Jméno:
Heslo:

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr papíruVe dnech 22. – 23. října 2019 vždy od 7,00 hodin bude u bočního vchodu naší ZŠ probíhat sběr papíru.
Vybírat budeme časopisy, noviny, nepotřebné knihy (bez pevných vazeb), kartony, smíšené papíry atd. To vše, prosím, svažte do hromádek/balíků pro lepší manipulaci a zvažte.
Prosíme, abyste větší množství papíru odváželi přímo do sběrny (adresa: KOVOŠROT GROUP s.r.o., Ke Kablu 289/7, Praha 10 Dolní Měcholupy), na místě nahlaste jméno žáka, školu a třídu.
Hmotnost sběru i třídu nahlásíte žákovské službě u kontejneru.
Nebalte sběr do igelitových tašek!!
Více informací k této akci poskytne Mgr. Štěpán Kanov.

Zpráva z XXV. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

XXV. setkání proběhlo ve dnech 22.-24.9.2019 ve Znojmě. Organizátorem letošního setkání byla Základní a mateřská škola JUDr. Josefa Mareše Znojmo.

Konference se konala v krásném prostředí Louckého kláštera. Přítomné členy setkání uvítala Mgr. Eva Hubalková, ředitelka školy a pan Jan Grois, MBA , starosta Znojma. Předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. ocenil činnost přidružených škol v oblasti vzdělávání, kultury i ochrany přírody. Připomněl význam J.A. Komenského v oblasti vzdělávání, jeho didaktické metody i nadcházející 350 . výročí úmrtí.

Mgr. Gabriela Hagarová se ve svém vystoupení zaměřila na připravované změny ve společném vzdělávání žáků s odlišnými životními i kulturními podmínkami. Prezentace Lenky Reiterové se věnovala významné přírodní lokalitě Podyjí.

Projednána bylo nové znění Charty škol UNESCO a její základní tři pilíře, jež se školy zavázaly upevňovat a rozvíjet:

  1. celosvětové občanství, kultura míru a nenásilí
  2. udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl
  3. mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví

V hostitelské škole účastníci konference využili možnosti navštívit hodiny výuky nebo diskutovat s pracovníky školního poradenského pracoviště.

Vyhlášenými tématy pro rok 2020 jsou

  • 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského
  • Zdraví rostlin
  • 30 let od Sametové revoluce

Z naší školy se setkání zúčastnily Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy a Mgr. Kateřina Dražanová, zástupkyně ředitelky

Sledujte nabídky kroužků pro děti

I v letošním školním roce pro vás máme pestrou nabídku kroužků a mimoškolních aktivit pro Vaše děti. Nabídku průběžně aktualizujeme v sekci Aktivity a soutěže/kroužky.

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/20 bude zahájen dne 2.září 2019

Informace k vyučování pro žáky 2. - 9. ročníku
2.9. zahájení v 8,00 hod., vyučování 8,00 - 8,45 hod.
3.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. s třídními učiteli
4.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. s třídními učiteli, některé třídy II.stupně vzdělávací akce
od 5.9. vyučování podle rozvrhu včetně odpolední výuky

Informace k vyučování a režimu školy pro žáky 1. ročníku
2.9. slavnostní zahájení na nádvoří školy v 8,25 hod. Ze slavnostního zahájení školního roku budou pořizovány v budově školy a na nádvoří ilustrační fotografie a audiovizuální záznam. Vyučování 8,30 - 9,30 hod. Provoz školní družiny zajištěn od 6,30 hod. Obědy 11,00 - 11,30 hod. Schůzka rodičů od 16,00 hod.
3.9. vyučování 8,00 -  9,40 hod.
4.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. činnosti podle pokynů třídních učitelů
od 5. 9. vyučování podle rozvrhu

Režim školní družiny
od 2.9. vždy od 6,30 do 17,30 hod.

Režim školní jídelny
2.9. vydávání obědů  11,00 - 11,30 hod.
3.9 a 4.9. od 11,40 hod.
od 5.9. dle řádného režimu ŠJ

Projektový den se vydařil

Projektový den se vydařil

Po mnoha dnech příprav mohly jednotlivé skupiny žáků prokázat své znalosti a předvést své dovednosti. Nejlépe se podařilo splnit zadané úkoly skupině č. 8. Téma projektu ke 150. výročí periodické tabulky prvků, které bylo vyhlášeno pro školy Unesco, jsme zpracovali velmi podrobně v mnoha aktivitách. Garantem PD byli letos vyučující přírodovědných předmětů Mgr. I. Tomeš, Mgr. K. Vávrová a Mgr. Š. Kanov. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout některé činnosti dětí a v záložce Žákovská rada se od 17.6. objeví postřehy jednotlivých účastníků.

Informace k dočasnému výpadku emailových služeb

Chtěli bychom vás informovat o politováníhodné situaci. Dne 25.5. ve večerních hodinách byl náš emailový server napaden hackerem. Následkem tohoto útoku byla dočasná nefunkčnost emailových služeb a velké množství emailů se bohužel nepovedlo zachránit.

Za způsobené komplikace se velmi omlouváme.

Fimak s.r.o., správce emailových služeb školy

Vážení rodiče,

seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 (registrační čísla) najdete zde. Děkujeme za spolupráci při zápisu a těšíme se na vaše děti. V případě, že byste se nakonec rozhodli pro jinou školu, dejte o této změně vědět paní zástupkyni Mgr. K. Dražanové (katerina.drazanova@zsnpr.cz)

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to od středy 15. 5. 2019 v úředních hodinách v kanceláři školy.

Zákonní zástupci účastníků řízení, kteří podali žádost o odklad začátku povinné školní docházky a doložili ji všemi požadovanými dokumenty, si mohou vyžádat od stejného data písemné rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2019/20.

Ředitelka školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Týden škol UNESCO a projekty naší školy

Naše škola jako člen Sítě přidružených škol Unesco se svými třídními projekty připojuje k plnění vyhlášeného  tématu na období 2018/19 Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel. Konkrétně se budeme věnovat jazyku a tradicím Lužických Srbů. Slovanské kořeny a společné soužití v jednom státě v období středověku jsou dostatečným důvodem k prohloubení znalostí našich žáků o této skupině obyvatel. Více najdete v sekci Žákovská rada.

Celoškolní projekt se bude týkat druhého tématu vyhlášeného Sítí škol Unesco Mezinárodní rok periodické soustavy prvků. Žáci se zapojují i do výtvarné soutěže se stejným zaměřením, které pořádá Památník Lidice.

Máme děti, které umějí pomáhat

Máme děti, které umějí pomáhatMáme děti, které umějí pomáhat?
Určitě ano, protože více než 150 dětí nabídlo svoji pomoc Motolské nemocnici. Jejich vánoční ozdoby mohou povzbudit nemocné z Hematologické kliniky.
Děkuji všem dětem, které se do této dobrovolnické akce zapojily. Naplnily své poslání pomáhat druhým. Rovněž podpořily i vlastní odpovědnost za ochranu zdraví, které je vždy tou nejvyšší hodnotou.
H. Tyranová

Naše škola je v tomto roce adoptivním rodičem klokana bažinného

Adopční list
https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat/184-aktualne-ze-zoo-praha/novinky-u-zvirat?d=168-klokan-bazinny&start=386

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy