Login

Žákovská rada

Téma projektu II. pololetí: Lužice a Lužičtí Srbové


Otázky mezitřídní soutěže – únor 2019

Odpovědi odevzdejte do zástupcovny do pátku 1.3.2019

I.A, I.B

1. Každý žák seřadí slova podle abecedy a pak je napíše na list papíru psacím písmem:

Německo,Polsko, Česko, města, hory, řeka, obyvatelé, zvyky, kroje, písně,

pohádky

 

II.A, II.B

1.Kolik samohlásek a kolik souhlásek je ve slově LUŽICE( Lužice. je název oblasti jako např. Morava, Slezsko aj.?

2.Vymysli slovo od písmene L, U, Ž, I, C, E

 

III.A, III.B, III.C

1.Zjisti název a nadmořskou výšku nejvyšší hory v Lužických horách.

2.Na hranici kterých států se tato hora nachází?

 

IV.A, IV.B

1.Do slepé mapy ČR zakresli Lužické hory.

2.V Lužických horách se nachází město Chřibská. Čím se v historii toto město proslavilo?

3.Na území kterých dnešních států se nachází oblast Lužice?

 

V.A, V.B

1. Jaké obory lidské činnosti se rozvíjely v Lužických horách od středověku?

2. Podél břehů jaké řeky se rozprostírá oblast Lužice?

3. Jsou Lužičtí Srbové Slované?

 

VI.A, VI.B

1.Kdo byl Petr Žitavský, jakým dílem se proslavil?

2.Kde se nachází na mapě Evropy město Žitava?

3.Do jakých okresů ČR zasahuje oblast Lužice?

 

VII.A, VII.B

1.Vládou kterého českého panovníka dochází k připojení Lužice k českému království?

2.Jaký je český název lužického města Görlitz?

3.V jaké spolkové zemi SRN se toto město nachází?

 

VIII.A

1.Jakým potravinářským výrobkem se proslavilo město Bautzen?

2.Jaký je český překlad názvu města Bautzen?

3.Zjisti český význam slov  lužické srbštiny : wohen,wječor,sotra.

 

IX.A

1.Popiš polohu města Žitavy.

2. V Žitavě nalezneme květinové hodiny. V jakém českém lázeňském městě jsou obdobné?

3. Vyhledejte informace o žitavském postním plátně. Co je na něm zobrazeno a k čemu se postní plátna používala?

Milé žákyně a milí žáci,

zvládli jste první pololetí školního roku 2018/19.

Blahopřejeme těm, kteří za uplynulých šest měsíců získali nové znalosti a dovednosti, mají v třídním kolektivu dobré kamarády a chodí do naší školy rádi. Jsme rádi, že jste často pomáhali slabším, vytvářeli si pěkné prostředí třídy a usilovně „bojovali" o dobrá umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích. Pokud se někdo nehezky choval k druhým nebo poškodil majetek školy, snad se nad sebou zamyslí a své chyby už nebude opakovat.

Společně se zástupci tříd vyhodnotíme výsledky mezitřídní soutěže ve čtvrtek 31.1. Svoláni budete školním rozhlasem. Z každé třídy 1. – 5.ročníku se zúčastní pět žáků (2 zástupci žákovské rady + tři vybraní žáci), ze tříd druhého stupně se kromě zástupců žákovské rady zúčastní všichni vyznamenaní žáci.

Úkol pro třídy - prosinec

Sbírejte vánoční balicí papír (můžete nový i již použitý). List musí být přesně velikosti A5 (menší ne, z většího odstřihnete).

Jednotlivé papíry po vánočních prázdninách přineste do školy, spojte je kancelářskou sponkou, přidejte lísteček s počtem papírů a odevzdejte do 11.1.2019 do zástupcovny.

Bodovat budeme celkový počet druhů papíru. Stejný druh se tedy počítá jen jednou.

Přejeme velký úspěch.

Na konci ledna bude vyhodnocení mezitřídní soutěže za první pololetí.

Žákovská rada informuje

své spolužáky a jejich rodiče, také všechny přátele školy, že v podzimním sběru papíru jsme vytřídili a odevzdali celkem 8 170 kg. Máme radost, že se do akce zapojily všechny třídy. Uvádíme je v přehledu od nejúspěšnějších:
2.B,6.A,2.A,5.A,3.A,4.B,8.A,1.A,4.A,1.B,7.B,7.A,6.B,3.C,5.B,3.B,9.A.

V měsíci listopadu jsme si začali připravovat program na adventní vystoupení a soutěže. V mezitřídní soutěži se bude hodnotit nejlepší báseň. Musíme v ní použít přidělená slova, která mají vztah k bratrům Čapkovým.

V prosinec bude plný adventních akcí, poznávání tradic a jsme zvědaví, jak dopadne čtenářská beseda. Před školou se rozsvítí stromek, snad se příchozím zalíbí.

Vaše/naše žákovská rada

Žákovská rada v ZŠ Nad Přehradou

Žákovská rada v ZŠ Nad PřehradouJe nás celkem třicet čtyři a každá třída má dva zástupce. Naše skupina se bude scházet minimálně jednou do měsíce, abychom se informovali o akcích školy a řekli si, jak jsme se do nich zapojili.

Škola pořádá celoroční mezitřídní soutěž, do které se body získávají splněnými úkoly, zapojením žáků do sportovních a vědomostních soutěží, výzdobou a pořádkem ve třídě nebo přátelským chováním i pomáháním slabším.

V listopadu jsme si vybrali klokana bažinného z pražské ZOO a stali se adoptivními rodiči na jeden rok.

V prvním pololetí se v třídních projektech zajímáme o osobnost Karla Čapka a jeho rodinu. Literární a ilustrátorskou prací Josefa Čapka se zabývají zejména žáci prvního stupně. Novinářská práce a cestovatelské zážitky inspirují naše starší žáky. O Vánocích si připomínáme výročí úmrtí K. Čapka, a proto i během adventního podvečera 6.12. si odkaz této významné české rodiny připomeneme.

Naším patronem je paní zástupkyně Dražanová a pomáhat jí bude paní učitelka Přibylová.

Tuto zprávu zapsaly členky žákovské rady Helena (IX.A) a Míša (VIII.A)


Vybrané práce tříd z celoroční soutěže

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy