Login

Výchovy

OBČANSKÁ VÝCHOVA OD 13. – 20. 3. 2020

Učebnice str. 45-50

Na základě jednotlivých referátů o všech krajích České republiky, které jste již skupinově prezentovali, doplnit informace z učebnice, internetových zdrojů např.

Památky UNESCO – iVysílání – Česká televize (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/)

Název: Národní klenoty

Kontakt na mne: zdenek.bartak@zsnpr.cz (od 16-1800 každý den)

TEST: OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. A, 7. B – PAMÁTKY UNESCO V ČR

 1. Kolik památek UNESCO je celkem v ČR?

 1. 13, b) 15, c) 14

 1. Kdy byly zapsány první památky z ČR na seznam UNESCO

 1. 1994, b) 1990, c) 1992

 1. Kolik jich bylo?

 1. 4, b) 3, c) 6

 1. V kterém městě stojí Chrám sv. Barbory (patronky havířů)?

 1. Jáchymov, b) Příbram, c) Kutná Hora

 1. Lednicko-Valtický areál vybudovali

 1. Lucemburkové, b) Lobkovicové, c) Lichtenštejnové

 1. Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť se nacházejí

 1. Trutnov, b) Telč, c) Třebíč

 1. Kladruby nad Labem jsou známy

 1. chovem koní, b) výrobou látek pomocí modrotisku, c) loutkářstvím

 1. Karlův most v Praze byl po svém zakladateli pojmenován až v roce

 1. 1900, b) 1870, c) 1918

 1. Kdo byl autorem slavné brněnské vily Tugendhat

 1. Ludwig Miese van der Rohe, b) Josef Gočár, c) Gottfried Semper

 1. V památce UNESCO zámku Litomyšli se narodil hudební skladatel

 1. Bedřich Smetana, b) František Mysliveček, c) Leoš Janáček

Klíč: https://www.unesco-czech.cz/

Zápis do sešitu: Učebnice str. 48-50

 

Ochrana přírodního a kulturního bohatství

 

Úmluva o ochraně kulturního dědictví UNESCO z roku 1972 charakterizuje kulturní krajinu jako „kombinované dílo přírody a člověka a doklad vývoje lidské společnosti a sídel v průběhu historie“. 

 

PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ BOHATSTVÍ
a) kulturní památky – věci hmotné povahy

 

b) duchovní dědictví – nehmotná povaha (lidová slovesnost, písně, díla spisovatelů a vědců, tradice, svátky)

 

c) chráněná území – zjisti a zapiš do sešitu (6 kategorií)

 

Přečti a zapiš vlastními slovy: Jak moderní člověk ničí krajinu a naopak se ji snaží zachránit?

 

Ekologie – vysvětli pojem

OBČANSKÁ NAUKA 6. 4. – 17. 4. 2020
NAŠE POTŘEBY STR. 54 – 55
DO SEŠITU NAKRESLI A ZAPIŠ.
PYRAMIDA HODNOT 
ÚKOLY:
ROZHODNI, KTERÉ POTŘEBY JSOU PRO TEBE DŮLEŽITÉ, BEZ KTERÝCH BYS NEMOHL ŽÍT, A KTERÉ NAOPAK MŮŽEŠ ODSUNOUT NA POZDĚJI
A ZDŮVODNI PROČ
POROVNEJ SVÉ POTŘEBY S POTŘEBANI JINÝCH KULTUR DLE JEDNOTLIVÝCH OBRÁZKŮ NA STR. 55 –
SVÉ POSTŘEHY ZAPIŠ DO SEŠITU
A ZDŮVODNI PROČ 
 
K PŘEMÝŠLENÍ:
JAK MŮŽEŠ USPOKOJIT SVOU POTŘEBU VZDĚLÁNÍ? 
CO PRO TO MŮŽEŠ NEBO MUSÍŠ UDĚLAT?

 

 

 

 

 

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy