Login

Řád školní jídelny

Výdejní doba je od 11:40 hod do 14:00 hodin

Způsob placení: bankovní převod

Termíny placení: vždy do posledního dne v aktuálním měsíci požadujeme zálohovou platbu na následující měsíc.

Odhlašování obědů je min. 1 den předem do 14 hod. Při náhlém onemocnění je možné si pro oběd přijít. Odhlásit oběd lze dle pravidel ŠJ přes e-jidelnicek, popř. na záznamník telefonu 226 806 003 nebo přes email: sj@zsnpr.cz

Přihlašování nových strávníků do školní jídelny v kanceláři školní jídelny po vyplnění přihlášky. Úplné odhlášení z obědů je platné pouze písemnou formou.

Při nedodržení platebních podmínek bude strávník vyloučen ze stravování.

Strávníci si připraví přidělené čipy, pokud si ho zapomenou, zapíší se na seznam u výdeje a vždy mají nárok pouze na menu 1!

Zařadí se do fronty a přistoupí k výdejnímu pultu s tácem, přiloží čip a obdrží oběd.

Po konzumaci odnesou strávníci tác s nádobím k umývárně, kde odloží použité nádobí na pult. Příbor do nádoby s vodou, prázdný tác dají na místo k tomu určené.

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny učitelského dozoru v prostorách jídelny a pokyny vedoucí kuchařky.

Chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování.

Jakékoli závady - technického nebo hygienického charakteru okamžitě hlásit vedoucí školní jídelny p. Kadelové v kanceláři.

Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně.

Výdej obědů v době nemoci: rodiče si oběd vyzvednou pouze první den nemoci, oběd jim bude vydán do přinesených nádob u postranního vchodu do školní jídelny v době od 11.25 hod do 11.40 hod. Tuto výdejní dobu je nutné dodržovat, aby nedocházelo ke křížení nádobí pro nemocné a zdravé strávníky (pokyn OHES). Pro informaci rodičů je jídelní lístek vyvěšen v prostorách vchodu (z venku) do školní jídelny.

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy