Login

Řád školní družiny

Informace k platbám
Platba ŠD 400 Kč měsíčně.
Platba za 1.pololetí k 15.9.2018 je 2000 Kč.
Platba za 2.pololetí k 15.2.2019 je 2000 Kč.
Číslo účtu školy je 2000887309/0800.
Přidělený variabilní symbol platí po celou dobu docházky dítěte do školní družiny.


KŘÍŽEM KRÁŽEM KALENDÁŘEM

         

ZÁŘÍ – Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří

              Činnosti a hry zaměřené na období babího léta, sklizně a vinobraní,
              vzájemné  seznamování.
              Připomínáme si: sv. Václav, 13.9. MD čokolády, 27.9. MD turistiky

              Akce: Program s asistenčním psem

 

ŘÍJEN – Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá, nedaleko zima bývá

              Činnosti a hry s využitím přírodnin, zaměřené na období posvícení,
              poutí, honů a pouštění draků.
              Připomínáme si: 9.10. Světový den pošty, 20.10, Světový den
              stromů, vznik ČR

              Akce: Divadlo S+H, Vystoupení v DPS

 

LISTOPAD – Když v listopadu krtek ryje, budou na Vánoce
              lítat komáři

              Činnosti zaměřené na období dušiček a přástek, lidová řemesla.
              Připomínáme si: 2.11. Památka zesnulých, 17.11. MD studentů,
                                     11.11. sv. Martin

              Akce: Svíčkárna Šestajovice

 

PROSINEC – Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží

              Činnosti a hry zaměřené na čas adventní, čertovské hrátky.
              Připomínáme si: sv. Mikuláš, sv. Barbora, sv. Lucie, 11.12. MD her

              Akce: Vánoční věnce

 

LEDEN – Jak vysoko leží v lednu sníh, tak vysoko zjara tráva poroste

              Činnosti a hry zaměřené na čas novoroční, Tří králů a sněhových
              radovánek.
              Připomínáme si: 10.1. MD tuleňů, lachtanů a velryb, 25.1. SD tance

              Akce: Sněhová olympiáda

ÚNOR – V únoru, když vítr neburácí, pak jistě v dubnu stromy kácí

              Činnosti a hry zaměřené na dobu Hromnic a Masopustu

              Akce: Karneval

 

BŘEZEN – Březen se umí pousmát, ale také pořádně zamračit

              Činnosti a hra zaměřené na čas probouzení přírody a mláďat,
              měsíc knihy.
              Připomínáme si: 8.3. MDŽ, 18.3. Ukliďme svět, 22.3. SD vody,
                                    29.3. SD hudby

              Akce: Literární čajovna, Úklidový den

 

DUBEN – V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom

              Hry a činnosti zaměřené na dopravní výchovu – měsíc bezpečnosti,
              období nestálého počasí, ptačího zpěvu, Velikonoce .
              1.4. Den ptactva, 22.4. Den Země, 30.4. Čarodějnice

              Akce: Velikonoční tvoření s rodiči

 

KVĚTEN – Studený máj – v stodole ráj

              Činnosti zaměřené na období květů, hry v přírodě.
             Připomínáme si: 1.máj, 4.5. Den hasičů, 13.5. Svátek matek,
             MD rodiny, 31.5. Otevírání studánek

             Akce: Milíčovský zookoutek

 

ČERVEN – Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení

              Činnosti zaměřené na pohyb a sport, loučení se školou a kamarády.
             Připomínáme si: 1.6. MDD, 8.6. MD oceánů, 2.6. MD čistého ovzduší

             Akce: Den dětí, Družinový jarmark

             

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy