logotyp
Login

Archiv akcí ZŠ

Slavnostní zakončení školního roku 2019/2020

 1. Ocenění úspěšných žáků školy
 2. Udělení Pamětních listů MČ Praha 15 žákům devátého ročníku
 3. Poděkování žáků devátého ročníku ředitelce školy a pedagogickému sboru
 4. Poděkování zástupců žákovské rady ředitelce školy 
 5. Proslov ředitelky školy
 6. Slavnostní špalír
 7. Rozdávání vysvědčení jednotlivým třídám

Nevyzvednutá vysvědčení si je možné převzít v kanceláři školy dne 7. 7.  mezi devátou a desátou hodinou dopolední a následně každý den od 24. 8. vždy mezi 8,30 – 10,00 hod.

Ocenění práce žáků IV.A

Ocenění práce žáků IV.A

Oceňujeme práci žáků IV. A, kteří se i v neobvyklém provozu školy zapojili  do soutěže OBRÁZEK, KTERÝ UDĚLÁ RADOST HNED DVAKRÁT. Tato soutěž pomáhá také dobročinné akci Fondu ohrožených dětí. Některé velmi zdařilé obrázky mohou být zařazeny do připravovaného KALENDÁŘE FOD 2021. 

Poděkování patří i Mgr. H. Tyranové, která žáky vedla a podporovala.
Slavnostní předání vysvědčení za druhé pololetí

30. 6. končí školní rok 2019/2020.

Byl velmi zvláštní. V mnohém se nepodobal těm předchozím.

Přesto si všichni žáci zaslouží, aby byl řádně vyhodnocen a slavnostně zakončen.

Sejdeme se na nádvoří školy v úterý 30. 6. v  8,00 hodin.

Po projevu paní ředitelky k absolventům naší školy, třídní učitelé předají svým žákům vysvědčení, ocení úspěchy jednotlivců i třídy a zazní školní zvonění ukončující školní rok 2019/2020.

Tento den je v provozu ŠJ a vzdělávací aktivity v případě zájmu také proběhnou.

Konzultace pro žáky 2. stupně a socializační setkání

V období od 11. 6. do 16. 6. proběhnou setkání žáků druhého stupně s pedagogy. Je nutné dodržet hygienická a epidemiologická opatření, a proto konkrétní podrobnější pokyny najdete na webových stránkách jednotlivých tříd v sekci Třídy.

Schůzka rodičů žáků prvního ročníku školního roku 2020/2021

Podrobnější informace najdete v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků za toto období bude probíhat na základě znění dokumentu
Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27.4.2020.
Podrobnější informace pro žáky naší školy a jejich zákonné zástupce budou během prvního červnového týdne zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Dokumenty.

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2020/21

V souladu s § 165 a § 46 školského zákona ředitelství ZŠ Nad Přehradou oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem výsledek řízení. Seznam je umístěn na webu ...
Více informací

Lyžařský výcvik - vrácení poplatku

O peníze z neuskutečněného lyžařského výcviku si mohou rodiče zažádat zasláním žádosti na email vedoucí výcviku iva.oubechova@zsnpr.cz. Do předmětu emailu napište: Lyžařský výcvik. Do pole pro text zprávy napište jméno a příjmení žáka, třídu a číslo účtu, na který budou peníze zaslány.

Provoz a ochrana zdraví v období od 25.5. - pro třídy 1.stupně

Podrobné obecné pokyny a formuláře jsou umístěny v sekci Třídy na webových stránkách jednotlivých tříd 1. stupně.

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 20. 5. 2020 na webových stránkách v sekci Rodičům budoucích prvňáčků. Zároveň bude na budově školy vývěska s registračními čísly přijatých žáků.

Připomínka 75. výročí konce druhé světové války

V sekci Žákovská rada najdete zajímavé odkazy věnované připomínce konce druhé světové války. Třída, která pošle na emailovou adresu pí zástupkyně správné řešení otázky, jež souvisí s pomníky obětem války, získá další body do celoškolní soutěže.

Provoz školy od 11. 5. 2020 do 25. 5. 2020 – harmonogram rozvolňování


Stanovené úřední hodiny školy zůstávají v platnosti

Obnovení osobní přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole – konzultace k přijímacím zkouškám

 • Pokyny ředitelství školy v sekci Třídy, třída IX.A
 • Přílohy (přihláška, čestné prohlášení) tamtéž

Celoškolní projekt o J. A. Komenském

Pokračujeme v projektu i na dálku. Přehlednou prezentaci pro žáky i jejich rodiče připravil pan učitel Barták. Více v sekci Žákovská rada.

Výuka na dálku v Praze 15 - dotazník pro rodiče


Vážení rodiče,

od doby vyhlášení mimořádných opatření vlády a v době nouzového stavu se Vaše děti, Vy i pedagogové naší školy museli rychle přizpůsobit nové situaci, které nepředcházelo žádné přípravné období. Zřizovatel školy Městská část Praha 15 nyní zjišťuje formou dotazníku stávající stav výuky. Obrací na Vás a prosí o vyplnění elektronického formuláře. Pro vyplnění klidněte zde.

Žákovská rada

Mezitřídní soutěž v době distančního vzdělávání - viz sekce Žákovská rada.

Zápis k povinné školní docházce od školního roku 2020/21

Podrobné pokyny a informace k zabezpečení zápisu najdete v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY - ÚŘEDNÍ HODINY

Vzhledem k mimořádné situace je do odvolání omezen provoz školy.

Úřední hodiny jsou stanoveny ředitelkou školy takto:

pondělí 8,00 – 11,00 hod.

středa  8,00 – 11,00 hod.

V případě potřeby kontaktujte v úředních hodinách pí hospodářku na tel.226 806 000 nebo na emailu zsnpr@zsnpr.cz

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Lyžařský kurz - vrácení poplatku

Vybrané peníze na LVK budou vráceny v plné výši po znovuobnovení provozu školy.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Iva Ouběchová

Zápis do 1.ročníku 2020/21 (informace k 19.3.2020)


Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, avšak bez osobní přítomnosti dětí ve škole. O konkrétní podobě a termínu zápisu na naší škole Vás budeme informovat prostřednictvím školního webu.

Prosíme, abyste zachovali trpělivost a poskytli škole dostatečný čas k přípravě zajištění nového způsobu zápisu. Podrobné pokyny budeme zveřejňovat v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Informace platné pro celou ČR můžete najít na webových stránkách MŠMT (viz Opatření ministra školství k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/21).

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy


Zápis do prvního ročníku školního roku 2020/21

Informace k 18.3.2020 z webových stránek MŠMT

Nejprve je nutné počkat na vyhodnocení opatření směrem ke školám vzhledem k aktuální situaci, jak o tom na počátku opatření hovořil náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula, který stojí v čele Ústředního krizového štábu. V tuto chvíli neumíme říct, jak dlouhou dobu budou školy zavřené. Nicméně je možné říci, že ministerstvo školství již od počátku opatření pracuje na zpracování možných variant dalšího postupu. Doporučujeme sledovat stránky MŠMT a média.


Vážení rodiče,
vzhledem k výše uvedeným informacím zatím stále platí původní termíny zápisu, o případných aktuálních změnách Vás budeme přes naše webové stránky informovat. Podrobněji na našem webu v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školyInformace k provozu školy ve dnech 16. 3. až 11. 4. 2020

Budova školy je pro žáky nadále uzavřena.

Ve vrátnici školy bude služba denně od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Provozní doba kanceláře školy je od 8,00 hod. do 11,00 hod. vždy v pondělí a ve středu (slouží především k vydání potvrzení žádosti o ošetřovné).

Komunikace pedagogů s žáky probíhá přes webové stránky školy a školní mailové adresy.

Škola se řídí usneseními vlády a pokyny svého zřizovatele.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Zrušení lyžařského kurzu, výjezdu do Anglie a škol v přírodě

V souvislosti s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu, která rozhodla uzavřít základní školy se ruší od data 11. 3. 2020 pořádání veškerých výjezdů naší školy až do odvolání. O případných podrobnostech budou zákonní zástupci žáků průběžně informování.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Informace pro rodiče a žáky

Žákyně a žáci,
od 12.3. Vám učitelé na webové stránky tříd zadají práci k procvičování i samostudiu. Mohou existovat i jiné způsoby komunikace mezi Vámi a učiteli, ale práce zadaná přes web školy je pro Vás důležitým průvodcem při učení.
V závislosti na délce uzavření škol se bude učivo postupně doplňovat. Budete-li v nesnázích při řešení zadané práce, kontaktujte svého vyučujícího formou, kterou vám pedagog navrhne.

Přejeme Vám hodně sil a rodičům hodně trpělivosti.
Vaši učitelé

Informace v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru (ze dne 10.3.2020)

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3.2020 uzavřít základní, střední a vyšší odborné školy do odvolání (mateřských škol se opatření netýká). Nebude v provozu ani školní družina a školní ...
Více informací

Vyhlášení ředitelského volna na den 31.3.2020

Vyhlášení ředitelského volna na den 31.3.2020Dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon

Z důvodu přerušení dodávky vody vyhlašuje ředitelka školy na den 31.3.2020 ředitelské volno. V provozu nebude také školní jídelna a školní družina.

Mgr. Anna Běhunková

Informace v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru (ze dne 8.3.2020)

Vážení rodiče, žákyně a žáci,
vedení školy průběžně sleduje informace zřizovatele, příslušné hygienické stanice a SZÚ.
Ve škole budou i nadále zveřejňovány postupy zodpovědného chování k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních.

Škola UNESCO – průběžné plnění témat

Škola UNESCO – průběžné plnění tématJako člen sítě přidružených škol UNESCO jsme v roce 2019 v rámci témat Týdne škol UNESCO pro školní rok 2019/2020 mapovali místa spojená se Sametovou revolucí roku 1989 v našem hlavním městě. Při projektu „Ruce" žáci vytvořili třídní plakáty a posuzovali pohled mladé generace s názory pamětníků. Ukázky některých prací si můžete prohlédnout na fotografiích.

Ve druhém pololetí školního roku se budeme zabývat ještě následujícími tématy:

Mezinárodní rok zdraví rostlin
350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského


Setkání na MČ Praha 15

MČ Praha 15 uspořádala dne 5. listopadu 2019 setkání žáků pěti ZŠ této městské části. Žáci měli za úkol, na základě předchozí diskuze s představiteli obce, kterou reprezentovali paní Mgr. Kolářová a pan Bílek, sestavit a zdůvodnit rozpočet obce na další rok. Všichni zástupci škol projevili nebývalou, skoro již politickou zodpovědnost, a v rámci svého stanoveného programu, který si vymysleli, se snažili nejen prosadit, ale i obhájit jednotlivé položky rozpočtu. Cíl, tedy schválení rozpočtu, byl po posledních úpravách a konečném hlasování splněn.

Setkání splnilo svůj účel, neboť všichni přítomní žáci se přesvědčili, že práce zastupitelů je důležitá z hlediska fungování obce, ale i velmi náročná na čas a pevné nervy.

Je potěšující, že MČ Praha 15 plánuje ještě tento školní rok dvě podobná setkání.

Z naší školy se zúčastnily Wanda Pencáková a Laura Špíšková z 8.A, Zuzana Navarová a Michaela Juklová z 9.A.

Poděkování CDPR

Český den proti rakovině - poděkováníPoděkování patří vám všem, kteří jste přispěli a podpořili letošní 23. ročník sbírky proti rakovině příspěvkem a nákupem žlutého kvítku měsíčku lékařského.

Více se o sbírce dozvíte na stránkách Český den proti rakovině


Významná výročí státu

Významná výročí státuDne 23.10. jsme za naši školu uctili památku padlých v první světové válce položením květiny u pomníku v parčíku za Vartou.

V hodinách jsme si připomněli význam vzniku ČSR pro náš národ.

Výzdobu školy k tomuto výročí připravili žáci čtvrtého ročníku (IV.B, IV.C) pod vedením paní učitelky M. Tučkové.


Zpráva z XXV. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

XXV. setkání proběhlo ve dnech 22.-24.9.2019 ve Znojmě. Organizátorem letošního setkání byla Základní a mateřská škola JUDr. Josefa Mareše Znojmo.

Konference se konala v krásném prostředí Louckého kláštera. Přítomné členy setkání uvítala Mgr. Eva Hubalková, ředitelka školy a pan Jan Grois, MBA , starosta Znojma. Předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. ocenil činnost přidružených škol v oblasti vzdělávání, kultury i ochrany přírody. Připomněl význam J.A. Komenského v oblasti vzdělávání, jeho didaktické metody i nadcházející 350 . výročí úmrtí.

Mgr. Gabriela Hagarová se ve svém vystoupení zaměřila na připravované změny ve společném vzdělávání žáků s odlišnými životními i kulturními podmínkami. Prezentace Lenky Reiterové se věnovala významné přírodní lokalitě Podyjí.

Projednána bylo nové znění Charty škol UNESCO a její základní tři pilíře, jež se školy zavázaly upevňovat a rozvíjet:

 1. celosvětové občanství, kultura míru a nenásilí
 2. udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl
 3. mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví

V hostitelské škole účastníci konference využili možnosti navštívit hodiny výuky nebo diskutovat s pracovníky školního poradenského pracoviště.

Vyhlášenými tématy pro rok 2020 jsou

 • 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského
 • Zdraví rostlin
 • 30 let od Sametové revoluce

Z naší školy se setkání zúčastnily Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy a Mgr. Kateřina Dražanová, zástupkyně ředitelky

Sledujte nabídky kroužků pro děti

I v letošním školním roce pro vás máme pestrou nabídku kroužků a mimoškolních aktivit pro Vaše děti. Nabídku průběžně aktualizujeme v sekci Aktivity a soutěže/kroužky.

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/20 bude zahájen dne 2.září 2019

Informace k vyučování pro žáky 2. - 9. ročníku
2.9. zahájení v 8,00 hod., vyučování 8,00 - 8,45 hod.
3.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. s třídními učiteli
4.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. s třídními učiteli, některé třídy II.stupně vzdělávací akce
od 5.9. vyučování podle rozvrhu včetně odpolední výuky

Informace k vyučování a režimu školy pro žáky 1. ročníku
2.9. slavnostní zahájení na nádvoří školy v 8,25 hod. Ze slavnostního zahájení školního roku budou pořizovány v budově školy a na nádvoří ilustrační fotografie a audiovizuální záznam. Vyučování 8,30 - 9,30 hod. Provoz školní družiny zajištěn od 6,30 hod. Obědy 11,00 - 11,30 hod. Schůzka rodičů od 16,00 hod.
3.9. vyučování 8,00 -  9,40 hod.
4.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. činnosti podle pokynů třídních učitelů
od 5. 9. vyučování podle rozvrhu

Režim školní družiny
od 2.9. vždy od 6,30 do 17,30 hod.

Režim školní jídelny
2.9. vydávání obědů  11,00 - 11,30 hod.
3.9 a 4.9. od 11,40 hod.
od 5.9. dle řádného režimu ŠJ

Projektový den se vydařil

Projektový den se vydařil

Po mnoha dnech příprav mohly jednotlivé skupiny žáků prokázat své znalosti a předvést své dovednosti. Nejlépe se podařilo splnit zadané úkoly skupině č. 8. Téma projektu ke 150. výročí periodické tabulky prvků, které bylo vyhlášeno pro školy Unesco, jsme zpracovali velmi podrobně v mnoha aktivitách. Garantem PD byli letos vyučující přírodovědných předmětů Mgr. I. Tomeš, Mgr. K. Vávrová a Mgr. Š. Kanov. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout některé činnosti dětí a v záložce Žákovská rada se od 17.6. objeví postřehy jednotlivých účastníků.

Informace k dočasnému výpadku emailových služeb

Chtěli bychom vás informovat o politováníhodné situaci. Dne 25.5. ve večerních hodinách byl náš emailový server napaden hackerem. Následkem tohoto útoku byla dočasná nefunkčnost emailových služeb a velké množství emailů se bohužel nepovedlo zachránit.

Za způsobené komplikace se velmi omlouváme.

Fimak s.r.o., správce emailových služeb školy

Vážení rodiče,

seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 (registrační čísla) najdete zde. Děkujeme za spolupráci při zápisu a těšíme se na vaše děti. V případě, že byste se nakonec rozhodli pro jinou školu, dejte o této změně vědět paní zástupkyni Mgr. K. Dražanové (katerina.drazanova@zsnpr.cz)

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to od středy 15. 5. 2019 v úředních hodinách v kanceláři školy.

Zákonní zástupci účastníků řízení, kteří podali žádost o odklad začátku povinné školní docházky a doložili ji všemi požadovanými dokumenty, si mohou vyžádat od stejného data písemné rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2019/20.

Ředitelka školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Týden škol UNESCO a projekty naší školy

Naše škola jako člen Sítě přidružených škol Unesco se svými třídními projekty připojuje k plnění vyhlášeného  tématu na období 2018/19 Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel. Konkrétně se budeme věnovat jazyku a tradicím Lužických Srbů. Slovanské kořeny a společné soužití v jednom státě v období středověku jsou dostatečným důvodem k prohloubení znalostí našich žáků o této skupině obyvatel. Více najdete v sekci Žákovská rada.

Celoškolní projekt se bude týkat druhého tématu vyhlášeného Sítí škol Unesco Mezinárodní rok periodické soustavy prvků. Žáci se zapojují i do výtvarné soutěže se stejným zaměřením, které pořádá Památník Lidice.

Máme děti, které umějí pomáhat

Máme děti, které umějí pomáhatMáme děti, které umějí pomáhat?
Určitě ano, protože více než 150 dětí nabídlo svoji pomoc Motolské nemocnici. Jejich vánoční ozdoby mohou povzbudit nemocné z Hematologické kliniky.
Děkuji všem dětem, které se do této dobrovolnické akce zapojily. Naplnily své poslání pomáhat druhým. Rovněž podpořily i vlastní odpovědnost za ochranu zdraví, které je vždy tou nejvyšší hodnotou.
H. Tyranová

Naše škola je v tomto roce adoptivním rodičem klokana bažinného

Adopční list
https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat/184-aktualne-ze-zoo-praha/novinky-u-zvirat?d=168-klokan-bazinny&start=386

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy