Login

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Organizační informace

Změny v rozvrhu jednotlivých tříd pro týden 17.12. – 21.12. 2018 jsou žákům a jejich zákonným zástupcům sděleny přes notýsky na úřední sdělení.

Ve dnech 3.1. – 4.1. 2019 je pro žáky ředitelské volno. Výuka v roce 2019 na naší škole začne dne 7.1.2019.

Připomínáme termín třídních schůzek dne 9.1.2019

Vánoční přání pro Ježíškova vnoučata

Vánoční přání pro Ježíškova vnoučataI žáci naší školy se zapojili do projektu Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata.
Vyrobili jsme a nakreslili vánoční přání pro babičky a dědečky do domovů seniorů. Snažili jsme se jim tak zpříjemnit vánoční čas a pomoci se splněním přání.


Kouzelné Vánoce přeje
2.A,B; 3.A,B,C; 4.A,B; 5.A; 7.A,B; 8.A a školní družina.

Taková obyčejná krabice od bot

Taková obyčejná krabice od bot

Chtěla bych poděkovat žákům ze třídy 7.B za krásný dárek k letošním Vánocům. Dát bylo pro mne v tomto případě mnohem víc než dostat.

Sedmáci totiž přišli úplně sami s nápadem zapojit se do charitativní akce. Naplnili obyčejné krabice od bot mnoha dárky pro děti, které vyrůstají v horších životních podmínkách. Žáci krabice zabalili, nadepsali štítky a naskládali do velkých tašek. S kolegou Noskem jsme dárky odvezli na sběrné místo. Věřte nám, milí žáci, že jsme krabice předávali s velkou hrdostí na vás i na vaše rodiče, kteří naši akci podporovali.

Děkuji

K. Dražanová, třídní VII.B

Informace k rekonstrukci školy

Vážení rodiče,
v tomto týdnu byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce školy, následně bude provedena rekonstrukce povrchu vjezdu ke školní jídelně.
Vstup do jídelny pro vyzvedávání obědů, případně pro jednání s vedoucí školní jídelny p. Kadelovou, je nadále možný brankou u bočního vchodu do školy.

Naše škola je v tomto roce adoptivním rodičem klokana bažinného

Adopční list
https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat/184-aktualne-ze-zoo-praha/novinky-u-zvirat?d=168-klokan-bazinny&start=386

24. výroční setkání Přidružených škol UNESCO v Hlinsku 2018

24. výroční setkání Přidružených škol UNESCO v Hlinsku 2018Výročního setkání se zúčastnila Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy. Setkání se uskutečnilo v Hlinsku, hostitelskou školou bylo Gymnázium a SOU K.V. Raise. Po úvodním vystoupení RNDr. Rostislava Dvořáčka, ředitele školy, vystoupil také prof.PhDr. Stanislav Štech, CsC, předseda České komise UNESCO.

Tématické prezentace byly věnovány tradičním masopustním zvykům v oblasti Hlinecka - přednesla PhDr. Ilona Vojanová, s problematikou asimilace a revitalizace menšinových jazyků nás seznámil prof. PhDr. Leoš Šatava. Téma „Mezinárodní rok periodické soustavy prvků přednesl RNDr. Ing. Petr Distler.

Vycházky s odborným výkladem byly věnovány hlineckému Betlému – významné kulturní památce, historii pivovaru Rychtář.

Byla vyhlášena témata UNESCO pro rok 2019:
  • Mezinárodní rok ochrany jazyků a původních obyvatel
  • Mezinárodní rok umírněnosti
  • Mezinárodní rok periodické soustavy prvků

UMÍSTĚNÍ V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI - "Požární ochrana očima dětí"

V soutěži s názvem "Požární ochrana očima dětí", kterou každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, získal cenu žák 9. ročníku naší školy.
Slavnostní vyhodnocení republikového kola a předání cen proběhne v pátek dne 22. června 2018 na zámku v Přibyslavi.
K mimořádnému úspěchu gratulujeme.

Obrázek, který udělá radost hned dvakrát

Obrázek, který udělá radost hned dvakrátVýtvarné práce připravily s dětmi paní vychovatelky Miloslava Pozníčková, Marie Tučková a Šárka Mudrová. Blahopřejeme k úspěchu!

Jsme adoptivními rodiči varana moluckého

varan moluckýV letošním školním roce se naše škola stala adoptivním rodičem varana moluckého.

Projektový den 1. 6. 2017 " Udržitelný cestovní ruch" téma vyhlášené UNESCO pro rok 2017

Děti kromě projektů tříd měly možnost na prvním stupni poznat Indonésii formou her a na druhém stupni se setkat s cestovatelem Danielem Přibáněm, který velmi poutavě vyprávěl o cestě po Austrálii a Indonésii. Celou akci podpořil FINEP Hostivař, a.s.
Fotografie z projektového dne naleznete v sekci fotogalerie.

Úspěch dětí školní družiny

Do výtvarné soutěže "Za časů české královny Marie Terezie" bylo zasláno celkem 2895 prací. V I. kategorii - prostorové práce získala 1. cenu školní družina ZŠ Nad Přehradou "Vesnická škola". S dětmi práci připravily paní vychovatelky M. Pozníčková, J. Marková, M. Tučková, Š. Mudrová a M. Divišová.

Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie

Výstava k 300. výročí narození Marie TerezieVýstava prací žáků a dětí školní družiny je umístěna ve vstupní hale školy. Část výtvarných prací byla zaslána do soutěže "Za časů české královny Marie Terezie", kterou vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Putovní výstava o Karlu IV. – zhodnocení akce

Putovní výstava o Karlu IV. – zhodnocení akce Děkujeme všem, kteří se zúčastnili v minulých dnech putovní výstavy o Karlu IV. na naší škole. Velmi dobrý ohlas měla u návštěvníků jak část odborná, připravená pracovníky Pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, tak i část sestavená z prací žáků.Pro ...
Více informací

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy