logotyp
Login

Oddělení ŠD


1.oddělení   Miloslava Pozníčková      1.B, část 2.A      

2.oddělení   Jitka Marková                2.B, 3.B       

3.oddělení   Lenka Tintěrová             1.A, část 2.A  

4.oddělení   Jitka Hašplová                3.A, 4.A, 4.B    

Leden 2021

V lednu se vrátily do školy opět pouze děti 1. a 2. tříd. Školní družina byla v omezeném provozu. Zimní radovánky si děti užívaly každé odpoledne v lesoparku nebo v areálu školy. Největší radost jim dělal sníh, kterého bylo dostatek. Také tvoření a malování se zimní tematikou si užívaly ve svých odděleních. Nemocnost se nevyhnula ani vychovatelkám, ale společně s pedagogy z 2. stupně naší školy jsme to zvládli. Je nám líto, že s námi nemohou být i děti ze 3. a 4. tříd, ale věříme, že se opět brzy setkáme ve škole.Listopad a prosinec 2020

Po měsíci distanční výuky se děti mohly znovu vrátit do školy. Nebylo to ale stejné setkání jako dříve. Oddělení ŠD pracovala v homogenních skupinách, děti musely mít stále ochrannou roušku a dodržovat přísnou hygienu, abychom se nenakazili ,,ošklivým koronavirem“, který nás stále ohrožuje. I přes tyto nepříjemnosti byly děti rády, že jsou mezi svými kamarády. Chodili jsme hodně do přírody, procházeli jsme se okolím Hostivařské přehrady nebo jsme hráli míčové a jiné hry na školním hřišti. Děti se těšily na Čerty a Mikuláše. Vyráběly si také různé obrázky a dekorace k blížícím se vánočním svátkům. Některé děti prostřednictvím Meetu s paní vychovatelkou Tintěrovou nacvičovaly na flétničky vánoční koledy. Na obrázky se můžete také podívat ve fotogalerii. Tento rok byl pro děti, učitele i rodiče velmi náročný. Proto si všichni přejme klidné vánoční svátky a do nového roku 2021 hodně zdraví a úspěchů.


Září a říjen ve školní družině

Setkali jsme se po delších letních prázdninách a všichni se těšili na nový školní rok. V září bylo ještě hezké teplé počasí, proto jsme mohli více času pobývat na vycházkách v blízkém lesoparku a sportovat na školním hřišti. Tím jsme začali plnit náš celoroční projekt, zaměřený
na pohyb a zdravý životní styl.
Děti ze 3.a 4.tříd také vyráběly koláž sv.Václava, malovaly sádrové odlitky a stavěly město
z kostek. Jak se jim práce dařila můžete vidět na fotografiích pod článkem.
Bohužel v říjnu vzhledem ke zhoršené epidemické situaci nemohla školní družina zahájit
činnost svých kroužků.
Kvůli ,,ošklivému koronaviru” se nakonec z rozhodnutí vlády uzavřely celé školy.
Tak jsme se museli opět všichni na čas rozloučit.

         Tematický plán školní družiny  -   školní rok 2020/2021 

                   VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Cíle naší školní družiny :
 - formou hry umožnit žákům osvojit si strategie učení a schopnost spolupráce 
 - podněcovat logické a tvořivé myšlení, fantazii 
 - vést děti k otevřené komunikaci, ohleduplnosti a toleranci 
 - motivovat je k aktivnímu rozvoji vlastní osobnosti 
 - naučit je smysluplnému využívání volného času 
 - umožnit jim seberealizaci ve skupině 
 - respektovat výsledky práce a názory druhých 
 - poukázat na rozlišování práv a povinností 
 - vést k zodpovědnému chování k ostatním, sobě samému, přírodě 
 - rozvíjet a uplatňovat hygienické návyky
V letošním školním roce se v tematickém plánu ŠD chceme kromě klasických podtémat hlavně zaměřit na zdravovědu, zdravý životní styl, zlepšování fyzické aktivity dětí, na osvětu duševní kondice a relaxace těla, na správnou hygienu. Plán je rozdělen do jednotlivý školních měsíců,
ke kterým vybíráme náměty pro různorodé tvůrčí činnosti s přihlédnutím k ročnímu období.
 
Pravidelné měsíční činnosti : 
 - poučení dětí o bezpečnosti před každou činností a akcí ŠD 
 - dodržování správné hygieny při stolování a při celém pobytu v ŠD 
 - didaktické hry, křížovky, rébusy,stolní společenské hry, stavebnice 
 - hudebně – pohybové hry 
 - výtvarné a rukodělné činnosti 
 - čtenářská okénka – práce s knihou, návštěva školní knihovny, dětské časopisy 
 - využívání tělocvičny a školního hřiště ve vyhrazených hodinách 
 - pravidelný pobyt venku – sportovní,turistická a přírodovědná činnost v lesoparku

 Zájmové kroužky školní družiny
    - pískání na flétnu 
    - dramatický kroužek 
    - vaření 
    - keramické tvoření

 ZÁŘÍ – Ovoce a zelenina

   Jenda sedí pod jabloní, jablíčko až k němu voní.
   Jedno spadlo, hned je zvedl. To je pěkné, jemine. 
   Ještě první nedojedl a už má chuť na jiné. 

       - seznámení dětí s novým prostředím, s novými kamarády, s pravidly v ŠD 
       - provoz školní jídelny – hygiena, pravidla stolování 
       - cesta do školy – přechody, dopravní značky, semafory 
       - poznávání školy a jejího okolí, bezpečnost v dopravě 
       - podzimní sklizeň – význam ovoce pro naše zdraví 
       - tvoření na téma ,,Ovoce a zeleniny“- modelujeme, kreslíme atd. 
       - pohybem ke zdraví – sportujeme na školním hřišti a v lesoparku

 ŘÍJEN – Barevný podzim

    V hlubokém a temném lese, veverka si šišku nese. 
    Nese si ji do pelíšku, raduje se, že má šišku. 
    Dá si hlavu na šišku, spinká ve svém pelíšku. 

       - sledování podzimních barev a změn v přírodě při procházkách 
       - stavby domečků z přírodnin v lesoparku 
       - tvoření s přírodním materiálem – sběr listů, žaludů, koláže 
       - tiskátka z brambor, podzimní počasí 
       - zdravé a nezdravé svačinky – společné vypravování 
       -,,Fotbal to je hra“ - sportujeme venku – soutěž oddělení ŠD ve fotbalu 
       -,,Halloween"– výroba masek a dekorací

LISTOPAD – Zamykáme přírodu

    Listopad, listopad – lísteček mi na dlaň spad. 
    Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

      - vycházky podzimní přírodou – vypravování o ukládání lesní zvěře k zimnímu spánku
        nebo o ptácích, kteří odlétají do teplých krajin 
      - překážkový běh lesem podle značek – orientace v terénu 
      - sbírání a tvorba z barevných listů – koláže, věnečky, růžička 
      -,,Drakiáda" - výroba veselých dráčků, pouštění draka 
      -,,Klid a nohy v teple“ – můj vysněný pokojíček (tvorba dle fantazie) 
      - předcházení podzimnímu nachlazení – bylinkové čaje 
      - učíme se relaxačním a dechovým cvičením 
      - vypravujeme si o zdravém spánku a odpočinku

PROSINEC – Kouzlo Vánoc

   Zima, zima už je tady, sníh zasypal kus zahrady. 
    Mráz za nehty zaleze, jen za dveře nevleze.

     -,,Čert a Mikuláš" – čertovský rej v odděleních 
      - měsíc ve znamení vánočních svátků, tradic a přání 
      -,,Ježíškova pošta“ -  píšeme dopis Ježíškovi 
      - tvoření pro radost a hlavně srdcem – přáníčka, výzdoba třídy 
      - pozorování přírody – procházky zimní přírodou, vytrvalostní chůze do kopce,
        krmení ptactva 
      - hrajeme hry k rozvíjení našich smyslů 
      - zpíváme vánoční koledy

LEDEN – Paní Zima

    Leden, leden, přikryl vodu ledem. 
     A kde včera byly louže, tam to dneska pěkně klouže.

     - vítáme nový rok – výroba kalendáře 
      - sledujeme zimní přírodu v lesoparku – stopy ve sněhu, změny na vodní hladině blízké                Hostivařské přehrady, vyrábíme krmítka pro ptáky 
      - malujeme paní Zimu a sněhuláky 
      - lidská kostra - poznáváme svoje tělo – kosti, svaly 
      - cvičení – zahřívací a protahovací cviky pro relaxaci těla 
      - zimní hrátky na sněhu – stavění sněhuláků, koulovačky 
      - druhy zimních sportů – vypravujeme si, kreslíme 
      -,,Puzzliáda" – soutěž v jednotlivých odděleních

ÚNOR – Ve zdravém těle, zdravý duch

    Únor bílý, pole sílí, říká staré přísloví. 
    Sníh však není, slunce pálí, kde je bílo? Kdo to ví?

     - zimní měsíc ve znamení plesů a karnevalů 
      - poznáváme léčivé bylinky a jejich význam pro naše zdraví 
      - povídání o otužování těla během zimních měsíců, jak se správně oblékat 
      - zubní hygiena – základ zdravých zubů 
      - dramatizace pohádky – nestydím se, spolupracuji s kolektivem 
      - výroba masek na karneval 
      - ,,Masopust" – co to znamená ,,se postít" 
      - připravujeme jarní a velikonoční výzdobu třídy

BŘEZEN – Odemykáme přírodu

    Táta včera na venku, našel první sněženku. 
     Vedle petrklíč, zima už je pryč.

      - měsíc jarního probouzení a čekání na jaro
      - jarní procházky přírodou, hledání prvních jarních kytiček 
      - ,,Měsíc knihy" – návštěva školní knihovny a skřítka Knihovníčka 
      - vypravování o knihách, které jsem četl 
      - ,,Den vody" – pozorování flory a fauny v okolí přehrady 
      - učíme se plést pomlázku 
      - ,,Zdravá 5" – přednáška, příprava zdravé kuchyně, správné stolování 
      - pěvecká soutěž DO – RE - MI

DUBEN – Den Země

    Měsíc duben, popad buben, bouří na časy. 
     Zase jednou nad rozhlednou blázní počasí.

     - úklid okolí školy, ochrana přírody - beseda 
      - jarní únava a očista našeho těla – pravidelné cvičení, rozcvičky 
      - akce ŠD – zásady první pomoci a Canisterapie – pes, přítel člověka 
      - jak správně třídit odpad, šetřit vodu a elektřinu – vypravování 
      - pracujeme ve skleníku – sázíme semínka 
      - co jsou vitamíny a kde je hledat 
      - dopravní výchova – učíme se základní dopravní značky v okolí naší školy,
        zdokonalujeme chůzi v útvaru 
      -,,Čarodějnice“ – ztvárnění volným způsobem

KVĚTEN – Moje rodina

    V květnu tvoje maminka, svátek Matek slaví. 
     Sladká pusa od srdíčka, dáreček je pravý.

      - vyrábíme přáníčka k svátku našich maminek 
       - vypravujeme o rodině – vyrábíme ,,Strom života" 
       - hrajeme si na herce – představujeme povolání svých rodičů 
       - navštěvujeme školní skleník – pozorujeme klíčení semínek 
       - sportovní aktivity k regeneraci a fyzické zdatnosti těla – míčové hry, přeskoky, honičky,             běh na čas, turistický výlet 
       - požární ochrana – návštěva u dobrovolných hasičů v místní hasičské zbrojnici

ČERVEN – Všechno známe, umíme, na léto se balíme

     Do lesa dnes půjdeme, potichoučku budeme. 
     Rozhlédnem se do všech stran, stromy všechny dobře znám. 
     Borovice, smrček, jedle – šiška na mě spadla hnedle. 
     Shodila ji veverka, je to pěkná čiperka.

      -,,Den dětí" – soutěžě na školní zahradě 
       - vycházky do okolí školy – vím, kde bydlím 
       - cvičení v přírodě – využití dětských hřišť v blízkém lesoparku 
       - bezpečnost o prázdninách (na kole, u vody atd.) 
       - spolupráce s policií – ukázka výcviku policejních psů 
       - důležitá telefonní čísla první pomoci (150, 155, 158)
       - návštěva minigolfu ve sportovním areálu 
       - akce ŠD –,,Indiánská sportovní olympiáda"

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy