Login

Český jazyk

Doporučená práce na období (1. 4. – 14. 4. 2020)

Ahoj třído,

děkuji za Vaši práci v uplynulém období. Podtržená cvičení zašlete do 14. 4. 2020 na email iveta.pitelova@gmail.com (jako minule zpracujte ve Wordu, popřípadě opět napište do emailu). Ostatní práci vypracujte do sešitů (mluvnice, sloh, literatura).

1.MLUVNICE

Téma: Opakování probraného učiva (pravopis, tvarosloví, skladba)

a/pravopis

uč. str. 49/cv.3, 4, 5

uč. str.45/cv.11

b/ tvarosloví

uč. str. 47/cv.4, str.35/cv.2

c/ skladba

uč. str. 73/cv.4, str.75/cv.7, str.80/cv.6 a, b

2. SLOH

Téma: Opakování slohových útvarů

a/ vybrat si slohový útvar (vypravování, charakteristika, popis osoby, subjektivně zabarvený popis, úvaha)

b/ zpracovat vybraný slohový útvar na libovolné téma (nezapomenout na název a osnovu)

3.LITERATURA

a/ dodělat práci z minulého období (K.H. Mácha – Máj)

b/ přečíst si oblíbenou knihu a zapsat do literárního sešitu (autor-stručné informace, doba, místo děje, hlavní postava/y – velmi stručná charakteristika, stručně děj, vlastní názor na knihu)

Přeji Vám hodně optimismu a krásné Velikonoce.

Iveta Pitelová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučená práce na období (24. 3. – 31. 3. 2020)

Ahoj třído,

děkuji Všem za práci v tomto složitém období. Doufám, že všechno společně zvládneme.

Podtržená cvičení zašlete do 31. 3. 2020 na email iveta.pitelova@gmail.com (práci zpracujte ve Wordu, popřípadě napište do emailu). Ostatní zadanou práci zpracujte do jednotlivých sešitů (mluvnice, literatura, sloh).

1.Mluvnice

Téma: Souvětí souřadné, podřadné (JR), opakování pravopisu

a/ pravopis: str.43/cv.7, str.46/cv.3

b/ JR: str.88/cv7

c/ souvětí souřadné, podřadné (znovu si zopakovat základní pojmy – souvětí podřadné, souřadné, spojovací výrazy, druhy VV, významové poměry mezi HV)

str.78/cv.1 a, b

str.79/cv.4

- pro aktivní žáky: str.79/cv.5 a, b

2.Sloh

Téma: Úvaha

Vybrat si aforismus (str.125-6,), citát (str.6b) – napsat do sešitu úvahu (zopakovat si str.125 - tabulka)

3.Literatura

Téma: Romantismus, K. H. Mácha

1/ Romantismus (světoví a čeští představitelé)

2/ K. H. Mácha (život, dílo)

3/ K. H. Mácha – Máj (literatura str.140)

a/ přečíst ukázku

b/ napsat, o jaký literární útvar se jedná

c/ stručně napsat děj

d/ str.140 – naučit se část Máje …první dvě sloky

- příště budeme pokračovat v rozboru


Přeji Vám hlavně hodně zdraví a dobrou náladu.

Iveta Pitelová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučená práce na období 12.3. – 24.3.2020

- zadané úkoly žáci mohou vypracovat do sešitu( mluvnice, literatura, sloh)
- v případě dotazů mě kontaktujte na email iveta.pitelova@zsnpr.cz
- práce bude zkontrolována po nástupu žáků do školy


1. Mluvnice

Téma: Složitější souvětí, interpunkce, opakování pravopisu

Práce s učebnicí

a/ opakování základních pojmů (souvětí souřadné, podřadné, spojovací výrazy)

b/ str.73/cv.4, str.76/cv.10 a,b,c,d

c/ str. 47/cv.5, str. 47/ str.6

Webové stránky nakladatelství Fraus; www.pravopisne.cz

2. Sloh

Téma: Úvaha

Práce s učebnicí

a/ nastudovat si slohový útvar úvaha

b/ napsat úvahu Rodiče a já

3. Literatura

a/ romantismus – světoví a čeští představitelé

b/ K.H. Mácha – život, dílo

c/ opakování literárních pojmů

email: iveta.pitelova@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy