Login

Žákovská rada

Úkol pro třídy - prosinec

Sbírejte vánoční balicí papír (můžete nový i již použitý). List musí být přesně velikosti A5 (menší ne, z většího odstřihnete).

Jednotlivé papíry po vánočních prázdninách přineste do školy, spojte je kancelářskou sponkou, přidejte lísteček s počtem papírů a odevzdejte do 11.1.2019 do zástupcovny.

Bodovat budeme celkový počet druhů papíru. Stejný druh se tedy počítá jen jednou.

Přejeme velký úspěch.

Na konci ledna bude vyhodnocení mezitřídní soutěže za první pololetí.

Žákovská rada informuje

své spolužáky a jejich rodiče, také všechny přátele školy, že v podzimním sběru papíru jsme vytřídili a odevzdali celkem 8 170 kg. Máme radost, že se do akce zapojily všechny třídy. Uvádíme je v přehledu od nejúspěšnějších:
2.B,6.A,2.A,5.A,3.A,4.B,8.A,1.A,4.A,1.B,7.B,7.A,6.B,3.C,5.B,3.B,9.A.

V měsíci listopadu jsme si začali připravovat program na adventní vystoupení a soutěže. V mezitřídní soutěži se bude hodnotit nejlepší báseň. Musíme v ní použít přidělená slova, která mají vztah k bratrům Čapkovým.

V prosinec bude plný adventních akcí, poznávání tradic a jsme zvědaví, jak dopadne čtenářská beseda. Před školou se rozsvítí stromek, snad se příchozím zalíbí.

Vaše/naše žákovská rada

Žákovská rada v ZŠ Nad Přehradou

Žákovská rada v ZŠ Nad PřehradouJe nás celkem třicet čtyři a každá třída má dva zástupce. Naše skupina se bude scházet minimálně jednou do měsíce, abychom se informovali o akcích školy a řekli si, jak jsme se do nich zapojili.

Škola pořádá celoroční mezitřídní soutěž, do které se body získávají splněnými úkoly, zapojením žáků do sportovních a vědomostních soutěží, výzdobou a pořádkem ve třídě nebo přátelským chováním i pomáháním slabším.

V listopadu jsme si vybrali klokana bažinného z pražské ZOO a stali se adoptivními rodiči na jeden rok.

V prvním pololetí se v třídních projektech zajímáme o osobnost Karla Čapka a jeho rodinu. Literární a ilustrátorskou prací Josefa Čapka se zabývají zejména žáci prvního stupně. Novinářská práce a cestovatelské zážitky inspirují naše starší žáky. O Vánocích si připomínáme výročí úmrtí K. Čapka, a proto i během adventního podvečera 6.12. si odkaz této významné české rodiny připomeneme.

Naším patronem je paní zástupkyně Dražanová a pomáhat jí bude paní učitelka Přibylová.

Tuto zprávu zapsaly členky žákovské rady Helena (IX.A) a Míša (VIII.A)


Vybrané práce tříd z celoroční soutěže

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy