logotyp
Login

4.A, třídní učitelka: Mgr. Hana Tyranová

Dopravní výchova

 
4. A / 8. 12.  -    8:30 - 10:10 teorie, druhý blok dopravní výchovy. 
(Centrum dopravní výchovy Praha 15, Veronské náměstí 20/ 391)
 
 
Žáci si s sebou vezmou přezůvky a psací potřeby. 

Mimoškolní a školní aktivity ve školním roce 2021/2022, 4. A

 

 • 10. 9. preventivní akce Divadelta

  http://divadelta.cz/

 • 23. 9. výlet Husické muzeum, Tábor

  http://www.husitskemuzeum.cz/

 • 26. 10. EVVO - Toulcův dvůr, Tajemství stromů

  https://www.toulcuvdvur.cz/evp/tajemstvi-stromu

 • Dopravní výchova - průběžné vzdělávaní žáků (termíny budou upřesněny koordinátorem pro dopravní výchovu)

 • Dětská literární a výtvarná soutěž

  dopravnivychova.cz/novinka/930/soutez-zebra-se-za-tebe-nerozhedne.html

Vážení rodiče,

přeji vašim dětem krásné jarní prázdniny, ale prosím buďte opatrní. Nechte děti, ať si s kamarády raději zavolají než vzájemný osobní kontakt.  Nevoďte děti do nových větších kolektivů – méně je více. Mějte na paměti, že čím větší je koncentrace lidí, tím větší je riziko nákazy.

 

Přeji pevné nervy a pevné zdraví.

Hana Tyranová, třídní učitelka


Výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci

dovolte mi, abych Vás prostřednictvím školních e-mailů Vašich dětí (Učebna a příslušný Kurz) informovala o povinném distančním vzdělávání. Žáci budou informování o úkolech vypracovaných na známky a termínu a jejich odevzdání.

Od 4. 1. 2021 bude probíhat on-line výuka:

Pondělí: 8,15 hod. český jazyk; 10,00 hod. matematika; 10,55 hod. angličtina

Úterý: 8,15 hod. český jazyk; 10,00 hod. matematika; 10,55 hod. prvouka

Středa: 8,00 hod. anglický jazyk; 8,55 hod. český jazyk

Čtvrtek: 8,15 hod. český jazyk; 10,00 hod. matematika; 10,55 hod. prvouka

Pátek: 8,15 hod. český jazyk; 8,55 hod. anglický jazyk; 10,45 individuální doučování

Úkoly z ostatních předmětů najdete na stránkách příslušných předmětů.

 

Do nového roku přeji pevné zdraví a pevné nervy s učením.

S chutí do toho, a půl je hotovo.

Hana Tyranová, třídní učitelka

 

Vážení rodiče, milé děti,


vánoční prázdniny začínání 23. prosince, ale volné dny jsou již od pondělí 21. prosince.
Těším se na setkání ve škole.
Výuka začíná 4. 1. 2021. 


Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků  a hodně zdraví a štěstí do nového roku. 

S pozdravem

Hana Tyranová

Změna výuky od 16. listopadu

Vážení rodiče, milé děti

 

dne 16. listopadu neprobíhá synchronní vstup do hodin, žáci budou opakovat, doplňovat učivo zameškané z důvodu nemoci.

Od 18. listopadu budu společně s žáky naší třídy pokračovat v on-line výuce. Společná on-line výuka hlavních předmětů bude s ohledem na výklad nového učiva prodloužena.


Ve středu 19. listopadu začínáme v 9,15 hod. český jazyk a dále v 11,15 hod. PRVOUKA.

Ve čtvrtek začínáme v 8,15 hod. český jazyk a dále v 10,15 hod. matematika.


V pátek v 8,15 hod. český jazyk a v 11,15 hod. PRACOVNÍ ČINNOSTI.

Úkoly z výtvarné výchovy a tělesné výchovy najdete na stránkách příslušných předmětů (lze je připomenout i v pátek v rámci pracovních činností - on-line vstup do kurzu).

Nezapomeňte na hodinu angličtiny, která je ve středu a také v pátek podle rozvrhu.

Prosím sledujte pravidelně (nejlépe na začátku týdne) stránky třídy 3.A.

 

Přeji pevné zdraví.

S pozdravem

 

Mgr. Hana Tyranová, třídní učitelka

Od 9. 11. 2020 výuku Aj převezme nový pan učitel Martin Benda. Přihlášení na kurz zůstává stejné. 

Pomoc při práci s počítačem

Každý čtvrtek od 12.45-13.30 hodin je zřízen kurz na pomoc při práci s počítačem.
Tyto konzultační hodiny nabízí pan učitel Horčík.


Chráníme se navzájem

Chráníme se navzájem

 


Pravidla on-line distanční výuky

 • Připoj se alespoň 2 min. před plánovanou hodinou, abys měl čas si vše připravit (přihlášení, sluchátka, učebnici, sešit, pracovní sešit, psací potřeby atd.).
 • Pokud můžeš, vezmi si sluchátka. Mluv do mikrofonu zřetelně, seď blízko u počítače.
 • Zapnutá kamera není podmínka, ale tvoje volba. Pokud máš puštěnou kameru, vyučující zřetelně vidí, že se hlásíš o slovo, a může Tě vyvolat. Na začátku hodiny je vhodné se navzájem pozdravit (vidět se vzájemně) a ujistit se, že se slyšíme.
 • Mluv, pouze pokud tě pan učitel/paní učitelka vyvolá/vyzve ke komunikaci.
 • V průběhu hodiny piš do chatu, pouze pokud jsi k tomu vyzván, nebo máš-li nějaký problém/otázku, že se slyšíme.
 • Je zakázáno nahrávat průběh on-line výuky bez povolení pana učitele/paní učitelky.
 • Je zakázáno vypínat zvuk, odpojovat apod. ostatním účastníkům probíhající on-line vyučovací hodiny.
 • Google Classroom lze používat pouze ke vzdělávání, pouze výjimečně dle rozhodnutí třídní učitelky lze Google Classroom použít i pro třídnické hodiny, které mají podpořit dobrou komunikaci mezi žáky a zlepšovat atmosféru ve třídě.
 • Pro tmelení kolektivu, budování pozitivních vztahů mezi dětmi lze využívat i kurzy Čtení se školní družinou, Tvoření pro radost s paní vychovatelkou. Jedná se o dobrovolné aktivity pro všechny děti (bez rozdílu docházky do školní družiny). Více informací třídní učitelka hana Tyranová a paní vychovatelka Jitka Hašplová, kontakt jitka.hasplova@zsnpr.cz.

 

Distanční výuka od 2. listopadu

Vážení rodiče,
  
od 2. listopadu budu společně s žáky naší třídy pokračovat v on-line výuce, ale v jiné podobě. Společná on-line výuka hlavních předmětů bude s ohledem na výklad nového učiva prodloužena.

 

V pondělí začínáme v 8,15 hod. český jazyk a dále v 10,15 hod. matematika. Stejný rozvrh bude i v úterý a ve čtvrtek.


Ve středu začínáme v 9,15 hod. český jazyk a dále v 11,15 hod. PRVOUKA.


V pátek v 8,15 hod. český jazyk a v 11,15 hod. PRACOVNÍ ČINNOSTI.

 

Úkoly z výtvarné výchovy a tělesné výchovy najdete na stránkách příslušných předmětů (lze je připomenout i v pátek v rámci pracovních činností).

 

Všechny informace o probíraném učivu najdete na stránkách Google classroom příslušných předmětů. Žáci budou předem informováni o úkolech vypracovaných na známky a termínu jejich odevzdání.

S pozdravem

 

Hana Tyranová

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Pokyny k výuce

Dle krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení bude od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 na naší škole probíhat vyučování formou distanční výuky.

Vyučování pro žáky začíná v 8,00 hod.

Společná platforma pro práci je G Suite (Google classroom, Meet, Gmail).

 

Od 19. 10. -  23. 10. on-line výuka bude probíhát:

 

Český jazyk

On-line hodiny budou k dispozici každý školní den mimo středu v 8:15. Ve středu on -line hodina bude začínat až 9:10.

 

Matematika

On-line hodiny budou k dispozici každý školní den mimo pátek a středu v 10:15.
21.10. -krátké opakování z matematiky na začátku hodiny ČJ.

 

Prvouka

on-line hodiny budou k dispozici každé úterý a čtvrtek v 11:10.

 

Pracovní činnosti

Výuka bude probíhat ve středu 11:10 : on–line vstup  cca na 15 minut

 

Výtvarná výchova

Výuka bude probíhat podle rozvrhu ve čtvrtek v 12:00: on–line vstup na 5-15 minut

 

Tělesné výchova

Výuka bude probíhat podle rozvrhu (tj. pondělí, středa). Žáci budou samostatně pracovat na zadaných úkolech. On–line vstup s vyučujícím v pátek 11:10.

 

Dobrovolné aktivity pro děti pro třídu 3. A. Kurz čtení a jiné aktivity se ŠD je každý den v 12:45. Tento kurz je pro všechny děti z třídy 3.A.

 

Ostatní předměty jako je AJ, HV jsou v časech podle rozvrhů od kolegů, pí Lhotové a p Nožičky.

 

Děkuji za vaši vstřícnost, podporu a rozumný přístup 

 

Hana Tyranová, třídní učitelka

ANGLIČTINA, procvičujeme počítání do 10 :-)

ANGLIČTINA, procvičujeme počítání do 10 :-)

Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy