logotyp
Login

9.A, třídní učitelka: Mgr. Miroslava Pašková

Informace k distanční výuce na podzim 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 se opět učíme distančně. Veškerá výuka nyní probíhá prostředníctvím učitelských a žákovských účtů Google, což naše třída již částečně natrénovala na jaře. Opět platí, že se na mě vy a žáci můžete obracet e-mailem i telefonicky.

Výuka předmětů probíhá nyní podle rozvrhu. Začíná Meetem, v hlavních předmětech může trvat déle (výklad), resp. je kombinována se samostatnou prací, jejíž vyhodnocení může probíhat opět na Meetu na konci hodiny. V případě výchov (kromě vyučované Ov) jsou dětem poskytovány rady, tipy a inspirace. Probíhají také doučování.

Pokud se žák neúčastní většinu vyučovací hodiny/celý den, omluvte jej e-mailem do 72 hodin a omluvenku zapište do ŽK. Je vhodné, aby se dodatečně seznámil s obsahem výuky.

Manuál pro Google Classroom (pdf)

Učíme se opět online (13.10.2020)

Učíme se opět online (13.10.2020)

Vláda zavedla výuku tzv. na střídačku. Edit: O pár dnů později musí domů žáci všech tříd. K fotografii: První hodiny AJ online se účastnila ještě i rodilá mluvčí, vzhledem k úplnému uzavření škol to dále nebude možné. Jinak to ale zvládneme, už jsme připravili žáky na využití jejich nových účtů Google, samotnou Google Classroom jsme používali už při jarním uzavření škol.

Výzdoba třídy na Halloween hotova (9.10.2020)

Výzdoba třídy na Halloween hotova (9.10.2020)

Letos přibylo do strašidelné výzdoby třídy pár novinek z tvorby žáků během výtvarné výchovy. Všichni se však obáváme, že si ji příliš neužijeme. S ohledem na opatření proti koronaviru zaznívají dotazy, zda by nebylo na místě třídu vyzdobit již na Vánoce, případně Velikonoce…

Podzim života (20.9.2020)

Podzim života (20.9.2020)

Žáci naší školy, naši třídu nevyjímaje, se zapojili do výtvarné soutěže, ve které měli ztvárnit stáří – podzim života. Některé obrázky udělají radost seniorům v Domě s pečovatelskou službou Prahy 15, další společně s tradičními podzimními motivy ozdobily jednu z nástěnek na našem patře.

Učíme se co nejvíce venku (18.9.2020)

Učíme se co nejvíce venku (18.9.2020)

Vládní opatření proti koronaviru nařizuje žákům na druhém stupni nosit roušky, což je ve vyhřáté třídě značně nepříjemné. Chodíme proto na co nejvíce hodin ven – areál školy k tomu skýtá mnoho vhodných ploch, kde soukromí nalezne současně více tříd. Místo tabule máme chodníky a když není zbytí, sešity si položíme na kolena.

Zase spolu – předává se vysvědčení (30.6.2020)

Zase spolu – předává se vysvědčení (30.6.2020)

Kromě jedné tzv. socializační schůzky v půli června se naše třída opět shledala až během předávání vysvědčení. Zvláštní režim kvůli koronaviru vedl k tomu, že se ceremoniál konal venku. Vybrali jsme si klidný koutek nad školou, kde jsme aspoň pořídili společné fotky.

Vláda v souvislosti s koronavirem uzavřela školy (12.3.2020)

Vláda v souvislosti s koronavirem uzavřela školy (12.3.2020)

Naše třída je teď prázdná. Asi si budeme brzy chybět.

Vánoční besídka – hry, dárky, disco a přípitky (20.12.2019)

Vánoční besídka – hry, dárky, disco a přípitky (20.12.2019)

V předchozích dnech jsme absolvovali návštěvu Národního muzea a únikové hry. Předvánoční rozlučka však proběhla ve třídě. Jak je v naší třídě zvykem, každý donesl dárek, o které se pak losovalo v tombole. Připíjelo se dětským šampaňským, hrály hry na způsob pořadu Partička a tančilo.

Čerti byli letos mírní, nikdo (skoro) nezlobil (5.12.2019)

Čerti byli letos mírní, nikdo (skoro) nezlobil (5.12.2019)

Snad od založení ZŠ Nad Přehradou je zvykem, že 5. prosince obcházejí třídy Mikuláš, čerti a andělé. Všichni v nich sice poznáváme naše deváťáky, přesto dokážou postrašit – od učitelů si vždy vyžádají seznam nejzlobivější žáků a ti je musí odprosit básničkou. Samozřejmě ale rovněž nadělují, po čokoládových figurkách naplněných lentilkami se obvykle zapráší při první přestávce.

Učili jsme se dojit a vyrábět sýr (20.11.2019)

Učili jsme se dojit a vyrábět sýr (20.11.2019)

V rámci enviromentální výchovy vyrazila naše třída 20. listopadu do Toulcova dvora na program věnovaný mléku. Žáci se dozvěděli o životě krav, natrénovali dojení na speciálním simulátoru, prohlédli si chlév i kravičky na pastvě… A mezitím vším vyrobili vlastní sýr. Možná se takové dovednosti někdy budou hodit, hlavně je ale fajn vědět, co vše předchází tomu, než si doma z lednice vytáhneme nějakou tu mléčnou svačinku.

Halloweenská výzdoba (21.10.2019)

Halloweenská výzdoba (21.10.2019)

Už tradičně se naše třídy proměnila v tak trochu strašidelný zámek, protože nastal čas vybalit halloweenskou výzdobu. O tomto svátku se učíme také v britských a amerických reáliích během hodin angličtiny. A připusťme, už tak trochu v Česku také zdomácněl.

Začínáme zařazovat do výuky notebooky (16.10.2019)

Začínáme zařazovat do výuky notebooky (16.10.2019)

V programu Šablony II získala naše škola od MŠMT dotaci mimo jiné na pořízení notebooků, tabletů a robotických stavebnic. Naše třída bude mít notebooky k dispozici jednou týdně v hodině matematiky. Děti si okamžitě oblíbily počítačovou hru Matemág, která rozvíjí jejich logické uvažování a matematické výpočty. Na noteboocích vyhledávají i informace související s výukou a přehrávají výuková videa.

Proměny třídní výzdoby

nástěnka s technikou kolem násHalloweenská výzdoba zmizela a než ji zcela nahradí ta vánoční, máme ve třídě i na chodbě docela pestrou směsku... Ve výtvarné výchově vznikla postupně akvária plná barevných rybiček, posléze obrázky techniky kolem nás, jak ji vidí čtvrťáci (pro některé pračka nebo mobil, pro jiné dva zamilovaní roboti :-D ).

Teď již děti s paní učitelkou Pozníčkovou tvoří obligátní vánoční přáníčka.
V geometrii jsme také přešli na vánoční téma - v rámci nácviku osové souměrnosti, rýsování trojúhelníků a kružnic se vlastně vánoční stromky a sněhuláci vyloženě nabízeli. Asi i proto nepřekvapuje, že děti navrhují věnovat se během hodin matematiky výlučně geometrii ;-)

Nejen zimní výzdoba

Halloweenská videa - animace s dětmi ze 4.A

Halloweenská videa - animace s dětmi ze 4.A
Na Halloween jsme si o přestávkách s dětmi přehrávali speciální videa z aplikace JibJab. Obličeje žáků a žákyň dostala nová těla - upíry, mumie, kostlivce... - a rozproudila se v rytmu známých songů ;-)

Pozn.: Zdá se, že přehrávání videí někdy zlobí (např. ve starém prohlížeči Explorer, možná v závislosti na instalovaných kodecích v PC), takže v případě potíží zkuste jiné zařízení.
 

Podzimní a halloweenská výzdoba

halloweenská nástěnkaDo naší třídy i na nástěnky na chodbě jsme připravili bohatou podzimní a halloweenskou výzdobu. Dráčky děti vytvořily v hodině geometrie, pavučiny a řetězy v hodině čtení za poslechu strašidelných balad ze sbírky Kytice, informační texty o Halloweenu v angličtině, další samozřejmě v hodinách výtvarné výchovy.

Děti poznaly jiné kultury v programu Edison

V rámci mezinárodního programu Edison hostila ZŠ Nad Přehradou zahraniční studenty pedagogiky z Evropy a Asie. Ti se jednak chodili celý týden dívat, jak probíhá naše výuka, jednak každý z nich připravil hodinu s přednáškou a aktivitami, které přiblížily dětem jeho rodnou zemi. Nakonec v pátek tito stážisté uvařili i tradiční pokrmy, a tak se prostřednictvím rozmanitých vůní a chutí mohl každý přenést třeba až do Indie.

Protože do představování kultur jiných zemí patří i tanec, můžete se podívat na krátké video, jak křepčila 4.A na jedné z přednášek: https://youtu.be/qIX-QVhgW7k

Volby do třídních funkcí

ukázka volebního plakátu do třídní funkceV prvních týdnech školního roku jsme potřebovali ustanovit do tradičních funkcí (předseda třídy, nástěnkář...) i poněkud netypických (např. manažer domácí přípravy) ty nejlepší a nejpovolanější. Místo nuceného přidělení funkcí a jejich rotace po týdnu se žáci a žákyně mohli ucházet o to, co je zajímá, a sice na celé pololetí.

To ale znamenalo, že si v zájmu o jednotlivé posty konkurovali. Museli si tedy připravit předvolební plakáty, pronést proslovy, a tak získat podporu většiny třídy v tajné volbě. Velký dík patří volební komisi, která několikrát po obědech pečlivě počítala volební lístky ;-)

Návštěva bezpečnostně preventivního programu

Jeden z žáků v hasičské přilběHned první týden letošního školního roku jsme tak jako většina tříd prvního stupně základních škol v Praze 15 navštívili bezpečnostně preventivní program, který nabízel bohaté statické a dynamické ukázky složek Integrovaného záchranného systému a také projekt POKOS naší armády.

Žáci a žákyně trénovali poskytování první pomoci, obdivovali koně jízdní policie a služební kynology, vyzkoušeli vojenskou výstroj, dokonce vytáhli do vzduchu vojenský padák, otestovali své znalosti dopravních předpisů... Teď už se můžeme ve třídě cítit bezpečně a připraveni na jakoukoli nesnáz ;-)

Video s padákem: https://youtu.be/41VRUHGnbKU

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy