Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně : Mgr. Zuzana Staňková

Školní psycholog       : PhDr. Alena Křečanová
                                 Mgr. Petra Mikešová - speciální pedagog

PPP Jabloňová 30, Praha 10, tel: 272651082, 272657712

INFORMACE K ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE:

Výchovný poradce zajišťuje v průběhu celého školního roku:

Oblast vzdělávání

 • Péče o žáky: se zvláštními vzdělávacími potřebami
 • ohrožené rizikem školní neúspěšnosti
 • zdravotně postižené
 • talentované

Oblast výchovy

 • Péče o žáky: s výchovnými problémy
 • s poruchami chování
 • v náročných životních situacích
 • ze znevýhodňujícího sociálního a sociokulturního prostředí.

Oblast poradenství

 • poradenství k volbě povolání
 • informační a poradenská činnost pro žáky a zákonné zástupce žáků
 • metodická, informační a poradenská činnost pro ostatní pedagogické pracovníky školy
 • spolupráce s protidrogovým koordinátorem

Spolupráce s pedagogicko–psychologickou poradnou, Jabloňová 30, Praha 10

Metodická spolupráce s PhDr. Křečanovou a Mgr. Mikešovou pravidelně 1x až 2x do měsíce dle potřeby.

Vedení dokumentace

 • Plán činnosti výchovného poradenství
 • seznam žáků školy a tř. učitelů
 • odborné posudky, zprávy PPP a jejich evidence
 • zápisy z jednání výchovné komise
 • evidence žáků, kteří odcházejí na střední školy

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


Login
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy