Login

Anglický jazyk

Úkoly od 6. do 15. dubna

Minulý čas

V těchto odkazech naleznete vysvětlení minulého času/opakování:

https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E&list=PLpXZ5R_46PV4w10pKukgoBZ0O4sYR4YrD&index=80

https://www.youtube.com/watch?v=mwh_IWwwN8Y

dále přejděte ke krátkému testu:   
  1. zadejte www.socrative.com
  2. vpravo nahoře – kliknout login
  3. kliknout student login
  4. roomname: MARTINA5025
  5. kliknout JOIN
  6. zadat své jméno i příjmení
  7. Done

( v testu je 10 otázek, odpovídáte TRUE/správně or FALSE/chybně. Máte více pokusů – odpověď můžete opravit) Těším se na Vaši účast! Výsledky uvidím.

Easter is coming….. – poslech, pracovní list

Pracovní sešit strana 32 –vztažné věty,  prostudujte ještě v pracovním sešitě stranu 77

Vše zasílejte ke kontrole na můj email: martina.karnikova@zsnpr.cz

Nezapomeňte, že vše můžete procvičovat online na https://elt.oup.com/student/project, jsou zde i poslechy

Stále procvičujeme nepravidelná slovesa! www.englishpage.com  - irregular verbs

---------------------------------------------------------------------------------------------

Angličtina - info od pí Kárníkové zveřejněno 24.3.
Dle pokynů nevyžaduji povinnost zasílat úkoly emailem – je to jen možnost,  s dodatkem, že práci zkontrolujeme po příchodu do školy. Vypracovaných úkolů se mi sešlo opravdu málo (spolupracuji cca 3 žáci z každé třídy). Od ostatních zpětnou vazbu nemám.Komunikace s rodiči a žáky je povzbudivá. Jsou rádi za kontakt a zpětnou vazbu, pochvalu. Pro obě strany myslím v této situaci velmi potřebné, jen toto mnoho žáků nevyužívá.

Zadávám úkoly jak psané – cvičení z pracovního sešitu, či napsání pár větiček k tématu, vypsat novou slovní zásobu, tak i úkoly online. Snažím se dát dětem možnost být i se „zábavnou“ angličtinou, tipy k procvičení, četba, poslech. Neplánuji asi úplně jít dále v látce, spíše využiji čas k procvičování a prostému „bytí“ s angličtinou.

Práce do 2. dubna

Popřemýšlejte o důležitosti spánku – poslech, pracovní list.

https://gradus.cz/wp-content/uploads/45-Sweet-dreams.mp3.mp3

https://gradus.cz/wp-content/uploads/4-5-Sweet-Dreams-worksheet.doc

Zkuste se zaregistrovat na onlinepractice (již avizované v září) na:

www.projectonlinepractice.com, kod třídy je: C – 572 – 346 – 0310, též vložíte váš kód z kartičky v pracovním sešitě a můžete začít s procvičováním od 1. lekce a já vše uvidím.

Stále platí procvičování nepravidelných sloves: www.englishpage.com

Učebnice strana 87 How the tiger…? Otázky k textu zodpovědět do sešitu.

Vše mi můžete poslat ke kontrole emailem.

Good luck!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní list - vyplněný pracovní list mohou žáci poslat emailem paní učitelce Kárníkové nebo po návratu do školy odevzdat vyučujícímu v papírové podobě.

PS: vypracovat stranu 26 ale až po zopakování učiva na straně 77.


Reading / Oscar Wilde -The Nightingale and the Rose (slavík a růže)

https://www.helpforenglish.cz/cetba
četba doplněna mluveným slovem, níže v odkazu přehled slovíček, informace o autorovi, zájemci si mohou přečíst plnou verzi, či můžete pro porovnání přečíst i v češtině

Pro zájemce: napsat převyprávění příběhu - možno poslat na školní email martina.karnikova@zsnpr.cz

PS: strana 25 - vztažná zájmena, vysvětlení v pracovním sešitě strana 77.

Stále procvičovat nepravidelná slovesa.

www.elt.oup.com/student/project - možnost procvičení gramatiky a probraných slovíček, poslech k učebnici, velmi doporučuji!

Pro Vaše dotazy jsem k dispozici na školním emailu.      

  email: martina.karnikova@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy