Oddělení ŠD

Nabídka kroužků v rámci školní družiny pro školní rok 2017/2018

"Keramické modelování"/pro 1.ročník/       Pondělí 14,30 - 15,30 hod.
"Veselé pískání na flétnu"                         Pondělí 15,30 - 16,30 hod.
"Hrátky s jógou"                                      Úterý   14,30 - 15,30 hod.
"Vaření"/pro 3. a 2. ročník/                       Středa 15,30 - 16,00 hod.
"Sportovní hry"/pro 2. a 3. ročník/              Čtvrtek 14,30 - 15,30 hod.
"Vodní hrátky v bazénu"                           Pátek   13,15 - 15,15 hod.
Zájem o kroužky zapište dětem do notýsků. Pokud bude dostatečný zájem, kroužky zahájí činnost od října.


Plavání ŠD s Plaváčkem začíná již v pátek 22.9.2017. Přihlášené  děti s sebou budou mít v batůžku plavky, ručník,malou svačinu,pití. Dívky - koupací čepici,hřeben,gumičky.

ČERVEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Červnovou plavbu jsme zahájili celoodpoledním turistickým výletem do Divoké zahrady. Všichni námořníci zvládli cestu tam i zpět s úsměvem na tváři, zopakovali si orientaci v přírodě a dozvěděli se novinky o zvířátkách žijících v jednom z koutů našeho lesoparku.
V dalších dnech jsme se intenzivně věnovali přípravám na družinový trh a děti ze 4.oddělení pilovali divadelní představení. Všem rodičům, kteří se zúčastnili, moc děkujeme za návštěvu.
Poslední červnovou akcí bylo ,,zmrzlinové odpoledne".
A teď už hurá za prázdninovými zážitky. Všem dětem přejeme aby byly bohaté, radostné a bez úrazu a těšíme se na setkání v příštím školním roce.

Divadelní představení ŠD a prodejní výstava ŠD

KVĚTEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Květnovou plavbu jsme zahájili tvořením dárků pro maminky a hezkým povídáním o maminkách. Pro některé z nás se květnové ostrovy staly ostrovy dramatiky - zahájili jsme velké přípravy na červnové divadelní představení. Učíme se role, stavíme kulisy, připravujeme kostýmy a móóóc se těšíme na premiéru.
V předposledním týdnu k nám zavítali pejsci a my jsme se prostřednictvím vzdělávacího programu dozvěděli řadu nových informací o životě pejsků.
Jeden z nás - Filip Novotný -byl vylosován k převzetí ceny, kterou jsme získali ve výtvarné soutěži. Filip  svůj úkol zvládnul se vší vážností a velmi profesionálně.
Závěr měsíce patří velkým přípravám na prodejní družinovou výstavu - stříháme, lepíme, modelujeme a barvíme.
Pozítří se celá družinová posádka vydá na poslední plavbu.

DUBEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V tomto měsíci byly našim cílem EKO ostrovy. Všechny naše činnosti, vyprávění, hry, pohybové aktivity směřovaly k seznamování se s ochranou přírody a životního prostředí. Zaměřili jsme se především na zvířátka.
Začátek dubna jsme věnovali svátkům jara - připravovali jsme velikonoční výzdobu,učili jsme se velikonoční koledu a největší radost jsme měli z velikonočních dílen. Děti se na tvoření s rodiči velmi těšily a také si ho užily. Opět děkujeme paní Hurtové za ochotně a iniciativně dodaný materiál i velikonoční nápad.
Závěr druhého jarního měsíce patřil čarodějným tradicím a zvykům. Výrobu čarodějnice jsme propojili s eko poznatky a proto bylo její tvoření recyklací zbytkových materiálů.

BŘEZEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Po úspěšném zdolání karnevalových ostrovů jsme se nedočkavě vydali za prvními ohlasy jara. Při procházkách sledujeme a vnímáme probouzení jarní přírody, první lístečky, poupata a kytičky, nesmělé ptačí zpívání, prodlužování dne i změnu času.
Na květiny a zvířecí mláďátka jsme se zaměřili i při výtvarném tvoření. Kromě zvířátek a kytiček vytvořily děti krásná výtvarná dílka do soutěže ,,Požární ochrana očima dětí".
Moc nás potěšilo, že už zase můžeme hrát fotbal a skákat přes švihadla.
K prvnímu jarnímu měsíc patří i vyprávění o oblíbených pohádkových knihách a postavách. Děti bavilo nosit do družiny své oblíbené knížky a číst z nich ukázky. Pro velký zájem budeme v této činnosti pokračovat i v dalším měsíci - pravděpodobně až do konce školního roku.
Levobok a pravobok jsme si procvičili prostřednictvím pohybových i tvořivých her.
Část dětí se zúčastnila dalšího dílu ,,Malé technické univerzity" tentokrát s názvem Třídění odpadů.
Na závěr jsme se zasmáli s veselým divadýlkem, jeho herci i loutkami.
Zvedáme plachty a vyrážíme vstříc velikonočním zážitkům.

ÚNOR VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ze zimních ostrovů jsme zamířili za karnevalovým třeštěním, velím a zábavou. Lidé těchto ostrovů chodí stále v maskách a převlecích, a proto jsme se i my patřičně připravili. Vyráběli jsme klauny, škrabošky a masky. Některá oddělení soutěžila ve zpěvu a některá v tanci. Děti si připravovaly dramatizaci pohádek.
Něco málo jsme si řekli o masopustních tradicích a karnevalech.
Zajímavé bylo další setkání s lektorem Malé technické univerzity, tentokrát děti stavěly mosty.
Jeden týden jsme se věnovali přípravě celodružinového výtvarného projektu s názvem Život Marie -Terezie. Děti vytvořily s naší malou pomocí překrásnou vesnickou školu a při tom se dozvěděly drobnosti ze života Marie-Terezie.
Na konci únorového putování jsme se sešli ve školní tělocvičně při karnevalovém veselí. Všechny masky bravurně zvládly soutěžní disciplíny, zatancovaly si a nejzajímavější z nich převzaly zvláštní cenu z rukou vážené komise, kterou tvořila paní ředitelka s paní místostarostkou a zástupcem dětí. Měli jsme radost z toho, že díky sponzorským darům jsme mohli na závěr karnevalu odměnit všechny děti. Rodičům děkujeme za přípravu masek.

LEDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Leden byl bohatý na vše, co je spojeno s ledovým královstvím, sněhovými radovánkami a první pomocí a pomáháním celkově.
Svoji kreativitu a zručnost si děti procvičily při tvoření sněhových vloček, ledového království, rampouchů, sněhuláků, zimní přírody i zimního města.
Při pobytu na školní zahradě jsme vytvářeli ledové sochy a vyšlapávané obrázky. V době nepříznivého počasí jsme soutěžili v přefukování papírových koulí, v běžkování nasucho nebo v chůzi po ledových krách. Celý jeden týden jsme věnovali celodružinové soutěži PEXESOVÝ KRÁL. Králem -vlastně královnou se stala Eliška Dudešková.
Část dětí se zúčastnila projektu Malá technická univerzita s názvem ,, Jak se staví město". Pod odborným vedením s pomocí stavebnice LEGO děti nenásilnou formou rozvíjely technické a logické znalosti. Na závěr byly odměněny absolventským diplomem. A protože tato akce měla velký úspěch, budeme ji opakovat i v následujících měsících.
Poslední lednový týden jsme věnovali tématu ,,Muž přes palubu". Prostřednictvím her jsme se učili pomáhat a spolupracovat. Moc se nám líbila přednáška o první pomoci, kterou pro nás připravila paní učitelka Herzigová.
Nesmíme zapomenout ani na vzdělávací pořad ,,Středověká škola". Tento pořad byl odměnou za skvělé umístění naší ŠD ve výtvarné soutěži Karel IV. očima dětí. ( V konkurenci 10 000 prací jsme se umístili na druhém místě. Naše středověké tržiště je vystaveno v prostorách naší ZŠ)LEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠDLEDEN VE ŠD

PROSINEC VE ŠD

V prosinci jsme se vylodili na ,,Ostrovech vánočního těšení". Těšení jsme zahájili vyprávěním příběhu o sv. Mikuláši, pokračovali jsme příběhem, který se odehrál ve městě Betlémě a také vyprávěním o vzniku vánočního stromečku.
Starší děti navštívili již tradičně Šestajovice, tentokrát čokoládový program.
Všichni společně jsme vytvářeli čerty, anděly,betlémy i ozdoby na vánoční stromeček.
Při propátrávání ostrovů jsme se i protáhli při pohybových soutěžích a hrách - Čertování, Hledání anděla, lovení vánočního kapra.
Velkým zážitkem byla návštěva kouzelníka a bublinkové představení.

PROSINEC VE ŠD

LISTOPAD VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Říjen ve ŠD

Říjen ve ŠDCelý měsíc říjen jsme se věnovali změnám v podzimní přírodě. Pozorovali jsme lesopark, z podzimních listů jsme vytvořili housenky Podzimky, staré knoflíky a ,,ořezky z pastelek" nám posloužily k vytvoření podzimních stromů. Při vystřihování pavouků jsme si procvičili šikovnost a zručnosta, při vytváření ježků zase trpělivost. Nezapomněli jsme ani na zdravá jablíčka - malovali jsme  a soutěžili ve hře zvané ,,Jabkový mazec".
Radost nám udělala i dramatizace pohádky ,,O veliké řepě". Ale nejvíce jsme si užívali při vydlabávání dýní.
Za dýně moc děkujeme paní Hurtové,mamince Vojty z 1.B.

Říjen ve ŠD

Říjen ve ŠD

Říjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠDŘíjen v ŠD

Září ve ŠD

Září ve ŠDV září jsme navazovali přátelské vztahy za pomocí her, učili jsme se orientovat v přírodě, na vodě i v čase a pokusili jsme se o stavbu lodě. Při prozkoumávání lesoparku jsme objevili keltské hradiště ,,Šance" - to se nám moc líbilo.

Září ve ŠD

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


Login
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy