logotyp
Login

4.A, třídní učitelka: Mgr. Pavla Foitlová

Domácí příprava do 26. června

 

Vážení rodiče, milé děti,

máme před sebou poslední dny tohoto školního roku.

Přestože se ještě uvidíme při on-line výukách, je čas na zhodnocení uplynulého období.

Všechny děti moc chválím za pilné učení, vytrvalost a pracovitost.

Velké poděkování posílám i rodičům- bez Vaší pomoci bychom to nezvládli.

Uvidíme se v úterý 30.6. na nádvoří školy při předávání vysvědčení.

Přeji všem příjemné prožití letních měsíců.

 

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

 

Pracovní sešity nevyhazujte, využijeme je ještě v září ve 4. třídě.

 

Český jazyk

závěrečné procvičování a opakování probraného učiva:

přehled slovních druhů

učebnice- str.126, 127

 

PS- opakovací dvojlist uprostřed sešitu

PS- str.37/ 1,2,3 , str.42/11

 

Písanka- str.30, 31- letní prázdninové aktivity, dopis

 

Četba z vlastní knížky

 

Matematika

Dělení se zbytkem

učebnice- str.38, 39

PS- str.24/1-7 , str.26/ 1-7

 

procvičování malé násobilky, řady násobků, sčítání a odčítání s přechodem desítky, sčítání a odčítání do tisíce, zaokrouhlování na desítky a stovky

 

Prvouka

opakování probraného učiva

učebnice- str.76-78 – přehledné tabulky učiva

 

 

Domácí příprava do 19. června


Milé děti,

opět Vás moc pozdravuji a posílám učivo na další týden.

Těším se na Vás i při každodenní on- line výuce.

 

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

 

Český jazyk

Slovní druhy – spojky

- slova, která spojují slova nebo věty

- čárka se obvykle nepíše před spojkami a, i, ani, nebo

- čárka se píše vždy před ostatními spojkami – aby, ale, že, protože, když...

- slova neohebná (nemůžeme je skloňovat ani časovat)

 

učebnice str. 122/ 1, 2

PS str.34/1,4 (pošlete prosím ke kontrole do 19.6.)

 

Slovní druhy – částice

- slova, která vyjadřují přání, radost, obavy

- např.:  ať, nechť, kéž,což, ano, ne

- často stojí na začátku věty, mohou však být i uvnitř věty – prý

- slova neohebná

 

učebnice str.123/ 1,2

PS str.35/ 1

sešit- str. 123/ 2

 

Slovní druhy – citoslovce

- slova, která vyjadřují city, nálady, výzvy, napodobují zvuky a hlasy

- např.: mňau, bác, ouvej, cink, hurá, pst, …

- slova neohebná

 

učebnice str.124/1

PS str. 36/ 1, 2

 

PS str.56/ 20,21,22 – procvičování měkkých a tvrdých souhlásek, ů,ú,ě, párových souhlásek

Ke kontrole pošlete prosím cvičení z PS str.56/ 20-22 do 19. června.

 

Písanka str.26 – opiš slova nahoře. Nejdříve si pečlivě zopakuj vyjmenovaná slova (b- z ) a

pak vyber pouze názvy zvířat

 

Čítanka- str.159-  červen, pranostiky, hádanky

 

 

Matematika

Opakování jednotek délky

1  km= 1000 m

1 m= 10 dm = 100 cm= 1000 mm

1 dm= 10 cm= 100 mm

1 cm= 10 mm

 

Dělení se zbytkem

14:3= 4  zbytek 2 , kontrola (4.3) +2 = 14

učebnice str. 37

sešit – napsat z učebnice str. 37/ 5 b, d

PS str. 22/ 1,2,3,4, str. 23/ 1,2,3

PS str. 19/ 4a - pošlete prosím ke kontrole do 19.6.

 

opakování a procvičování malé násobilky,sčítání a odčítání s přechodem desítky, sčítání a odčítání do tisíce

 

Prvouka

Člověk

Mimořádné události

učebnice str.75

PS str. 58/ 8,11

 

závěrečný test : PS str.63, 64/ 1-27

 

Anglický jazyk

ústní procvičování základních slovíček z lekcí 6- 8

Domácí příprava do 12. června


Milé děti!

Připravila jsem pro Vás přehled učiva na další týden.

 

Český jazyk

Slovní druhy – příslovce

- slova, která určují způsob, odpovídají na otázku: jak?

- slova, která určují čas, odpovídají na otázku: kdy?

- slova, která určují místo, odpovídají na otázku: kde? kam ?

- např: vesele, špatně, včera, loni, daleko, tady

- slova neohebná (nemůžeme je skloňovat ani časovat)

učebnice str. 120/ 1, 2, 3

PS str. 32/ 1, 2

 

Slovní druhy - předložky

- slova, která se vyskytují ve spojení s podstatnými jmény, zájmeny, číslovkami

- neslabičné (k, s, v, z)

- jednoslabičné, víceslabičné

- např: v, před, po, nad, do, s, z, u

- slova neohebná

učebnice str. 121/ 1, 2

PS str. 33/ 1, 2

 

procvičování – měkké, tvrdé a obojetné souhlásky

PS str. 56/ 17, 18, 19

Ke kontrole do 12. června pošlete cvičení (56/ 17 - 19) z pracovního sešitu.

 

písanka str. 25

Jak se chováme v restauraci. (správné pořadí vět)

Seřaď jednotlivé chody správně po sobě.

 

četba z vlastní knížky

 

Matematika

Opakování

učebnice str. 32

sešit str. 32/ 3, 4

PS str. 17/ 1, 2, 3, 4a, b

bonusové cvičení -  Ferdova hádanka

 

Opakování jednotek délky

1 km = 1000 m

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

1 dm = 10cm = 100 mm

1 cm = 10 mm

učebnice str. 33

sešitstr. 33/ 3, 4

PS str. 18/ 1, 2, 3, 4

bonusové cvičení – Ferdova hádanka

Ke kontrole do 12. června pošlete cvičení (18/ 3 a, b) z pracovního sešitu.  

opakování a procvičování: pamětné procvičování malé násobilky, sčítání a odčítání s přechodem desítky, násobení a dělení 80, sčítání a odčítání do tisíce

  

Prvouka

Člověk

Tísňové volání

učebnice str. 73

PS str. 57/ 4, 5, 6, 7

 

závěrečné opakování: PS str. 62/ 11 - 22

 

Anglický jazyk
Unit 8 – In the playground (Na hřišti)

 

učebnice str. 63/ Families

grandpa – dědeček, grandma – babička, dad – tatínek, mum – maminka,

uncle – strýc, aunt – teta, brother- bratr, me ( Matt) – já, sister – sestra,

cousin – sestřenice, bratranec

Who´s number 1? Kdo je číslo 1?

 

procvičování – PS 100/ 1

(Pošlete ke kontrole do 12. června.)

  

Jana Lhotová


Domácí příprava do 5.6.

Mezinárodní den dětí

Milé děti!

Připravila jsem pro Vás přehled učiva na další týden.

Děkuji za připojení a Vaši účast při on-line výuce.

Přeji Vám krásný a radosti plný Den dětí!

 

Český jazyk

Slovní druhy – zájmena

-       zastupují podstatná nebo přídavná jména

-       některé druhy zájmen: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, záporná

učebnice str. 117/ 1, 2

PS str. 28/ 1, 31/ 11

Slovní druhy - číslovky        

-       vyjadřují počet, pořadí

-       rozlišujeme určité, neurčité

-       základní (kolik?), řadové (kolikátý?),

druhové (kolikerý?), násobné (kolikrát?)

učebnice str. 118/ 1, 2

PS str. 29/ 1, 31/ 10

Ke kontrole do 5. června pošlete cvičení (31/ 10, 11) z pracovního sešitu.

 

procvičování – párové souhlásky na konci/ uvnitř slov,

měkké, tvrdé a obojetné souhlásky, vlastní jména

PS str. 29/ 5, 31/ 9a, b

 

písanka str. 24

-       slova protikladná (opačný význam)

-       slova souznačná (stejný nebo podobný význam)

  

četba z vlastní knížky

 

Matematika

Násobení číslem 90

Násobení a dělení číslem 100

učebnice str. 30, 31

A5 sešitstr. 30/ 3, 4, 9d, str. 31/ 8a, b

PS str. 16/ 1a, b, 2, 3a, b

Ke kontrole do 5. června pošlete cvičení (16/ 2) z pracovního sešitu.  

 
pamětné procvičování malé násobilky

opakování a procvičování: násobení a dělení 50 - 70

 

 Prvouka

Člověk

Osobní bezpečí u vody

Nebezpečný cizí člověk

učebnice str. 72

PS str. 56/ 3

 

závěrečné opakování: PS str. 61/ 1 - 10

  

Anglický jazyk
Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

PS str. 83/  Quizzy´s Questions

(Pošlete ke kontrole do 5. června. Děkuji.)

 

procvičování – PS 98/ 1

  

Jana Lhotová


Domácí příprava do 29. května

Český jazyk

Slovní druhy – přídavná jména

 • vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí
 • určují, čí osoby, zvířata a věci jsou
 • ptáme se otázkami jaký?, který?, čí?

učebnice str. 116

PS str. 26/ 2, 3, 27/ 4, 6

 

procvičování – vyjmenovaná slova s y/ ý po b, l, m, p

bonusová cvičení: PS str. 55/ 13, 14, 16


písanka str. 23

O Červené karkulce

Pošlete ke kontrole do 29. května pí. Jitce Hašplové (jitka.hasplova@zsnpr.cz).

 

četba z vlastní knížky

 

Matematika

Násobení číslem 80

učebnice str. 29

sešitstr. 29/ 3, 7a, b

Cvičení z učebnice pošlete ke kontrole do 29. května

pí. Jitce Hašplové ( jitka.hasplova@zsnpr.cz).

  

stále pamětné procvičování malé násobilky

opakování a procvičování: násobení a dělení 10 - 40

  

Prvouka

Člověk

Osobní bezpečí v lese, ve městě

učebnice str. 71

PS str. 56/1,2

 

opakování:

 • příroda (rozmanitost, ochrana, rovnováha)
 • člověk (znaky, potřeby, projevy, rodina)

 

 

Anglický jazyk
Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

učebnice str. 59

Whose sock is this? Čí je to ponožka?

It´s Jack´s. Jackova.

(jumper, T-shirt, ball, sock, shoe)

 

PS str. 76/ 2 (Pošlete ke kontrole do 29. května pí. uč. Janě Lhotové.)

too small – přiliš malý, too long – příliš dlouhý,

too short – příliš krátký, too big – příliš velký

 

procvičování slovní zásoby

 • U6 (Greg´s flat)
 • U7 (In the street)

Jana Lhotová


Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

Domácí příprava do 22. května


Milé děti!

Posílám Vám další domácí přípravu a také pochvalu za pilně zvládnutá cvičení.

Český jazyk: vyjmenovaná slova s y/ý po z

brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně
▪učebnice- pročíst str. 115
str.115/7 ! v příponách píšeme po obojetné souhlásce měkké i/í- brzičko
▪ sešit- z učebnice napsat str. 115/8a)
▪ pracovní sešit str. 21/5 a,b, 24/11 a,b,c
▪ pracovní sešit str.22/7 prosím do 22.5. poslat ke kontrole
▪ bonusové cvičení- pracovní sešit str. 22/6

▪ písanka str.23- věty oprav, seřaď a napiš
▪ četba z vlastní knížky

Matematika: násobení a dělení čísly 90, 100

▪ učebnice- pročíst str.30,31
▪ sešit- z učebnice str.30/ 9 a), 31/8b)
▪ pracovní sešit str.16/ 2,3
Ke kontrole prosím pošlete pracovní sešit str. 16/ 3
▪ bonusové cvičení – pracovní sešit str. 16/1
· pamětné procvičování malé násobilky

Prvouka: obranyschopnost organizmu, pohyb a zdraví

nemoc, úraz, první pomoc, lékárnička
▪ učebnice- pročíst str.69, 70
▪ pracovní sešit str. 55/ 4

Vaše paní učitelka
Pavla Foitlová

Anglický jazyk


Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

učebnice str. 58

I don´t like this jumper. – Nemám rád tento svetr.(Nelíbí se mi.)
This jumper´s too big. – Tento svetr je příliš veliký.
Then put on another. – Obleč si jiný (další).
This jumper´s too small. – Tento svetr je příliš malý.

PS str. 75/ 3 (pošlete ke kontrole do 22. května)
Where is ...? Kde je...?
jumper – svetr, shoe - bota

Jana Lhotová

--------------------------------------------------------------

Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

učebnice str. 57

The hat 

hat – klobouk

cap – čepice, kšiltovka

jumpers – svetry

Polly´s jumper – Pollyin svetr

Greg´s shoe -    Gregova bota

Whose hat is this? Čí je to klobouk?

I don´t known. Nevím.

  

PS str. 74/ 2 (pošlete ke kontrole do 15. května)

předložky: on (na), under (pod), in (v)

table (stůl), chair (židle), book ( knížka), pencil ( tužka), pencil-case ( penál), ruler (pravítko)


Jana Lhotová


Domácí příprava do 15.5.

Milé děti!

Čeká nás další pokračování domácí přípravy. V českém jazyce začneme vyjmenovaná slova po z,

v matematice násobení číslem 80 a v prvouce si uvědomíme zásady zdravého způsobu života.

Připomínám možnost on- line výuky opět ve čtvrtek od 10 do 11 hodin.

V případě konzultací jsem k dispozici na školním emailu nebo ve středu od 12 do 13 hodiny na Skypu.

 

Český jazyk: vyjmenovaná slova s y/ý po z

 

▪učebnice- str. 113 (zvýrazněná 4 slova se naučit zpaměti), str. 114

· pozor :

brzy( vrať se brzy) – brzičko ( přípona -ičko )

nazývá se ( jmenuje se) – nazívá se ( ospale otvírá ústa a vydechuje, zívá únavou)

vyzývat ( soupeře k odvetě)

 

▪ sešit- z učebnice str. 113 dole- napiš 8 příbuzných slov (jazýček,jazykový…)

▪ pracovní sešit- str. 20, 21/ 4

Ke kontrole prosím pošlete do 15.května pracovní sešit str.20/2

▪ bonusové cvičení- str.54/ 7,8

 

▪ písanka str.22- SMS zpráva

▪ četba z vlastní knížky

 

Matematika: násobení číslem 80

 

▪ učebnice – ústně str. 29

▪ sešit- z učebnice str.29/6, 29/7c)

▪ bonusové cvičení- Ferdova hádanka str.29

▪ pracovní sešit- str.15/1, 2, 4b)

Ke kontrole prosím pošlete pracovní sešit str. 15/4b)

· stále pamětné procvičování malé násobilky

 

Prvouka: jídelníček, být zdravý

 

▪ učebnice- pročíst str. 68 (dole), 69 (nahoře)

▪ pracovní sešit- str.54/3, 55/6

 

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

Anglický jazyk – domácí příprava do 7. května


Milé děti!

Děkuji Vám za plnění domácí přípravy.

 

Unit 7 – In the playground (Na hřišti)

 

učebnice str. 56

 

a T- shirt – tričko

socks – ponožky

shoes – boty

trousers – kalhoty

a jumper – svetr

a skirt – sukně

muddy – bahnitý

my socks – moje ponožky, my shoes – moje boty

 

PS str. 73/ 2 (pošlete ke kontrole do 7. května)

 

Jana Lhotová


Domácí příprava do 7. května


Milé děti,

moc Vás pozdravuji a chválím.

Musím ocenit, jak skvěle zvládáte plnění domácí  přípravy.

Děkuji i za Vaši vysokou účast v on-line výuce. Jste prima!

Nyní máme před sebou další zkrácený týden.

 

Český jazyk: vyjmenovaná slova s y/ý po v

 

slova s předponou vy-/vý-, vyžle, výheň, cavyky

▪ učebnice – pročíst str.111

·všimněte si pravopisu slov s i/í :

vítěz, vítězství, zvítězit, nezvítězit, vítat, viklat, viset, vidět, vinit

▪ sešit- z učebnice str. 111/12- napiš 10 slov s předponou vy-/vý-

pracovní sešit- str.19/ 11 – pošlete prosím do 7.5. ke kontrole

▪  bonusové cvičení navíc- pracovní sešit str. 54/6

 

▪ čítanka- str. 139- květen, pranostiky

 

Matematika: násobení číslem 70

 

▪ učebnice- ústně str.28

sešit- z učebnice str.28/7 d) – prosím poslat ke kontrole

▪ pracovní sešit - str.15/3, 4 a)

▪ bonusové cvičení- z učebnice str. 28/4 do sešitu

· stále pamětné procvičování malé násobilky

 

Prvouka: pečujeme o své zdraví, výživa a zdraví

▪ učebnice- pročíst str.68 ( pouze po obrázek)

▪ pracovní sešit- str.54/1, 2

 

V případě Vašich dotazů Vám jsem k dispozici na školním emailu.

 

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová


Domácí příprava do 30.4.

Domácí příprava do 30.4.

Milé děti,

Moc Vás zdravím a velmi chválím. Děkuji za pečlivé plnění domácí přípravy. Jste prima.

Pro komunikaci se mnou nadále využívejte email.

Dále připomínám možnost konzultace přes Skype a to každou středu od 12- 13 hodin.

Nově i on-line výuku pro naši třídu ve čtvrtek od 10 do 11 hodin.

Více informací se dozvíte ve Vašem emailu.


S přáním pěkného dne

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

Český jazyk:vyjmenovaná slova s y/ý po v

povyk-- slova s předponou vy/vý

▪ učebnice - pročíst str.109, 110

pozor na správné porozumění významu slov:

vysel (sít semena) -visel(obraz, kabát na věšáku)

vysunutá ( vysunout hlemýždí tykadla) – visutá (visící lanovka na lanech, visí)

viklat (sloupkem, s předponou vy= vyviklat)

předpona vy/ vý

· Pokud odtrhneme od slova skupinu vy a vznikne slovo, které dává smysl,

jedná se o předponu vy, vý a ve slově píšeme tvrdé y/ý.

· Pokud odebereme ze slova výloha předponu vý, vznikne nám slovo loha, které nic neznamená.

Stačí ale zaměnit vy za jinou předponu a vznikne nám například slovo záloha, úloha. Tedy slova, která smysl dávají a která známe.

· Pokud vyměníme ve slově východ předponu vý-, například za předponu u-, vznikne nám slovo uchod, které neexistuje. S jinými předponami ale získáme už slova smysluplná, například příchod, odchod, záchod.

 

▪ pracovní sešit- str. 16/ 7 – (vyber si a doplň jeden barevný sloupek s jedním podstatným jménem, vždy s y/ý)

str. 17/9- celou stranu pošlete prosím do 30.4. ke kontrole. Děkuji.

▪ sešit- str. 109/3(doplň a napiš 10 slov)

▪ bonusové cvičení navíc- pracovní sešit str.16/8

▪ písanka- str.21- Na pouti bývá, opis jmen

▪ četba z vlastní knížky- zápis do čtenářského deníku

 

Matematika: násobení číslem 60

▪ učebnice-str.27- ústně

▪ sešit- z učebnice napsat str.27/8 a,b

pracovní sešit- str.14/2(první sloupek),14/3b- prosím poslat ke kontrole

▪ bonusové cvičení navíc- pracovní sešit str. 14/1

 

Prvouka: člověk- kostra, orgány

▪ učebnice- str.67 pročíst

▪ pracovní sešit- str.52/2 ( svaly, kůže, kostra, mozek, střeva, plíce, srdce, žaludek).

Anglický jazyk – domácí příprava do 30. dubna

Anglický jazyk – domácí příprava do 30. dubna

Milé děti!

Děkuji Vám za pravidelné posílání splněného učiva, pečlivou a pilnou práci.

Děkuji Vašim rodičům za pomoc při vypracování.

Ať se Vám daří!

 

Unit 7 – In the street (V ulici)

opakování a procvičování slovíček, slovních spojení, krátkých vět a otázek

učebnice str. 48, 49, 50, 51

 

PS str. 72/ Quizzy´s Questions

Toto cvičení mi pošlete ke kontrole do 30. dubna. Děkuji.

 

bonusové cvičení PS str. 99/ 1, 3

 

Jana Lhotová

 

 

Domácí příprava do 24.4.

Milí rodiče, milé děti,

moc Vás zdravím a děkuji za Vaše snažení.

Připravila jsem pro Vás další domácí přípravu.

V českém jazyce budeme pokračovat ve vyjmenovaných slovech s y/ý po V,

v matematice v násobení a dělení 50 a v prvouce nás čeká opět téma člověk.

 

Český jazyk: vyjmenovaná slova po V

▪ učebnice- str. 102, 103 (stále ústně procvičovat)

▪ učebnice- pročíst str. 107, 108 – zvykat- žvýkat-  výt- výskat

pozor  na správné porozumění významu slov :

výt (psí táhlý hlas) – vít ( plést věnečky)

výskat (radostí) – víska (vesnička)

vina (provinění) – hodně vína (ovoce- hroznové víno)

vila (dům v zahradě) – víla (pohádková bytost)

vinout (tulit se, had se vinul, vinout vlnu na klubko)

zavinout (dítě do peřinky, květy se zavinuly)

▪ pracovní sešit- str.15/4 (doplň y/ý, k jedné vybrané barevné skupině vymysli jednu větu)

str.15/5 časuj jedno vybrané sloveso ( ve všech tvarech bude y/ý )

str.15/6  doplň vynechaná písmena

▪ nový sešit- z učebnice str.108/5a) (přepiš doplněné cvičení). Prosím zaslat do 24.4. ke kontrole. Děkuji.

▪ dobrovolné bonusové cvičení navíc- pracovní sešit str. 53/4, 5

 

▪ písanka- str.20- kapr ( opiš uvedené věty, vytvoř otázky). Prosím poslat ke kontrole. Děkuji.

 

▪ četba z vlastní knížky

 

Matematika: opakování násobení číslem 40

▪ učebnice- str.25/8 d)- ústně

násobení číslem 50

▪ učebnice- str.26/ 1-5 ústně

▪ nový sešit- z učebnice str.26/6 d). Prosím poslat ke kontrole. Děkuji.

▪ bonusové cvičení - pracovní sešit str.26 - Ferdova hádanka

▪ pracovní sešit str.14/2 (pouze druhý a třetí sloupek), 14/3 a)

 

Prvouka:člověk- stavba těla, smysly

▪ učebnice- str. 66 pročíst

▪ pracovní sešit- str.52/1 (zrak- vidíme, učebnice str.66), str. 53/1 ( čti zezadu)

 

V případě Vašich dotazů Vám jsem k dispozici na školním emailu.

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

Práce dětí

Anglický jazyk – domácí příprava do 24. dubna

Anglický jazyk – domácí příprava do 24. dubna

Milé děti!

Chválím ty, kteří mi posílají domácí práci ke kontrole.

Děkuji i Vašim rodičům za pomoc při vypracování.

Připravila jsem pro Vás další a těším se na naši vzájemnou spolupráci.

 

Unit 7 – In the street (V ulici)

učebnice str. 50,51

 

tall (vysoký) -  short

fat  (tlustý) -   thin ( hubený)

old  (starý) -  young ( mladý)

He´s tall. – On je vysoký.

He´s got brown hair. – On má hnědé vlasy.

She´s young. – Ona je mladá.

She´s got blond hair. – Ona má blonďaté vlasy.

 

PS str. 65/2

Toto cvičení mi pošlete ke kontrole na můj školní email do 24. dubna. Děkuji.

 

bonusové cvičení PS str. 66/ 2

 

Jana Lhotová

 

Domácí příprava do 17.4.


Milí rodiče, milé děti,

velikonoční svátky jsou už za námi.

Doufám, že jste si je užili ve zdraví, klidu a s dobrou náladou.

Po odpočinku Vám posílám další domácí přípravu do 17.dubna.

Pokud můžete, posílejte mi i nadále splněnou práci na email.

Pošlete mi i zprávičku, pokud se s Vaší rodinou zapojujete do dobrovolnické činnosti.

 

Český jazyk: vyjmenovaná slova po V

■ učebnice - str. 102, 103 ( zvýrazněná slova na str. 103 naučit zpaměti)

■ učebnice-  str. 104, 106, 107/5 pročíst :  vy- vysoký- vydra- výr

pozor:

vy (vykání) -  ví (zná, umí )

výška (vysoko, vyšší) – vížka (malá věžička)

výr (sova) – vír (točivý pohyb větru, vody)

výry (sovy) – viry (koronavir) – víra (vyznání, náboženství)- vítr, vichřice

■ pracovní sešit- str. 14/ 1,2,3 – prosím tuto stránku poslat ke kontrole. Děkuji.

■ bonusové cvičení navíc - pracovní sešit str. 53/3

■ písanka- str. 19- Co víš o čápovi?  (odpověz na otázky celými větami, využij nápovědu)

■ četba z vlastní knížky

 

Matematika:  opakování a procvičování násobení číslem 30

■ učebnice-  str.24/7 - ústně

násobení číslem 40

■ učebnice- str.25/ 1-6 ,8/c -ústně

■ nový sešit- z učebnice str.25/8 a,b – opsat, vypočítat

■ bonusové cvičení- z učebnice str.25/7 (výpočet, odpověď do nového sešitu)

■ pracovní sešit- str.13 – tuto stránku pošlete prosím ke kontrole

 

Prvouka: muž a žena

■ učebnice str.65 pročíst

■ pracovní sešit str.53/3 (živých organizmů, početí, samičí vajíčka a samčí spermie, oplodnění, zárodek, devíti)

Pro komunikaci se mnou využívejte e- mail a nově spolu můžeme být on-line každou středu od 12 do 13 hodin na Skype.
Pro přihlašovací link mi napište předem na e-mail.
Více informací najdete v aktualitách školy.

Posílám moc pozdravů a děkuji za Vaše snažení.

Vaše paní učitelka

Pavla Foitlová

Anglický jazyk - domácí příprava do 17. dubna

Unit 7 – In the street (V ulici)

učebnice str. 49 – Is that Pam?

She ´s got… – Ona má…

He´s got… – On má…

He´s … –  On je…

She´s… – Ona je…

long hair – dlouhé vlasy

short hair – krátké vlasy

brown (hnědé), black (černé), blond (blonďaté) hair (vlasy)

 

PS str. 63/ 2

U obrázku č. 2, 5 domaluj blond/ black hair a poté zakroužkuj správné slovo.

Toto cvičení mi pošlete ke kontrole do 17. dubna. Děkuji.

bonusové cvičení – PS str. 64/3

 

K procvičování můžete využít i tuto webovou stránku:

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida

 

V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.

Jana Lhotová


Domácí příprava do středy 8. dubna


Vážení rodiče, milé děti, posílám všem moc pozdravů. Chtěla bych Vám poděkovat za pomoc dětem v plnění domácí přípravy a děti pochválit za pilnou práci, ve které budeme ještě pokračovat.


Domácí příprava do středy 8. dubna:

Český jazyk: komunikační a slohová výchova - Velikonoce

 • učebnice - str. 98 - Koledníci - ústně str. 98/ 1, 2, 3, 4a
 • pracovní sešit - opakování vzadu str. 53/1,2 – tato cvičení pošlete prosím opět ke kontrole. Děkuji.
 • Písanka - str. 17 - Pletení pomlázky (věty ve správném pořadí).
 • Čítanka - str. 120, 121 - Velikonoce


bonusové cvičení navíc do nového sešitu - přepsat z učebnice str. 98/ 4a)

Matematika: opakování a procvičování malé násobilky, sčítání a odčítání do tisíce

 • pracovní sešit str. 8/3, 9/3
 • bonusové cvičení navíc - pracovní sešit str. 8/2, 9/2
 • učebnice - pročíst str. 24/ 1-6 - násobení číslem 30
 • nový sešit - napsat výpočet a odpověď z učebnice str. 24/3 - prosím poslat ke kontrole. Děkuji.

Prvouka: Velikonoce
pokud budete mít čas: napište či nakreslete, jak prožíváte poslední týdny a Velikonoce.

Vaše doposud posílané práce jsou prima. Někdo má pouze malé chybičky. Moc se snažíte. Chválím Vás a těším se na další.

V případě Vašich dotazů jsem Vám k dispozici na školním emailu.

Všem přeji hezké prožití velikonočních svátků.

Vaše paní učitelka
Pavla Foitlová

Anglický jazyk

Vážení rodiče, milí třeťáci, v zastoupení za pí. uč. Walters Vám posílám doporučenou domácí přípravu z angličtiny do 8. dubna.

Unit 7 – In the street (V ulici)
učebnice str. 48 - základní slovíčka - a woman, a dog, a boy, a baby, a man, a girl

PS str. 62/2
Easter (Velikonoce) – učebnice str. 68, Easter eggs – velikonoční vajíčka

PS str. 91/ Make an Easter card. (velikonoční přání – výroba)

K procvičování můžete využít i tuto webovou stránku:
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida

V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu. Těším se na naši vzájemnou spolupráci.

Jana Lhotová

 

Domácí příprava do pátku 3. dubna

Vážení rodiče, milé děti,
všechny vás moc pozdravuji. Protože se v dalším týdnu opět neuvidíme, posílám domácí přípravu do pátku 3.dubna. Držím palce, ať vše zvládnete.
V případě vašich dotazů vám jsem k dispozici na mém školním emailu.

Český jazyk: opakování a procvičování vyjmenovaných slov, slov protikladných

 • učebnice- po B( str.37), L(str.47), M(67), P(77), S(93)- ústně procvičovat
 • učebnice- str.100, 101- pročíst
 • nový sešit- napsat z učebnice str.100/ 5, 100/6- 6vět
 • pracovní sešit- str. 13/13 – podle vašich možností mi prosím tuto doplněnou stranu pošlete ke kontrole
 • písanka-str.18
 • četba z vlastní knížky

bonusové cvičení navíc - učebnice str.101/3 do nového sešitu

Matematika: opakování násobení a dělení číslem 10, číslem 20

 • učebnice- pročíst str.22, 23
 • nový sešit- napsat z učebnice str. 22/7d, 23/8 c
 • pracovní sešit- str. 12 – doplněnou stránku pošlete prosím podle možností ke kontrole

bonusová cvičení navíc - Ferdovy hádanky ústně, str.22/3 do nového sešitu

Prvouka: opakování

 • učebnice str.76, 77,78- pročítat opakovací tabulky
 • učebnice- pročíst str.63, 64

bonusové cvičení - pracovní sešit str. 53/4

Děkuji vám za vaše snažení. Přeji hodně zdraví, sil a trpělivosti.

S pozdravem
Pavla Foitlová


Domácí příprava do pátku 27.března

Vážení rodiče, milé děti,
uplynul nám týden naší domácí přípravy. Všechny moc pozdravuji a věřím, že jste zadaná cvičení zvládly. Chválím všechny třeťáčky a děkuji i všem rodičům za spolupráci.

Poprosím vás o zavedení sešitu pro písemné vypracování cvičení z českého jazyka a matematiky. Děkuji.

V domácí přípravě budeme pokračovat. Připravila jsem pro vás cvičení do pátku 27.3.

Český jazyk: vyjmenovaná slova po S

učebnice - ústní procvičování str. 92, 93
pročíst str. 96, 97, 99 – sýkora-sysel-sýček, syčet-sypat
nový založený sešit- napsat str.96/4, 97/5 (zelená cvičení)
bonusové cvičení - str.99/3
pracovní sešit - str.10/10, 11/a-d
písanka - str.16
četba z vlastní knížky - vypracování do čtenářského deníku


Matematika: sčítání a odčítání do tisíce


učebnice - pročíst str. 13-15
nový sešit - napsat str. 13/8 c,d, 14/5e, 15/7a
bonusové cvičení- učebnice Ferdova hádanka, stálé procvičování malé násobilky, pamětného sčítání do 100 s přechodem desítky, zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky
procvičovací sešit - str. 6-7

Prvouka: chráníme přírodu
učebnice- pročíst str.60, 61

Doufám, že někdo z vás už se stal pravidelným divákem na ČT 2 v pořadu UčíTelka. Osvědčit a prohloubit znalosti si můžete i na výukových webových stránkách: www.skolakov.eu, onlinecviceni.cz, matika.in, gramar.in, skolasnadhledem.cz
Stále jsem s vámi v kontaktu na mém školním mailu.

Přeji všem pevné zdraví, trpělivost a hodně sil.
S pozdravem Pavla Foitlová


Doporučené učivo do pátku 20. března

Vážení rodiče, milé děti,

všechny moc pozdravuji a zasílám přehled učiva do pátku 20. března.

Věřím, že vše společně v následujícím týdnu zvládneme.

Český jazyk

Slovesa (osoba, číslo, čas) – uč. str. 90/4, PS str. 5/ 13,14, 15

Vyjmenovaná slova s y/ý po s

uč. str. 92, 93 (zpaměti)  , 94 – 95 ( sytý, syn, sýr).

95 – 96 (syrový, sychravý, usychat)

PS str. 7/ 1, 2, 3, 8/ 4, 9/7 , 10/9

bonusové cvičení -  str. 8/5, 9/6, 8

Četba z vlastní knížky

Písanka str. 14,15

Matematika

Sčítání a odčítání do tisíce – uč. str. 8, 9, 10, 11,12,PS str. 3/ 2 – 5, 4/ 1 – 6, 5/1 - 5

bonusová cvičení – Ferdovy hádanky

Procvičování malé násobilky, pamětného sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky.

Prvouka

Opakování a procvičování – živá příroda (rostliny, houby, živočichové).

Anglický jazyk

Angličtina na 14 dní:

každý školní den:

1.zapsat a naučit 5 slovíček z pracovního sešitu ( k učebnici ).

Zapisovat slovíčka do vlastního sešitu ( s názvem "Slovníček" ).

2.pokračovat každý den jedním cvičením ( neposlechovým ) z pracovního sešitu. Výhledově maximálně do 6. lekce dle vlastního tempa.

Zkontrolovat pracovní sešit ( k učebnici )od začátku roku, zda cvičení nechybí.

Zpívat a procvičovat tyto 4 písničky: rozložit nácvik do 14 dní

1. Head shoulders knees and toes:

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 • Po návratu do školy provedeme společnou kontrolu vypracovaných úkolů.
 • V případě Vašich dotazů Vám budu k dispozici v dopoledních hodinách na školním emailu.
 • Noc s Andersenem se prozatím překládá na květen.

Přeji Vám hlavně pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti.

S pozdravem

Pavla Foitlová

 

10.-17.5.2019 Škola v přírodě Svor

13.2.2019 Beseda s Policií ČR

17.12. Dům UM- vánoční tvoření

12.12. ,,Ježíškova vnoučata"- opět se snažíme dělat radost- vánoční přání pro babičky a dědečky do domovů seniorů

6.12. Adventní čtenářská beseda s knihou,, Jak pejsek s kočičkou pěstovali buřty".

5.12.Mikuláš ve třídě

21.11.Andílci- pro potěšení dětí do dětské hematologie FN Motol

7.9.2018 Dopravně bezpečnostní akce

Obrázků: 1-3 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Začínáme nový školní rok 2018 / 2019. Jsme 2.A a je nás 25.

7.6.2018-Výlet: ZOO Liberec a zámek Sychrov

15.5.2018-Sportovní dopoledne v SK Dolní Měcholupy

22.3.2018-Čokoládovna v Šestajovicích.

Zamlsali jsme si a vyrobili sladké potěšení.Užili jsme si i domácí zvířátka a papoušky.

5.12.2017- Mikuláš přišel i k nám do třídy

30.11.2017-Mikuláš na Housce

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy