logotyp
Login

Archiv akcí ZŠ

Milá třído

Milá třídostředeční pozdrav
google
edu

Milá třído, vážení rodiče

děkuji vám za aktivní spolupráci a tvůrčí a přátelskou atmosféru. Děkuji vám též za milé pozornosti, povzbudivá slova a přání, která jsem obdržel.

Přeji vám krásné, klidné a osvěžující prázdniny.

Ivan Tomeš, třídní učitel


Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020

 1. Ocenění úspěšných žáků školy
 2. Udělení Pamětních listů MČ Praha 15 žákům devátého ročníku
 3. Poděkování žáků devátého ročníku ředitelce školy a pedagogickému sboru
 4. Poděkování zástupců žákovské rady ředitelce školy 
 5. Proslov ředitelky školy
 6. Slavnostní špalír
 7. Rozdávání vysvědčení jednotlivým třídám

Nevyzvednutá vysvědčení si je možné převzít v kanceláři školy dne 7. 7.  mezi devátou a desátou hodinou dopolední a následně každý den od 24. 8. vždy mezi 8,30 – 10,00 hod.

Ocenění práce žáků IV.A

Ocenění práce žáků IV.A

Oceňujeme práci žáků IV. A, kteří se i v neobvyklém provozu školy zapojili  do soutěže OBRÁZEK, KTERÝ UDĚLÁ RADOST HNED DVAKRÁT. Tato soutěž pomáhá také dobročinné akci Fondu ohrožených dětí. Některé velmi zdařilé obrázky mohou být zařazeny do připravovaného KALENDÁŘE FOD 2021. 

Poděkování patří i Mgr. H. Tyranové, která žáky vedla a podporovala.
Výuka v červnu

Výuka v červnuV červnu probíhá výuka pravidelně v dohodnutých časech on-line na Skype.

IT


Slavnostní předání vysvědčení za druhé pololetí

30. 6. končí školní rok 2019/2020.

Byl velmi zvláštní. V mnohém se nepodobal těm předchozím.

Přesto si všichni žáci zaslouží, aby byl řádně vyhodnocen a slavnostně zakončen.

Sejdeme se na nádvoří školy v úterý 30. 6. v  8,00 hodin.

Po projevu paní ředitelky k absolventům naší školy, třídní učitelé předají svým žákům vysvědčení, ocení úspěchy jednotlivců i třídy a zazní školní zvonění ukončující školní rok 2019/2020.

Tento den je v provozu ŠJ a vzdělávací aktivity v případě zájmu také proběhnou.

Konzultace a socializační setkání žáků 2. stupně naší školy (VI.B)

Dne 12. 6. od 10,00 do 11,30 hodin.

Sraz u bočního vchodu školy (parkoviště aut, vstup do kanceláře ŠJ, školní pozemek)

Žák si s sebou přinese: žákovskou knížku, roušku, vyplněné čestné prohlášení (lze stáhnout z webu školy), psací potřeby, notýsek, materiály pro pedagogy jednotlivých předmětů, přezůvky.

Pokud by někdo přestupoval na jinou školu, vrátí kompletní sadu zapůjčených učebnic a klíček od šatní skříňky.

V případě dobrého počasí proběhne schůzka mimo budovu školy. Do budovy školy vstoupí jen ti žáci, kteří si ze třídy a šatních skříněk potřebují vyzvednout své osobní věci.

Konzultace pro žáky 2. stupně a socializační setkání

V období od 11. 6. do 16. 6. proběhnou setkání žáků druhého stupně s pedagogy. Je nutné dodržet hygienická a epidemiologická opatření, a proto konkrétní podrobnější pokyny najdete na webových stránkách jednotlivých tříd v sekci Třídy.

Moje milá třído

Moje milá třídopřeji vám všem k dnešnímu svátku hodně radosti a štěstí. A protože se k svátku dávají dárky, tak jeden malý matematický dárek přikládám. Je zabalený (rozuměj nevyřešený) a vy si jej můžete klidně rozbalit (rozuměj vyřešit ;-). Těším se, že mi jej rozbalený někdy také předvedete.

Tak tady je:

Učitel matematiky má ve třídě tři velmi bystré žáky. Posadí je proti sobě a ukáže jim tři černé a dvě bílé čepičky. Pak jim řekne, aby zavřeli oči, nasadí každému jednu čepičku na hlavu a zbývající dvě schová. Řekne jim, aby otevřeli oči a řekli, jakou barvu má čepička na vlastní hlavě. Po chvíli uvažování první zvedne ruku a oznámí barvu své čepičky. Jakou barvu měla jeho čepička a jak na to přišel?

A protože jste byli hodní, tak přidávám ještě jeden dáreček:

Poutník přijde na rozcestí, které vede ke dvěma městům, o kterých je známo, že v jednom žijí lidé, kteří vždy říkají pravdu, a ve druhém lidé, kteří vždy lžou. Na rozcestí potká člověka z jednoho z těch dvou měst. Jakou otázku mu položí, aby se bezpečně dozvěděl, do kterého města která cesta vede?

Hodně radosti a zábavy s oběma dárky, váš třídní učitel Ivan Tomeš


Schůzka rodičů žáků prvního ročníku školního roku 2020/2021

Podrobnější informace najdete v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků za toto období bude probíhat na základě znění dokumentu
Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27.4.2020.
Podrobnější informace pro žáky naší školy a jejich zákonné zástupce budou během prvního červnového týdne zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

Chemické názvosloví

Chemické názvoslovíNázvosloví dvouprvkových sloučenin
 1. halogenidy
 2. oxidy
 3. sulfidy

Nelekejte se, jednotlivé skupiny sloučenin a jejich názvosloví budeme probírat postupně. 
K úspěšnému zvládnutí další látky budete potřebovat dobrou znalost značek prvků a jejich názvů, dále budeme potřebovat základní orientaci v PSP a základní povědomí o struktuře atomu a chemické vazbě. Navíc se budeme pohybovat na rozhraní chemie a českého jazyka, tak jazykový cit bude také určitou výhodou.

Abychom látku zvládli co nejlépe probrat, tak se budeme scházet online na Skype 2x týdně, vždy ve čtvrtek od 8:30 hodin bude konzultace a ve čtvrtek od 15 hodin výuka.

Link do skupiny CH8B je https://join.skype.com/iZSycZPulzJW

Na skypování si připravte učebnici, šs a psací potřeby, periodickou tabulku a případně kalkulačku. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak mi je můžete posílat i na email předem, nebo se jim budeme věnovat v průběhu skypování.

Mějte se dobře, učitel IT

Chemické názvosloví

Chemické názvoslovíNázvosloví dvouprvkových sloučenin
 1. halogenidy
 2. oxidy
 3. sulfidy
Nelekejte se, jednotlivé skupiny sloučenin a jejich názvosloví budeme probírat postupně.
K úspěšnému zvládnutí další látky budete potřebovat dobrou znalost značek prvků a jejich názvů, dále budeme potřebovat základní orientaci v PSP a základní povědomí o struktuře atomu a chemické vazbě. Navíc se budeme pohybovat na rozhraní chemie a českého jazyka, tak jazykový cit bude také určitou výhodou.

Abychom látku zvládli co nejlépe probrat, tak se budeme scházet online na Skype 2x týdně, vždy v úterý od 8:30 hodin bude konzultace a ve středu hodina chemie od 12 hodin.

Link do skupiny CH8A je https://join.skype.com/kNxoBsKTv0gQ

Na skypování si připravte učebnici, šs a psací potřeby, periodickou tabulku a případně kalkulačku. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak mi je můžete posílat i na email předem, nebo se jim budeme věnovat v průběhu skypování.

Mějte se dobře, učitel IT

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2020/21

V souladu s § 165 a § 46 školského zákona ředitelství ZŠ Nad Přehradou oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem výsledek řízení. Seznam je umístěn na webu ...
Více informací

Lyžařský výcvik - vrácení poplatku

O peníze z neuskutečněného lyžařského výcviku si mohou rodiče zažádat zasláním žádosti na email vedoucí výcviku iva.oubechova@zsnpr.cz. Do předmětu emailu napište: Lyžařský výcvik. Do pole pro text zprávy napište jméno a příjmení žáka, třídu a číslo účtu, na který budou peníze zaslány.

Provoz a ochrana zdraví v období od 25.5. - pro třídy 1.stupně

Podrobné obecné pokyny a formuláře jsou umístěny v sekci Třídy na webových stránkách jednotlivých tříd 1. stupně.

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 20. 5. 2020 na webových stránkách v sekci Rodičům budoucích prvňáčků. Zároveň bude na budově školy vývěska s registračními čísly přijatých žáků.

Připomínka 75. výročí konce druhé světové války

V sekci Žákovská rada najdete zajímavé odkazy věnované připomínce konce druhé světové války. Třída, která pošle na emailovou adresu pí zástupkyně správné řešení otázky, jež souvisí s pomníky obětem války, získá další body do celoškolní soutěže.

Provoz školy od 11. 5. 2020 do 25. 5. 2020 – harmonogram rozvolňování


Stanovené úřední hodiny školy zůstávají v platnosti

Obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole – konzultace k přijímacím zkouškám

 • Pokyny ředitelství školy v sekci Třídy, třída IX.A
 • Přílohy (přihláška, čestné prohlášení) tamtéž
Výuka po Skypu vždy v pondělí od 9:30 do 11:00 hod. a ve středu od 17:00 do 18:30 hod, konzultační hodiny ve čtvrtek od 8:00 do 9:00hod, odkaz na připojení jste obdrželi v e-mailu.

Učivo do 30.4.2020

Milá Lvíčata, vážení rodiče,

je před námi poslední dubnový týden, kratší o státní svátek - 1. května.

I pro tento týden posílám učivo, které byste si měli vypracovat. Chválím všechny, kteří zadané úkoly plníte.

 

UČIVO DO 30.4.

ČESKÝ JAZYK

Číslovky, opakování

Učebnice – str. 120 – 122 ústně

                         122/10 – písemně, poslat ke kontrole

PS – str. 44/1

               45 celá

 

MATEMATIKA

Zlomky, opakování

Učebnice – str.123/1, 5, 6, 7 – ústně

                         123/2, 3, 4 – písemně, poslat ke kontrole

PS – str. 60/6-10

               62/1-4

B: str. 60/7, 61

Vypracovaný PS bude na stránkách třídy k vaší kontrole.

 

PŘÍRODOVĚDA

Lidské tělo

Učebnice – str. 59 Pečujeme o svůj chrup

                   str. 60 Zásady správné výživy

 

 

VLASTIVĚDA

Evropa

Učebnice – str. 61 Rostliny a živočichové

PS – str. 44/1

 

   

                

Vypracované učivo do 24.4. M - PS

Vypracované učivo ke kontrole M - PS

Celoškolní projekt o J. A. Komenském

Pokračujeme v projektu i na dálku. Přehlednou prezentaci pro žáky i jejich rodiče připravil pan učitel Barták. Více v sekci Žákovská rada.

Vážení rodiče, milí žáci

děkuji vám za váš aktivní přístup a spolupráci, za vaše podněty a připomínky a v neposlední řadě za vaši podporu. Velmi si toho vážím a věřím, že současná situace zásadně nesníží kvalitu vzdělání. Upřímně věřím, že nás toto doba v mnoha oblastech našeho života posílí.

Do konce školního roku jsme měli naplánováno ještě mnoho aktivit, které jsme museli odložit, nebo zcela zrušit. Mezi nimi byla i škola v přírodě, na kterou jsme měli odjet příští týden. Vzhledem k tomu, že návrat dětí do školy do konce školního roku je nejistý, nabízím vám vrácení zaplacených záloh na ŠvPř. Předání by se uskutečnilo před budovou školy příští týden ve dvou termínech. V pondělí 27.4. a ve středu 29.4. v době od 9-9.30. Zálohy vám vrátím proti podpisu v uzavřené obálce. Abychom předávání co nejvíce zjednodušili a urychlili, potvrďte mi prosím emailem váš zájem a termín.

A ještě mám jednu prosbu na rodiče. Pošlete mi prosím z jedné emailové adresy, kterou pravidelně kontrolujete a která spolehlivě funguje kontaktní email pro případ, že bych vás potřeboval oslovit. Odhaduji, že s blížícím se koncem školního roku nám bude takovýto způsob komunikace prospěšný. Do zprávy uveďte prosím předmět kontaktní email 6.B  a v textu vaše jméno a jméno vašeho dítěte.

Přeji vám klidné dny
Ivan Tomeš

Anglický jazyk

AJ od 20.4. Uč 52+53 (58+59)
www.elt.oup.com/student/project poslouchat AUDIO cvičit GRAMMAR
www.umimeanglicky.cz
Angličtina na internetu zdarma

Učivo do 24.4. 2020

Dobrý den vážení rodiče a milí žáci,

do dalšího týdne, kdy se opět neuvidíme,  posílám další témata k procvičování.

Učivo do 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

ČÍSLOVKY, OPAKOVÁNÍ

Učebnice - str. 118 -120 ústně procvičovat

PS - str. 43 celá, 44/5

PS – str. 49/a, b odeslat ke kontrole

Čtení - pokračovat v četbě vlastní knihy

B: Příspěvek do žákovské rady – téma: J. A. Komenský – volné téma (životopis, dílo, komiks, výtvarné zpracování….)

 

MATEMATIKA

ARITMETICKÝ PRŮMĚR, OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY, OPAKOVÁNÍ

Učebnice – str. 119/20, 22, 23, 25 ústně

                         119/21, 24 písemně, odeslat ke kontrole

                         120/2,3 písemně, odeslat ke kontrole

PS – str. 58 celá, 60/1-4

 B: učebnice - str.120/1, 4, 5      PS – str. 59, 61

 Geometrie

Učebnice  - str. 122/2, 3 ústně

          

VLASTIVĚDA

PODNEBÍ, PODNEBNÉ PÁSY

Učebnice – str. 60, přečíst a do sešitu si nakreslit horní obrázek podnebných pásů

PS – str. 43/1,2a

              44/2b,c

B: PS – str. 44/3

 

PŘÍRODOVĚDA

TRÁVICÍ SOUSTAVA

Učebnice – str. 59

PS – str. 33/7, 8

YouTube:  Byl jednou jeden život - trávení

 

 

Vypracované učivo ke kontrole do 17.4.

Milí žáci,

chválím všechny ty, kteří se poctivě připravují, snaží se, ptají se, komunikují a pracují na sobě. Máte můj obdiv. Vaše práce je skvělá. Děkuji také všem Vašim blízkým, kteří Vám v učení pomáhají.

Váš třídní

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pište, volejte, komunikujte.

Pro komunikaci se mnou využívejte nadále email a nově spolu můžeme být skupinově online každou středu od 10 do 11 hodin na Skype. Pro přihlašovací link mi napište na email. Rozpis konzultací vyučujících najdete v záložce třídy a více informací na Aktuálně z naší školy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Anglický jazyk od 14.4.

AJ od 14.4.

 uč.52 + 53 celé, PS 42 + 43 celé, 46/1
 + učit se slovíčka PS 83/84 - 5/A,B,C

Velikonoce V.B

domácí příprava do 17.4.

Přeji vše dobré do nového týdne, doufám, že jste si velikonoční svátky užili. Posílám vám učivo do 17.4.

 

Český jazyk

Číslovky, opakování

Učebnice: str. 118 – 119 ústně
               str. 119/3 písemně, poslat ke kontrole

PS: str. 42 – 43

Čtení: pokračovat ve vlastní četbě

 

Matematika

Učebnice: str.118/14, 16, 17 písemně, poslat ke kontrole

                 str. 118/15, 18, ústně

PS: str. 54/6, 8, 9 a str. 56 celá, na konci týdne bude na stránkách vypracované řešení k vaší

      samostatné kontrole

B: PS str. 55, 57

 

Přírodověda

Cévní soustava

Učebnice: str: 58

PS: str: 33/6

Youtube: Byl jednou jeden život – Tělesná stráž

                                                 Krev

                                                 Krevní destičky

                                                 Srdce

Doporučuji se podívat na krásné sestřihy ze života v ZOO.

https://www.youtube.com/zoopraha/  

 

 

 

Vlastivěda

Kraje ČR

Učebnice: str. 8 - 34

PS: doplnit si do str. 34

 

Dopravní výchova

Dopravní výchova se nekoná, zkuste si testy samostatně, myslím, že se vám budou líbit.

 https://testy.dopravnivychova.cz/

 

Pište, komunikujte. Nově pomocí Skype.

Pro komunikaci se mnou využívejte email a nově spolu můžeme být skupinově online každé úterý od 10 do 11 hodin na Skype. Pro přihlašovací link mi napište na email. Rozpis konzultací vyučujících najdete na záložce třídy a více informací v aktualitách.

Lvíčata už zdobí a přejí krásné Velikonoce

učivo AJ

Anglický jazyk

Lekce 1-4 vše, v internetové verzi učebnice poslouchat a opakovat
AUDIO a cvičit GRAMMAR (www.elt.oup.com/student/project)
uč.str.85-poslechnout,přečíst a písemně přeložit. Slovesa BE a HAVE GOT
procvičovat věty kladné, záporné, otázky a krátké odpovědi.
Anglický jazyk po dobu přerušení vyučování přebírá pan učitel Nožička.
Informace: roman. nozicka@zsnpr.cz

Přírodověda PS str. 33 kontrola samostatné práce

učivo do 8.4.2020

Všem žákům a rodičům V.B přeji klidný a pohodový Pašijový týden a posílám Vám učivo do 8.4.2020.

 

Český jazyk

Zájmena, opakování

Učebnice: str. 108 – 115, 116 shrnutí o zájmenech

PS: str. 41

Pokračovat ve čtení vlastní knihy, zapsat do čtenářského deníku.

 

Matematika

Opakování

Učebnice: str. 118/11-13

PS: str. 54/1-5

 

Přírodověda a Vlastivěda

Velikonoce

Připomenout si dějinné události Pašijového týdne: historické události, velikonoční zvyky, tradice, pranostiky

Připomínám: Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota,  Boží hod velikonoční, Červené pondělí

Doporučuji: https://www.ceskevelikonoce.cz/svaty-tyden/

Těším se, že se jako každý rok pochlubíte vlastními nebo vykoledovanými kraslicemi, letos tedy jen v elektronické podobě.

Můžete posílat příspěvky do žákovské rady (informace na stránkách školy – žákovská rada).

Letošní škola v přírodě je zrušena. Záloha bude vrácena po návratu dětí do školy, pokud peníze potřebujete dříve – kontaktujte mě.

 Všem přeji krásné Velikonoce!

Informace: e-mail, telefon, SMS, WhatsApp, Skype

Žákovská rada

Milá třído,

podívejte se na stránky školy do sekce žákovská rada. Každá práce (J. A. Komenský) představuje bodový příspěvek do naší třídy. Prosím, pokud můžete, zapojte se. Děkuji. Přeji příjemné a tvořivé dny. Váš třídní

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chemické prvky, kovy a nekovy v domácnosti


Úkol 1

Napište co nejvíce kovů, polokovů a nekovů, které máte doma (v bytě, v kuchyni, v dílně atd.). Prvky mohou být čisté nebo ve směsi (např. slitiny).

Napište ke každému prvku:
 1. Název
 2. Český
 3. Latinský
 4. Značku
 5. Konkrétní použití
 6. Fyzikální a chemické vlastnosti, pro které je k danému účelu používán

Vyhledejte na Internetu bezpečnostní list (bezpečnostní informace) daného prvku a vypište si možná nebezpečí a pokyny pro bezpečné zacházení s tímto prvkem.

Práci proveďte do školního sešitu. Až ji budete mít hotovou, tak mi o tom pošlete zprávu na email. Práci mi neposílejte, pošlete mi na email pouze informaci, že máte hotovo. Můžete jako doklad přiložit např. fotografii, ale není to podmínka. Na vaše dotazy budu samozřejmě reagovat, budete-li mít nějakou nejasnost, tak pište na můj email.
Zprávu o dokončení této práce očekávám do 17.4.2020. Potom budeme pokračovat další kapitolou. Vaše znalosti budu ještě průběžně ověřovat v krátkých testech na virtualni-škola.cz (viz. Úkol 2)

K vypracování úkolu používejte všechny dostupné zdroje, ale základní informace najdete v učebnici str. 46-60.

Úkol 2

Přihlaste se na stránkách virtualni-škola.cz

Jméno (login): první písmeno vašeho jména a celé příjmení bez diakritiky (jako přihlášení na počítačích ve škole)

Heslo je třída (8B) a pořadové číslo ve třídě (např. třetí žák ve třídě má heslo 8B003, dvanáctý žák má heslo 8B012).

Příklad: Jíří Malý, který má číslo ve třídě 13 se přihásí loginem jmaly a heslem 8B013.

Po přihlášení můžete hned pracovat na prvním jednoduchém testu. Tento test můžete vícekrát opakovat, výsledky testů budou součástí hodnocení. O dalších testech vás budu průběžně informovat.

Pracujte na sobě a držte se ;-)
učitel IT


Chemické prvky, kovy a nekovy v domácnosti


Úkol 1

Napište co nejvíce kovů, polokovů a nekovů, které máte doma (v bytě, v kuchyni, v dílně atd.). Prvky mohou být čisté nebo ve směsi (např. slitiny).

Napište ke každému prvku:
 1. Název
 2. Český
 3. Latinský
 4. Značku
 5. Konkrétní použití
 6. Fyzikální a chemické vlastnosti, pro které je k danému účelu používán

Vyhledejte na Internetu bezpečnostní list (bezpečnostní informace) daného prvku a vypište si možná nebezpečí a pokyny pro bezpečné zacházení s tímto prvkem.

Práci proveďte do školního sešitu. Až ji budete mít hotovou, tak mi o tom pošlete zprávu na email. Práci mi neposílejte, pošlete mi na email pouze informaci, že máte hotovo. Můžete jako doklad přiložit např. fotografii, ale není to podmínka. Na vaše dotazy budu samozřejmě reagovat, budete-li mít nějakou nejasnost, tak pište na můj email.
Zprávu o dokončení této práce očekávám do 17.4.2020. Potom budeme pokračovat další kapitolou. Vaše znalosti budu ještě průběžně ověřovat v krátkých testech na virtualni-škola.cz (viz. Úkol 2)

K vypracování úkolu používejte všechny dostupné zdroje, ale základní informace najdete v učebnici str. 46-60.

Úkol 2

Přihlaste se na stránkách virtualni-škola.cz

Jméno (login): první písmeno vašeho jména a celé příjmení bez diakritiky (jako přihlášení na počítačích ve škole)

Heslo je třída (8A) a pořadové číslo ve třídě (např. třetí žák ve třídě má heslo 8A003, dvanáctý žák má heslo 8A012).

Příklad: Jíří Malý, který má číslo ve třídě 13 se přihásí loginem jmaly a heslem 8A013.

Po přihlášení můžete hned pracovat na prvním jednoduchém testu. Tento test můžete vícekrát opakovat, výsledky testů budou součástí hodnocení. O dalších testech vás budu průběžně informovat.

Pracujte na sobě a držte se ;-)
učitel IT


Výuka na dálku v Praze 15 - dotazník pro rodiče


Vážení rodiče,

od doby vyhlášení mimořádných opatření vlády a v době nouzového stavu se Vaše děti, Vy i pedagogové naší školy museli rychle přizpůsobit nové situaci, které nepředcházelo žádné přípravné období. Zřizovatel školy Městská část Praha 15 nyní zjišťuje formou dotazníku stávající stav výuky. Obrací na Vás a prosí o vyplnění elektronického formuláře. Pro vyplnění klidněte zde.

Žákovská rada

Mezitřídní soutěž v době distančního vzdělávání - viz sekce Žákovská rada.

učivo do 3.4.

Doporučené učivo do 3.4.2020

Všechny Vás zdravím, i nadále budeme pokračovat v domácí přípravě.

Český jazyk

Zájmena, opakování

Učebnice: str. 114 – 116 ústně

                       115/23 – písemně, poslat

PS: str. 37 -39

Sloh –  Učebnice 117/d - napsat krátkou SMS zprávu – „ Co děláte, co se u vás děje“

Čtení – pokračovat v četbě vlastní knihy, po přečtení zapsat do čtenářského deníku

 

Matematika

Aritmetický průměr, opakování

Učebnice: str. 117

117/1  pamětně

 Prostudovat si 117/2, dle tohoto vzoru pokračovat sl. úlohy  117/3-5,7

117/6 – vypracovat si a doplnit tabulku

117/10 – opakovat dělení

B: 117/89 (B = bonus je pro zájemce)

PS: str. 52 celá, B: str. 53

Geometrie

Povrch krychle – učebnice: str. 110 – ústně

Naučit se vzoreček pro výpočet povrchu krychle:  S = 6∙a∙a

Zhotovit si papírovou krychli: a = 5 cm (nejprve si narýsovat síť krychle, dle str. 110 nebo podle vlastivědy PS str. 18)

 

Přírodověda

Dýchací soustava

Učebnice: str. 57

PS: str. 33/5

Do sešitu si nakreslit řez kůží - učebnice str. 56

Doporučuji: Byl jednou jeden život – kůže, dýchání

 

Vlastivěda

ČR – kraje

Učebnice: str. 8 -34, pokračovat v přípravě prezentace vybraného kraje

PS: str. 15, 32 – 34 (doplnit, co chybí)

Besedárium – Svět podle Vasila - dobrovolné

 

 

Doporučuji:

 

ČT 2 - Učitelka (ve čtvrtek byly hezky zpracovány zlomky

https://www.vcelka.cz/app/

https://skolakov.eu/ je pouze do 4.ročníku,lze jej využít k opakování

https://www.skolasnadhledem.cz/

http://www.matyskova-matematika.cz/

 

Skypová výuka v pondělí od 17hod., další domluvíme.

Všechny zdravím!

 

Zápis k povinné školní docházce od školního roku 2020/21

Podrobné pokyny a informace k zabezpečení zápisu najdete v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Škola v přírodě 27. 4. - 30. 4. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva Vás prosíme o vstřícný přístup k vracení záloh na ŠvP. Zálohy budou, jak jsme již dříve uvedli, vráceny v plné výši po návratu žáků do škol. Pokud však někdo peníze požadujete vrátit neodkladně, obraťte se v této záležitosti na třídní učitele (emailové adresy jsou na webu školy). Nekontaktujte sami paní hospodářku.

Děkujeme za pochopení.
K. Dražanová, zástupkyně školy

Škola v přírodě 27. 4. - 30. 4. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva Vás prosíme o vstřícný přístup k vracení záloh na ŠvP. Zálohy budou, jak jsme již dříve uvedli, vráceny v plné výši po návratu žáků do škol. Pokud však někdo peníze požadujete vrátit neodkladně, obraťte se v této záležitosti na třídní učitele (emailové adresy jsou na webu školy). Nekontaktujte sami paní hospodářku.

Děkujeme za pochopení.
K. Dražanová, zástupkyně školy

---------------------------------------------------------------------------------------------

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY - ÚŘEDNÍ HODINY

Vzhledem k mimořádné situace je do odvolání omezen provoz školy.

Úřední hodiny jsou stanoveny ředitelkou školy takto:

pondělí 8,00 – 11,00 hod.

středa  8,00 – 11,00 hod.

V případě potřeby kontaktujte v úředních hodinách pí hospodářku na tel.226 806 000 nebo na emailu zsnpr@zsnpr.cz

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Škola v přírodě 27. 4. - 30. 4. 2020

Vzhledem k nastalé situaci se škola v přírodě ve dnech 22. 4. - 30. 4. 2020 (VI.B, VII.B, VIII.A, VIII.B) neuskuteční. Vybrané zálohy budou vráceny v plné výši.

Děkuji za pochopení
Mgr. Jan Nosek

Škola v přírodě 27. 4. - 30. 4. 2020

Vzhledem k nastalé situaci se škola v přírodě ve dnech 22. 4. - 30. 4. 2020 (VI.B, VII.B, VIII.A, VIII.B) neuskuteční. Vybrané zálohy budou vráceny v plné výši.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Jan Nosek

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lyžařský kurz - vrácení poplatku

Vybrané peníze na LVK budou vráceny v plné výši po znovuobnovení provozu školy.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Iva Ouběchová

učivo do 27.3.

Vážení rodiče, milá Lvíčata,

Protože se ani v tomto týdnu neuvidíme, posílám Vám učivo do 27.3.

 

Český jazyk

Zájmena

Druhy zájmen, skloňování zájmen já, ty, my, vy, se

Učebnice str.: 108 - 113 ústně

113/14 do sešitu

113/15 do sešitu, zapsat si druhy zájmen a zájmena doplňovat

                                    (např. osobní – on, my…

                                   ukazovací – ta, tento…

                                   přivlastňovací – můj, jeho…

                                   atd.)

PS – str. 31 – 37/11

Sloh – učebnice str. 117 – Dopis – přečíst a vypracovat: a), b), c), - ústně

           d) napsat do sešitu dopis pro nemocného spolužáka, který je v nemocnici

Čtení – do konce měsíce čtenářský deník

 

Matematika

Desetinná čísla, procenta

Učebnice – str. 113/22-26, 114/29-32,37, - ústně

                   str. 113/27-28, 114/33-36, - písemně

                   str. 116 – prostuduj si příklady s procenty

Geometrie

Krychle a kvádr

Učebnice – str. 105 – vše, ne cv. 5

Změř si rozměry svého lůžka a psacího stolu, vypočítej jejich obvod a obsah.

B: Obojí převeď na jiné jednotky.

PS – str. 48,50 (B: liché stránky)

 

Vlastivěda

ČR

PS – str. 11- 14, 30 -31

Kdo si nehrál, může si zahrát na str. 15 - 18.

Vyber si jeden z krajů (ne Prahu), překresli si ho na čtvrtku a vyznač: sousední kraje, pohoří, vodstvo, města, památky… Vypracuj do Velikonoc.

 

 

Přírodověda

 Svalová soustava, kůže

Učebnice – str. 55 - 56, udělat zápis do sešitu

PS – str. 32

Doporučuji shlédnout na YouTube: Byl jednou jeden život – kostra, svaly a tuky

Můžeš si doma začít pěstovat rajče nebo jinou zeleninu či bylinku, zasít, zalévat, pozorovat a zaznamenávat její růst.

 

Pokud můžete, ofoťte vypracované úlohy a pošlete mi je e-mailem. Koncem týdne bychom si zkusili napsat online test na zadanou látku.

Všechny zdravím, doufám, že jste zdraví!

 

 

          

 

Po prvním týdnu učení na dálku

Milá třído,
uběhl první týden výuky "na dálku" a je čas na krátké zhodnocení. Nebudu chodit kolem horké kaše a napíši to rovnou. Můžeme se pochválit. Vzájemná komunikace pomocí emailu funguje, stránky se zadanou prací sledujete, úkoly vypracováváte aktívně a svědomitě. Podle vašich reakcí a přehledů vaší práce které mám k dispozici, fungují i další komunikační cesty.

Pokud si snad někdo myslí, že předcházející text není o něm (je vás tak na prstech jedné ruky), tak je nejvyšší čas s tím něco udělat!

Máte-li někdo problém nebo dotaz, neváhejte se na mě obrátit emailem (tomes@zsnpr.cz), určitě to společně vyřešíme.

Abychom mohli účelně spolupracovat, hlídejte si následující:
 • sledujte každý den školní web a třídní stránky
 • snažte se připravovat pravidelně, úkoly řešte co nejdříve, ať se vám práce nehromadí
 • pokud vám něco nejde, kontaktujte učitele emailem
 • buďte aktívní a trpěliví, nebojte se chyby
 • komunikujte vzájemně, pomáhejte si online mezi sebou

Zaregistrujte se (pokud jste tak ještě neudělali) a pracujte na:
 1. matika.in, IT3p6B a počítejte a počítejte :-)
 2. virtualni-skola.cz, dohromady první písmeno vašeho jména a celé příjmení bez diakritiky (jako přihlášení na počítačích ve škole) a heslo je 6B a pořadové číslo ve třídě (např. třetí žák ve třídě má heslo 6B003, dvanáctý žák má heslo 6B012). Příklad: Jíří Malý, který má číslo ve třídě 13 se přihásí loginem jmaly a heslem 6B013. Po přihlášení můžete hned pracovat na prvním testu.
 3. pošlete mi z vašeho emailu zprávu, jak se vám daří a zda je vše v pořádku na můj email (tomes@zsnpr.cz)

Zápis do 1.ročníku 2020/21 (informace k 19.3.2020)


Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, avšak bez osobní přítomnosti dětí ve škole. O konkrétní podobě a termínu zápisu na naší škole Vás budeme informovat prostřednictvím školního webu.

Prosíme, abyste zachovali trpělivost a poskytli škole dostatečný čas k přípravě zajištění nového způsobu zápisu. Podrobné pokyny budeme zveřejňovat v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Informace platné pro celou ČR můžete najít na webových stránkách MŠMT (viz Opatření ministra školství k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/21).

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy


Zápis do prvního ročníku školního roku 2020/21

Informace k 18.3.2020 z webových stránek MŠMT

Nejprve je nutné počkat na vyhodnocení opatření směrem ke školám vzhledem k aktuální situaci, jak o tom na počátku opatření hovořil náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula, který stojí v čele Ústředního krizového štábu. V tuto chvíli neumíme říct, jak dlouhou dobu budou školy zavřené. Nicméně je možné říci, že ministerstvo školství již od počátku opatření pracuje na zpracování možných variant dalšího postupu. Doporučujeme sledovat stránky MŠMT a média.


Vážení rodiče,
vzhledem k výše uvedeným informacím zatím stále platí původní termíny zápisu, o případných aktuálních změnách Vás budeme přes naše webové stránky informovat. Podrobněji na našem webu v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školyinformace

Vážení rodiče a milé děti,

ke zlepšení Vašeho vzdělání Vám doporučuji vzdělávací online stránky:

https://skolakov.eu/ je pouze do 4.ročníku,lze jej využít k opakování

https://www.skolasnadhledem.cz/

http://www.matyskova-matematika.cz/

Doporučuji pořad Učitelka na ČT 2 od  9 - 12 hodin – začíná 1. třída, po dnešním shlédnutí byla již 3.třída vhodná k procvičování, myslím, že pořad by mohl děti zaujmout.

Všem přeji pevné zdraví, těším se, že se brzy uvidíme a vše doženeme!

 

Chemické prvky

Zopakovat
 podle učebnice s.46-47, připomenout PSP, prohlédnout si video.

Vodík

Prostudovat
 a zapsat str. 48
Prohlédnout dokumentární video

Pokud chcete mít o této události lepší představu, můžete se podívat na celý film.

Znalosti z této a dříve probrané látky budou postupně ověřovány elektronicky po 18.3. Podrobnosti a způsob zde budou uvedeny.

email: ivan.tomes@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školy ve dnech 16. 3. až 11. 4. 2020

Budova školy je pro žáky nadále uzavřena.

Ve vrátnici školy bude služba denně od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Provozní doba kanceláře školy je od 8,00 hod. do 11,00 hod. vždy v pondělí a ve středu (slouží především k vydání potvrzení žádosti o ošetřovné).

Komunikace pedagogů s žáky probíhá přes webové stránky školy a školní mailové adresy.

Škola se řídí usneseními vlády a pokyny svého zřizovatele.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Chemické prvky

Zopakovat podle učebnice s.46-47, připomenout PSP
Prohlédnout si video

Vodík

Prostudovat
 a zapsat str. 48
Prohlédnout dokumentární video

Pokud chcete mít o této události lepší představu, můžete se podívat na celý film.

Znalosti z této a dříve probrané látky budou postupně ověřovány elektronicky po 18.3. Podrobnosti a způsob zde budou uvedeny.

učitel IT, email pro komunikaci: ivan.tomes@zsnpr.cz

Zrušení lyžařského kurzu, výjezdu do Anglie a škol v přírodě

V souvislosti s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu, která rozhodla uzavřít základní školy se ruší od data 11. 3. 2020 pořádání veškerých výjezdů naší školy až do odvolání. O případných podrobnostech budou zákonní zástupci žáků průběžně informování.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Informace pro domácí přípravu

Milí žáci a rodiče,

v následujících dnech spolu budeme komunikovat především přes stránky školy. Níže uvedené učivo je do 24. 3. 2020

Učivo si rozvrhněte dle vlastního uvážení.

Písemné práce z ČJ a M vypracujte do domácího sešitu nebo založte sešit nový.

Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte mě přes školní mail, popřípadě telefonem.

Rodiče žáků s podpůrnými opatřeními budu kontaktovat.

třídní učitelka Helena Fiedlerová

Český jazyk

 Opakování, přídavná jména, podstatná jména, shoda podmětu a přísudku, vyjmenovaná slova

Učebnice do str. 107, procvičovat cvičení – ústně nebo písemně

PS - do str.30

Vypracujte čtenářský deník

Matematika

Opakování, přirozená a desetinná čísla

Učebnice str.109, 111-112 (některá cvičení je možné vypracovat ústně, náročnější písemně, u sl. úloh-zápis, výpočet, odpověď)

PS –doplnit str.38,40,46 (zájemci mohou vypracovat i liché stránky)

Geometrie-Opakovat konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku……. obvody, obsahy

Vlastivěda

Česká republika

PS- str.7-10, 28-29, (str.15-18 děti mohou využít hru)

Přírodověda

Živočichové, Lidské tělo

Učebnice str. 49-54, do sešitu si zapsat zápis str.52 a 53

PS – do str.31

 Anglický jazyk

 1. Každý školní den zapsat a naučit se slovíčka (5 slovíček), z PS k učebnici. Zapisování slovíček do vlastního sešitu (slovníček).
 2. Pokračovat každý den jedním cvičením (neposlechovým) z PS, max. do 5. lekce, zkontrolovat PS od začátku, zda žádné cvičení nechybí
 3. Pokud někdo má všechny cv do 5. lekce, vypracuje 1krát týdně 5 vět v angličtině o libovolně vybraném článku z časopisu Hello.

(kontrola: musí být zapsané ve vlastním sešitě žáka)

Informace pro žáky

Milá třído,

uběhl už víc jak týden distančního studia a rád bych věděl, jak to zvládáte. Doufám, že jste všichni v pořádku. Přes mail (jan.nosek@zsnpr.cz) mi prosím napište zpětnou vazbu, zda je vše v pořádku, jak učivo zvládáte a jak se vám daří. Sledujte každý den školní web a stránky třídy. Pracujte systematicky a zadanou práci řešte co nejdříve, ať se vám práce nehromadí. Pokud vám něco nejde, nestyďte se kontaktovat vyučujícího. Buďte aktivní a pracujte podle nastaveného režimu. Komunikujte vzájemně, pomáhejte si online mezi sebou. Myslím na vás, držím palce v dalších dnech a nevzdávejte to. Buďte silní a v pohodě. Rád bych vás všechny co nejdříve viděl zase pohromadě.


Napište mi, děkuji. Váš třídní

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

učivo matematiky pro VIII.A dávám na Google Classroom, velice dobře se tak s dětmi komunikuje, zhruba polovinu jich tam již vidím. Budu moc ráda, pokud vaše děti použijí Gmail a přihlásí se do online výuky. Stačí jít na https://classroom.google.com, vpravo nahoře kliknout na + a zvolit zápis do kurzu, který má kód dp4png7. Pokud z nějakého důvodu nemůžete či nechcete přistupovat přes Gmail, sledujte odkazy na učivo na stránce vaší třídy na webu školy. Pokud jste, resp. dítě je offline, spojte se se mnou a připravíme jiný způsob komunikace. V případě potíží, dotazů, potřeby konzultace mi pište (miroslava.paskova@zsnpr.cz)

S pozdravem Miroslava Pašková, učitelka matematiky

---------------------------------------------------------------------------------------------

Milá třído,

nezvyklá situace nadále pokračuje, doufám, že ji v rámci možností zvládáte. Dejte o sobě občas vědět, jak se vám daří, co děláte, jak zvládáte samostudium. V případě, že si nebudete vědět se studijními materiály a učením rady, jsem vám k dispozici na školním mailu.

Mějte se hezky. Váš třídní


Dodržujte prosím následující pravidla, která mohou být průběžně doplňována a upravována:

 1. sledujte tyto stránky pravidelně, nejméně jednou denně
 2. učte se pravidelně (snažte se učit podle rozvrhu do školy a nebo si vytvořte vlastní studijní harmonogram)
 3. veďte si deník, co jste se kdy naučili a čemu jste se věnovali
 4. pracujte s tužkou a papírem, ne jenom s počítačem
 5. práci si schovávejte jako doklad a studijní materiál
 6. pro studium používejte učebnice a pracovní sešity
 7. komunikujte, ptejte se, dejte o sobě vědět

Jan Nosek, třídní učitel
email: jan.nosek@zsnpr.cz

Informace a podklady ke studiu

Milá třído,
v následujících dnech a možná i týdnech budeme v situaci, se kterou nemáme nikdo zkušenosti. Budeme spolu komunikovat nepřímo prostřednictvím elektronických sítí. Budeme společně hledat cestu, jak se učit a jak naučenou látku procvičovat. Jak zjistit, že jsme probranou látku pochopili správně a jakým způsobem se s někým poradit, když něčemu nebudeme rozumět.
Učit se je pro člověka přirozené, ale učit se i to, co mne právě nebaví, to vyžaduje silnou vůli. A já nepochybuji, že v naší třídě není ani jeden, kdo by silnou vůli neměl (alespoň občas).
Postupně se pokusím na tomto místě pro vás připravit dostatečně pestrý zdroj informací, podnětů a studijních materiálů z matematiky a fyziky, ale i z dalších předmětů. A pokud najde něco zajímavého kdokoliv z vás, nebo budete mít zajímavý nápad, tak mne neváhejte informovat, abych to tady mohl zveřejnit pro všechny.
To, že nemůžeme být společně ve škole nám nemůže zabránit v tom, abychom se společně neučili.

Dodržujte prosím následující pravidla, která mohou být průběžně doplňována a upravována:
 1. sledujte tyto stránky pravidelně, nejméně jednou denně
 2. učte se pravidelně (snažte se učit podle rozvrhu do školy, nebo si udělejte rozvrh vlastní)
 3. veďte si deník, co jste se kdy naučili, čemu jste se věnovali
 4. pracujte s tužkou a papírem ne jenom s počítačem
 5. práci si schovávejte jako doklad a studijní materiál
 6. pro studium používejte učebnice a pracovní sešity
 7. využívejte i doporučené studijní materiály, projděte domácí knihovnu
 8. komunikujte, ptejte se, dejte o sobě vědět
Ivan Tomeš, třídní učitel
email: tomes@zsnpr.cz

Informace pro rodiče a žáky

Žákyně a žáci,
od 12.3. Vám učitelé na webové stránky tříd zadají práci k procvičování i samostudiu. Mohou existovat i jiné způsoby komunikace mezi Vámi a učiteli, ale práce zadaná přes web školy je pro Vás důležitým průvodcem při učení.
V závislosti na délce uzavření škol se bude učivo postupně doplňovat. Budete-li v nesnázích při řešení zadané práce, kontaktujte svého vyučujícího formou, kterou vám pedagog navrhne.

Přejeme Vám hodně sil a rodičům hodně trpělivosti.
Vaši učitelé

Informace v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru (ze dne 10.3.2020)

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3.2020 uzavřít základní, střední a vyšší odborné školy do odvolání (mateřských škol se opatření netýká). Nebude v provozu ani školní družina a školní ...
Více informací

Vyhlášení ředitelského volna na den 31.3.2020

Vyhlášení ředitelského volna na den 31.3.2020Dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon

Z důvodu přerušení dodávky vody vyhlašuje ředitelka školy na den 31.3.2020 ředitelské volno. V provozu nebude také školní jídelna a školní družina.

Mgr. Anna Běhunková

Informace v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru (ze dne 8.3.2020)

Vážení rodiče, žákyně a žáci,
vedení školy průběžně sleduje informace zřizovatele, příslušné hygienické stanice a SZÚ.
Ve škole budou i nadále zveřejňovány postupy zodpovědného chování k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních.

Vánoční besídka 20. 12. a poslední den ve škole v roce 2019

Vánoční výstava v Betlémské kapli 13. 12. 2019

Edukativní přírodovědný pořad Sovy 5. 12. 2019

Škola UNESCO – průběžné plnění témat

Škola UNESCO – průběžné plnění tématJako člen sítě přidružených škol UNESCO jsme v roce 2019 v rámci témat Týdne škol UNESCO pro školní rok 2019/2020 mapovali místa spojená se Sametovou revolucí roku 1989 v našem hlavním městě. Při projektu „Ruce" žáci vytvořili třídní plakáty a posuzovali pohled mladé generace s názory pamětníků. Ukázky některých prací si můžete prohlédnout na fotografiích.

Ve druhém pololetí školního roku se budeme zabývat ještě následujícími tématy:

Mezinárodní rok zdraví rostlin
350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského


Návštěva Mikuláše ve 4.C, 5. 12. 2019

Obrázků: 1-3 z celkem: 4    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

2. 10. 2019 dopravní hřiště

2. 10. 2019 dopravní hřiště

Setkání na MČ Praha 15

MČ Praha 15 uspořádala dne 5. listopadu 2019 setkání žáků pěti ZŠ této městské části. Žáci měli za úkol, na základě předchozí diskuze s představiteli obce, kterou reprezentovali paní Mgr. Kolářová a pan Bílek, sestavit a zdůvodnit rozpočet obce na další rok. Všichni zástupci škol projevili nebývalou, skoro již politickou zodpovědnost, a v rámci svého stanoveného programu, který si vymysleli, se snažili nejen prosadit, ale i obhájit jednotlivé položky rozpočtu. Cíl, tedy schválení rozpočtu, byl po posledních úpravách a konečném hlasování splněn.

Setkání splnilo svůj účel, neboť všichni přítomní žáci se přesvědčili, že práce zastupitelů je důležitá z hlediska fungování obce, ale i velmi náročná na čas a pevné nervy.

Je potěšující, že MČ Praha 15 plánuje ještě tento školní rok dvě podobná setkání.

Z naší školy se zúčastnily Wanda Pencáková a Laura Špíšková z 8.A, Zuzana Navarová a Michaela Juklová z 9.A.

Poděkování CDPR

Český den proti rakovině - poděkováníPoděkování patří vám všem, kteří jste přispěli a podpořili letošní 23. ročník sbírky proti rakovině příspěvkem a nákupem žlutého kvítku měsíčku lékařského.

Více se o sbírce dozvíte na stránkách Český den proti rakovině


Významná výročí státu

Významná výročí státuDne 23.10. jsme za naši školu uctili památku padlých v první světové válce položením květiny u pomníku v parčíku za Vartou.

V hodinách jsme si připomněli význam vzniku ČSR pro náš národ.

Výzdobu školy k tomuto výročí připravili žáci čtvrtého ročníku (IV.B, IV.C) pod vedením paní učitelky M. Tučkové.


Zpráva z XXV. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

XXV. setkání proběhlo ve dnech 22.-24.9.2019 ve Znojmě. Organizátorem letošního setkání byla Základní a mateřská škola JUDr. Josefa Mareše Znojmo.

Konference se konala v krásném prostředí Louckého kláštera. Přítomné členy setkání uvítala Mgr. Eva Hubalková, ředitelka školy a pan Jan Grois, MBA , starosta Znojma. Předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. ocenil činnost přidružených škol v oblasti vzdělávání, kultury i ochrany přírody. Připomněl význam J.A. Komenského v oblasti vzdělávání, jeho didaktické metody i nadcházející 350 . výročí úmrtí.

Mgr. Gabriela Hagarová se ve svém vystoupení zaměřila na připravované změny ve společném vzdělávání žáků s odlišnými životními i kulturními podmínkami. Prezentace Lenky Reiterové se věnovala významné přírodní lokalitě Podyjí.

Projednána bylo nové znění Charty škol UNESCO a její základní tři pilíře, jež se školy zavázaly upevňovat a rozvíjet:

 1. celosvětové občanství, kultura míru a nenásilí
 2. udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl
 3. mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví

V hostitelské škole účastníci konference využili možnosti navštívit hodiny výuky nebo diskutovat s pracovníky školního poradenského pracoviště.

Vyhlášenými tématy pro rok 2020 jsou

 • 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského
 • Zdraví rostlin
 • 30 let od Sametové revoluce

Z naší školy se setkání zúčastnily Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy a Mgr. Kateřina Dražanová, zástupkyně ředitelky

Dopravně bezpečností den 13. 9. 2019 ZŠ Hostivař

Sledujte nabídky kroužků pro děti

I v letošním školním roce pro vás máme pestrou nabídku kroužků a mimoškolních aktivit pro Vaše děti. Nabídku průběžně aktualizujeme v sekci Aktivity a soutěže/kroužky.

Vítejte ve 4. třídě

Vítejte ve 4. třídě"Září, září
 na léto jde stáří
 zlaté slunce září 
 malátně a s únavou."

Milí žáci, vážení rodiče,

v novém školním roce 2019/2020 se těším na naši vzájemnou spolupráci s chutí a radostí.
tř. uč. M. Ullmanová

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/20 bude zahájen dne 2.září 2019

Informace k vyučování pro žáky 2. - 9. ročníku
2.9. zahájení v 8,00 hod., vyučování 8,00 - 8,45 hod.
3.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. s třídními učiteli
4.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. s třídními učiteli, některé třídy II.stupně vzdělávací akce
od 5.9. vyučování podle rozvrhu včetně odpolední výuky

Informace k vyučování a režimu školy pro žáky 1. ročníku
2.9. slavnostní zahájení na nádvoří školy v 8,25 hod. Ze slavnostního zahájení školního roku budou pořizovány v budově školy a na nádvoří ilustrační fotografie a audiovizuální záznam. Vyučování 8,30 - 9,30 hod. Provoz školní družiny zajištěn od 6,30 hod. Obědy 11,00 - 11,30 hod. Schůzka rodičů od 16,00 hod.
3.9. vyučování 8,00 -  9,40 hod.
4.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. činnosti podle pokynů třídních učitelů
od 5. 9. vyučování podle rozvrhu

Režim školní družiny
od 2.9. vždy od 6,30 do 17,30 hod.

Režim školní jídelny
2.9. vydávání obědů  11,00 - 11,30 hod.
3.9 a 4.9. od 11,40 hod.
od 5.9. dle řádného režimu ŠJ

Žákovská konference na téma Lužičtí Srbové

Výlet do IQLandie Liberec 20.6. 2019

Obrázků: 1-3 z celkem: 4    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Projektový den se vydařil

Projektový den se vydařil

Po mnoha dnech příprav mohly jednotlivé skupiny žáků prokázat své znalosti a předvést své dovednosti. Nejlépe se podařilo splnit zadané úkoly skupině č. 8. Téma projektu ke 150. výročí periodické tabulky prvků, které bylo vyhlášeno pro školy Unesco, jsme zpracovali velmi podrobně v mnoha aktivitách. Garantem PD byli letos vyučující přírodovědných předmětů Mgr. I. Tomeš, Mgr. K. Vávrová a Mgr. Š. Kanov. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout některé činnosti dětí a v záložce Žákovská rada se od 17.6. objeví postřehy jednotlivých účastníků.

Informace k dočasnému výpadku emailových služeb

Chtěli bychom vás informovat o politováníhodné situaci. Dne 25.5. ve večerních hodinách byl náš emailový server napaden hackerem. Následkem tohoto útoku byla dočasná nefunkčnost emailových služeb a velké množství emailů se bohužel nepovedlo zachránit.

Za způsobené komplikace se velmi omlouváme.

Fimak s.r.o., správce emailových služeb školy

Hudební pořad FOK - Moře pohádek 27. 5. 2019

Hadí kůže 9. 5. 2019

Škola v přírodě Králíček 23.-30. 4. 2019

Obrázků: 1-3 z celkem: 30    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vážení rodiče,

seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 (registrační čísla) najdete zde. Děkujeme za spolupráci při zápisu a těšíme se na vaše děti. V případě, že byste se nakonec rozhodli pro jinou školu, dejte o této změně vědět paní zástupkyni Mgr. K. Dražanové (katerina.drazanova@zsnpr.cz)

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to od středy 15. 5. 2019 v úředních hodinách v kanceláři školy.

Zákonní zástupci účastníků řízení, kteří podali žádost o odklad začátku povinné školní docházky a doložili ji všemi požadovanými dokumenty, si mohou vyžádat od stejného data písemné rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2019/20.

Ředitelka školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Noc s Andersenem 2019 - galerie fotek

Obrázků: 1-3 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem 2019Páteční podvečer 29. 3. 2019 pro nás nebyl obyčejný začátek víkendového odpočinku ale dobrodružství zvané Noc s Andersenem. Letos jsme se setkali s panem Andersenem osobně, ochutnali dánskou kuchyni a prošlí noční bojovkou. V sobotu ráno jsem si zabalili své "pokojíčky" a vyrazili na víkendový odpočinek. Zbytek zážitků si nechejte vyprávět přímo od účastníků Noci s Andersenem. :)

Týden škol UNESCO a projekty naší školy

Naše škola jako člen Sítě přidružených škol Unesco se svými třídními projekty připojuje k plnění vyhlášeného  tématu na období 2018/19 Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel. Konkrétně se budeme věnovat jazyku a tradicím Lužických Srbů. Slovanské kořeny a společné soužití v jednom státě v období středověku jsou dostatečným důvodem k prohloubení znalostí našich žáků o této skupině obyvatel. Více najdete v sekci Žákovská rada.

Celoškolní projekt se bude týkat druhého tématu vyhlášeného Sítí škol Unesco Mezinárodní rok periodické soustavy prvků. Žáci se zapojují i do výtvarné soutěže se stejným zaměřením, které pořádá Památník Lidice.

Národní zemědělské muzeum - edukační program Voda v krajině 30. 1. 2019

Obrázků: 1-3 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Beseda s Policí ČR - preventivní program 16. 1. 2019

Vánoční besídka 21. 12. a poslední den ve škole v roce 2018

Obrázků: 1-3 z celkem: 5    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Máme děti, které umějí pomáhat

Máme děti, které umějí pomáhatMáme děti, které umějí pomáhat?
Určitě ano, protože více než 150 dětí nabídlo svoji pomoc Motolské nemocnici. Jejich vánoční ozdoby mohou povzbudit nemocné z Hematologické kliniky.
Děkuji všem dětem, které se do této dobrovolnické akce zapojily. Naplnily své poslání pomáhat druhým. Rovněž podpořily i vlastní odpovědnost za ochranu zdraví, které je vždy tou nejvyšší hodnotou.
H. Tyranová

Návštěva Mikuláše ve 3.C, 5. 12. 2018

Předvánoční návštěva centra Prahy - Pohádka ze skal, Česká mše vánoční a návštěva výstavy Hravé Vánoce v Betlémské kapli

Obrázků: 1-3 z celkem: 5    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kreativní charitativní akce pro nemocnici Motol aneb tvoření žáků III. C

Naše škola je v tomto roce adoptivním rodičem klokana bažinného

Adopční list
https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat/184-aktualne-ze-zoo-praha/novinky-u-zvirat?d=168-klokan-bazinny&start=386

Keltské hradiště Šance aneb místo, kde žijeme.

7. 9. 2018 Dopravně bezpečnostní den

Vítejte ve 3. třídě

Vítejte ve 3. tříděMilí žáci, vážení rodiče,
po dvou měsících odpočinku a načerpání nových sil vás vítám v novém školním roce 2018/2019 ve III. C
Těším se na naši vzájemnou spolupráci.
tř. uč. M. Ullmanová

Loučení se starou tabulí 18. 5. 2018

Škola v přírodě Pec pod Sněžkou 9.-15. 5. 2018

Od středy do úterý jsme si užili pobyt v přírodě, horskou turistiku, plavání, trochu učení ale hlavně společně strávený čas plný her a zábavy. :)

Obrázků: 1-3 z celkem: 30    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Noc s Andersenem 23.-24. 3. 2018

Obrázků: 1-3 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem Naši druháci se v sobotu 24. 3. 2018 vzbudili ve spacácích ve škole Nad Přehradou ve třídě 2. C.
Malí čtnáři zažili svoji první Noc s Andersenem, během které se stihli vzdělávat, tvořit, vařit, spolupracovat, číst, putovat cestou odvahy, zhlédnout film ale hlavně nocovat :) Zbytek si nechejte vyprávě přímo od nich.... :)

Co se stalo s Ježíšem - pašijový příběh (edukační program) 22. 3. 2018

Návštěva Bovýska 20. 2. 2018

Obrázků: 1-3 z celkem: 4    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

V rámci projektu Ovoce do škol zavítal plyšový kamarád Bovýsek do naší třídy. Bovýsek s sebou přinesl zábavný hádankový kvíz a odměnu za správné odpovědi.

Ekologický program - Tonda Obal

Obrázků: 1-3 z celkem: 5    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Netradiční hodina pracovních činností ve čtvrtek 18. 1. 2018

Obrázků: 1-3 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Objevili jsme šikovné a hravé ruce, skládající různé stavebnice, puzzle a lego ale hlavně chytré hlavy, které si se vším poradí.

Procházka zasněženým lesoparkem a Vánoce v naší třídě

Obrázků: 1-3 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Návštěva Mikuláše ve 2.C, 5. 12. 2017

Mikuláš na Housce 30. 11. 2017

Obrázků: 1-3 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Hrad Houska je známý jako brána do pekel, kterou jsme si nemohli nechat ujít, obzvláště v tomto Mikulášském čase :) Naše kroky ovšem nemířili do pekla ale stihli projít i nebe, kde jsme od andělů obdrželi hvězdný prach, až ke svatému Mikulášovi.

Setkání s paní spisovatelkou 29. 11. 2017

Setkání s paní spisovatelkou 29. 11. 2017Ve středu 29. 11. 2017 do naší školy zavítala paní spisovatelka Ludmila Nedělková, s níž se mohli malí čtenáři setkat. Vylsechli si jak dlouho trvá, než taková kniha vznikne, odkud paní spisovatelka čerpá inspiraci a dokonce si poslechli jednu z bajek, která v knize není. Na závěr mohli děti klást paní spisovatelce otázky a zakoupit si knihu, která se pro naše čtenáře stala bestsellerem :)

14. 11. 2017 Návštěva Městské knihovny v Hostivaři

Jako správní čtenáři i my jsme vyrazili do knihovny, kde pro nás byl nachystán program o pohádkách

Čtenářský klub 24. 10. 2017

Obrázků: 1-3 z celkem: 4    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Projekt Edison

Projekt EdisonVe dnech 9. - 13. 10. 2017 hostila naše škola zahraniční studenty, kteří v anglickém jazyce prezentovali své země a na závěr byla připravena ochutnávka jejich typických pokrmů.

preventivní program: beseda s Policí ČR, 18. 9. 2017

Dopravně bezpečnostní den Prahy 15, 8. 9. 2017

Obrázků: 1-3 z celkem: 5    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Projektový den: udržitelný cestovní ruch - naučně zábavný program Indonésie 1. 6. 2017

Obrázků: 1-3 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Ochutnávka exotického ovoce 31. 5. 2017

Obrázků: 1-3 z celkem: 4    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Hudebně divadelní představení Ententýky 31. 5. 2017

Obrázků: 1-3 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Český rok v básních, rozpočitadlech, písních a pohádkách českých básníků v novém nastudování Radky Tesárkové, Josefa Herverta a Martina Rudovského, režie: Pavel Jurkovič

Škola v přírodě Svor 4.-10.5.2017

Obrázků: 1-3 z celkem: 47    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Zdobíme si velikonoční perníčky

Pěstujeme fazolky

Naše kočky :-)

Výlet do ZOO

Angličtina s Hayley

Byli jsme se podívat na Toničku

Pololetní vysvědčení :-)

Na návštěvě u ježčice Toničky 23.1.2017

Obrázků: 1-2 z celkem: 4    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Lertní tábor Praskolesy

Jarní příměstský tábor

Nabídka kroužků ve 2. pololetí

Nabídka kroužků ve 2. pololetí

Zimní procházka lesoparkem 17.1.2017

Vánoce v I. C 22. 12. 2016

Obrázků: 1-3 z celkem: 4    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Předvánoční čas na výstavě Slunce a betlémy v Betlémské kapli, v kostele sv. Jilí a v Toulcově dvoře

Obrázků: 1-3 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Kino Anděl Páně 2

Byl u nás Mikuláš :-)

Návštěva Toulcova dvora

ZOO Praha 23. 11. 2016

Obrázků: 1-3 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Ve středu 9. 11. 2016 jsme v aule ZŠ TGM Ortenovo náměstí měli možnsto zhlédnout divadelní představení Broučci, které si pro nás připravili děti z Kühnova dětského sboru.

Obrázků: 1-3 z celkem: 5    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Děti z 3.A jsou kreativní :-)

Obrázky z kuchyňských surovin - jak se nám povedly!

INFORMACE K UČIVU

Vážení rodiče, poslala jsem Vám hromadný e-mail s informacemi o učivu v následujících dnech. Pokud někdo z Vás e-mail nedostal, je to proto, že jsem asi špatně přečetla vaši adresu na seznamu, popř. jste ji vyplnit zapomněli či nebyli na schůzce. Vy, kteří jste ode mne žádný e-mail nedostali, pošlete mi, prosím, sami zprávu na můj e-mail na ivana111@centrum.cz a já si vaši adresu opravím.

Zde je obsah e-mailu:


Dobrý den,

 využívám toho, že mám pro vás nějaké informace, abych zároveň zkontrolovala, zda maily fungují.

 1) Příští pátek budou psát děti test z prvouky. Náměty k opakování najdete v učebnici na str. 15. Pokud si děti otázky projdou, neměly by mít s testem problém. Testové otázky sice nemusí nutně kopírovat tyto náměty, ale žádné záludnosti určitě nechystám.

 2) Kdo by se chtěl pojistit i pro případ horší známky, nabízím možnost referátu na příští středu (ještě před testem). Téma je Obec, kterou dobře znám. Budu ráda, když se nebudou opakovat samé Měcholupy, ale děti nám poví např. něco o obci, kde žijí jejich prarodiče, kde se narodily (a už zde nežijí) nebo kam jezdí na víkendy či na prázdniny. Bylo by fajn, kdyby podle nějaké osnovy uměly říct, jak se obec jmenuje, kde leží, kolik má obyvatel, jaký k ní mají vztah, jak vypadá náměstí/náves (kostel, historická památka, úřad, hospoda, obchod, škola apod.), zda v obci exiastuje nějaký společenský život či různé spolky (hasiči, myslivci, ochotníci apod.), jaké se zde pořádají akce, zda se k nějakému místu v obci váže nějaká pověst, zda zde žil nebo žije nějaká významná osobnost apod., zajímavosti vítám!

Referát není povinný, ale jak říkám, v prvouce není tolik šancí dostat známku, jako je tomu v matematice či češtině, takže kdo by chtěl jedničku....

Děti mohou referát i přečíst, ale ráda bych, aby alespoň něco dokázaly říct samy.

3) V pondělí na Pč budeme potřebovat: těstoviny (nevařené, i více druhů), luštěniny, rýži, kávová zrnka, semínka, skořápky apod. - vše, co najdeme drobnějšího ve spíži. Pokud možno co nejvíce více barev (červená čočka, hnědá káva, žluté těstoviny nebo kukuřice, šedá semínka) a v množství, aby to celé rozsypané zhruba pokrylo formát A4. Když bude víc, nevadí, děti zbytek přinesou zpět domů. Já také něco dodám z domova, takže snad se dílo zdaří.


Mějte hezký víkend a ať si děti před spaním zkusí teřba pár příkladů na násobení a dělení 1-5, popř. doplnit několik párových souhlásek uprostřed či na konci slov (doplňování h-ch, d-t, b-p ve slovech jako např. sníH, hraD, chléB apod.). Na tom teď již déle pracujeme a budeme i nadále.

Ivana Procházková

Zkrácené vyučování v pátek 7.10.2016

Z důvodu zabezpečení voleb v prostorách naší školy v pátek 7.10.2016 končí vyučování v 11:40 hod, Děti se naobědvají v průběhu 4. vyučovací hodiny a vracejí se zpět do třídy, kde na ně budu čekat. Odcházíme po skončení 4. hodiny, kde děti již naobědvané předávám do školní družiny, popř. posílám domů. Děti, které ve škole neobědvají, budou se mnou čekat 4. hodinu ve třídě na ostatní.
Školní družina zajišťuje normální provoz do 17:30h.
V případě druhého kola voleb bude stejný režim probíhat i v pátek 14.10.2016

Narozeninová girlanda

Dopravně bezpečnostní den na "Hostivařské přehradě" 23. 9. 2016

Obrázků: 1-3 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

První den ve škole 1. září 2016

První den ve škole 1. září 2016

Čtenářský deník

Čtenářský deník

Milí rodiče, od 3. třídy ZŠ je běžné, že si děti v rámci výuky čtení vedou své čtenářské deníky. S Vašimi dětmi letos s touto praxí začínáme, už jsme si o tom ve výuce povídali. Byla bych moc nerada, kdyby se pro ně četba stala jen otravnou povinností. Chci, aby děti postupem času samy přišly na to, že číst je dobré. Proto zpočátku nebudu lpět na žádných striktních pravidlech a normách, kolik má každý povinně přečíst stránek a čeho, a nechám to jen na nich. Ať si Vaše děti samy vyberou, cokoliv určené ke čtení je zaujme (kniha, encyklopedie, časopis, komiks atd.), zkusí aspoň část přečíst a zaznamenat do čtenářského deníku. Čtenářský deník pak odevzdá vždy poslední den v měsíci (první záznam by tedy měli mít dětí hotový v pátek 30.9., ale nechám jim na to klidně ještě příští víkend a deníky budu vybírat až v pondělí 3.10.)

Záznam by měl obsahovat:

1. název knihy
2. jméno autora
3. jméno ilustrátora (je-li nějaký)
4. hlavní postavy
5. vlastními slovy převyprávěný děj nebo jeho část (např. nejlepší kapitola, příhoda, pohádka)
6. počet přečtených stran
7. má-li vaše dítě chuť, ať přidá vlastní obrázek

Dobrý čtenář by ve 3. třídě měl zvládnout až 100 stran za měsíc, ale jak jsem již řekla, nebudu na tom rozodně trvat. Nechci, aby četba skončila mou kontrolou, podpisem a známkou v deníku. Chci abychom si o přečtených knihách spolu povídali, a mnohem důležitější než počet přečtených stran pro mě bude, když poznám, že dítě skutečně samo četlo a dokáže o své četbě vyprávět ostatním a třeba je zkusit přesvědčit, že je kniha dobrá a proč by si ji ostatní měli přečíst, ale třeba i vyjádřžit, proč se mu kniha případně nelíbila.

Abyste měli lepší představu o tom, jak by mohl takový záznam v deníku vypadat, přikládám ukázku - neberte ji však prosím jako šablonu, každý jsme jiný a originalita všeho druhu je u nás ve 3.A vítána!!! :-)


Dopravně-bezpečnostní akce u přehrady

Milí rodiče, v pátek 23.9. se naše třída zúčastnila dopravně bezpečnostní akce u Hostivařské přehrady. Podívejte se, jak jsme si to užili.

Jak jsme stavěli domečky pro skřítky a vytvářeli popletené stromy :-)


Milí rodiče,

od letošního roku jsem přebrala vaše děti a slibuji, že udělám vše, co bude v mých silách, aby byly spokojené, aby do školy chodily rády, aby byly otevřené všemu novému a neznámému, aby se ničeho nebály a nic je netrápilo, aby se naučily vše, co jsou jejich hlavičky schopny pojmout, aby se radovaly ze života ve třídním kolektivu a abyste i vy, rodiče, byli spokojeni.

Na těchto stránkách vám budu zanechávat hromadné vzkazy, pokyny, rady, doporučení i své prosby. A protože elektronický kontakt nikdy nenahradí ten osobní, ráda bych vás vyzvala, abyste neváhali mě v případě jakýchkoli problémů, dotazů nebo pochybností kontaktovat a domluvit si osobní schůzku, ať už ve škole nebo kdekoli jinde. Ujišťuji vás, že se vám budu se zájmem věnovat. Můžete mě proto kdykoli oslovit, ať už prostřednictvím vzkazu v notýsku, na mém osobním mailu ivana111@centrum.cz nebo na školním telefonu.

Vaše třídní učitelka

Ivana Procházková

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy