené učivo procvičit, jak si ověřit, že jsme probranou látku správně pochopili, kde hledat pomoc, když něčemu nebudeme rozumět nebo když nám nebude něco jasné.
Postupně pro vás budu na tomto místě zveřejňovat studijní materiály z většiny předmětů, zdroje informací a přínosné podněty. Pokud kdokoliv z vás najde další dobré materiály, které by mohly ostatním v učení pomoct nebo budete mít zajímavý nápad, jak „učení na dálku“ vylepšit, neváhejte mně kontaktovat.
Žádná "mikroskopická potvůrka" nám ve vzdělávání nezabrání. Berte to jako výzvu, společně to určitě zvládneme.

Dodržujte prosím následující pravidla, která mohou být průběžně doplňována a upravována:

  1. sledujte tyto stránky pravidelně, nejméně jednou denně
  2. učte se pravidelně (snažte se učit podle rozvrhu do školy nebo si vytvořte vlastní studijní harmonogram)
  3. veďte si deník, co jste se kdy naučili a čemu jste se věnovali
  4. pracujte s tužkou a papírem, ne jenom s počítačem
  5. práci si schovávejte jako doklad a studijní materiál
  6. pro studium používejte učebnice a pracovní sešity
  7. pozorně se podívejte, jak bude vyučující práci kontrolovat nebo jak zjistíte správné výsledky
  8. komunikujte (napište mail mně nebo dalším vyučujícím), ptejte se, dejte o sobě vědět

 

Karolína Vávrová, třídní učitel
email: karolina.vavrova@zsnpr.cz

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy