Login

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2019

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2019Ve středu 15. května se naše škola již tradičně připojí k celonárodní sbírce Dne proti rakovině.

Výtěžek ze sbírky bude použit na podporu projektů nádorové prevence, pomoc onkologickým pacientům, na podporu dovybavení onkologických pracovišť a na výzkum.

Děkujeme všem dárcům.

BubbleStar 2019

BubbleStar 2019Naše škola pořádá pod vedením Mgr. Ivety Pitelové již 6. ročník celopražské pěvecké soutěže BubbleStar.

Více informací k soutěži naleznete na adrese www.bubblestar.cz

Přijďte podpořit naše soutěžící, těšíme se na Vás.

Jarní sběr papíru

proběhne 6. a 7.5.2019 vždy od 7,00 do 8,00 hodin.

Prosíme o dodržení následujících instrukcí:
  • papír musí být svázán, nesmí být volně, ani obalen folií či odevzdán v igelitové tašce
  • do sběru nevkládejte knihy s tvrdými deskami
  • větší množství papíru prosíme odevzdat přímo do sběrny (adresa: KOVOŠROT GROUP s.r.o., Ke Kablu 289/7, Praha 10 Dolní Měcholupy)
  • na místě nahlaste jméno žáka, školu a třídu
  • papír by měl být zvážen – významně tak pomůžete zrychlit průběh akce


Děkujeme za spolupráci

Informace k průběhu zápisu žáků do budoucích prvních tříd

Vážení rodiče, aktuální informace k průběhu zápisu do prvních tříd najdete v části Rodičům budoucích prvňáčků

Školní rok plyne ...

Více se dozvíte v sekci Žákovská rada.

Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem 2019

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti, kladného vztahu ke knihám, utužení našich třídních kolektivů a statečnosti si dovolujeme oznámit, že se blíží další Andersenovská noc, která v tomto roce připadá na dny 29.-30.3.2019

S knihou přenocují ve škole třídy I.B, III.B, III.C a V.A.

Týden škol UNESCO a projekty naší školy

Naše škola jako člen Sítě přidružených škol Unesco se svými třídními projekty připojuje k plnění vyhlášeného  tématu na období 2018/19 Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel. Konkrétně se budeme věnovat jazyku a tradicím Lužických Srbů. Slovanské kořeny a společné soužití v jednom státě v období středověku jsou dostatečným důvodem k prohloubení znalostí našich žáků o této skupině obyvatel. Více najdete v sekci Žákovská rada.

Celoškolní projekt se bude týkat druhého tématu vyhlášeného Sítí škol Unesco Mezinárodní rok periodické soustavy prvků. Žáci se zapojují i do výtvarné soutěže se stejným zaměřením, které pořádá Památník Lidice.

Zápis do 1.ročníku školního roku 2019/2020

Zápis do 1.ročníku školního roku 2019/2020

Zápis proběhne ve dnech 9.4. a 10.4.2019 vždy od 14,00 do 18,00 hodin.

Podrobnější aktualizované informace najdete v části Rodičům budoucích prvňáčků

Máme děti, které umějí pomáhat

Máme děti, které umějí pomáhatMáme děti, které umějí pomáhat?
Určitě ano, protože více než 150 dětí nabídlo svoji pomoc Motolské nemocnici. Jejich vánoční ozdoby mohou povzbudit nemocné z Hematologické kliniky.
Děkuji všem dětem, které se do této dobrovolnické akce zapojily. Naplnily své poslání pomáhat druhým. Rovněž podpořily i vlastní odpovědnost za ochranu zdraví, které je vždy tou nejvyšší hodnotou.
H. Tyranová

Vánoční přání pro Ježíškova vnoučata

Vánoční přání pro Ježíškova vnoučataI žáci naší školy se zapojili do projektu Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata.
Vyrobili jsme a nakreslili vánoční přání pro babičky a dědečky do domovů seniorů. Snažili jsme se jim tak zpříjemnit vánoční čas a pomoci se splněním přání.


Kouzelné Vánoce přeje
2.A,B; 3.A,B,C; 4.A,B; 5.A; 7.A,B; 8.A a školní družina.

Taková obyčejná krabice od bot

Taková obyčejná krabice od bot

Chtěla bych poděkovat žákům ze třídy 7.B za krásný dárek k letošním Vánocům. Dát bylo pro mne v tomto případě mnohem víc než dostat.

Sedmáci totiž přišli úplně sami s nápadem zapojit se do charitativní akce. Naplnili obyčejné krabice od bot mnoha dárky pro děti, které vyrůstají v horších životních podmínkách. Žáci krabice zabalili, nadepsali štítky a naskládali do velkých tašek. S kolegou Noskem jsme dárky odvezli na sběrné místo. Věřte nám, milí žáci, že jsme krabice předávali s velkou hrdostí na vás i na vaše rodiče, kteří naši akci podporovali.

Děkuji

K. Dražanová, třídní VII.B

Informace k rekonstrukci školy

Vážení rodiče,
v tomto týdnu byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce školy, následně bude provedena rekonstrukce povrchu vjezdu ke školní jídelně.
Vstup do jídelny pro vyzvedávání obědů, případně pro jednání s vedoucí školní jídelny p. Kadelovou, je nadále možný brankou u bočního vchodu do školy.

Naše škola je v tomto roce adoptivním rodičem klokana bažinného

Adopční list
https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat/184-aktualne-ze-zoo-praha/novinky-u-zvirat?d=168-klokan-bazinny&start=386

24. výroční setkání Přidružených škol UNESCO v Hlinsku 2018

24. výroční setkání Přidružených škol UNESCO v Hlinsku 2018Výročního setkání se zúčastnila Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy. Setkání se uskutečnilo v Hlinsku, hostitelskou školou bylo Gymnázium a SOU K.V. Raise. Po úvodním vystoupení RNDr. Rostislava Dvořáčka, ředitele školy, vystoupil také prof.PhDr. Stanislav Štech, CsC, předseda České komise UNESCO.

Tématické prezentace byly věnovány tradičním masopustním zvykům v oblasti Hlinecka - přednesla PhDr. Ilona Vojanová, s problematikou asimilace a revitalizace menšinových jazyků nás seznámil prof. PhDr. Leoš Šatava. Téma „Mezinárodní rok periodické soustavy prvků přednesl RNDr. Ing. Petr Distler.

Vycházky s odborným výkladem byly věnovány hlineckému Betlému – významné kulturní památce, historii pivovaru Rychtář.

Byla vyhlášena témata UNESCO pro rok 2019:
  • Mezinárodní rok ochrany jazyků a původních obyvatel
  • Mezinárodní rok umírněnosti
  • Mezinárodní rok periodické soustavy prvků

UMÍSTĚNÍ V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI - "Požární ochrana očima dětí"

V soutěži s názvem "Požární ochrana očima dětí", kterou každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, získal cenu žák 9. ročníku naší školy.
Slavnostní vyhodnocení republikového kola a předání cen proběhne v pátek dne 22. června 2018 na zámku v Přibyslavi.
K mimořádnému úspěchu gratulujeme.

Obrázek, který udělá radost hned dvakrát

Obrázek, který udělá radost hned dvakrátVýtvarné práce připravily s dětmi paní vychovatelky Miloslava Pozníčková, Marie Tučková a Šárka Mudrová. Blahopřejeme k úspěchu!

Jsme adoptivními rodiči varana moluckého

varan moluckýV letošním školním roce se naše škola stala adoptivním rodičem varana moluckého.

Projektový den 1. 6. 2017 " Udržitelný cestovní ruch" téma vyhlášené UNESCO pro rok 2017

Děti kromě projektů tříd měly možnost na prvním stupni poznat Indonésii formou her a na druhém stupni se setkat s cestovatelem Danielem Přibáněm, který velmi poutavě vyprávěl o cestě po Austrálii a Indonésii. Celou akci podpořil FINEP Hostivař, a.s.
Fotografie z projektového dne naleznete v sekci fotogalerie.

Úspěch dětí školní družiny

Do výtvarné soutěže "Za časů české královny Marie Terezie" bylo zasláno celkem 2895 prací. V I. kategorii - prostorové práce získala 1. cenu školní družina ZŠ Nad Přehradou "Vesnická škola". S dětmi práci připravily paní vychovatelky M. Pozníčková, J. Marková, M. Tučková, Š. Mudrová a M. Divišová.

Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie

Výstava k 300. výročí narození Marie TerezieVýstava prací žáků a dětí školní družiny je umístěna ve vstupní hale školy. Část výtvarných prací byla zaslána do soutěže "Za časů české královny Marie Terezie", kterou vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Putovní výstava o Karlu IV. – zhodnocení akce

Putovní výstava o Karlu IV. – zhodnocení akce Děkujeme všem, kteří se zúčastnili v minulých dnech putovní výstavy o Karlu IV. na naší škole. Velmi dobrý ohlas měla u návštěvníků jak část odborná, připravená pracovníky Pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, tak i část sestavená z prací žáků.Pro zájemce jsme připravili stručné ...
Více informací

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy