logotyp
Login

6.B, třídní učitelka: Mgr. Iveta Pitelová

Vypracované učivo ke kontrole do 19.6.

Doporučené učivo do 30.6.

 

Vážení rodiče, milé děti,

jsou před námi poslední dny školního roku 2019/2020. Přes všechna úskalí jsem se snažila vám předat alespoň základní rozsah učiva. Někteří jste pracovali i ve ztížených podmínkách velmi zodpovědně, věřím, že se vám tento přístup v příštím roce zúročí. Posílám poslední učivo k prostudování. Všem přeji krásné prázdniny!

Český jazyk

Závěrečné opakování

Učebnice – str. 160, 163

PS – str.76 – celá                              

Čtení – vlastní kniha, po přečtení si zapsat do čtenářského deníku

Matematika

Nestandardní úlohy

Učebnice – str. 156 – 158

Vlastivěda

Cestujeme po Evropě

Učebnice – str. 64 –69

Přírodověda

Dobré rady na prázdniny

Učebnice – str. 85

 

Vypracované učivo ke kontrole do 12.6.

Doporučené učivo do 19.6.2020

 

Vážení rodiče, milé děti,

Posílám další učivo na následující týden.

Český jazyk

Přímá řeč, opakování

Učebnice – str. 156 – 159 – ústně

                      159/12 – poslat ke kontrole

PS – str. 74 – 75
Čtení – vlastní kniha, po přečtení zapsat do čtenářského deníku, poslat ke kontrole

 

Matematika

Dělení a násobení desetinných čísel 10 a 100, jednotky času, opakování

Učebnice – str. 142/17 – 24 - ústně

                      142/25, 26, 27 – písemně, poslat ke kontrole

                      145/1 – 4 - ústně

PS – str. 78/8, 9

             80 – celá

Vypracovaný PS bude na stránkách ke kontrole.

B: PS – str. 79, 81

 

Vlastivěda

Evropa

Učebnice – str. 57 - 59

PS – str. 42 - 43

 

Přírodověda

Mimořádné události

Učebnice – str. 73 - 76

PS – str. 41

 

 

Vypracované učivo ke kontrole do 12.6. 2020

Doporučené učivo do 12.6.2020

 

Vážení rodiče, milé děti,

máme za sebou další týden, kdy jsme rozděleni na školní a domácí vzdělávání. Těm, kteří pracují z domova, posílám učivo na tento týden.

Český jazyk

Částice, citoslovce, opakování

Učebnice – str. 152 – 154 - ústně

                      154/7 – poslat ke kontrole

PS – str. 73 – celá

Sloh – Báseň - učebnice str. 155 - ústně

Čtení – vlastní kniha, po přečtení zapsat do čtenářského deníku, poslat ke kontrole

 

Matematika

Dělení desetinných čísel 10, 100, opakování

Učebnice – str. 140 – 141 – ústně

                      141/14, 15 – písemně, poslat ke kontrole

                     141/16 – písemně, poslat ke kontrole (B: k 3. příkladu vymyslet sl. úlohu) 
 
                      152 – ústně

                      152/2, 3, 4– písemně, poslat ke kontrole

                       PS – str. 76 - celá

                              78/1 - 5  (vypracované učivo  ke kontrole bude na stránkách)           

                        B: PS – str. 77, 79

 

Anglický jazyk

Učivo je na stránkách třídy V. A.

Učivo ke kontrole posílejte panu učiteli Nožičkovi: roman.nozicka@zsnpr.cz

 

 

 Vlastivěda

Evropa

Učebnice – str. 54 – 56

PS – str. 40 - 41

B: Poslední 2 stránky v PS vystřihnout kraje, nalepit na čtvrtku, vybarvit hory, pohoří, nížiny, vodstvo …, vypracovávat průběžně

 

Přírodověda

Zdraví a katastrofy

Učebnice – str. 68 - 72

PS – str. 38 – 40

              

 

 

 

 

 

Přírodověda - rozmnožování

Vlastivěda - Rakousko

Vlastivěda

1.ČERVEN - DEN DĚTÍ

 

Všem Lvíčatům přeji krásný sváteční den!

Učivo ke kontrole.

Vypracované učivo ke kontrole do 29.5.
Vypracované učivo ke kontrole do 29.5.

Doporučené učivo do 5.6.2020

 

Vážení rodiče, milé děti,

v tomto týdnu jsme se rozdělili na školní a domácí skupinu. V učivu postupujeme společně, pro domácí skupinu posílám studijní materiály k vypracování pro následující týden. Výuka na Skypu bude v úterý a ve čtvrtek od 14 hod.

Český jazyk

Spojky, opakování

Učebnice – str.150 - 151 - ústně

PS – str. 72 – celá

             76/a,b - poslat ke kontrole

Sloh – Líčení zážitků - učebnice str. 149 - ústně

Čtení – vlastní kniha, po přečtení zapsat do čtenářského deníku, poslat ke kontrole

 

Matematika

Násobení desetinných čísel 10, 100, opakování

Učebnice – str. 135 – 136 – ústně

                      151/16, 17, 20, 21, 22 – ústně

                      151/13,14, 15, 19 – písemně, poslat ke kontrole

  PS – str. 72 - celá

              74/1 - 6 (vypracované učivo bude na stránkách školy ke kontrole)             
   B: PS – str. 73, 75

 

Vlastivěda

Rakouská republika

Učebnice – str. 52 – 53

PS – str. 39

B: Poslední 2 stránky v PS: vystřihnout kraje, nalepit na čtvrtku, vybarvit hory, pohoří, nížiny, vodstvo …, vypracovávat průběžně

 

Přírodověda

Rozmnožovací soustava, Jak se člověk vyvíjí

Učebnice – str. 65 - 67

PS – str. 36 – celá

             37 - poslat ke kontrole

Youtube: Byl jednou jeden život – zrození, koloběh života

 

 

 

 

 

Vlastivěda

Přírodověda

Doporučené učivo do 29.5.2020

 

Vážení rodiče, milé děti,

v pondělí se s většinou z vás sejdu ve škole, moc se na všechny těším. Někteří budete i nadále pracovat z domova, proto vám posílám další učivo na nadcházející týden. Těším se na vás na Skypu vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 do 15hod.

Český jazyk

Předložky, zpráva, opakování

Učebnice – str. 146 – 148, - ústně

                      147/3 – poslat ke kontrole

 PS – str. 70, 71, 72/8                           

Sloh – Líčení zážitků - učebnice str. 149 - ústně

Čtení – vlastní kniha, po přečtení zapsat do čtenářského deníku, poslat ke kontrole

 

Matematika

Sčítání a odčítání zlomků, opakování

Učebnice – str. 132/35, 36, 37, 38, 40 – ústně

                      133/42, 43, 44, 49, 52, 53 – ústně

                      132/39 – písemně, poslat ke kontrole

                      150/3, 4, 6  – písemně, poslat ke kontrole

PS – str. 70  – celá (správné řešení bude na stránkách v příštím týdnu k samostatné kontrole)

               B: PS – str. 71

 

Vlastivěda

Spolková  republika Německo

Učebnice – str. 50 – 51

PS – str. 38

 

Přírodověda

Řídící centra lidského těla

Učebnice – str. 63

PS – str. 35 – celá

Youtube: Byl jednou jeden život – mozek, neurony

 

 

 

 

Vypracované učivo ke kontrole do 22. 5. 2020

Doporučené učivo do 22.5.2020


 

 

Vážení rodiče, milé děti,

je za námi další týden vyučování z domova. Většina z vás pracovala výborně. Posílám studijní materiály k vypracování pro následující týden.

Český jazyk

Příslovce, opakování

Učebnice – str. 142 – 145, ústně

PS – str. 68/5 – poslat ke kontrole

               69  - celá

               70/9

Sloh – Zpráva - učebnice str. 141 - ústně

Čtení – vlastní kniha, po přečtení zapsat do čtenářského deníku, poslat ke kontrole

 

Matematika

Sčítání a odčítání zlomků, opakování

Učebnice – str. 130/17, 18, 19, 20, 22 – ústně

                         131/24, 26, 29, 32 – ústně

                         130/23 – písemně, poslat ke kontrole

                         131/30, 34 – písemně, poslat ke kontrole

PS – str. 68 – celá (správné řešení bude na stránkách v příštím týdnu k samostatné kontrole)

               B: PS – str. 67, 69

 

Vlastivěda

Polská republika

Učebnice – str. 48 – 49

PS – str. 37

 

Přírodověda

Smysly – čich, chuť, hmat

Učebnice – str. 63

PS – str. 35 - celá

 

 

 

vypracované učivo ke kontrole do 15.5.

Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

Doporučené učivo do 15.5. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

je před námi další týden vyučování z domova. Většina z vás pracuje výborně. Posílám další studijní materiály k vypracování.

Všem maminkám přeji krásný sváteční den, ať vám děti přináší jen samé radosti! Moc všem děkuji za pomoc s výukou našich milovaných Lvíčat!

Český jazyk

Příslovce, opakování

Učebnice – str. 142, 143 – ústně

PS – str. 67 – celá

             68/3, 4

             49/e – poslat ke kontrole

Sloh – učebnice str.125/d – vybrat a vypracovat jednu z pozvánek, poslat ke kontrole

Čtení – vlastní kniha, po přečtení zapsat do čtenářského deníku, poslat ke kontrole

 

Matematika

Sčítání a odčítání zlomků, opakování

Učebnice – str. 128 – celá ústně

                      129/10, 11, 14 – ústně

                      129/9, 15 – písemně, poslat ke kontrole

PS – str. 64/6-9

             65 – celá

Vypracovaný PS bude na stránkách ke kontrole.

B: PS – str. 64

 

Vlastivěda

Slovenská republika

Učebnice – str. 46 – 47

PS – str. 35 – 36

 

Přírodověda

Smysly – zrak, sluch

Učebnice – str. 62

Doporučuji: YouTube: Byl jednou jeden život – oko, ucho

 

 

Vypracované učivo ke kontrole do 7. 5. 2020

Doporučené učivo do 7. 5. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

vítám vás v prvním květnovém týdnu, který bude opět kratší o státní svátek.  Posílám učivo do 7. 5. 2020.

Český jazyk

Shrnutí učiva o číslovkách, opakování

Učebnice – str. 123/12, 14, 15 – ústně

                      124 celá – ústně

PS – str. 46 – celá

             48/10, Promluvy

             49/c,d – poslat ke kontrole

Sloh – učebnice  - str. 125 – ústně

Čtení – vlastní kniha, po přečtení zapsat do čtenářského deníku, poslat ke kontrole

 

Matematika

Zlomky, opakování

Učebnice – str. 124/10,11, 15 – ústně

                      124/12, 13, 14, 17 – písemně, poslat ke kontrole

                      124/17 – využít roznásobení součtu a rozdílu

                                        připomínám:  a.c + b.c =  (a + b) . c

                                                            a.c - b.c  =  (a - b) . c

PS – str. 62/5, 6, 7

             64/1 – 5

B: PS – str. 63

Vlastivěda

Evropa

Učebnice – str. 45

PS – str. 35/1 a,b

Připomeňte si:

5. 5. 1945 – Květnové povstání v Praze

8. 5. 1945 – konec 2. sv. války, Německo kapitulovalo

9. 5. 1945 – osvobození Prahy

 

Přírodověda

Vylučovací soustava

Učebnice – str. 61

PS – str.34/10

Doporučuji: YouTube: Byl jednou jeden život - ledviny

Vypracované učivo ke kontrole do 30.4.

Výuka po Skypu vždy v pondělí od 9:30 do 11:00 hod. a ve středu od 17:00 do 18:30 hod, konzultační hodiny ve čtvrtek od 8:00 do 9:00hod, odkaz na připojení jste obdrželi v e-mailu.

Učivo do 30.4.2020

Milá Lvíčata, vážení rodiče,

je před námi poslední dubnový týden, kratší o státní svátek - 1. května.

I pro tento týden posílám učivo, které byste si měli vypracovat. Chválím všechny, kteří zadané úkoly plníte.

 

UČIVO DO 30.4.

ČESKÝ JAZYK

Číslovky, opakování

Učebnice – str. 120 – 122 ústně

                         122/10 – písemně, poslat ke kontrole

PS – str. 44/1

               45 celá

 

MATEMATIKA

Zlomky, opakování

Učebnice – str.123/1, 5, 6, 7 – ústně

                         123/2, 3, 4 – písemně, poslat ke kontrole

PS – str. 60/6-10

               62/1-4

B: str. 60/7, 61

Vypracovaný PS bude na stránkách třídy k vaší kontrole.

 

PŘÍRODOVĚDA

Lidské tělo

Učebnice – str. 59 Pečujeme o svůj chrup

                   str. 60 Zásady správné výživy

 

 

VLASTIVĚDA

Evropa

Učebnice – str. 61 Rostliny a živočichové

PS – str. 44/1

 

   

                

Vypracované učivo do 24.4. M - PS

Vypracované učivo ke kontrole M - PS

Anglický jazyk

AJ od 20.4. Uč 52+53 (58+59)
www.elt.oup.com/student/project poslouchat AUDIO cvičit GRAMMAR
www.umimeanglicky.cz
Angličtina na internetu zdarma

Učivo do 24.4. 2020

Dobrý den vážení rodiče a milí žáci,

do dalšího týdne, kdy se opět neuvidíme,  posílám další témata k procvičování.

Učivo do 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

ČÍSLOVKY, OPAKOVÁNÍ

Učebnice - str. 118 -120 ústně procvičovat

PS - str. 43 celá, 44/5

PS – str. 49/a, b odeslat ke kontrole

Čtení - pokračovat v četbě vlastní knihy

B: Příspěvek do žákovské rady – téma: J. A. Komenský – volné téma (životopis, dílo, komiks, výtvarné zpracování….)

 

MATEMATIKA

ARITMETICKÝ PRŮMĚR, OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY, OPAKOVÁNÍ

Učebnice – str. 119/20, 22, 23, 25 ústně

                         119/21, 24 písemně, odeslat ke kontrole

                         120/2,3 písemně, odeslat ke kontrole

PS – str. 58 celá, 60/1-4

 B: učebnice - str.120/1, 4, 5      PS – str. 59, 61

 Geometrie

Učebnice  - str. 122/2, 3 ústně

          

VLASTIVĚDA

PODNEBÍ, PODNEBNÉ PÁSY

Učebnice – str. 60, přečíst a do sešitu si nakreslit horní obrázek podnebných pásů

PS – str. 43/1,2a

              44/2b,c

B: PS – str. 44/3

 

PŘÍRODOVĚDA

TRÁVICÍ SOUSTAVA

Učebnice – str. 59

PS – str. 33/7, 8

YouTube:  Byl jednou jeden život - trávení

 

 

Vypracované učivo ke kontrole do 17.4.

Anglický jazyk od 14.4.

AJ od 14.4.

 uč.52 + 53 celé, PS 42 + 43 celé, 46/1
 + učit se slovíčka PS 83/84 - 5/A,B,C

Velikonoce V.B

domácí příprava do 17.4.

Přeji vše dobré do nového týdne, doufám, že jste si velikonoční svátky užili. Posílám vám učivo do 17.4.

 

Český jazyk

Číslovky, opakování

Učebnice: str. 118 – 119 ústně
               str. 119/3 písemně, poslat ke kontrole

PS: str. 42 – 43

Čtení: pokračovat ve vlastní četbě

 

Matematika

Učebnice: str.118/14, 16, 17 písemně, poslat ke kontrole

                 str. 118/15, 18, ústně

PS: str. 54/6, 8, 9 a str. 56 celá, na konci týdne bude na stránkách vypracované řešení k vaší

      samostatné kontrole

B: PS str. 55, 57

 

Přírodověda

Cévní soustava

Učebnice: str: 58

PS: str: 33/6

Youtube: Byl jednou jeden život – Tělesná stráž

                                                 Krev

                                                 Krevní destičky

                                                 Srdce

Doporučuji se podívat na krásné sestřihy ze života v ZOO.

https://www.youtube.com/zoopraha/  

 

 

 

Vlastivěda

Kraje ČR

Učebnice: str. 8 - 34

PS: doplnit si do str. 34

 

Dopravní výchova

Dopravní výchova se nekoná, zkuste si testy samostatně, myslím, že se vám budou líbit.

 https://testy.dopravnivychova.cz/

 

Lvíčata už zdobí a přejí krásné Velikonoce

učivo AJ

Anglický jazyk

Lekce 1-4 vše, v internetové verzi učebnice poslouchat a opakovat
AUDIO a cvičit GRAMMAR (www.elt.oup.com/student/project)
uč.str.85-poslechnout,přečíst a písemně přeložit. Slovesa BE a HAVE GOT
procvičovat věty kladné, záporné, otázky a krátké odpovědi.
Anglický jazyk po dobu přerušení vyučování přebírá pan učitel Nožička.
Informace: roman. nozicka@zsnpr.cz

Přírodověda PS str. 33 kontrola samostatné práce

učivo do 8.4.2020

Všem žákům a rodičům V.B přeji klidný a pohodový Pašijový týden a posílám Vám učivo do 8.4.2020.

 

Český jazyk

Zájmena, opakování

Učebnice: str. 108 – 115, 116 shrnutí o zájmenech

PS: str. 41

Pokračovat ve čtení vlastní knihy, zapsat do čtenářského deníku.

 

Matematika

Opakování

Učebnice: str. 118/11-13

PS: str. 54/1-5

 

Přírodověda a Vlastivěda

Velikonoce

Připomenout si dějinné události Pašijového týdne: historické události, velikonoční zvyky, tradice, pranostiky

Připomínám: Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota,  Boží hod velikonoční, Červené pondělí

Doporučuji: https://www.ceskevelikonoce.cz/svaty-tyden/

Těším se, že se jako každý rok pochlubíte vlastními nebo vykoledovanými kraslicemi, letos tedy jen v elektronické podobě.

Můžete posílat příspěvky do žákovské rady (informace na stránkách školy – žákovská rada).

Letošní škola v přírodě je zrušena. Záloha bude vrácena po návratu dětí do školy, pokud peníze potřebujete dříve – kontaktujte mě.

 Všem přeji krásné Velikonoce!

Informace: e-mail, telefon, SMS, WhatsApp, Skype

učivo do 3.4.

Doporučené učivo do 3.4.2020

Všechny Vás zdravím, i nadále budeme pokračovat v domácí přípravě.

Český jazyk

Zájmena, opakování

Učebnice: str. 114 – 116 ústně

                       115/23 – písemně, poslat

PS: str. 37 -39

Sloh –  Učebnice 117/d - napsat krátkou SMS zprávu – „ Co děláte, co se u vás děje“

Čtení – pokračovat v četbě vlastní knihy, po přečtení zapsat do čtenářského deníku

 

Matematika

Aritmetický průměr, opakování

Učebnice: str. 117

117/1  pamětně

 Prostudovat si 117/2, dle tohoto vzoru pokračovat sl. úlohy  117/3-5,7

117/6 – vypracovat si a doplnit tabulku

117/10 – opakovat dělení

B: 117/89 (B = bonus je pro zájemce)

PS: str. 52 celá, B: str. 53

Geometrie

Povrch krychle – učebnice: str. 110 – ústně

Naučit se vzoreček pro výpočet povrchu krychle:  S = 6∙a∙a

Zhotovit si papírovou krychli: a = 5 cm (nejprve si narýsovat síť krychle, dle str. 110 nebo podle vlastivědy PS str. 18)

 

Přírodověda

Dýchací soustava

Učebnice: str. 57

PS: str. 33/5

Do sešitu si nakreslit řez kůží - učebnice str. 56

Doporučuji: Byl jednou jeden život – kůže, dýchání

 

Vlastivěda

ČR – kraje

Učebnice: str. 8 -34, pokračovat v přípravě prezentace vybraného kraje

PS: str. 15, 32 – 34 (doplnit, co chybí)

Besedárium – Svět podle Vasila - dobrovolné

 

 

Doporučuji:

 

ČT 2 - Učitelka (ve čtvrtek byly hezky zpracovány zlomky

https://www.vcelka.cz/app/

https://skolakov.eu/ je pouze do 4.ročníku,lze jej využít k opakování

https://www.skolasnadhledem.cz/

http://www.matyskova-matematika.cz/

 

Skypová výuka v pondělí od 17hod., další domluvíme.

Všechny zdravím!

 

učivo do 27.3.

Vážení rodiče, milá Lvíčata,

Protože se ani v tomto týdnu neuvidíme, posílám Vám učivo do 27.3.

 

Český jazyk

Zájmena

Druhy zájmen, skloňování zájmen já, ty, my, vy, se

Učebnice str.: 108 - 113 ústně

113/14 do sešitu

113/15 do sešitu, zapsat si druhy zájmen a zájmena doplňovat

                                    (např. osobní – on, my…

                                   ukazovací – ta, tento…

                                   přivlastňovací – můj, jeho…

                                   atd.)

PS – str. 31 – 37/11

Sloh – učebnice str. 117 – Dopis – přečíst a vypracovat: a), b), c), - ústně

           d) napsat do sešitu dopis pro nemocného spolužáka, který je v nemocnici

Čtení – do konce měsíce čtenářský deník

 

Matematika

Desetinná čísla, procenta

Učebnice – str. 113/22-26, 114/29-32,37, - ústně

                   str. 113/27-28, 114/33-36, - písemně

                   str. 116 – prostuduj si příklady s procenty

Geometrie

Krychle a kvádr

Učebnice – str. 105 – vše, ne cv. 5

Změř si rozměry svého lůžka a psacího stolu, vypočítej jejich obvod a obsah.

B: Obojí převeď na jiné jednotky.

PS – str. 48,50 (B: liché stránky)

 

Vlastivěda

ČR

PS – str. 11- 14, 30 -31

Kdo si nehrál, může si zahrát na str. 15 - 18.

Vyber si jeden z krajů (ne Prahu), překresli si ho na čtvrtku a vyznač: sousední kraje, pohoří, vodstvo, města, památky… Vypracuj do Velikonoc.

 

 

Přírodověda

 Svalová soustava, kůže

Učebnice – str. 55 - 56, udělat zápis do sešitu

PS – str. 32

Doporučuji shlédnout na YouTube: Byl jednou jeden život – kostra, svaly a tuky

Můžeš si doma začít pěstovat rajče nebo jinou zeleninu či bylinku, zasít, zalévat, pozorovat a zaznamenávat její růst.

 

Pokud můžete, ofoťte vypracované úlohy a pošlete mi je e-mailem. Koncem týdne bychom si zkusili napsat online test na zadanou látku.

Všechny zdravím, doufám, že jste zdraví!

 

 

          

 

informace

Vážení rodiče a milé děti,

ke zlepšení Vašeho vzdělání Vám doporučuji vzdělávací online stránky:

https://skolakov.eu/ je pouze do 4.ročníku,lze jej využít k opakování

https://www.skolasnadhledem.cz/

http://www.matyskova-matematika.cz/

Doporučuji pořad Učitelka na ČT 2 od  9 - 12 hodin – začíná 1. třída, po dnešním shlédnutí byla již 3.třída vhodná k procvičování, myslím, že pořad by mohl děti zaujmout.

Všem přeji pevné zdraví, těším se, že se brzy uvidíme a vše doženeme!

 

Informace pro domácí přípravu

Milí žáci a rodiče,

v následujících dnech spolu budeme komunikovat především přes stránky školy. Níže uvedené učivo je do 24. 3. 2020

Učivo si rozvrhněte dle vlastního uvážení.

Písemné práce z ČJ a M vypracujte do domácího sešitu nebo založte sešit nový.

Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte mě přes školní mail, popřípadě telefonem.

Rodiče žáků s podpůrnými opatřeními budu kontaktovat.

třídní učitelka Helena Fiedlerová

Český jazyk

 Opakování, přídavná jména, podstatná jména, shoda podmětu a přísudku, vyjmenovaná slova

Učebnice do str. 107, procvičovat cvičení – ústně nebo písemně

PS - do str.30

Vypracujte čtenářský deník

Matematika

Opakování, přirozená a desetinná čísla

Učebnice str.109, 111-112 (některá cvičení je možné vypracovat ústně, náročnější písemně, u sl. úloh-zápis, výpočet, odpověď)

PS –doplnit str.38,40,46 (zájemci mohou vypracovat i liché stránky)

Geometrie-Opakovat konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku……. obvody, obsahy

Vlastivěda

Česká republika

PS- str.7-10, 28-29, (str.15-18 děti mohou využít hru)

Přírodověda

Živočichové, Lidské tělo

Učebnice str. 49-54, do sešitu si zapsat zápis str.52 a 53

PS – do str.31

 Anglický jazyk

 1. Každý školní den zapsat a naučit se slovíčka (5 slovíček), z PS k učebnici. Zapisování slovíček do vlastního sešitu (slovníček).
 2. Pokračovat každý den jedním cvičením (neposlechovým) z PS, max. do 5. lekce, zkontrolovat PS od začátku, zda žádné cvičení nechybí
 3. Pokud někdo má všechny cv do 5. lekce, vypracuje 1krát týdně 5 vět v angličtině o libovolně vybraném článku z časopisu Hello.

(kontrola: musí být zapsané ve vlastním sešitě žáka)

Letošní rok jsme zahájili školou v přírodě v Českém ráji. Všem se nám tam líbilo, celý rok budeme mít na co vzpomínat. Fotky pro rodiče a přátele 3.B - Lvíčata jsou na rajčeti.

25. února - ZOO

22. ledna - STARÉ MĚSTO

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

STARÉ HRADY

13. října - výlet STARÉ HRADY

13. října - výlet STARÉ HRADYDěti si prohlédly půdu plnou skřítků, sklepení obydlené pohádkovými postavami a prolétly se na koštěti po nádvoří.


První den ve škole

1. B1. B . nádvoří1. B . nádvoří
Vážení rodiče a naši milí prvňáčci.
Prvního září v půl deváté vás přivítám na nádvoří školy a společně vykročíme do nového školního roku.
Těším se na vás.

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy