Login

Pokyny pro stravování


Platba obědů v naší jídelně probíhá zálohově (tzn. vždy na měsíc dopředu) a je prováděná bezhotovostním platebním stykem, proto je potřeba mít zavedený účet u jakéhokoli bankovního ústavu. S vyplněnou přihláškou ke stravování, zajdete do banky a zadáte trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem (pouze v případě, že máte účet u České spořitelny a.s.) na placení obědů.

1.Typ platby :

a) Inkaso: Souhlas s inkasem
Pokud budete platit ze sporožirového účtu, zadáte souhlas s inkasem v České spořitelně a.s. k 25. dni v měsíci. Číslo inkasního účtu je 100237021 / 0800. Vyplněnou přihlášku, kde bude uveden i variabilní symbol, s Vaším číslem účtu přinesete vedoucí ŠJ. Platba se provede automaticky ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s. a bude odpovídat počtu obědů v měsíci. Současně se budou odečítat řádně odhlášené obědy.

b) Bank. převodem: Trvalý příkaz
Pokud budete platit obědy z jiné banky, je potřeba si zařídit trvalý příkaz ve prospěch našeho čísla účtu: 2000894349/0800, na který budete posílat danou platbu podle dané skupiny strávníků. Trvalý příkaz prosím zadejte k 20. dni v měsíci (na měsíc následující). Převody mezi jednotlivými peněžními ústavy trvají déle a Vaše platba by měla být připsána nejpouději do posledního pracovního dne v měsíci.

Přeplatky stravného se vrací v červenci po vyúčtování.

2. Sazby stravného: na základě vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování se mění skupiny strávníků podle věku dítěte. Děti, které ve školním roce dovrší 7,11 a 15 let budou počítány v následující skupině již od začátku daného školního roku.

Cena obědů:

  1. skupina (7 – 10 let)               30,- Kč    (660,- Kč / měsíc)

  2. skupina (11 – 14 let)             31,- Kč    (682,- Kč / měsíc)

  3. skupina ( 15 a více)              32,- Kč    (704,- Kč / měsíc)

Cena je vypočítána pouze z nákladů na potraviny. Na dotovaný oběd, tj. jen za cenu potravin má nárok pouze žák, který je přítomen ve škole.

3. Objednávání obědů probíhá formou automatizovaného systému pomocí čipů. Každý strávník má přidělený identifikační čip, který slouží po celou školní docházku (1. až 9. třída) . Tento čip je nevratný a bude Vám prodán za 150,- Kč v kanceláři ŠJ. Čip je určen pro identifikaci strávníka, kontrolu odběru oběda a pro objednání jídla na příští den. Dětem při výběru a objednání jídla na příští den pomáhá pedagogický dozor. Pokud si strávník oběd neodhlásí a neprovede ani výběr menu č. 2, má automaticky objednaný oběd na další den s volbou menu č.1. Když si strávník čip zapomene, musí to nahlásit paní kuchařce a zapsat se na seznam, oběd dostane, ale bez možnosti volby. Volba menu č. 2 na následující den je možná nejpozději den předchozí ve škole do 14 hod. na školním terminále.
(Tzn. že na pondělí je možné si zvolit menu č.2 nejpozději ve čtvrtek  do14 hod.)

Č i p  j e   n e p ř e n o s n ý  a patří pouze žákovi, kterému byl vydán. Ztrátu čipu je nutné okamžitě ohlásit do školní jídelny, aby mohl být zablokován a nedocházelo k jeho zneužití jiným strávníkem.

P o z o r - při ztrátě je nutné si zakoupit čip nový!

4. Odhlašování obědů:

Pokud chcete strávníka odhlásit natrvalo ze školní jídelny, učiňte tak prosím výhradně písemně. Opět je potřeba čip zablokovat, aby nedocházelo k jeho zneužití jiným strávníkem.

Odhlašování obědů je ukončeno ve 14 hod. předchozího dne. Při náhlém onemocnění je možné si pro oběd samozřejmě přijít. Odhlásit oběd lze přes e-jídelníček nebo na telefonu: 226 806 003, na tomto čísle je záznamník, kde zanecháte vzkaz: a to jméno žáka, třídu a termín odhlášky, popř. můžete použít i e-mail: sj@zsnpr.cz

- vyjímečně před a po prázdninách končí odhlašování 3 - 5 dnů předem (kromě letních prázdnin - tam platí specifické podmínky) - informace jsou vždy na www stránkách.

5. Obědy pro nemocné děti se rodičům vydávají  p o u z e   p r v n í   d e n  nemoci dítěte, a to v době od 11:25 hod do 11:40 hod., viz. Řád ŠJ. Obědy pro nemocné děti budou vydány proti předložení čipu. Nelze si v době nemoci obědy vyzvedávat po celou dobu nepřítomnosti.

Pokud Vám bude něco nejasného ohledně školního stravování a jídelny, informace Vám ráda podá vedoucí školní jídelny, paní Kadelová na tel. č.: 226 806 003.
 

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy