Login

Zeměpis

Vodstvo ČR

Atlas str. 7

1. Zopakuj si pojmy: povodí, rozvodí, úmoří, meandr, ústí, soutok řek.

2. Pomocí atlasu a mapky doplň řeky, které 3 řeky jsou nejdelší na území ČR, ke kterým úmořím patří ČR.

3. Na Testi.cz - vyplň test (řeky - slepá mapa), není to nejlehčí, ale pokus se, pošli ofocený výsledek testu.

Budu se těšit na Vaše výsledky.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Geomorfologie ČR 

Školní atlas ČR a Evropa str. 4 - 5.

Do mapky z minulého týdne doplň další pojmy: Západní Karpaty - Vněkarpatské sníženiny číslo: 73, 74, 75, 76, 77.

Slovensko-moravské Karpaty 84, 85, Západní Beskydy 89, Západopanonská pánev 93.

Zapiš do mapky pod písmenem A Sněžka, B Klínovec, C Smrk, D Luž, E Milešovka, F Čerchov, G Plechý, H Tok, CH Velká Deštná, I Praděd, J Lysá hora.

Chválím 4 žáky z 8.B a 1 žákyni z 8.A. Doufám, že se přidáte i další. Zdraví Iva Ouběchová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Česko - geomorfologické členění povrchu   

Česká vysočina / pracuj s atlasem Česká republika a Evropa /

Atlas str. str. 4 - 5 / obkresli obrys mapky /

Zapiš do sešitu podsoustavy a vyznač do slepé mapy pouze daná čísla / pohoří /

  • Šumavská podsoustava 1, 4, 6
  • Česko-moravská p. 11, 13, 16, 23
  • Krušnohorská p. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32
  • Krkonošsko-jesenická p. 35, 36, 39, 40, 43, 49, 52, 53
  • Poberounská p. 60
  • Česká tabule
  • Středoevropská nížina

 Slepou mapku stačí ofotit a poslat, ráda se podívám, jak jste si s tím poradili (iva.oubechova@zsnpr.cz).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Česko v Evropě, Vývoj státního zřízení
učebnice str. 70-73

Odpověz na otázky a vypracuj do sešitu:

1. Napiš sousedící státy ČR.
2. Ke kterému moři má ČR nejblíže.
3. Součástí kterých organizací je ČR.

Vývoj státního území: školní atlas ČR a Evropy str. 25.

1. rok 1918 - 1938 napiš název
2. rok 1938 - 1945 napiš název
3. rok 1945 - 1992 napiš název
4. rok 1993 napiš název

Úkol pro zvídavé: učebnice str. 72  otázky a úkoly ?/ modrý otazník/

Česko - přírodní poměry
učebnice str. 74- 76

opakovat: na straně modře uč. str 74 Vysvětli vznik vrásy. Jak se nazývá děj, při kterém vzniká.Jaký je rozdíl mezi horninou a minerálem.

odpověz do sešitu na dané otázky:

1. na jaké 2 geologické části se dělí ČR
2. Hercinské vrásnění uveď příklady
3. Alpinské vrásnění uveď příklady
4. Sopečná činnost v ČR uveď příklady
5. ústně otázky a úkoly str. 1,2,3.

Působení ledovce v ČR str. 76, zapiš do sešitu:

1. najdi na mapě ČR ledovcová jezera v ČR
2. Ve kterém pohoří se nachází
3. vyjmenuj 5 jezer ledovcového původu

využij k prohloubení znalostí pořadu ČT1, Déčko odpolední pořad Učitelka

 email: iva.oubechova@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy