Login

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Informace k rekonstrukci školy

Vážení rodiče,
v tomto týdnu byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce školy, následně bude provedena rekonstrukce povrchu vjezdu ke školní jídelně.
Vstup do jídelny pro vyzvedávání obědů, případně pro jednání s vedoucí školní jídelny p. Kadelovou, je nadále možný brankou u bočního vchodu do školy.

Pozvánka na adventní podvečer

Pozvánka na adventní podvečerZveme žáky, rodiče a přátele naší školy na setkání, při kterém zhlédneme krátká vystoupení dětí, zamyslíme se nad myšlenkami bratří Čapků, společně si zazpíváme, můžeme se zapojit do adventních soutěží, prohlédnout si výtvarné a literární práce dětí, vytvářet v dílničkách vánoční symboly a ochutnáme dobré pití i pečení v podvečerní kavárně.

Pojďme společně vstoupit do adventního času!

Ve čtvrtek 6.12. v 17 hodin v pavilonu U1

Zve pedagogický sbor školy a výbor Spolku rodičů ZŠ Nad Přehradou

Vstupné 20,- Kč

Naše škola je v tomto roce adoptivním rodičem klokana bažinného

Adopční list
https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat/184-aktualne-ze-zoo-praha/novinky-u-zvirat?d=168-klokan-bazinny&start=386

24. výroční setkání Přidružených škol UNESCO v Hlinsku 2018

24. výroční setkání Přidružených škol UNESCO v Hlinsku 2018Výročního setkání se zúčastnila Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy. Setkání se uskutečnilo v Hlinsku, hostitelskou školou bylo Gymnázium a SOU K.V. Raise. Po úvodním vystoupení RNDr. Rostislava Dvořáčka, ředitele školy, vystoupil také prof.PhDr. Stanislav Štech, CsC, předseda České komise UNESCO.

Tématické prezentace byly věnovány tradičním masopustním zvykům v oblasti Hlinecka - přednesla PhDr. Ilona Vojanová, s problematikou asimilace a revitalizace menšinových jazyků nás seznámil prof. PhDr. Leoš Šatava. Téma „Mezinárodní rok periodické soustavy prvků přednesl RNDr. Ing. Petr Distler.

Vycházky s odborným výkladem byly věnovány hlineckému Betlému – významné kulturní památce, historii pivovaru Rychtář.

Byla vyhlášena témata UNESCO pro rok 2019:
  • Mezinárodní rok ochrany jazyků a původních obyvatel
  • Mezinárodní rok umírněnosti
  • Mezinárodní rok periodické soustavy prvků

UMÍSTĚNÍ V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI - "Požární ochrana očima dětí"

V soutěži s názvem "Požární ochrana očima dětí", kterou každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, získal cenu žák 9. ročníku naší školy.
Slavnostní vyhodnocení republikového kola a předání cen proběhne v pátek dne 22. června 2018 na zámku v Přibyslavi.
K mimořádnému úspěchu gratulujeme.

Obrázek, který udělá radost hned dvakrát

Obrázek, který udělá radost hned dvakrátVýtvarné práce připravily s dětmi paní vychovatelky Miloslava Pozníčková, Marie Tučková a Šárka Mudrová. Blahopřejeme k úspěchu!

Jsme adoptivními rodiči varana moluckého

varan moluckýV letošním školním roce se naše škola stala adoptivním rodičem varana moluckého.

Projektový den 1. 6. 2017 " Udržitelný cestovní ruch" téma vyhlášené UNESCO pro rok 2017

Děti kromě projektů tříd měly možnost na prvním stupni poznat Indonésii formou her a na druhém stupni se setkat s cestovatelem Danielem Přibáněm, který velmi poutavě vyprávěl o cestě po Austrálii a Indonésii. Celou akci podpořil FINEP Hostivař, a.s.
Fotografie z projektového dne naleznete v sekci fotogalerie.

Úspěch dětí školní družiny

Do výtvarné soutěže "Za časů české královny Marie Terezie" bylo zasláno celkem 2895 prací. V I. kategorii - prostorové práce získala 1. cenu školní družina ZŠ Nad Přehradou "Vesnická škola". S dětmi práci připravily paní vychovatelky M. Pozníčková, J. Marková, M. Tučková, Š. Mudrová a M. Divišová.

Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie

Výstava k 300. výročí narození Marie TerezieVýstava prací žáků a dětí školní družiny je umístěna ve vstupní hale školy. Část výtvarných prací byla zaslána do soutěže "Za časů české královny Marie Terezie", kterou vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Putovní výstava o Karlu IV. – zhodnocení akce

Putovní výstava o Karlu IV. – zhodnocení akce Děkujeme všem, kteří se zúčastnili v minulých dnech putovní výstavy o Karlu IV. na naší škole. Velmi dobrý ohlas měla u návštěvníků jak část odborná, připravená pracovníky Pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, tak i část sestavená z prací žáků.Pro ...
Více informací

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy