Řád školní družiny

Informace k platbám
Platba ŠD 400 Kč měsíčně.
Platba za 1.pololetí k 15.9.2016 je 2000 Kč.
Platba za 2.pololetí k 15.2.2017 je 2000 Kč.
Číslo účtu školy je 2000887309/0800.
Přidělený variabilní symbol platí po celou dobu docházky dítěte do školní družiny.

JSME NA JEDNÉ LODI

Měsíční témata pro školní rok 2016/2017

 

 

 

Charakteristika

Projekt je zaměřen na vytváření kamarádských vztahů,poznávání sama sebe, rozvoj dovedností, schopnost sdělovat srozumitelnou formou své myšlenky, názory a pocity,učit se respektovat druhé lidi a uvědomit si, že mám právo být respektován, odolávání případným úskalím, nebezpečím a krizím,pomáhat dětem vyrůstat v sebeúctě, samostatnosti a zodpovědnosti.

Ucelenou motivací povedeme děti ke kamarádství, toleranci, ke skupinové činnosti, k rozvíjení tvořivé fantazie a k poznávání nových věcí.

Cílem je zažít s dětmi dobrodružství, společnou radost a učit se vzájemnému pomáhání.

 

 

 

ZÁŘÍ – Příprava na pevnině a nalodění

Seznámení se spoludružiníky-námořníky a cestovateli, také s kapitánkou a kormidelnicí(p.uč.), sestavení pravidel, název lodi,výroba vlajky, poslední výlety na pevnině s procvičením orientace.

 • Kruh přátelství

 • Malujeme moře,oceány,ostrovy,mořské živočichy,lodě

 • Keltské hradiště v našem lesoparku – orientace podle přírodních bodů a podle buzoly(kompasu) - odpolední turistický výlet

 

ŘÍJEN – Podzimní ostrovy

 • Trosečníci na ostrově (hry rozvíjející vzájemnou pomoc)

 • Jabkobraní

 

LISTOPAD- Ostrovy strašidel a duchů

 • Bláznivé odpoledne (módní přehlídka námořníků i cestovatelů, směšné soutěže)

 • Vzdělávací pořad - Pedagogické muzeum

 

PROSINEC – Vánoční ostrovy

 • Vánoční těšení,tvoření ozdob na radniční vánoční strom

 • Návštěva divadla Spejbla a Hurvínka

LEDEN – Ostrovy zimního království

 • Bacily útočí ( vyprávíme si, co jíme,připravíme zdravou svačinku, dodržujeme pitný reži

 • Muž přes palubu – podáváme první pomoc


ÚNOR – Ostrovy tance, divadla a karnevalového třeštění

 • Přijede k nám divadýlko

 • Karneval

 

BŘEZEN – Jarní ostrovy a velikonoční souostroví

 • Vítání jara

 • Velikonoční dílny – společně s rodiči si vytvoříme velikonoční dekorace


DUBEN –EKO OSTROVY

 • Rej čarodějnic – tvoříme z recyklovaného materiálu

 • Poznávání přírody,vyprávíme si,jak vypadá příroda v naší zemi, v zemích vzdálenějších a nejvzdálenějších

 

 

KVĚTEN – Souostroví sportu a zručnosti

 • Družinový trh – připravíme výrobky prodejní i pro radost (Den matek)

 • Turistický celoodpolední výlet do Divoké zahrady v našem lesoparku

ČERVEN – Odplouváme za prázdninovými zážitky

 • Den dětí

 • Setkání s vodními záchranáři
  Družinový trh

 

 

DESATERO SPRÁVNÉHO NÁMOŘNÍKA

 

1. Umím pozdravit – vstoupil jsem-pozdravím,odcházím-rozloučím se

2. Chci-li něco - řeknu prosím, dostanu-li něco - poděkuju

3. Nevyhledávám boj, neubližuju a neničím

4. Hodně piju pramenitou vodu a hodně se směju

5. Nepřekřikuju kamarády

6. Netrápím se – přijdu se rozdělit o každou starost i radost

7. Vážím si sám sebe i druhých

8. Nebojím se dělat chyby, jsou poučné

9. Umím se omluvit a mluvím pravdu

10. Respektuju pokyny kapitána a kormidelníka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


Login
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy