logotyp
Login

3.B, třídní učitelka: Mgr. Ludmila Nedělkova

Čtvrtek 24. 9.

Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8:10/9:05/10:10/11:05/12:00 hod.)

1. hodina - Skype, Čj - Věra Zářecká
2. hodina - Skype, M - Roman Nožička
3. hodina - Skype, Čj - Iveta Pitelová
4. hodina - Skype, Vv - Iva Ouběchová
5. hodina - Skype, Hv - Roman Nožička
--------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 23. 9.

Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8:10/9:05/10:10/11:05/12:00 hod.)

1. hodina - Skype, Aj - Hana Tyranová
2. hodina - Skype, Čj - Anna Běhunková
3. hodina - Tv - domácí příprava
4. hodina - Skype, M - Miroslava Pašková
5. hodina - Skype, Čj - Jaromíra Herzigová
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro žáky tříd, které byly v karanténě

Pokud žák, kterému byla nařízena karanténa, obdržel negativní test a neprojevuje známky onemocnění, předloží výsledek testu škole a vrací se zpět do prezenční výuky.

Návrat žáků nemusí nastat ve shodném čase, proto je možné, že bude souběžně probíhat prezenční i distanční výuka.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 22. 9.

Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8:10/9:05/10:10/11:05/12:00 hod.)

1. hodina - Skype, Čj - Kateřina Dražanová
2. hodina - Skype, M - Ivan Tomeš
3. hodina - Skype, Pr - Štěpán Kanov
4. hodina - Skype, Čj - Věra Zářecká
5. hodina - Pč - odpadá/domácí příprava
--------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace k výuce od 21.9.2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,
v souvislosti s rozhodnutím a pokyny Hygienické stanice hl.m. Praha, přechází výuka ve třídě 3.B na formu distanční výuky po nezbytně nutnou dobu.
V karanténě je také třídní učitelka, proto budou online výuku ze školy zajišťovat další pedagogové sboru. Kromě výuky online sledujte webové stránky vaší třídy, kde budou další pokyny a zadání práce.

Doufáme, že bude možné se brzy vrátit k prezenční formě vyučování.

Pondělí 21.9.


Odkaz k přihlášení do online hodiny je stejný jako v loňském školním roce s paní učitelkou Herzigovou. Vyučovací hodiny online budou trvat 30 minut a jejich začátek bude vždy o deset minut později než začátek hodiny školního rozvrhu (tedy 8,10/9,05/10,10/11,05/12,00 hod.)

Pokud se žák nemůže výuky zúčastnit, sdělte emailem do kanceláře školy důvod a délku absence na distanční výuce (zsnpr@zsnpr.cz, důvod např. zdravotní obtíže, návštěva lékaře, žák nemá internetové připojení aj.), v předmětu emailu uveďte třídu a příjmení žáka.

Distanční výuka je povinná, formy zapojení mohou být různé (nejen online), proto nezapojení musí být zákonným zástupcem omlouváno stejně, jako výuka prezenční.

1.hodina – Skype, pí Dražanová – Český jazyk a třídnické záležitosti
2.hodina – v době Tv si žáci vypracují práci z Čj
3.hodina – Skype, p Nosek – Matematika
4.hodina – Skype, vyučující Aj (určí se v pondělí podle rozsahu karantény pedagogů)
5.hodina – Skype, pí Herzigová – Český jazyk/čtení


---------------------------------------------

Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy