logotyp
Login

3.A, třídní učitelka: Mgr. Hana Tyranová

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Pokyny k výuce

Dle krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení bude od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 na naší škole probíhat vyučování formou distanční výuky.

Vyučování pro žáky začíná v 8,00 hod.

Společná platforma pro práci je G Suite (Google classroom, Meet, Gmail).

 

Od 19. 10. -  23. 10. on-line výuka bude probíhát:

 

Český jazyk

On-line hodiny budou k dispozici každý školní den mimo středu v 8:15. Ve středu on -line hodina bude začínat až 9:10.

 

Matematika

On-line hodiny budou k dispozici každý školní den mimo pátek a středu v 10:15.
21.10. -krátké opakování z matematiky na začátku hodiny ČJ.

 

Prvouka

on-line hodiny budou k dispozici každé úterý a čtvrtek v 11:10.

 

Pracovní činnosti

Výuka bude probíhat ve středu 11:10 : on–line vstup  cca na 15 minut

 

Výtvarná výchova

Výuka bude probíhat podle rozvrhu ve čtvrtek v 12:00: on–line vstup na 5-15 minut

 

Tělesné výchova

Výuka bude probíhat podle rozvrhu (tj. pondělí, středa). Žáci budou samostatně pracovat na zadaných úkolech. On–line vstup s vyučujícím v pátek 11:10.

 

Dobrovolné aktivity pro děti pro třídu 3. A. Kurz čtení a jiné aktivity se ŠD je každý den v 12:45. Tento kurz je i pro všechny děti.

 

Ostatní předměty jako je AJ, HV jsou v časech podle rozvrhů od kolegů, pí Lhotové a p Nožičky.

 

Děkuji za vaši vstřícnost, podporu a rozumný přístup 

 

Hana Tyranová, třídní učitelka

ANGLIČTINA, procvičujeme počítání do 10 :-)

ANGLIČTINA, procvičujeme počítání do 10 :-)

Domácí příprava do 26. 6. - závěrečné opakování a procvičování učiva

Milí rodiče, milé děti,
přiblížil se nám konec školního roku a s tím i opakování probraného učiva.

Čj téma: Praktická příprávná cvičení
str. 104 - k článku "Kotě" máme několik cvičení, na která můžete ústně odpovědět
str. 105 - přehled slovních druhů, můžete si je pročíst (s některými druhy jsme se již seznámili)
str. 106 - přečtěte si rozdělení hlásek 
str. 107 - zopakujte si druhy vět
str. 109 - 116 - cvičení na doplňování, můžete si některé cvičení vybrat a napsat

M téma: Opakování z geometrie
str. 44/1, 2, 5, 6 - ústně
str. 44/3, 4, 7 - písemně do sešitu
str. 45 - 46 - příklady k opakování učiva

Pr pracovní sešit
str. 55/8, 9
str. 56/ 1 - 5

Přeji Vám hezké prázdniny
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Domácí příprava do 19. 6.

Domácí příprava do 19. 6.Milí rodiče, milé děti,
v českém jazyce budeme procvičovat párové souhlásky, v matematice zakončíme odčítání do 100 a v prvouce se podíváme na proměny přírody v létě. 

Čj téma: Párové souhlásky na konci slov
str. 102/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem.
str. 102/2, 4 - písemně do sešitu
str. 102/ 5 - ústně
str. 103/1 - přečtěte si článek a ústně povězte větu o každém obrázku

Písanka
str. 31, 32

Čítanka
str. 155-159 - článek si několikrát přečtěte
str. 160-161 - přečtěte si básničky

M téma: Odčítání do 100
str. 43/1, 2, 3 - ústně
str. 43/4 - písemně do sešitu
str. 43/5 - dobrovolně

MPS
str. 36/1, 2, 3, 4

Pr učebnice
str. 62, 63

Pr pracovní sešit
str. 53/1, 2, 3
str. 54/4, 5, 6
str. 54/7 - dobrovolně
str. 55/8, 9

Posílám Vám moc pozdravů
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Domácí příprava do 12. 6.

Domácí příprava do 12. 6.

Milí rodiče, milé děti,
v českém jazyce nás čeká už zakončení párových souhlásek na konci slov, v matematice  budeme procvičovat odčítání do sta a v prvouce probereme téma U vody a ve vodě. 

Čj téma: Párové souhlásky na konci slov
str. 100/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 100/2 - písemně do sešitu, cvičení můžete zkrátit o 3 slova
str. 100/3 - písemně do sešitu
str. 100/4, 5 - ústně
str. 101/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 101/2, 3 - písemně do sešitu
str. 101/4, 5 - ústně

Písanka
str. 16, 29, 30

Čítanka
str. 149-153 - články si několikrát přečtěte a ústně odpovězte na otázky za článkem
str. 154 - přečtěte si básničky

M téma: Odčítání do sta
str. 41/1 - přečtěte si slovní úlohu a napište výpočet do sešitu
str. 41/2, 4, 5 - dobrovolně
str. 41/3 - písemně 1. a 2. sloupeček
str. 42/1 - ústně
str. 42/2 - písemně napište pouze opravy 
str. 42/3 - písemně pouze příklady s výsledkem 80
str. 42/4 - dobrovolně

MPS
str. 34/1, 2
str. 35/1, 2

Pr učebnice
str. 60, 61

Pr pracovní sešit 
str. 50/3-5
str. 51/1-4
str. 52/5-9

Moc Vás pozdravuji
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Domácí příprava do 5. 6.

Domácí příprava do 5. 6.

Milí rodiče, milé děti,
v českém jazyce budeme pokračovat párovými souhláskami, v matematice budeme procvičovat sčítání do sta, v prvouce začneme tématem Živočichové v lese. 

Čj téma: Párové souhlásky na konci slov
str 98/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 98/2 - písemně do sešitu
str. 98/3 - ústně
str. 99/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 99/2, 3 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o 3 slova
str. 99/4 - ústně

Písanka
str. 27, 28

Čítanka
str. 142 - článek si několikrát přečtěte a ústně odpovězte na otázky za článkem
str. 142 - rébusy ústně
str. 143 - Čím budu? - ústně odpovězte na otázky za článkem
str. 143 - lidová přísloví ústně
str. 144 - 146 - článek si několikrát přečtěte, odpovězte na otázky za článkem
str. 147 - Léto - článek si přečtěte
str. 147 - Co je to? - zkuste odpovědět
str. 148 - povídání o létu, hádanky
četba vlastní knížky

M téma: Sčítání do sta
str. 38 - přečtěte si slovní úlohu, výpočet napište do sešitu
str. 38/2 - písemně do sešitu 1., 2., 3. sloupeček
str. 38/3 - písemně do sešitu
str. 38/4 - písemně do sešitu výpočet
str. 39/1 - písemně do sešitu výpočet
str. 39/2,8- dobrovolně
str. 39/3 - napište pouze chybné příklady, opravte výsledky
str. 40/1 - ústně
str. 40/2, 3 - písemně do sešitu
str. 40/5 - písemně pouze dvojice příkladů se stejným výsledkem
str. 40/4,6 - dobrovolně

MPS
str. 33/1-4 

Pr učebnice
str. 58-60

Pr pracovní sešit
str. 48/10-14
str. 49/1, 2

Posílám Vám moc pozdravů,
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Domácí připrava do 29.5.

Domácí připrava do 29.5.
Milí rodiče, milé děti,
online výuka bude probíhat denně od 11:00 do 12:00, dále odpoledne v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 hodin a ve středu od 16:30 do 17:30 hodin. V českém jazyce nás čeká už poslední téma -  párové souhlásky na konci slov, v matematice budeme sčítat a odčítat do sta a v prvouce poznáme lesní byliny a houby.

ČJ téma: Párové souhlásky na konci slov
str. 96/1 - přečtěte si článek a odpovězde na otázky za článkem
str. 96/2 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o tři slova
str. 96/3, 4, 5, 6 - ústně
str. 96/7 - písemně do sešitu
str. 97/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 97/2 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o pět slov
str. 97/3, 4 - ústně
str. 97/5 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o jednu větu

Písanka
str. 26

Čítanka

str. 137 - článek si několikrát přečtěte
str. 137 - hádanky
str. 138-139 - článek si několikrát přečtěte
str. 139 - přečtěte a říkejte rychle
str. 140-141 - článek si několikrát přečtěte
str. 141 - u básničky zkuste rozluštit slova

M téma: Sčítaní do sta

str. 36/1 - přečtěte si slovní úlohu a výpočet napište do sešitu
str. 36/2 - písemně do sešitu první a druhý sloupeček, znázornění dobrovolně jeden až dva příklady
str. 36/3 - písemně do sešitu první a druhý sloupeček, dobrovolně zaokrouhlení na desítky
str. 36/4 - ústně

M téma: Odčítání do sta

str. 37/1 - přečtěte si slovní úlohu a výpočet napište do sešitu
str. 37/2 - písemně do sešitu první a druhý sloupeček, znázornění dobrovolně jeden až dva příklady
str. 37/3 - písemně do sešitu první a druhý sloupeček, dobrovolně zaokrouhlení na desítky
str. 37/4 - ústně
str. 46/1, 2, 3 - dobrovolně

MPS

str. 32/1, 2, 3, 4

Prvouka

str. 56-57

Prvouka pracovní sešit

str. 47/7, 8, 9

Moc Vás pozdravuji
Vaše paní učitelka Renata Vitošková

Domácí příprava do 22.5.

Domácí příprava do 22.5.Milí rodiče, milé děti,
další týden pokračujeme v domácí přípravě. V českém jazyce dokončíme skupiny bě, pě, vě, mě, v matematice budeme opakovat dělení dvěma, třemi, čtyřmi a pěti, v prvouce budeme poznávat stromy jehličnaté a listnaté. 
Online výuka proběhne v úterý 19.5. a ve čvrtek 21.5 od 11:00 do 12:00 hodin.

Čj téma: Skupiny bě, pě, vě, mě
str.93/1 - přečtětě si článek a odpovězte na otázky za článkem
            - ústně doplňte neúplná slova a pravopis odůvodněte s kontrolou
              rodiče
str.93/2 - písemně do sešitu, místo sloupečků můžete slova napsat do řádků
str.93/3 - ústně
str.93/4 - písemně do sešitu, diktát je možné zkrátit o 5 slov
str.93/5 - ústně
str.93    - přečtěte si růžový rámeček
str.94/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str.94/2 - písemně do sešitu, cvičení můžete zkrátit o 8 slov
str.94/3 - ústně s pomocí rodiče
str.94   -  přečtěte si růžový rámeček

str.95  -  téma: U lékaře
str.95/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str.95    - přečtěte si růžový rámeček
str.95/2,3 - ústně

Písanka str.24,25

Čítanka 
str.132 - přečtěte si hádanky, můžete je dát svým rodičům
str.133 - básničku si několikrát přečtěte, zkuste odpovědět na otázky nad
             básničkou
str.134 - 136  článek si několikrát přečtěte a odpovězte na otázky
četba vlastní knížky

M téma: Opakování dělení dvěma, třemi, čtyřmi, pěti
str.34/1 - písemně do sešitu
str.34/2a,b - písemně do sešitu
str.34/2c,d - dobrovolně
str.34/3 - písemně do sešitu 4 příklady
str.34/4,5,6 - ústně
str.34/7,8 - dobrovolně
str.35/1,2,3,4,5 - dobrovolně

MPS 
str.30/1,2
str.31/1,2,3,4

Pr téma: Opakování
str.54 - vyberte si 14 otázek a zkuste na ně ústně odpovědět
str.55 - naučte se zpaměti stromy jehličnaté a listnaté

Pr pracovní sešit
str.46/1,3,4,5,6
str.46/2 - ústně

Posílám vám všem moc pozdravů
Vaše paní učitelka 
Renata Vitošková

Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

Domácí příprava do 15. 5.

Domácí příprava do 15. 5.

Milí rodiče, milé děti,
v českém jazyce budeme pokračovat skupinami bě, pě, vě mě, v matematice nás čeká už dělení pěti a v prvouce se dozvíme, co všechno roste na poli. 
Online výuka proběhne ve čtvrtek 14. 5. od 11:00 do 12:00 hodin.


Čj téma: Skupiny bě, pě, vě, mě
str. 91/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 91/2 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o 6 slov
str. 91/3 - písemně do sešitu
str. 91/4 - ústně s kontrolou rodiče
str. 91 - přečtěte si růžový rámeček
str. 92/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 92/2 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o 7 slov
str. 92/3 - ústně s kontrolou rodiče
str. 92/4 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o 4 slova
str. 92 - přečtěte si růžový rámeček

Písanka
str. 23

Čítanka
str. 126-131 - články si několikrát přečtěte a odpovězte na otázky za článkem
str. 131 - přečtěte si básničku a zkuste se ji naučit zpaměti
str. 131 - Přísloví a lidová rčení
            -  zamyslete se nad významem těchto přísloví

M téma: Dělení pěti
str. 32/1 - přečtěte si slovní úlohu, výpočet napište do sešitu
str. 32/2, 3, 4 - dobrovolně
str. 32/5a) - písemně do sešitu
str. 32/5b) - dobrovolně
str. 32/6, 7 - dobrovolně
str. 33/1 - přečtěte si slovní úlohu a do sešitu si napište výpočet:
               15:5=3 zk.: 3.5=15
             - pro znázornění můžete použít i pomůcky špejle, knoflíky apod.
str. 33/2 - příklady se naučte zpaměti
             - můžete si je zapisovat do sešitu
str. 33/3 - písemně do sešitu
str. 33/4 - ústně

MPS
str. 29/1, 3, 4

Prv téma: Na poli
str. 52-53

Prv pracovní sešit
str. 45/1, 2, 3, 4

Moc vás všechny pozdravuji
Vaše paní učitelka Renata Vitošková

Domácí příprava do 11. 5.

Domácí příprava do 11. 5. Milí rodiče, milé děti,
čeká nás pokračování další domácí přípravy. V českém jazyce začneme skupinami bě, pě, vě, mě, v matematice budeme pokračovat dělením č. 4 a v prvouce poznáme další rostliny.
Příští online výuka proběhne ve čtvrtek 7. 5. od 11:00 do 12:00 hodin.

Čj téma: Skupiny bě, pě, vě, mě, učebnice
str. 89/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 89/2 - domečky si můžete nakreslit do sešitu nebo napsat pouze skupinu
               (doporučuji do řádku, aby se vám to vešlo do sešitu)
             - zapisujte slova z článku a další slova si můžete vymyslet,
               ke každé skupině 3 - 4
str. 89/3 - písemně do sešitu
str. 89 - přečtete si růžový rámeček
str. 90/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 90/2 - písemně do sešitu, cvičení je možné zkrátit o 5 slov
str. 90/3 - přečtěte si básničku a odpovězte na otázky nad básničkou
str. 90/4 - písemně si do sešitu vypište pouze slovesa
str. 90 - přečtěte si růžový rámeček

Písanka
str. 22

Čítanka
str. 122, 123 - článek si několikrát přečtěte a odpovězte na otázky za článkem
str. 124 - básničku si několikrát přečtěte a zkuste dopolnit ztracená slova
            - pokud se vám to povede napište tato slova do sešitu, odměnou za
              každé slovo bude kytička
str. 125 - článek si několikrát přečtěte a zamyslete se nad tím,
              jaká je vaše maminka
str. 124 - Srdce pro maminku - básničku si přečtěte a naučte se ji zpaměti
            - pro vaši maminku můžete zkusit vyrobit nějaký dárek (nakreslit)
str. 128 - Svátek matek - básničku si přečtěte a odpovězte na otázky
četba vlastní knížky

M téma: Dělení čtyřmi, učebnice
str. 31 - přečtěte si slovní úlohu, do sešitu si napište výpočet:
            24:4=6 zk.: 6x4=24
          - pro znázornění příkladů můžete použít zase jako pomůcky špejle,
            knoflíky apod.
str. 31/2 - příklady se naučte zpaměti (můžete si je zapisovat do sešitu)
str. 31/3 - písemně do sešitu
str. 31/4 - ústně s kontrolou rodiče

MPS
str. 27/2, 3
str. 28/1, 2
str. 29/2

Prv téma: Na louce, učebnice
str. 51

Prv pracovní sešit
str. 44/1, 2, 3, 4, 5

Přeji vám zdárné plnění domácí přípravy a budu se těšit zase na vaše pěkné práce. 
S pozdravem 
Vaše paní učitelka 
Renata Vitošková

Domácí příprava do 4. 5.

Domácí příprava do 4. 5.

Milí rodiče, milé děti,
budeme pokračovat další domácí přípravou, kde nás bude čekat v Čj procvičování skupin dě, tě, ně, v M dělení nuly a dělení číslem jedna a v Prv se seznámíme s dalšími rostlinami, které najdeme na louce. Chtěla bych vás upozornit, že další hodina online výuky příště proběhne už ve čtvrtek 30. 4. od 11.00 do 12.00 před Svátkem práce.

Čj téma: Skupiny dě, tě, ně, učebnice
str. 86/1 – přečtěte si a odpovězte na otázky za článkem
str. 86/2 - písemně do sešitu, je možné zkrátit o poslední tři slova
str. 86/3 – přečtěte si básničku a najděte v ní 2 slova s citovým zabarvením
str. 85/3,4 – připomeňte si slova s citovým zabarvením, slova lichotná, slova bez citového zabarvení a slova hanlivá
str. 86/4 – ústně s kontrolou rodiče
str. 86/5 – písemně do sešitu
                 a) podstatná jména
                 b) slovesa
87/1 – přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
87/2 – písemně do šešitu, je možné zkrátit o posledních pět slov
87/3 - písemně do sešitu je možné zkrátit o poslední větu
87 – přečtěte si růžový rámeček

Slohová cvičení
str. 88/1 – přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 88/2 – ústně s kontrolou rodiče

Písanka
str. 20,21

Čítanka
str. 120 Semafor – článek si několikrát přečtěte a odpovězte na otázky za článkem
str. 120 Silnice – naučte se říkadlo zpaměti
str. 121 Kluci, pozor, červená – básničku si několikrát přečtěte, nad básničkou odpovězte na otázky
str. 121 Za nádražím – básničku si několikrát přečtěte
str. 121 – přečtěte si rébusy
- četba vlastní knížky

M téma: Dělení nuly a dělení číslem jedna, učebnice
str. 30/1 – přečtěte si slovní úlohu, do sešitu si napište výpočet: 0:3=0 zk.: 3x0=0
str. 30/2 – dobrovolně do sešitu
str. 30/3 – písemně do sešitu se zkouškou
str. 30/4 - slovní úlohu si přečtěte, do sešitu si napište výpočet: 9:1=9 zk.: 9x1=9
str. 30/5 – dobrovolně do sešitu
str. 30/6 – písemně do sešitu
str. 45 – procvičování násobení do čísla 5 a dělení do čísla 3

MPS
str. 25/1, 2
str. 26/1, 2, 3a)
str. 26/3b) – dobrovolně
str. 27/1

Prv téma: Na louce, učebnice
str. 50

Prv pracovní sešit
str. 43/1 – místo nalepení, květiny nakreslete
str. 43/2, 3


Posílám Vám moc pozdravů
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Konzultační hodiny a online výuka

Dobrý den,
pro komunikaci se mnou, prosím, nadále využívejte e-mail. Dále přípomínám možnost konzultace přes program Skype a to každou středu od 13:00 do 14:00 a nově online výuku pro celou třídu v pátek od 11:00 do 12:00. Více informací se dozvíte ve Vašem e-mailu.

S přáním hezkého dne
Vitošková

Domácí příprava do 24.4.

Domácí příprava do 24.4.Milí rodiče, milé děti,
děkuji všem rodičům za spolupráci v plnění domácí přípravy Vašich dětí a za pravidelné posílání splněného učiva. Dětem děkuji za pilnou a pečlivou práci.

Čj téma: Skupiny dě, tě, ně, učebnice

str. 84/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 84/2 - písemně do sešitu
str. 84/3 - dobrovolně
str. 84 - přečtěte si růžový rámeček
str. 85/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 85/2 - písemně do sešitu
str. 85/3, 4 - ústně
str. 85/5 - písemně do sešitu
str. 112 - cvičení k procvičování měkkých a tvrdých souhlásek a skupin dě, tě, ně

Písanka
str. 20

Čítanka
str. 116 - 117 - Broučkův první let - článek si několikrát přečtěte nahlas i potichu
str. 117/1, 2, 3 - odpovězte na otázky za článkem
str. 118 - Metro pro krtky - básničku se zkuste naučit zpaměti a odpovězte na otázky číslo 1 a 2
str. 118 - Proč si krtek dělá kopeček? - článek si několikrát přečtěte a odpovězte na otázku
str. 119 - Pro zasmání o zvířatech - článek si několikrát přečtěte
str. 119 - Co způsobilo vynechané písmenko - úkoly za textem číslo 1, 2 písemně do sešitu
str. 119 - přečtěte si rébusy

M téma: Dělení třemi, učebnice
Budete opět potřebovat pomůcky: knoflíky, špejle, pastelky, fixy
str. 28/1 - slovní úlohu si přečtěte, do sešitu si napiště příklad: 12:3=4 zk.: 3x4=12
str. 28/2 - příklady se naučte zpaměti, můžete si je i zapisovat do sešitu a znázornit je pomůckami
str. 28/3 - příklady opište do sešitu, vypočítejte a prověďte zkoušku
str. 28/4 - ústně
str. 29/3 - ústně
str. 29/2 - písemně do sešitu
str. 29/4 - a) písemně do sešitu, b) dobrovolně
str. 29/5 - a) písemně do sešitu, b) dobrovolně

MPS
str. 23/2 - stačí, když napíšete výpočet a odpoveď
str. 24/1
str. 24/2 - dobrovolně

Prv téma: Hospodářská zvířata
str. 48-49

Prv pracovní sešit
str. 41/9 - dobrovolně
str. 41/10, 11, 12, 13
str. 42/1, 2, 3
str. 42/4 - dobrovolně

Moc Vás všechny pozdravuji, přeji Vám zdárné plnění domácí přípravy a pevné zdraví.
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Domácí příprava do 20.4.

Domácí příprava do 20.4.Milí rodiče, milé děti,
připravila jsem pro Vás další domácí přípravu. V českém jazyce budeme opakovat a procvičovat slovesa, v matematice začneme dělení dvěma a v prvouce nás čekají ptáci stálí a domácí.Čj téma: Slovesa, učebnice

str. 82/1 - přečtěte si článek, věty uspořádejte a na papír nebo do sešitu si můžete na každý řádek napsat začátek věty a správně je čísly označit
 • celý článek si znovu přečtěte
 • ústně odpovězte na otázky za článkem
str. 82/2, 3, 4, 5, - ústně
str. 82/6 - dobrovolně
str. 82/7 - písemně do sešitu
str. 82 - přečtěte si růžový rámeček

Čj téma: Opakování, učebnice
str. 83/1 - přečtěte si článek a odpovězte na otázky za článkem
str. 83/2 - ústně
str. 83/3 - vypište do sešitu
str. 83/4 - písemně do sešitu, lze zkrátit o dvě věty
str. 83/5 - ústně, s kontrolou rodičů odůvodněte
str. 111 - dobrovolně, cvičení k procvičování měkkých a tvrdých souhlásek

Písanka
str. 19

Čítanka
str. 112 - u básničky Dvě andulky odpovězte na otázku číslo 1, 2
str. 113 - u básničky Ospalá opička odpovězte na otázky číslo 1, 2
 • Co způsobil pravopis: písemně do sešitu přepište tak, jak věty správně mají být 
str. 114-115 - odpovězte na otázky nad článkem i za článkem

M téma: Dělení dvěma, učebnice
opět si připravte pomůcky: knoflíky, špejle, pastelky, fixy a podobně
str. 26/1 - přečtěte si slovní úlohu a znázorněte podle obrázku, do sešitu si napište příklad 8 : 2 = 4 a proveďte zkoušku zk.: 4 x 2 = 8
str. 26/2 - příklady se naučte zpaměti, můžete si je i zapisovat do sešitu, příklady si znázorněte
str. 26/3 - příklady opište do sešitu, vypočítejte a proveďte zkoušku 20 : 2 = 10 a zk.: 10 x 2 = 10, znázornění můžete provést pomocní knoflíků, špejlí a podobně nebo do sešitu pomocí hromádek
str. 26/4 - ústně
str. 27/1, 2 - dobrovolně, ústně
str. 27/3 - dobrovolně do sešitu, napiště výpočet a odpověď
str. 27/4 - písemně do sešitu
str. 27/5 - dobrovolně, můžete napsat výpočet a odpověď do sešitu

MPS
str. 21/3, 4
str. 22/1
str. 22/2, 3, 4 - i odpověď
str. 23/1

Prv téma: Ptáci stálí a jejich hnízda, domácí ptáci, učebnice
str. 47 - naučte se zpaměti aspoň 4 stálé ptáky a ptáky domácí

Prv pracovní sešit
str. 39, 40

Prosím, pošlete mi zprávu, pokud se s Vaší rodinou zapojujete do dobrovolnické činnosti.

Posílám Vám všem moc pozdravů a děkuji Vám za pečlivé a svědomité plnění domácí přípravy.
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Domácí příprava ke dni 8. 4.

Domácí příprava ke dni 8. 4.

Milí rodiče, milé děti,
děkuji Vám všem za spolupráci. Příští týden jsou před námi velikonoční prázdniny, proto domácí přípravu dostáváte do 8.4. a další bude následovat až od 14.4.. Pokud můžete, prosím, posílejte mi splněnou přípravu na e-mail.

Čj téma: Slohová cvičení, učebnice
str. 80/1,2 přečtěte si článek a ústně popište Jaký je pes Dan?
str. 80/3 - prohlédněte si kočku na obrázku a ústně ji popište, pro popis můžete použít některá z daných slov
str. 80/4 - vyberte si aspoň dvě zvířata na obrázku a popište je s nápovědou pod obrázky

Čj téma: Slovesa, učebnice
str. 81/1 přečtěte si věty

 • zkuste odpovědět na otázky a), b), c), d), e)
 • opište do sešitu slova "dělá, umí, teče, šumí, fouká, voní, si hvízdá" - k těmto slovům si napište, že to jsou slovesa

str. 81/2 - ústně doplňte do vět slovesa, podle toho, co kdo dělá
str. 81/3 - Co dělají zvířata? - ústně
str. 81/4 - Co dělají věci? - ústně dokončete věty
str. 81/5 - ústně
Přečtěte si růžový rámeček
str. 81/6 - přečtěte si článek, do sešitu napište pouze slovesa

str. 109-111 - dobrovolná cvičení k procvičování měkkých a tvrdých souhlásek

Písanka
str. 17, 18
Ke straně 16 se vrátíme další týden

Čítanka
str. 107 - článek si několikrát přečtěte

 • přísloví s pomocí rodiče
 • hádanky, můžete nechat hádat rodiče

str. 108 - článek si přečtěte, otázky za článkem zodpovězte s pomocí rodiče
str. 109 - článek si několikrát přečtěte, ústně odpovězte na otázky za článkem
str. 110-111 - Jak mělo jaro svátek; připomeňte si, kdy slavíte svátek, kdy ho slaví maminka a tatínek

 • článek si několikrát přečtěte
 • naučte se nazpaměť říkanku
 • můžete s rodiči zkusit připravit a nazdobit velikonoční vajíčka a nakreslit velikonoční pomlázku

M téma: Příprava na dělení, učebnice
Budete opět potřebovat pomůcky: knoflíky, špejle, pastelky, fixy

 • str. 24/1 - slovní úlohu si přečtěte
 • znázorněte podle obrázku
 • do sešitu si napište příklad 6 : 2 = 3 a zkoušku (můžete napsat pomocí zkratky zk) zk.: 3 x 2 = 6

str. 24/2 - úkoly a) a b) napíší všichni, úkoly c), d) a e) jsou dobrovolné

 • znázorněte je do sešitu
 • napište do sešitu výpočet

25/1 - úlohu si přečtěte

 • zkuste do sešitu znázornit pomocí hromádek nebo na číselné ose
 • dále napište výpočet, zkoušku a odpověď

25/2 - úlohy a), b) jsou opět pro všechny, úlohy c), d) a e) jsou dobrovolné (také do sešitu)
25/3 - zapište do sešitu jako dělení úlohy a), b) všichni, c) a d) jsou dobrovolné

MPS
str. 20
str. 21/1,2

Prv téma: Ptáci tažní a jejich hnízda, ptáci domáci, učebnice
Str. 46 - pozorně si je prohlédněte a zkuste si zapamatovat aspoň čtyři z nich a všechny ptáky domácí

Prv pracovní sešit
str. 35 - patří k Velikonocům, můžete si zkusit provést praktické cvičení
dále pokračujeme stranou 38

Posílám Vám všem moc pozdravů a k blížícím se Velikonocům Vám přeji dny plné sluníčka, zdravíčka, ale i úsměvů.
Vaše paní učitelka
Renata Vitošková

Informace k další domácí přípravě do pátku 3. 4.

Informace k další domácí přípravě do pátku 3. 4.

Vážení rodiče, milé děti,
chtěla jsem Vám poděkovat za pomoc dětem v plnění domácí přípravy a děti pochválit za pilné učení, ve kterém budeme ještě i nadále pokračovat.

Čj téma: Vlastní jména zvířat, učebnice
str. 76/1,3 - článek si několikrát přečtěte, ústně odpovězte na otázky za článkem, podívejte se na vlastní jména zvířat, odůvodněte pravopis u jmen zvířat
                    příklad: kotě Mourek - napíšeme velké M, protože Mourek je vlastní jméno zvířete, slovo kotě není vlastní jméno, napíšeme je s malým počátečním písmenem
str. 76/2 – dobrovolně
přečtěte si růžový rámeček
téma: Vlastní jména měst a vesnic, učebnice
str. 77/1 – několikrát si přečtěte říkanku a potom se podívejte pouze na názvy měst a vesnic
str. 77/3 – ústně doplňte s pomocí rodiče počáteční písmena a odůvodněte
přečtěte si růžový rámeček
str. 77/4 – dobrovolně – přečtěte si celé cvičení, pokud máte možnost cvičení okopírovat nebo naskenovat, lze dále pokračovat podle pokynu v učebnici, vyznačit v něm počáteční písmena vlastních jmen barevně a okopírovaný list vložit do sešitu, druhou možností je cvičení vypracovat ústně s kontrolou rodiče
str. 77/5 – nejdříve si přečtěte celý diktát, podívejte se na psaní vlastních jmen, na psaní předložek

 • je možné cvičení napsat jako diktát nebo ho opsat do sešitu
 • cvičení můžete zkrátit o poslední dvě věty, děti s podporou o poslední tři věty
 • kdo to zvládne, může napsat i celý diktát

str. 77/6 – dobrovolně
Téma: Předložky, učebnice
str. 78/1 – článek si několikrát přečtěte a ústně odpovězte na otázky za článkem
              - znovu si v článku přečtěte pouze předložky se slovem
přečti si růžový rámeček
str. 78/2,3 – ústně s kontrolou rodiče
str. 78/4 – nejdříve si přečtěte celý diktát, v diktátu vyhledejte vlastní jména a předložky

 • je možné cvičení napsat jako diktát, nebo ho opsat do sešitu
 • cvičení můžete zkrátit o poslední dvě věty, děti s podporou o poslední tři věty
 • kdo to zvládne, může napsat i celý diktát

str. 79/1 – článek si několikrát přečtěte

 • ústně doplňte vynechaná písmena, zkuste odůvodnit
 • ústně odpovězte na otázky za článkem (na volný papír můžete nakreslit i vodníka, vložit do sešitu)

str. 79/2 – dobrovolně
přečtěte si růžový rámeček
Písanka
str. 15
Čítanka
str. 105 Březen – říkejte, co se děje v přírodě na jaře
             Na jaře – přečtěte věty a nahraďte obrázky slovy
str. 106 Řeka, Žába – ústně doplňte slova podle nápovědy za básničkou

M téma: Kilogram, učebnice
str. 22/1 – ústně s kontrolou rodiče
str. 22/2 – první a třetí sloupeček písemně do sešitu, ostatní ústně
str. 22/3,4 – ústně s kontrolou rodiče
str. 22/5 – podle obrázků zkuste odpovědět na otázku
str. 23/1 – ústně s kontrolou rodiče
str. 23/2 – cvičení můžete vypracovat písemně, nebo jen ústně s kontrolou rodiče
str. 23/3 – dobrovolně
Příště začneme s přípravou na dělení. Stále si procvičujte a opakujte násobilku čísla 2, 3, 4, 5, můžete si k tomu přibrat i procvičování sčítání a odčítání čísel do 100. Zásobu příkladů najdete v učebnici str. 46/5-14. Vyberte si některé příklady, které vypočítáte ústně nebo písemně do sešitu.
M procvičovací sešit
str. 18/1,2,3,4
str. 19/1,2,3

Pr téma: Opakování učiva, učebnice
str. 44-45 – můžete namalovat i rozkvetlé stromy
Pr pracovní sešit
pokračujeme do strany 37

Odezvu na mou prosbu jsem již dostala od většiny rodičů, někteří mi poslali i fotky či kopie domácí přípravy dětí a pěkné obrázky. Chtěla bych znovu požádat i rodiče, na které nemám mailovou adresu, aby se ozvali krátkou zprávou a dali vědět, jak probíhá plnění domácí přípravy.
Přeji vám hlavně zdraví, hodně sil a trpělivosti,
s pozdravem
Vitošková

Informace k domácí přípravě do pátku 27. 3.

Informace k domácí přípravě do pátku 27. 3.

Vážení rodiče, milé děti,
uplynul nám týden vaší domácí přípravy. Doufám, že jste pilně vypracovaly zadaná cvičení a že se už mnozí z vás mohou pochlubit zvládnutím násobilky čísla 4. V domácí přípravě budeme pokračovat, připravila jsem pro vás cvičení do pátku 27. 3. 

Čj téma: Podstatná jména, učebnice
str. 73/1 - článek si několikrát přečtěte, ústně odpovězte na otázky za článkem
str. 73/2 - najděte v článku názvy osob, zvířat a věcí a vypište je do sešitu
                osoby - 
                zvířata - 
                věci - 
str. 73/3,4 - ústně, naučte se zpaměti odpovědět na otázku: "Co jsou podstatná jména?"
str. 73/5 - přečtěte si a připomeňte psaní velkých písmen na začátku věty, psaní předložek a psaní tečky na konci oznamovacích vět, cvičení opište do sešitu, u dětí s podporou je možné cvičení zkrátit o poslední dvě věty
str. 74/1 - článek si několikrát přečtěte, ústně odpovězte na otázky za článkem, přečtěte v článku pouze podstatná jména a ústně je rozdělte podle toho, co označují 
                osoby - 
                zvířata - 
                věci - 
str. 74/2 - celé cvičení si alespoň dvakrát přečtěte, pokud máte možnost cvičení okopírovat nebo naskenovat, lze dále pokračovat podle pokynu v učebnici, vyznačit v něm podstatná jména barevně a okopírovaný list vložit do sešitu, druhou možností je cvičení vypracovat ústně s kontrolou rodiče
str. 73/3, 4 - ústně
téma: Vlastní jména osob, učebnice
str. 75/1 - článek si několikrát přečtěte, ústně odpovězte na otázky za článkem
str. 75/2 - aspoň dvakrát přečtěte všechna jména a příjmení
str. 75/3 - zkuste ústně doplnit počáteční písmena s nápovědou rodiče a uvědomit si psaní velkého písmena
str. 75/4 - cvičení napište do sešitu, jména a příjmení dětí můžete napsat do řádků, nejdříve třeba jména chlapců, pak dívek, jsem zvědavá, zda si budete pamatovat jména všech spolužáků, nezapomeňte napsat i své jméno
str. 75/5 - ústně zkuste odhadnout, koho z naší třídy byste doplnily
Písanka
str. 13 - 14
Čítanka
str. 102 - 104 - článek si přečtěte aspoň třikrát a zkuste jeho obsah vyprávět rodičům
str. 104 - přečtěte si hádanky a řekněte je rodičům, aby hádali
             - čtení vlastní domácí četby

M téma: Násobilka čísla 5, učebnice
Ještě před násobilkou čísla 5 opakujte násobilky čísel 2, 3. 4 a násobení čísla 0, 1. Příklady můžete čerpat ze str. 45/1,2,3,5, opakujte ústně nebo písemně do sešitu.
str. 18/1,2 - můžete si připravit i pomůcky jako knoflíky, pastelky, fixy, špejle (přelomit je na půlku, aby jich bylo více) nebo co doma najdete ve větším množství, příklady si zkuste s pomůckami znázornit nebo pomocí čárek (tužkou) zakreslit do sešitu, kdo bude chtít, může provést obojí
                 příklad: 4x5=20  
                 znázornění: ///// ///// ///// /////
Komu ještě násobilka 3, 4 nejde, může si příklady na násobení čísel 3 a 4 vyzkoušet také hromádkami knoflíků, špejlí nebo znázornění provést do sešitu (tužkou).
                 příklad: 6x3=18
                 znázornění: /// /// /// /// /// ///
                 příklad: 8x4=32
                 znázornění: //// //// //// //// //// //// //// ////
str. 18/3 - naučte se zpaměti násobilku čísla 5
str. 18/4 - příklady opiště do sešitu a vypočítejte, znázorněte pomůckami
str. 19/1 - ústně
str. 19/3 - do sešitu napište jen výsledky
str. 19/4 - opište do sešitu, pozor na počítání se závorkami
                příklad: (4x5)+9=20+9=?
                            45+(3x3)=45+9=?
str. 19/5 - ústně
téma: Litr, učebnice
Bude to pro vás opakování, připomenutí učiva, už jsme to probírali. 
str. 20/1,2,3,4 - ústně
str. 20/5 - dobrovolně
Téma: Kilogram, učebnice
Toto učivo si také připomeňte.
str. 21/1,2,3 - ústně
M procvičovací sešit
str. 15 - 17

Pr téma: Proměny přírody na jaře, učebnice
str. 44 - stránku si přečtěte, zavřete učebnici a vyjmenujte aspoň pět jarních květin, na volný papír zkuste některé nakreslit
téma: Stromy na jaře, učebnice
str. 45 - prohlédněte si obrázky květu třešně, švestky a jabloně, při procházce můžete pozorovat již rozkvetlé keře a stromy, na některých jsou ještě pupeny
Vývoj plodu - prohlédněte si obrázky vývoje plodu a naučte se, jak probíhá
Život včel - přečtěte si, co všechno dělají včely než jim včelaři odeberou med
Pr pracovní sešit
str. 33/1,2,3
str. 34/1,2,3,4
str. 36/1,2 - pro koho bude strana 36 už moc, může si její vypracování nechat na příští zadání domácí přípravy

Prosím, rodiče, pošlete mi krátkou zprávu na můj pracovní e-mail o tom, jak u vašich dětí probíhá plnění domácí přípravy. Přeji vám pevné zdraví, trpělivost a hodně sil.
S pozdravem, 
Vitošková

Na Čt2 vysílají pořad UčíTelka, který mohou vaše děti sledovat od pondělí do pátku od 9:00 hodin.
Doporučené webové stránky:

Školákov
On-line cvičení
Matika.in 
Gramar.in

Informace k domácí přípravě do pátku 20. 3.

Vážení rodiče, milé děti,
nyní se budeme nějakou dobu kontaktovat přes internet. Zatím vám posílám úkoly do pátku 20. 3. Na vypracované úkoly se společně podíváme, až se zase sejdeme. Bude následovat procvičování, případně ještě vysvětlení nějakého učiva a také proběhne hodnocení. V případě potřeby mě kontaktujte školním e-mailem od 8:00 – 16:00 od pondělí do pátku.

Čítanka
str. 94 – 96
str. 100 – 101 – ústně odpovědět na otázky za článkem
Písanka
str. 11
str. 12 – pro děti s pomalejším tempem ve psaní je možné napsat hádanku zkráceně
str. 13
Čj téma: Souhlásky obojetné
str. 71/1
str. 71/3 – vypsat slova do školního nebo zavedeného sešitu
str. 71/4 – přečíst a vypsat slova do sešitu po slovo „krájí.“
přečíst si růžové rámečky
str. 72 Slohová cvičení - ústně

M téma: Násobilka čísla 4, učebnice
str. 15/1,2,3 – ústně
str. 15/4 – písemně, opsat jen příklady a vypočítat do zavedeného sešitu
str. 16 – ústně
M téma: Záměna činitelů, učebnice
str. 17/1 – ústně
str. 17/2 – písemně do sešitu
str. 45/3 – písemně do sešitu
Kdo bude s úkoly brzy hotov, může se už podívat na násobilku čísla 5.
M procvičovací sešit
str. 12, 13, 14

Pr učebnice
str. 42
str. 43 – vybrat si 16 otázek a umět na ně odpovědět, pro koho to bude lehké, může přibrat ještě zbývající otázky
Pr pracovní sešit
str. 31 – 32

Úkoly si rozvrhněte na každý den, aby toho najednou nebylo moc. Prosím, dohlédněte na jejich plnění a kontrolujte vypracování.
Přeji vám pevné zdraví a zdárné plnění úkolů.
S pozdravem
Vitošková

Doporučené webové stránky:
Školákov
On-line cvičení
Matika.in 
Gramar.in

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy