logotyp
Login

3.B, třídní učitelka: Mgr. Jana Pachlová
Vážení rodiče, milé děti,

od 19.4. máme prezenční výuku.

Sraz na nádvoří je v 7. 50 h každý den.

Konec vyučování 

pondělí - 12.30 h
úterý    - 11.40 h
středa   - 11.40 h
čtvrtek  - 12.35 h
pátek    - 11.40 h

Moc se na Vás těším.

Vaše paní učitelka Jana Pachlová
Vážení rodiče, milé děti,

od 8. března se opět budeme učit online. Organizace výuky bude stejná jako na podzim. Více informací najdete v e - mailu.

Věřím, že vše společně zvládneme.

Těším se na Vás v pondělí v 8.00 h.

Vaše paní učitelka Jana Pachlová

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 2.11. se budeme dále učit online.

Těším se na Vás v 8.00 h.

Vaše paní učitelka Jana Pachlová


Vážení rodiče, milé děti,

musím Vás všechny moc pochválit za online výuku. Bylo to prima. Přeji Vám krásné prázdniny a těším se na Vás 2. 11. 

Vaše paní učitelka Jana PachlováVážení rodiče, milé děti,


od zítřejšího dne nás bohužel čeká distanční výuka. Pokud jste to ještě neudělali, přihlaste se, prosím Vás, do Google Classroom.

Organizace výuky od 14. 10. do 23. 10.

8.00  h  - 8.15 h  Všichni připojeni přes Google Meet - prosím na online hodiny vždy kliknout na odkaz Český jazyk II.B.
8.30  h  - 9.00 h  1. skupina - prvních 10 žáků podle abecedy B - Ku, stejný odkaz na Meet Čj II. B
9.15  h  - 9.45 h  2. skupina - dalších 10 žáků podle abecedy La- Vi, stejný odkaz.
11.25 h  - 11.40 h Opět všichni připojeni přes stejný odkaz.

Věřím, že vše zvládneme a 2. listopadu se všichni opět sejdeme ve škole.

Přeji Vám hodně úspěchů při online vyučování.

S pozdravem

Jana Pachlová

Informace pro žáky tříd, které byly v karanténě

Pokud žák, kterému byla nařízena karanténa, obdržel negativní test a neprojevuje známky onemocnění, předloží výsledek testu škole a vrací se zpět do prezenční výuky.

Návrat žáků nemusí nastat ve shodném čase, proto je možné, že bude souběžně probíhat prezenční i distanční výuka.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka od 21. 9. - 2.B

Skupina 1 (8:00 hod.) - prvních 7 žáků v abecedním pořadí (B-H)
Skupina 2 (9:00 hod.) - dalších 6 žáků v abecedním pořadí 8-13 (J-Ng)
Skupina 3 (11:00 hod.) - posledních 7 žáků v abecedním pořadí 14-20 (No-V)

--------------------------------------------------------------------------------------------


Vážení rodiče, milé děti,

opět všechny moc chválím za online výuku. Je to s Vámi fajn. Tento týden budou výukové dny středa a pátek ( od 11, 12, 13 a 14 h ).
Těším se na Vás. Vaše paní učitelka Jana Pachlová

Doporučená domácí příprava od 18. 5. do 22. 5.

Slabikář str. 96, 97 a 98.
Písanka str. 18, 19 a 20.
Matematika velká str. 18, 19 a 20.
Prvouka barevná str. 62.


Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

Vážení rodiče, milé děti,
máme za sebou další týden online vyučování. Musím opět všechny moc pochválit.
Tento týden budou výukové dny středa a pátek ( od 11, 12, 13 a 14 h ).

Těším se na Vás. Vaše paní učitelka Jana Pachlová

Doporučená domácí oříprava od 11. 5. do 15. 5.
Slabikář str. 93, 94 a 95.
Písanka str. 15, 16 a 17.
Matematika velká str. 15, 16 a 17.
Matematika malá str. 11.
Prvouka barevná str. 57.Vážení rodiče, milé děti,

tak je za námi další týden online vyučování. Moc Vám děkuji za vzornou práci. Je úžasné, že jste se zapojili úplně všichni.
Výukové dny budou opět úterý a čtvrtek ( od 11, 12, 13 a 14 h ).

Moc se na Vás těším. Vaše paní učitelka Jana PachlováDoporučená domací příprava od 4. 5. do 7. 5.

Slabikář str. 90, 91 a 92.
Písanka str. 12, 13 a 14.
Matematika velká str. 12, 13 a 14.
Matematika malá str. 8 a 9.
Prvouka modrá str. 50.
Prvouka barevná str. 66.
Vážení rodiče,

moc Vám děkuji, že jste se všichni zapojili do online výuky. Příští týden budou výukové dny úterý a čtvrtek. Skupiny zůstanou stejné, časy také ( od 11, 12, 13 a 14 hodin ).

Milé děti,

musím Vás všechny moc pochválit za práci v online skupinách. Výborně jste všichni četli, psali i počítali. Nikdo nevyrušoval, tak i chování bylo vzorné.
Moc se těším, až se spolu opět budeme učit.

Vaše paní učitelka Jana Pachlová


Doporučená domácí příprava od 27.4. do 30.4.

Slabikář str. 87,88 a 89.
Písanka str. 9, 10 a 11.
Matematika velká str. 8, 9 a 10.
Matematika malá str. 6 a 7.
Prvouka modrá str. 48 a 49.
Prvouka barevná str. 58.Vážení rodiče, milé děti,
doufám, že jste si všichni užili Velikonoce a trochu si i odpočinuli.

Mám pro Vás úkoly na další domácí vyučování na období od 14.4. do 24. 4.

Český jazyk
Slova se slabikami di, ti, ti, dy, ty, ny - opakování.
Slova se slabikami dě, tě, ně - str. 84 - 86 ( Slabikář ).
Psaní - písanka č. 4 - str. 1 - 8.
Matematika
Opakování sčítání a odčítání do 10.
Sčítání a odčítání ve druhé desítce bez přechodu přes základ 10. Velká učebnice str. 3 - 7.
Malá učebnice str. 1-5.

Těším se, až mi zase něco přečtete.
Vaše paní učitelka Jana Pachlová

Informace o výjezdu dětí na školu v přírodě
Vzhledem k současné situaci jednáme s agenturou o zrušení ŠVP a vrácení zálohy.
Jana Pachlová
Vážení rodiče, milé děti,
tak je další týden domácího učení za Vámi. Děkuji Vám, že to tak dobře zvládáte.

Úkoly na období 30.3. - 8.4.

Slabikář str. 78 - 83.
Písanka str. 34 - 40.
Matematika velká str. 46 - 50.
Matematika malá str. 21 - 24.
Prvouka modrá str. 31 a 32.
Prvouka barevná str. 50 a 51.

Posílám Vám všem moc pozdravů.
Vaše paní učitelka Jana Pachlová


Vážení rodiče, milé děti,
jsem ráda, že domácí vyučování zvládáte velmi dobře. Posílám Vám moc pozdravů a těším se na Vás.
Úkoly na tento týden ( 23.3. - 27.3. )
Slabikář - čtení str. 75, 76 a 77.
Písanka - str. 30, 31, 32 a 33.
Matematika velká - str.42, 44 a 45.
Matematika malá - str. 18, 19 a 20.
Prvouka modrá - str. 44 a 45.
Prvouka barevná - str. 54 a 55.
Děkuji Vám za domácí práci a věřím, že vše společně zvládneme.
Vaše paní učitelka Jana Pachlová

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy