logotyp
Login

5.B, třídní učitelka: Marie Tučková

Jdeme do školy

Milé děti, vážení rodiče,
těším se na zítřejší zahájení školního roku a připomínám roušky - jsou povinné ve společných prostorách školy. Pro kontrolu přikládám seznam pomůcek na nový školní rok.

                                                                Vaše třídní uč. Marie Tučková


DO POUZDRA:(nekupujte váleček na zip, dělá hluk při hledání)
- 2 obyčejné tužky č. 2 a č. 3
- guma + ořezávátko se zásobníkem
- 2 pera Tornáda
- 12 pastelek (hlavně červená, modrá, zelená, žlutá, hnědá, černá)
- malé rovné pravítko (15 - 20 cm) do geometrie
- kružítko

 

DO AKTOVKY:
- pravítko trojúhelník s ryskou
- nutno mít ještě další pravítko pro sestrojení rovnoběžek
- velké desky na školní sešity A4 s gumkou

- sešity – 2x 540 +linkovaná papírová podložka (umělohmotná klouže)

               6x 523

              1x544

              1x440

              2x524

               úkolníček děti dostanou

- obaly

- mazací tabulka + psací potřeba

  POTŘEBY DO VV A PČ:
- kufřík nebo krabice od bot na pomůcky podepsaná
- kulaté a ploché štětce různých velikostí (malá sada stojí asi 30,-Kč)
- nízký kelímek nejlépe od Ramy (ne vysoký od jogurtu)
- vodové barvy velké české, hadřík

- temperové barvy a paletka
- voskové pastely

- suchý pastel
- lepící tyčinka
- nůžky s kulatými hroty (pro leváky levé)
- tekuté lepidlo nejlépe Herkules 130g
- zástěru nebo starou košili
- složené noviny na lavici (bez hanbatých obrázků), nebo igelit
- větší sada pastelek, pokud není v penále

- špejle

- tužky č.1, ořezávátko

- barevné papíry

- čtvrtky A4 25ks, A3 10ks – gramáž nad 180 g ( aby se dílo při mokrých technikách nerozpadlo

   ještě před dokončením)

OSTATNÍ:
- papírové kapesníky a utěrky ještě máme – nenosit
- obaly na učebnice kupte, až žáci knihy obdrží

 

Předprázdninové aktivity

Milé děti a vážení rodiče,
máme před sebou poslední dny školní docházky. Klasifikace je uzavřená a je čas na zhodnocení uplynulého období.
Všem dětem uděluji velkou pochvalu za vytrvalost ...
Více informací
 Deštný prales Deštný prales

PŘÍPRAVA 15.6. - 19.6. 2020

Dobrý den děti,
máme tu předposlední týdenní plán. Budeme opakovat, zapomenuté informace najdete v učebnici v zásobnících informací.
Cvičení z minulého týdne najdete ke kontrole ve ...
Více informací

Ahoj kamarádi

PŘÍPRAVA 8.6. - 12.6. 2020

Dobrý den děti,
pomalu se blíží konec školního roku, ale ty konce často bývají nejtěžší! Vydržte a nepolevujte ve výpravách za poznáním a vědomostmi! Všem přeji klidné dny a mnoho vyhraných ...
Více informací

PŘÍPRAVA 1.6. - 5.6. 2020

Krásný sváteční den děti,
posílám další příděl povinností, úterní a čtvrteční ČJ uděláme společně při onli-ne hodině. Vydržte pracovat pilně a poctivě tak, jako dosud a radujte se – dnešním ...
Více informací

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 25.5. -29.5.

Dobrý den děti,dnes chválím všechny za domácí přípravu uplynulého týdne, také za účast a skvělé výkony při on-line hodině. Tentokrát budou zadaná cvičení určená pro děti, které zůstávají doma a ...
Více informací
Angličtina úkoly 4. třída 19.5. – 28.5.
Budeme tentokrát hodně opakovat, pracovní listy najdete ve fotogalerii.

1)V tomto pracovním listu zopakujeme slovní zásobu o rodině:

Více informací

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 18.5. - 22.5. 2020

Dobrý den děti,posílám Vám další domácí přípravu a také pochvalu za zvládnutá cvičení. Pokud potřebuje někdo z vás s něčím pomoci a nemůže se dostavit na společnou hodinu, nebojte se napsat dotaz na ...
Více informací

Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA OD 11.4. do 15.4. 2020

Krásný den milé děti a vážení rodiče,
máme před sebou další týden samostudia. Chválím Vás za spolupráci a těším se na vypracované úkoly. Nejasnosti můžeme vyřešit během středeční on-line ...
Více informací
Angličtina - 4.třída  4.5. - 14.5. 
Zopakujeme si sloveso MÍT – have got Vystřihněte si dle předlohy ve fotogalerii a můžete skládat větičky a otázky. Alespoň 4 ukázky vypracujte písemně do ...
Více informací

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA OD 1.5. do 7.5. 2020

Dobrý den, milí žáci a rodiče,
musím ocenit, jak skvěle zvládáte domácí samostudium. Máme před sebou další zkrácený týden. Připomínám možnost on-line hodiny ve středu mezi   11- 12  hodinou ...
Více informací
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA   27.4. - 1.5.

Zdravím všechny děti i rodiče,
je tu zase pondělí a s ním i nové učivo pro vás. Určitě jste se moc těšili!!! Děkuji za výdrž a trpělivost.
Tento ...
Více informací

PŘÍPRAVA 20.4. - 24.4.

Krásný den děti,máme před sebou další týden, připomínám středeční dobrovolné konzultační hodiny v době od 11 do 12 hod.Můžeme vychytat záludnosti, zamávat si nebo si sdělit zajímavosti z minulých ...
Více informací

Angličtina: zadání úkolů 21.4. – 30.4.

V učebnici na straně 53 si přečtěte o jeskynním muži. Vypište neznámá slovíčka a fráze: have a shower, get dressed, walk to work, paint animals, work hard, have dinner, go to bed a další…. A naučte se je! – můžete vyzkoušet napsat na kartičky z jedné strany česky z druhé anglicky…

Do sešitu odpovězte celou větou na otázky: When does Clive get up?

How does he get to work?

What does he paint?

Does he like his work?

What does he do in the evening?

(pro zájemce můžete vymyslet další otázky dle textu a odpovědět na ně)

Pracovní sešit strana 66 – pečlivě přečíst a doplnit. (Pozor! 3.osoba jednotného čísla – přidáváme -S: He walkS, she watches TV, she doesn´t go …)

Opět využijte: https://elt.oup.com/student/happystreet

www.umimeanglicky.cz – zde pro zájemce můžete procvičovat jak slovní zásobu, tak gramatiku – přítomný čas – otázky/odpovědi

Pro zájemce: Online test: Jobs 1. zadejte: www.socrative.com

2. vpravo nahoře – kliknout login

3. kliknout student login

4. roomname: MARTINA2324

5. kliknout JOIN

6. zadat své jméno i příjmení

7. Done

Moc chválím ty, kteří se minulého testu zúčastnili a navíc mnozí z vás byli velmi úspěšní! A také děkuji za zaslání náhledu krásných pexes!

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA OD 14.4. DO 17.4. Věřím, že i přes ztížené podmínky jste si svátky jara všichni užili. Musím velmi ocenit vaši práci. Úkoly se snažíte plnit svědomitě, co vám není jasné, na to se ...
Více informací
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA NA 6.4. - 8.4. 2020HURÁ! Blíží se prázdniny (velikonoční)! Čeká nás krátký týden. Využij tento týden jako BONUSOVÝ ČAS. Máš prostor na dokončení březnových úkolů, případně na zaslání ...
Více informací
UPOZORNĚNÍ
Milí moji žáci, podívejte se na stránky školy - ŽÁKOVSKÁ RADA - obrázky a práce posílejte mně, já je přepošlu. Každá práce představuje bodový příspěvek do třídy. Přeji příjemné a tvořivé dny.

Pozor -přidaný námět do AJ

www.umimeanglicky.cz - je tam super procvičeni, a čtení s porozuměním

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 30.3. - 3.4.

 Malé shrnutí minulého týdne:Začalo nám jaro! Věřím, že jste všichni úspěšně zvládli minulý týdenní plán. Pokud ti něco chybí, nevěš hlavu, vše se stihne dodělat, ale pracuj, neflákej to a ...
Více informací

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA MATEMATIKA OD 30.3. DO 3.4.

M – Uč str 113/16,17,19 – školní sešit

Uč str 114/1,2,3 - ústně

PS str 14/8,9,10 (cv 8 vypracuj a pošli jako přílohu ke kontrole do 3. 4. 2020)

PS str 15/1,2,3,4,5,6,7

AJ do 2. dubna

Práce do 2. dubna

Tipy na procvičení poslechu: ZDE

pracovní sešit strana 63

příloha s pracovním listem učení a procvičování lekce 7 na : www.elt.oup.com/student/happystreet
Prosím posílat e-mailem.

Good luck!

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA OD 23.3. DO 27.3.

Milá třído a rodiče,
uběhlo prvních několik dnů výuky ,,na dálku" a doufám, že zadané úkoly se podařilo všem vypracovat. Všechny děti, které mně zaměstnávají posíláním úkolů přes školní mail ...
Více informací

Vlastivěda a přírodověda - řešení

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA DO 20.3. 2020

Dobré ráno milé děti,

Doufám, že jste strávili hezký víkend a můžeme se pustit do další domácí přípravy. Každý den vypracujeme několik cvičení a příkladů. Snažte se pracovat samostatně, bez pomoci rodičů.

Pokud máte možnost, posílejte mně práce ke kontrole na školní email. Rodičům děkuji za pomoc.

 

 

PONDĚLÍ

ČJ – procvičíme si vzory rodu středního a ženského a vyjmenovaná slova, použijte jako pomůcku    záložku se vzory nebo  příslušnou stránku v učebnici – PS str. 14/a,b. Ústně si připravte cv. z uč.str.91/1a .

M – UČ str 109/ cv 16,18,21 – do školního sešitu

 

ÚTERÝ                                 

ČJ – dokončit v PS str.14/c,d,e

Vla – pečlivě přečteme str.14 a z textu budeme vybírat odpovědi pro cv. 4 - 8 v PS/9

M -  UČ str 110/cv 1,4 – do sešitu geometrie

 

STŘEDA

ČJ -  znovu zopakujeme předpony, uč.str.94/6b do sešitu ČJ-š a cvičení z uč. 94/7,8 si připravíme ústně, kdo chce , může poslat odpovědi na mail

M -  UČ str 111/cv 1,2,4 – do školního sešitu

 

ČTVRTEK

ČJ – uč. str.93/2a, PS str.9/6 dokončit a hádanka

M -  PS str 12, PS str 13/cv 1,2,3

 

PÁTEK

ČJ – přečteme si v uč. str.103 a vypracujeme cv.7 do sešitu čtení a sloh nebo do ČJ-š, pracujte samostatně , připravujte čtenářské deníky

Pří -  v uč. na str. 34 přečteme odstavec s nadpisem HMOTNOST a doplníme v PS cv.1,2,3 na str.17, úkoly 4-7 jsou dobrovolné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        

Informační a komunikační technologie

V grafickém programu Malování nakresli propracovaný obrázek na téma: Co dělám v době uzavírky školy. Svoji práci (obrázek) pošlete na email: jan.nosek@zsnpr.cz do 22. 3. 2020.

ÚKOLY NA PÁTEKMa - uč.str.108/7,12, PS str.11

ČJ - PS str. 13 ( nemůžeme-li si vzpomenout, nalistujeme v uč. str.20)
       čítanka - str.113-116, odpovědi na otázky vypracovat do sešitu čtení nebo ČJ -š a připravujeme čtenářský deník

Pří - pečlivě přečíst str.34 a s pomocí textu z této strany vypracovat v PS str.16 cv. 1,3,4

To je pro tento týden všechno, přeji hezký víkend.
Marie Tučková

INFORMACE A ÚKOLY

Dobrý den milé děti i rodiče,
posílám informace a další úkoly. Úkoly, které dnes najdete jsou určeny do konce tohoto týdne a v pondělí po ránu se ozvu s přídělem na příští týden. V případě nejasností využijte ke kontaktu školní email nebo školní telefonní číslo od 8,00 du 12,00 hod. 
Zadání včerejší matematiky opravuji - uč. str. 107/ 31,33,35 a děkuji za upozornění.
Noc s Andersenem se prozatím překládá na květen a peníze za vstupenky na Operky by nám měly být vráceny do měsíce. Dětem, které měly zaplaceno, vrátíme po návratu do školy.

ÚKOLY NA ČTVRTEK

 MA - uč. str. 107/1,2,3 a str. 106/1,3,5

 ČJ  - PS str.12 (Plnovýznamové sloveso je takové sloveso, které samo o sobě vyjadřuje nějakou činnost nebo stav věci -         prohlásil, viděl..., ostatní známe nebo najdeme v učebnici na straně 50 - 54)

 Vla - pečlivě přečíst str. 6(Kraje a kraská města - Praha), někdo to má na str. 7, na dalších stránkách přečíst odstaveček     Karlovy Vary a Pardubice a podle přečeného textu doplnit v PS str. 7/cv.3,5. Na str. 6 v PS vyplnit cvičení 2.


 


ÚKOLY PRO DNEŠNÍ DEN - STŘEDU

Dobré ráno milé děti,
všechny zdravím a zasílám úkoly pro dnešní den. Věřím, že všechno zvládnete bez problémů a samostatně, kdyby nastaly problémy, dotazujte  se přes můj školní email.

MA - uč. str. 106/1,3,5

ČJ - PS str.11

AJ - paní učitelka posílá práci do konce týdne - PS - pečlivě projít celou lekci 6 a zkontrolovat, zda-li máte vše vypracováno, popřípadě dopracovat a vše ZOPAKOVAT, spočítat smajlíky. Dále v PS str. 59/2. Procvičovat dny a měsíce se správnou předložkou ústně i písemně. Lekci 6 procvičovat na : www.elt.oup.com/student/happystreet

Tak děti - pracujte pečlivě a co nejvíce samostatně, po návratu do školy provedeme společnou kontrolu všech vypracovaných úkolů. Pečlivá práce bude odměněna.

S pozdravem Vaše třídní učitelka
Marie TučkováVlastivěda - Vojtův elixír mládí

Sovy - přírodovědný pořad

Mikuláš a Vánoce

Podzimní tvoření

Dopravní výchova

Dny Prahy 15 - bezpečnostní den

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy