logotyp
Login

5.A, třídní učitelka: Věra Zářecká

PODĚKOVÁNÍ

Doplnění učiva

Milí žáci a vážení rodiče,

posílám poslední dobrovolnou a opakovací domácí přípravu na tento týden. Řešení úloh budeme konzultovat na on-line hodině. Některé výsledky Vám předám i osobně. Budu se na vás těšit ve čtvrek 25. 6. v 12:00 na nádvoří školy.

Připomínám, že je potřeba odevzdat klíč od šatní skřínky, žákovskou knížku.

Všem rodičům děkuji za spolupráci.

Hana Tyranová, třídní učitelka

 

ČESKÝ JAZYK

Shoda přísudku s podmětem – zopakujte si co je základní skladební dvojice, jak se na ni ptáme?

Zhlédněte video shoda podmětu s přísudkem

https://www.youtube.com/watch?v=c2YtK53lipo

Učebnice str. 118/růžový rámeček – zapamatujte si ho! Přečtěte článek Tři kamarádi-ústně cv. b,c,d

Pracovní sešit str 39/1

Učebnice str. 118/2 + pracovní sešit str. 39/2

Podmět rodu středního

Učebnice str. 119 – přečtěte článek ÚKLID a ústně cvičení 2

Napište do sešitu růžový rámeček – zapamatujte si ho!

Podmět rodu ženského

Učebnice str. 120 – přečtěte článek JARO  a ústně cvičení 2, 3,

Napište do sešitu růžový rámeček – zapamatujte si ho!

Učebnice str. 121 – ústně cv. 5 a 6.

Učebnice str. 122 – písemně cv. 7.

Přepište: Děti rodičům odmlouvaly. Děti našich přátel si hrály na dvoře se psem.

Pokračujte …

Podmět rodu mužského

Učebnice str. 122 – přečtěte článek DOSTIH a vypište základní skladební dvojice podle cv. 1b.

Napište do sešitu růžový rámeček – zapamatujte si ho!

OPAKOVÁNÍ:

Pracovní sešit str. 70 – 71

Diktáty – pracovní sešit: str. 74 – 75.

Pravopisná cvičení – pracovní sešit: str. 76 – 80 (doplň vynechaná písmena)

Správná řešení – ON-LINE

 

MATEMATIKA

Aritmetický průměr

Učebnice str. 136 - ústně

Zhlédněte video https://www.youtube.com/watch?v=fei07aW1ltA

Procvičování – pracovní sešit – doplňte chybějící cvičení od str. 17 (výsledky a postupy řešení předám osobně ve čtvrtek na nádvoří nebo dne 30. 6.)

 

VLASTIVĚDA – CESTUJEME PO NAŠÍ VLASTI

uč. str. 41-46, PS str. 24
OPAKOVÁNÍ
http://rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html

 

 

PŘÍRODOVĚDA – ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

PS str. 33-35,37

 

Zdraví rostlin

Význam lesů

Domácí příprava 15. - 19.6. 2020

Milí žáci a vážení rodiče, 

 

blíží se konec školního roku, kdy je ještě potřeba myslet na své školní povinnosti, prosím o zaslání části studijních materiálů ke zpětné kontrole. 

V případě potřeby jsem Vám k dispozici.  

 

Děkuji za spolupráci   

H. Tyranová, tř. učitelka  

 

ČESKÝ JAZYK: 

Shrnutí učiva o podstatných jménech 

 1. Doplňte, zkontrolujte cvičení v pracovním sešitě str. 30 - 32 

 •  Shrnutí o podstatný jménech: učebnice str. 113 – ústně odpovídejte na otázky (nápověda – učebnice oranžové nebo růžové rámečky, červené poznámky: str. 64 - 65, str. 95 …) 

Shrnutí učiva o podstatných jménech, procvičování  pravopisu – pracovní sešit: str. 32 – 34, str.  38/8 (příprava na on-line výuku) 

 

Stavba věty jednoduché – základní skladební dvojice 

 • Zopakujte si ohebné slovní druhy: učebnice str. 9 -10. 

 • Zhlédněte video: Základní skladební dvojice 

 

 • Učebnice str. 115 – přečíst: Radostné shledání, růžový rámeček – zapamatujte si!  

 • Ústně určete podmět a přísudek v textu: Radostné shledání 

 • Pracovní sešit str. 35/1,2,3 

  

 • Učebnice str. 116-117 – přečtěte si růžové rámečky a zapamatujte si! 

 • Učebnice str. 117/6 – ústně. 

 • Pracovní sešit str. 37/5,6 a str. 38/7,9 pošlete ke kontrole. 

 

ÚKOLY PRO RYCHLÍKY:  

Čítanka str. 41 – pokuste si vysvětlit podstatu básně UHLÍ. 

Čítanka str. 168 -170: STAV OHROŽENÍ – vyhledejte v textu, jakou zprávu sdělil ředitel žákům a zjistěte, co je dvacetiletá, padesátiletá a stoletá voda. 

MATEMATIKA: 

Obsah čtverce  

 • Zhlédněte video: Obsah čtverce https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ 

 • Učebnice str. 132 růžový rámeček přepište do školního sešitu a zapamatujte si ho! 

 • Vypracujte do sešitu: učebnice str. 132/1,3,4  

Obsah obdélníku 

 • Zhlédněte video: Obsah obdélníku https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw&t=44s 

 • Učebnice str. 130/růžový rámeček přepište do školního sešitu a zapamatujte si ho! 

 • Učebnice str. 130/1,2,3 ústně. 

 • Vypracujte do sešitu: učebnice  str. 130/4. 

 • Učebnice str. 131/5,6,7 – vypracujte do sešitu. 

PROCVIČOVÁNÍ – OBSAH OBDÉLNÍKU A ČTVERCE 

 • Učebnice: str 135/1 – ústně +růžový řádek ZAPAMATUJTE SI! 

 • Vypracujte a pošlete ke kontrole: učebnice str. 135/4,5  

Vztahy mezi čísly 

 • Vypracujte do sešitu: učebnice str .133/6,  str 134/10,13 – správnost výsledků si ověřte na kalkulačce. 

Pracovní sešit  str. 25/6,78 a 26/9,10,11,12, 13, 14 (příprava na online výuku). 

ÚKOLY PRO RYCHLÍKY: pracovní sešit str. 24/,6,7 

 

VLASTIVĚDA 

Chraňme přírodu, cestujeme po ČR 

 • Přečíst v učebnici 

 • Vypracujte úlohy v prac. sešitě str. 23 – 24 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Člověk a příroda 

 • Přečíst v učebnici 

 • Vypracujte úlohy v prac. sešitě str. 30 – 32. (Klíč – prac. sešit str. 38.) 

 

 

Domácí příprava: 8 . 6. - 12. 6. 2020

Domácí příprava: 8 . 6. - 12. 6. 2020


 Milé děti!

Na tento týden jsem Vám připravila nové úkoly.


S chutí do toho a půl je hotovo!


Hana Tyranová, tříd. učitelkaPřehled úkolů:


Český jazyk

 

Mluvnice: Skloňování podstatných jmen rodu mužského 

zopakujte si pravidla určování vzoru podstatných jmen rodu mužského

 • Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského (určování rodu si můžete zopakovat zde).

NAPSAT DO SEŠITU

Jak určit životnost?

Životnost/neživotnost podstatného jména určujeme pomocí jednoduchého pravidla: porovnejte 1. a 4. pád.

dědeček - 1. pád - dědeček, 4. pád - dědečka - vidíme, že se pády neshodují, jedná se tedy o životnost

zámek - 1. pád - zámek, 4. pád - zámek - tvary pro 1. a 4. pád jsou stejné, jedná se tedy o neživotnost

 UČIVO:

 • Zhlédněte video – vzor STROJ https://www.youtube.com/watch?v=FDM2cYEfLFg
 • Učebnice str. 109 – přečtěte si růžový rámeček a zapamatujte si ho
 • Učebnice str. 108/1 b, 2, 3 – ústně
 • Pracovní sešit str. 28/1, 2
 • Učebnice str. 109/4 přepiš do školního sešitu a pošli ke kontrole do 12. 6
 • Učebnice str. 110/8 a – ústně,  b – písemně do školního sešitu
 • Učebnice str. 110/9 – přepiš do školního sešitu
 • Učebnice str. 111/1 a, b, c, d, 2, 3 - ústně
 • Pracovní sešit str. 30/1,2,3 a str. 31/4 (příprava na online hodinu)
 • Učebnice str. 112/5 – do školního sešitu
 • Učebnice str. 112/7,8 – ústně
 • Pracovní sešit str. 31/5,6
 • Zopakujte si ohebné slovní druhy a jejich definice (viz záložka, např. podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů)
 • Učebnice str. 112/6 – ústně, cv. 9 - přepiš do školního sešitu
 • Pracovní sešit str. 32/7,8 (příprava na online hodinu)

OPAKOVÁNÍ:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html 

 

Doporučuji

Pozor! Nejčastější chyba – pracovní sešit str. 77

https://www.mojecestina.cz/article/2014091701-jak-sklonovat-podstatne-jmeno-penize

 

Napsat do sešitu:

Slovo peníze – pouze tvar množného čísla

Máme ty peníze – ty stroje.

Výjimka: bez peněz  - 2. pád

 

Urči pád:

Vyjít s penězi.

Mám peníze.

Jsem bez peněz.

Jak přišel k těm penězům?

Utratila všechny své peníze.

Neradi mluvíme o penězích.

Své práce můžete odesílat jako přílohu.

 

MATEMATIKA: Závislosti, slovní úlohy

 • Učebnice str. 124/1, 2  - ústně; úlohu 3 vypracujte do domácího sešitu.
 • Učebnice str. 125/6 – ústně.
 • Učebnice str. 126/1, 2, 3 vypracujte do domácího sešitu.
 • Učebnice str. 127/6, 7, 8,  10, 11 vypracujte do domácího sešitu.

 

ÚKOLY PRO RYCHLÍKY: učebnice str. 126 /5 – vymýšlejte slovní úlohy

 

 

PŘÍRODOVĚDA: Procvičování vlastnosti látek.

Pracovní sešit str. 16 – 19.

Pokusné – badatelské úkoly jsou dobrovolné.

Zopakujte:

Voda

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html

Vzduch

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html

Půda

 

Video k učivu: Moudronos - nutno si vyhledat v seznamu videí

https://decko.ceskatelevize.cz/moudronos

 

ÚKOLY PRO RYCHLÍKY:

Podle učebnice (kapitola:  VI. ČLOVĚK A PŘÍRODA) vyrobte plakát na vybrané téma:

 • VÝZNAM PŮDY
 • VÝZNAM LESŮ
 • VÝZNAM VODNÍCH PLOCH

 

 

Vlastivěda

Opakování: Nerostné bohatství (v učebnici kapitola 10)

Nové učivo: Průmysl (v učebnici kapitola 11 - přečíst)

 • Pracovní sešit (kapitola: NEROSTNÉ SUROVINY, PRŮMYSL, SLUŽBY)

Vypracujte úlohy na str. 19 – 20

 

Úkoly pro rychlíky:

Vyhledejte české výrobky (např. potraviny, léky, automobily) a ukažte v mapě, kde se vyrábějí.

Půda a její význam

HERBÁŘ

Domácí příprava: 1. 6. - 5. 6.2020

Domácí příprava: 1. 6. - 5. 6.2020

Milé děti, 

 

doufám, že budu mít příležitost všem popřát před začátkem on-line hodiny pěkný Den dětí. 

Děkuji za připojení a aktivitu při on-line výuce. 

 

Hana Tyranová, třídní učitelka 


Český jazyk

 

Mluvnice: Skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor muž

 • zopakujte si pravidla určování vzoru podstatných jmen rodu mužského, určování životnosti (zhlédni videa)
 • Zopakujte si (růžový rámeček) – učebnice str. 97 (vzor pán), str. 101 (vzor hrad)
 • Projděte v učebnici str. 105 růžový rámeček  (vzor muž)

 

 • Učebnice str. 104/ cv. 1  a  cv. 2 (přečtěte článek a cvičení proveďte ústně).
 • Pracovní sešit: str. 24/1, 2
 • Učebnice str. 105/ 4a  proveďte ústně; cvičení 4b vypracujte do sešitu a pošlete ke kontrole do 5. 6.
 • Pracovní sešit: str. 25/3, 4, 5;  str. 26/ 6, 7, 8, 9;
 • Učebnice str. 107/11, 14 – ústně
 • Pracovní sešit str. 27/10, 11 a 12 vypracujte a pošlete ke kontrole do 5. 6.

 

 • Pravopisná cvičení: pracovní sešit str. 77 a  str. 78

 

 

MATEMATIKA: Zlomky

 • Zhlédni výuková videa
 • Učebnice str. 116/1 proveďte ústně
 • Učebnice str. 116/2, 3 a str. 117/4, 5, 6  a 7 pracujte podle zadání a dle potřeby vypracujte do sešitu.
 • Učebnice str. 116/8 a str. 119/1, 2, 3, 4, 5 proveďte ústně.
 • Učebnice str. 120/ 9, 10 vypracujte do sešitu.
 • Učebnice str. 121/ 12, 13, 14, 15 vypracujte a pošlete ke kontrole do 5. 6.

 

PŘÍRODOVĚDA: Opakování minerály a horniny

Učebnice str. 33 (někdo to může mít na jiné straně, neboť má jiné vydání učebnice)  žlutý rámeček přepište do sešitu. Dále doplňte z učebnice 2 příklady vyvřelých hornin +  složení žuly; 2 příklady usazených hornin; 1 příklad přeměněné horniny.

 

ÚKOLY PRO RYCHLÍKY:

Vyrobte plakát (koláž) na téma: Proč je potřeba chránit půdu a věnovat se zdraví rostlin?

 

Vlastivěda: Nerostné bohatství

 

Učebnice str. 32 (někdo to může mít na jiné straně, neboť má jiné vydání učebnice). 

Pracovní sešit str. 19/1, 2.

 

ÚKOLY PRO RYCHLÍKY:

Najděte výrobky ze surovin, které nám poskytuje neživá příroda, tj. z nerostných surovin. Tyto výrobky sepište a ke každému zkuste připsat druh suroviny, z niž byl vyroben.

Vymyslete důvody, proč je potřeba nerostné bohatství šetřit.

 

DOPORUČUJI  TAKÉ TYTO VÝUKOVÁ VIDEA A ODKAZY: 

 

ČESKÝ JAZYK 

Vzory podstatných jmen - vysvětlení vzoru MUŽ 

 

MATEMATIKA 

Zlomky – jak zapisovat 

 

Zlomky – jak zakreslit  

 

Zlomky - výpočet jedné části z celku  

 

PŘÍRODOVĚDA  

Mezinárodní rok zdraví rostlin 

Nerosty a horniny 

 

 

 

Doplnění učiva

Více

Vzor – hrad; skloňování podstatných jmen LES, HŘIB (učebnice str. 100/ cv. 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=s0JOtiYdK6M 


Tangram – hlavolam 

 http://janaondrackova.cz/7-duvodu-pro-tangram/ 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 25. 5. - 29. 5. 2020

Milí žáci a vážení rodiče,

 

doufám, že se vám všem podařilo  úspěšně vypracovat zadanou práci minulého týdne a zpětná kontrola podle zaslaných vzorových pracích, které byly odeslány v e-mailu, je dostatečná.

Tento týden se budeme on-line učit podle nového rozvrhu, který jsem všem rodičům zaslala v e-mailu.

 

P. S.:  Připomínám úkol na tento měsíc do žákovské rady.

 

Přeji všem úspěšný týden

 

Hana Tyranová, třídní učitelka

 

 

ČESKÝ JAZYK

 

MLUVNICE: Skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor hrad

 • Zopakujte si pravidla určování vzoru podstatných jmen rodu mužského, určování životnosti  a učebnice str. 97  (pod růžovým rámečkem)

 

 • Učebnice str. 100/ cv. 1  a  cv. 2 (přečtěte článek a cvičení proveďte ústně podle videa)

Pracovní sešit: str. 21/ cv. 1 a cv. 2

 

 • Učebnice str. 101/ cv. 3 , 4  5 ústně.
 • Učebnice str. 102/ cv. 7, 8,9  ústně

Pracovní sešit: str. 22 – 23 vyplňte všechny úlohy.

 

Učebnice str. 101/cv. 6 – vypracujte do domácího sešitu.

 

DIKTÁTY: pracovní sešit str. 75/ cv. 7, 8 a 10

Pravopisná cvičení:  pracovní sešit str. 77/ cv. 1

 

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

ÚKOLY PRO BYSTRÉ HLAVIČKY – SLOHOVÁ A KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA: učebnice str. 103/1, 2 a 3 Tučně vyznačená slova nahraďte jinými slovy - vypracujte písemně popř. cvičení proveďte ústně.

 

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

MATEMATIKA:

Početní výkony s přirozenými čísly

Vypracujte úlohy: pracovní sešit str. 11 – 14.

Co už umím – test

Vypracujte úlohy: pracovní sešit str. 15 – 16.

 

 ÚKOLY PRO BYSTRÉ HLAVIČKY:  PRACOVNÍ SEŠIT DOPLNIT ÚKOLY NA STR. 37

 

ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY – TANGRAM (HLAVOLAM)

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

PŘÍRODOVĚDA: Neživá příroda

Opakujte učebnice str. 30 – 31 (někdo to může mít na jiné straně, neboť má jiné vydání učebnice)

Horniny a nerosty – nové učivo na str. 31 – 32.

www.vyukovematerialy.cz/svet/rocnik4/prir1.htm

www.brumlik.estranky.cz/file/560/horninyanerostyctvrta.htm

www.brumlik.estranky.cz/file/567/horninyprirazovani.htm

ÚKOLY PRO BYSTRÉ HLAVIČKY:   

 1. Vysvětlete, proč půda může být nepřímým zdrojem potravy i pro živočicha. (Nápověda vysvětlete na potravním řetězci – býložravec, masožravec, všežravec).
 2. Jak může člověk půdu chránit? Učebnice str. 29 – 31
 3. HERBÁŘ:

Žák si nasbírá alespoň 3 byliny (např. hluchavka, kokoška, rozrazil, chudobka, svízel). Byliny sušte celé. V případě výrazné délky upravte jejich délku sestřižením na dvě části. Každou rostlinu lepte na 1 čtvrtku o velikosti A4 nejlépe malou páskou izolepy. Rostliny sušte na suchém a tmavém místě, založené mezi novinami, zatížené knihami. Podle vlhkosti noviny měňte, aby vám rostliny nezplesnivěly.

Popis rostliny: tužkou napište celý název rostliny, uveďte datum nálezu, stránku lze výtvarně ozdobit.

Vzor popisu bude u každé rostliny v pravém dolním rohu.

 

Vzor:

Název: Orsej jarní

Lokalita: např. lesopark, poblíž nádrže Hostivař, podél potoka Botiče … sídliště Horní Měcholupy

Datum sběru: 12. 4. 2020

Sběratel: Jan  Novák

 

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

VLASTIVĚDA: POČASÍ A PODNEBÍ, PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ

Učebnice str. 29 – 31.

Pracovní sešit str. 18.

ÚKOLY PRO BYSTRÉ HLAVIČKY:   

Stručně popište počasí v ČR. Vyhledej informace o proměnách počasí: povodně, sucha, bouře …

V příloze pracovního sešitu vystřihněte, složte a nalepte obr. č. 12 a č. 13.

 

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu. 

 

 

 

angličtina

Opakování

Slepá mapa - povrch ČR 
http://slideplayer.cz/slide/2959304/

Geometrie
Rýsování rovnoběžek
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-13/
Čtyřúhelníky
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-24/

Domácí příprava 18. 5. - 22. 5. 2020

Milé děti,

moc vás zdravím. Ve čtvrtek proběhne další on-line hodina od 11. hod. 


Hana Tyranová, třídní učitelka

 
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

Český jazyk

 

Mluvnice: Skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor pán

 • zopakujte si pravidla určování vzoru podstatných jmen rodu mužského, určování životnosti (viz videa minulého týdne)
 • Zopakujte si (růžový rámeček) – učebnice str. 97

 

 • Učebnice str. 96/ cv. 1  a  cv. 2 (přečtěte článek a cvičení proveďte ústně).

Pracovní sešit: str. 15.

 

 • Učebnice str. 97/ cv. 3 a cv. 4 ústně.
 • Učebnice str. 98/cv. 5 a cv. 8 ústně.
 • Učebnice str. 99/ cv. 9, 10 a cv. 11  ústně.

 

 Pracovní sešit: str. 16 až str. 20 všechny úkoly mimo str. 18. / cv. 8.

 

 

OPAKOVÁNÍ:

Nejčastější chyby, které děláme:

 • Stěhuje se z (koho, čeho) Putimi do Břeclavi.

https://www.mojecestina.cz/article/2016031603-cestina-letem-svetem-v-caslavi-boleslavi-a-pribyslavi

https://cs.wiktionary.org/wiki/Putim

 • Viklat

https://proofreading.cz/cestina-pod-lupou/viklat-nikoli-vyklat/

 • Předpona vy/vý

https://www.mojecestina.cz/article/2009010905-jak-poznat-predponu-vy-vy

 

Připomeňte si:

https://www.mojecestina.cz/article/2013100502-tvar-slova-nebo-pribuzne-slovo

 

DIKTÁTY: pracovní sešit str. 74/5

 

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

Nezapomeňte čtenářský deník (četba vlastní knihy).

 

Úkoly pro bystré hlavičky: učebnice str. 99/12 a pracovní sešit str. 18/8 a pravopisná cvičení v pracovním sešitě  str. 76  (ve sloupci A ještě neumíme tři dopisy)

 

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

MATEMATIKA: početní výkony s přirozenými čísly

Učebnice str. 111 – 113 všechny úlohy vyřešte ústně  mimo úloh: 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 a 20, které vypracujte do domácího sešitu.

 

Geometrie: Rovnoběžníky

Prostudujte učebnici str. 114 – 115. Do geometrického sešitu vypracujte úlohy 7 a 8.

 

PŘÍRODOVĚDA: Neživá příroda

Učebnice str. 30 – 31 (někdo to může mít na jiné straně, neboť má jiné vydání učebnice) a prac. sešit str. 14 (klíč k úkolu 1 je na str. 39).

Voda

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html

Vzduch

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html

Půda a Slunce

 

Video k učivu:

Moudonos - nutno si vyhledat v seznamu videí https://decko.ceskatelevize.cz/moudronos

 

Více o neživé přírodě - určeno pro rychlíky:

Horniny a nerosty

www.vyukovematerialy.cz/svet/rocnik4/prir1.htm

www.brumlik.estranky.cz/file/560/horninyanerostyctvrta.htm

www.brumlik.estranky.cz/file/567/horninyprirazovani.htm

 

Vlastivěda

Opakování: Vodstvo ČR

Zopakujte členění vod v krajině (učebnice str. 25) a vysvětlete tyto pojmy:

 1. Pramen řek a její tok  (obr. v učebnici str. 25).
 2. Přítok = při soutoku dvou řek je tak označována menší z nich (učebnice str. 26). V příruční vlastivědné mapě nejděte levé a pravé přítoky Vltavy, levé a pravé přítoky Labe, levé a pravé přítoky Moravy a levé a pravé přítoky Odry.
 3. Soutok = místo, kde se dvě řeky stékají a dále tečou v jednou říčním korytu (učebnice str. 25 – 26). Najděte v příruční vlastivědné mapě soutoky řek Vltavy a Lužnice, Vltavy a Otavy, Vltavy  a Sázavy, Vltavy a Berounky, Vltavy a Labe.
 4. Povodí = území, z něhož svádí vody jedna řeka (učebnice str. 28).

       Do kterého povodí patří celé povodí řeky Vltavy?

 1. Ústí = místo, kde se řeka vlévá do moře nebo jiné řeky.
 2. Úmoří = území, odkud odtéká voda do jednoho moře (učebnice str. 28).
 3. Rozvodí = myšlená hranice mezi rozvodními a úmořími.
 4. Rybník = vodní nádrže vybudované člověkem. Najděte v mapě rybníky: Rožmberk, Svět, (Bezdrev).
 5. Přehrady = umělé vytvořené nádrže v údolí řeky. Vysvětlete proč lidé stavěli přehradní nádrže?
 6. Jezero = přirozeně vzniklé vodní nádrže. Najděte v mapě Černé jezero.

 

Úkoly pro rychlíky:

Doplňte, hledejte v mapě …

 1. Okolí mého domova patří do povodí řeky …?
 2. V povodí které řeky leží město Brno?
 3. V povodí které řeky leží město Ostrava?
 4. Zásobárna pitné vody pro Prahu je přehradní nádrž …
 5. Jak se jmenují řeky, na kterých leží nádrže Želivka (Švihov), Nechranická přehrada, Vranov, Kružberk?
 6. Ukažte na mapě tok řeky Labe od pramene až k místu, kde opouští území ČR a vyjmenuj města, kterými protéká.

 

Více …

http://www.campanus.cz/cizkova/wp-content/uploads/sites/56/2017/08/Vodstvo-%C4%8CR.pdf

 

Angličtina úkoly 4. třída 19.5. – 28.5.

Budeme tentokrát hodně opakovat:

1)V tomto pracovním listu zopakujeme slovní zásobu o rodině:

 

2)Najdete kdo je kdo?

 

3)V dalším procvičíme vazbu: There is/ There are ………………….. popisujeme, že se někde něco nachází – There is a tall tree in the garden.

 

Zopakujeme si čísla na tomto odkazu:

https://www.liveworksheets.com/ep32123tj   - po vyplnění klikněte na finish a doplňte své jméno, předmět – English, třídu  - a moji emailovou adresu: martina.karnikova@zsnpr.cz pošlete – send to your teacher a já obdržím výsledek. Good luck!

V učebnici na straně 59 najdete hru. Zkuste popsat do sešitu alespoň tři obrázky, a jestli uhodnu, na který myslíte?

Stále procvičujte v učebnici strana 56-59 i na https://elt.oup.com/student/happystreet

či na: www.umimeanglicky.cz

Těším se na Vaše práce!

 

Provoz školy a ochrana zdraví v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Od 25. 5. je možnost žáků 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. Účast je dobrovolná. O tuto docházku do školy musí zákonný zástupce vyjádřit zájem do 15. 5. 2020 prostřednictvím emailu s vyplněnou přihláškou třídní učitelce/třídnímu učiteli. O možnosti přijetí žáků do skupiny na základě žádostí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na dodržení hygienických, epidemiologických a provozních opatření. Žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám musí také první den před vstupem do školy předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (formulář viz formulář čestného prohlášení).

Organizace provozu a vzdělávacích aktivit – obecné pokyny

 • Při cestě do školy budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, ústa i nos budou mít zakryta rouškou.
 • Do školy si žáci každý den přinesou přezůvky, svačinu, školní pomůcky (upřesněno bude 1. den), minimálně jednu náhradní roušku, sáček na uložení použitých roušek.
 • Na nádvoří školy v náležitých odstupech žáci vyčkají příchodu pedagogického pracovníka, který si převezme příslušnou skupinu žáků (harmonogram nástupu bude upřesněn).
 • Podle pokynů proběhne přezouvání a přesun do třídy.
 • Společné prostory školy, třídy i toalety budou vybaveny dezinfekcí, papírovými ručníky, mýdlem.
 • Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce a vydezinfikují si je.
 • Žáci budou sedět po jednom v lavici. Ve třídě bude skupina 15 žáků. Složení skupin se nebude měnit. Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Žáci nemohou být do skupin zařazeni po termínu závazného přihlášení. O zařazení žáků a složení skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Pedagogický pracovník provede evidenci žáků (nemá vliv na celkový počet zameškaných hodin za pololetí). Nepřítomnost přihlášeného žáka musí zákonný zástupce oznámit škole (předem/téhož dne/neprodleně následně).
 • Začátek vzdělávacích aktivit bude stanoven pro jednotlivé skupiny a neměl by se příliš odklánět od začátku běžného vyučování.
 • Vzdělávací a výchovné aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel, vychovatel, asistent pedagoga). Aktivity budou mít část dopolední a odpolední.
 • Aktivity budou prováděny pouze v budově školy a na pozemku školy. Mimo areál nejsou aktivity možné.
 • Smyslem aktivit není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, bude převažovat hodnocení formativní.
 • Škola nadále zajišťuje vzdělávání na dálku, proto v dopoledních aktivitách vzdělávací obsah bude v souladu s cílem vzdělávání na dálku.
 • Školní stravování bude poskytováno, jeho forma bude rozhodnuta bezprostředně před 25.5. podle množství žáků, personálu a podle možností zajištění pedagogického dohledu za přísných hygienických podmínek.
 • Počet pedagogů u skupin je nutné ze zdravotního hlediska minimalizovat. Po dopoledních aktivitách jeden pedagogický pracovník předá skupinu druhému pedagogickému pracovníkovi, jenž povede odpolední aktivity. Odchod žáků v různých časech by narušil bezpečnostní  hygienická pravidla ve škole, proto bude možný pouze po dopoledním bloku, po obědě a po skončení celodenních aktivit v 16,00 hodin.
 • Pedagogičtí pracovníci doprovodí odcházející žáky v příslušných odstupech na nádvoří školy, kde si je mohou převzít osoby uvedené v dotazníku, nebo žák bude odcházet sám.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické a personální možnosti školy v době odpoledního bloku upřednostní ředitelka školy kritérium věku dítěte.

 

Něco pro potěšení

Něco pro potěšení

Domácí příprava: 11. 5. - 15. 5. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

 

MLUVNICE

Procvičování koncovek podstatných jmen (rod stř. a rod žen.)

 

Učebnice:

 • Str. 93/2 a, c, d – vypracovat do domácího sešitu
 • Str. 94/4 b – vypracovat do domácího sešitu
 • Str. 94/5, 6, 7, 8 - ústně doplnit

 

Pracovní sešit:

 • Str. 12/3
 • Str. 13/5, 6, 7, 8

V případě potřeby zopakujte si poučky (červené rámečky) v učebnici na str. 16 a na str. 17.

 

ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY PRO RYCHLÍKY:

Určete vzor a skloňujte místní jména: Chrudim, Čáslav, Příbram.

Ukažte tyto města na mapě.

 

Skloňování podstatných jmen rodu mužského

 

Učebnice:

 • Str. 95 - přečtěte článek a cvičení 1 a 3 proveďte ústně
 • Str. 95/2 - vypracujte do domácího sešitu

 

Výuková videa:

https://uloz.to/file/9M6whAHQ8Afb/podstatna-jmena-rodu-muzskeho-zivotneho-a-nerivotneho-trim-zkracena-verze-mp4

https://uloz.to/file/TbBlAvW0tKyF/vzory-podstatnych-jmen-rodu-muzskeho-mp4

 

Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského (určování rodu si můžete zopakovat zde).

Životnost má velký význam pro určování vzoru podstatného jména.

Jak určit životnost?

Životnost/neživotnost podstatného jména určujeme pomocí jednoduchého pravidla: porovnejte 1. a 4. pád.

dědeček - 1. pád - dědeček, 4. pád - dědečka - vidíme, že se pády neshodují, jedná se tedy o životnost

zámek - 1. pád - zámek, 4. pád - zámek - tvary pro 1. a 4. pád jsou stejné, jedná se tedy o neživotnost

 

Některá podstatná jména, o kterých bychom řekli, že jsou neživotná, jsou životná. Jedná se o mluvnickou životnost např.  

sněhulák - 1. pád - sněhulák, 4. pád - sněhuláka - pády se neshodují, jedná se tedy o životnost

Více

https://www.mojecestina.cz/article/2009030803-rod-zivotny-vs-nezivotny

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Vyprávění svými slovy.

Pracovní sešit str. 74/2, 3. (Cvičení nejdříve doplňte a zkontrolujte. Napište stručné vyprávění a doplňte ilustraci.)

 

Své práce odesílejte jako přílohu.

 

Čítanka str. 129: Vodníkova pomsta

Nezapomeňte na úkoly k článku na str. 130.

 

MATEMATIKA

Početní výkony s přirozenými čísly - milion

Učebnice:

 • Str. 107/1, 2 - ústně
 • Str. 107/3 - vypracujte do domácího sešitu
 • Str. 108/11 - ústně
 • Str. 108/11, 12 – vypracujte domácího sešitu; u slovních úloh můžete připojit zápis ve formě kresby
 • Str. 109/ 16, 17, 18, 21

 

GEOMETRIE

Obvod obdélníku

Učebnice:

 • Str. 105/1, 2, 3 – vypracujte ústně
 • Str. 105/4, 5 – vypracujte do sešitu na geometrii

https://www.youtube.com/watch?v=UfUka2lBifc

 

Obdélník, čtverec

Učebnice:

 • Str. 110/1, 2, 3, 4 – vypracujte do sešitu na geometrii

https://www.youtube.com/watch?v=FYZjUHWTL5Q

 

ÚKOLY PRO RYCHLÍKY: učebnice str. 108/14 a str. 109/20

 

 

VLASTIVĚDA

OPAKOVÁNÍ: POVRCH ČR

 • Pracovní sešit str. 15

 

Nové učivo:

VODSTVO ČR: učebnice str. 25 – 28, pracovní sešit str. 16/1-4 a str. 17/5-9

Více

http://www.campanus.cz/cizkova/wp-content/uploads/sites/56/2017/08/Vodstvo-%C4%8CR.pdf

 

ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY PRO RYCHLÍKY:

Zjistěte, kde řeky pramení a ústí. Které z řek ústí na území ČR? Vyhledejte v příruční vlastivědné mapě.

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C5%99ek_v_%C4%8Cesku

 

 

PŘÍRODOVĚDA

OPAKOVÁNÍ - TEST

Učebnice str. 72-74.
V případě potřeby zašlu nápovědu na e-mail.

Otázku č. 9 na str. 74 ještě neumíme. Správná odpověď se nachází na str. 33. Zkuste podle textu najít správnou odpověď.

http://rysava.websnadno.cz/Prirodoveda.html

 

Opakování - MĚSÍC KVĚTEN

http://rysava.websnadno.cz/Ukoly-na-kveten-pro-3-tridu.html

 

 

ukázka domácí přípravy

on-line výuka

Milí čtvrťáci,

všechny moc zdravím. Tento týden bude on-line výuka ve čvrtek v 11.hod.

Moc se na vás těším

Hana Tyranová, třídní učitelka

Domácí příprava 4. 5. - 7. 5. 2020

 

Angličtina 4. třída - 5. – 14.5.

 

Zopakujeme si sloveso MÍT – have got

Vystřihněte si dle předlohy a můžete skládat větičky a otázky. Alespoň 4 ukázky vypracujte písemně do sešitu a pošlete ke kontrole (Have you got…? I have got….)

 

 

Dále si zopakujeme – clothes - oblečení a frázi: Mám na sobě – I´m wearing ….jeans….

Poslechněte si popleteného Steva a napište, co nejvíce oblečení, o kterém uslyšíte…. Zapíši si vítěze! Můžete též napsat několik vět: He´s wearing … a odpovědět na otázku: Who is his animal friend?

https://youtu.be/T4h41CgIGwc

V učebnici na straně 56 – přečíst příběh s pomocí: http://elt.oup.com/student/happystreet  - vypsat novou slovní zásobu z příběhu i ze strany 57 – počasí/weather: It´s snowing – sněží, It´s cold – je zima ………. Doporučuji učit se a procvičovat na výše zmíněném odkazu

Pracovní sešit: strana 70 cv 2, strana 71, strana 73 cv.3

Doporučuji procvičovat na: www.umimeanglicky.cz, sbíráte erby za své úspěchy, když se vám podaří erb získat, napište mi, co jste dělali za cvičení a jak jste byli úspěšní!


Domácí příprava 4. 5. – 7. 5. 2020

 

Český jazyk

 

mluvnice

Psaní i, í/y v podstatných jménech ženského rodu.

 

Vzory růže, píseň, kost  jsou vzory měkké.

Vzor žena je vzor tvrdý, pouze v 7. pádu mn. č. VZOR ŽENA je koncovka  - ami, v níž se píše měkké i.

 

 • Učebnice  str. 89/cv. 5, 6 tvořte věty, vypracujte do domácího sešitu.
 • Učebnice str. 89/cv. 8. – pracujte ústně.

 

Více:

https://www.mojecestina.cz/article/2015032601-psani-i-y-v-podstatnych-jmenech-zenskeho-rodu-pomucka

https://www.mojecestina.cz/article/2016041101-vzory-podstatnych-jmen-pro-zensky-rod-prehled

https://www.mojecestina.cz/article/2014113001-test-sklonovani-vzoru-zena

https://www.mojecestina.cz/article/2008100801-test-sklonovani-vzoru-ruze

https://www.mojecestina.cz/article/2008100802-test-sklonovani-vzoru-pisen

https://www.mojecestina.cz/article/2008100803-test-sklonovani-vzoru-kost

 

 

Vzor kost – procvičování: učebnice str. 91- 92

 

 • Přečíst článek SNADNÁ HÁDANKA (ústně vypracujte cv. 1 a,b,c).
 • Napište do domácího sešitu co nejvíce podstatných jmen, které se skloňují podle vzoru kost a končí v 1. pádě č. j. na – st.
 • Rozhodněte, jak končí  v 1. pádě č. j. podstatná jména řeč, věc, noc, nemoc, ves, lež, sůl, okolnost, obuv: ( na samohlásku – souhlásku). Napsat do domácího sešitu.
 • Zopakujte si: str. 92 (červený rámeček).
 • Vypracujte do domácího sešitu cv. 3 na str. 92.

 

 

 • Přečíst článek DOCELA KRÁTKA DETEKTIVKA (ústně vypracujte cv. 1a,b,c).
 • Do domácího sešitu vypracujte – učebnice str. 92/1 d,e (nápověda učebnice str. 51 a str. 34).

 

Pracovní sešit

Str. 10 – 11 všechna cvičení

St. 14 a, b, c, d, e

 

 

komunikační a slohová výchova

Téma: Blahopřání – učebnice str. 83

Napište přáníčko k Svátku matek.

 

ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY PRO RYCHLÍKY:

Vyrobte přáníčko k Svátku matek nebo k narozeninám spolužáka.

Vymyslete rýmované blahopřání pro kamaráda, rodiče …

 

Čítanka

Téma: Den čarodějnic – 30. dubna

Přečíst: Harry Potter v Bradavicích – str. 130 - 133

Vypište názvy bradavických kolejí a uspořádejte je v abecedním pořadí.

 

ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY PRO RYCHLÍKY:

https://www.umimecesky.cz/rozbory-slovni-druhy-harry-potter-1-uroven/918

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-padu-2-uroven/789

 

Své práce můžete odesílat jako přílohu.

 

MATEMATIKA

Procvičování.

Učebnice str. 101 – 104

Vypracovat do domácího sešitu

 • Učebnice str. 101/ cv. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10
 • Učebnice str. 102/ cv. 12, 14, 18, 19
 • Učebnice str. 103/ cv. 22, 26, 27, 29

 

Ústně – učebnice str. 104/ 33

 

Geometrie

Pracovní karty a přehledy k učebnici matematika pro 4. roč. – str. 17

Učebnice str. 102/ cv. 16, 17

 

Správná řešení všech cvičení z učebnici budu na konci tohoto týdne zasílat emailem, prosím o vaši zpětnou kontrolu.

 

 

Přírodověda

Opakování – louka, park, obydlí, voda

Učebnice str. 96.

 

Své práce odesílejte jako přílohu. Zpracování dle vlastního konceptu.

 

Vlastivěda

Typy krajiny – učebnice str. 22 – 24.

Zopakujte si:  

Jak se nazývá nejvyšší hora Čech a zároveň ČR? Kde leží a jaká je její nadmořská výška?

Jaká je nejvyšší hora na Moravě? V kterém kraji se nachází, jaká je její nadmořská výška?

Vyhledejte na vlastivědné mapě:

Krkonoše, Orlické hory, Lužické hory, Krušné hory, Český les, Šumavu, Bílé Karpaty, Jeseníky.

Určete u každého pohoří na jakou světovou stranu leží od Prahy.  Pracujte dle učebnice.

 

V příloze pracovního sešitu vystřihněte, složte a nalepte obr. č. 6, 7 a 8.

 

ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY:

Ranní ptáče dál po mapě doskáče – orientace v krajině.

Doporučuji sledovat pořad Panorama na ČT sport od 07: 20. Zkusit si vyhledat přibližnou polohu jednotlivých míst na příruční vlastivědné mapě. (Nápovědu správné polohy najdete vždy na obrazovce.)

 Domácí příprava: 27. dubna - 30. dubna

Milý čtvrťáci,

 

ráda bych vám poděkovala za vaše dopisy o tom, jak zvládáte nouzový stav – uzavření školy. Většina z vás pečlivě plní domácí úkoly. Moc vám děkuji.

(Pouze jedná připomínka, zapomněli jste napsat místo a datum.)

V případě jakýkoliv dotazů nadále využívejte mobil, e-mail, Skype.

Pro úplnost uvádím, že nově je i on-line výuka a to ve čtvrtek od 13. hod. Více informací se dozvíte v e-mailu.

 

Moc vás zdravím

 

Hana Tyranová, třídní učitelka

 

Tipy na procvičování:

Matematika

https://www.youtube.com/watch?v=SyIrthU_Lz8

https://www.youtube.com/watch?v=OJeazBWET7k

https://www.youtube.com/watch?v=zwbE7kwoa5Q

https://www.youtube.com/watch?v=89vmqfraTvw

https://www.youtube.com/watch?v=CIReBmt3FsY 

Český jazyk

Podstatná jména – určování vzorů

https://www.youtube.com/watch?v=PRBZFDHiTsQ

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

 

Přírodověda -  voda v krajině

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/voda-v-krajine/prezentace.html

 

Vlastivěda – naše vlast: ČR, kraje

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/nase-vlast-ceska-republika

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm

 

Vlastivěda -  mapy a mapové značky, hlavní a vedlejší světové strany

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/krajina-v-okoli-domova

Typy krajin – nadmořská výška; nížiny, vysočina – pahorkatina, vrchovina, hory

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/krajina-v-okoli-domova/typy-krajiny/prezentace.html

 

Domácí příprava: 27. 4. – 30. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK - MLUVNICE

Téma: Skloňování podstatných jmen rodu ženského – vzor žena, růže, píseň

Učebnice str. 87 - 89

 • Přečtěte články na str. 87 a 89

 • Skloňujte podstatná jména (mrkev, větev, zem). Ústně doplňte koncovky – str. 84/2.

 • Zopakuj si pravidlo, podleněhož určíte, která podstatná jména se skloňují podle vzoru PÍSEŇ – str. 88.

 • Vypracujte do domácího sešitu – str. 88/3 a úlohu str. 89/5.

Pracovní sešit II. str. 7 a str. 8

 

ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Zpráva SMS, e-mail, Skype – učebnice str. 126/1 – přečíst

 

MATEMATIKA:

téma: Procvičování – jednotky času a objemu

Pracovní sešit II. str. 8 - 10

Zajímavější úkoly – ÚKOLY PRO „RYCHLÍKY“: Jak dlouho žili? Písemné odčítání: učebnice str. 123.

 

GEOMETRIE:

Téma: Útvary souměrnosti podle osy – učebnice str. 100

Výsledky řešení z minulého týdne:

 • Obdélník má 2 osy souměrnosti

 • Čtverec má 4 osy souměrnosti.

 • Osově souměrná jsou písmena: A, B, C, D, E, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y.

  Z nichž podle dvou os souměrnosti: H, I, O, X.

 

PŘÍRODOVĚDA

Téma: Ekosystém potok a řeka

Učebnice str. 67 – 68 a pracovní sešit str. 29

Zajímavější úkoly: 

 • Co se hodí vědět z přírodovědy

 • Hádanky z čítanky str. 178 – zpaměti naučit básničku

Zajímavější úkoly – ÚKOLY PRO „RYCHLÍKY“:

Vytvořte myšlenkovou mapu nebo koláž na téma: 24. dubna - Země modrá planeta – ochrana pitné vody, sucho

 

VLASTIVĚDA

Téma: Orientace v krajině

 • Učebnice str. 20-21. (Někdo to má na jiné straně, neboť má jiné vydání učebnice).

 • Pracovní sešit str. 14

Zajímavější úkoly:

Popište nebo nakreslete krajinu v místě svého bydliště (Praha – Horní Měcholupy, Hostivař).

Zjistěte nejnižší a nejvyšší bod nadmořské výšky v hlavním městě v Praze.

ÚKOL PRO RYCHLÍKY: Přírodověda - živočišní škůdci

Milí čtvrťáci,

už uplynul nějaký čas od doby, kdy jsme se naposledy viděli ve škole, proto bych vás chtěla požádat, abyste mi napsali, jak zvládáte nouzový stav.

Prosím, napište mi dopis, jak trávíte tyto dny. Měli jste možnost vyzkoušet i novou věc? Zapojili jste se do některých dobrovolnických aktivit?

Těším se na vaše odpovědi

Hana Tyranová, třídní učitelka

Domácí příprava: 20. 4. – 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK - MLUVNICE

Téma: Skloňování podstatných jmen rodu ženského – vzor žena, růže

Učebnice str. 84 - 86

 • Přečtěte článek: POZVÁNKA. Ústně určete rod, číslo a pád vyznačených podstatných jmen.
 • Přečtěte článek: V NEDĚLI. Ústně určete rod, číslo a pád vyznačených podstatných jmen.
 • Skloňujte podstatná jména (chvíle, košile, cibule) podle vzoru žena. Ústně doplňte koncovky – str. 84/2.
 • Zopakuj si pravidlo, podleněhož určíte, která podstatná jména se skloňují podle vzoru RŮŽE – str. 85.
 • Vypracujte do domácího sešitu – str. 86/5.

Pracovní sešit II. str. 5 a str. 6

Pozor: BEDLA – vzor žena                     JEDLE – vzor píseň

Pracovní listy, které jsem všem rodičům odeslala e-mailem. 

https://www.youtube.com/watch?v=PRBZFDHiTsQ

ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Psaní dopisu – učebnice str. 90.

Téma: Co děláte, když je uzavřená škola - nouzový stav.

Napište dopis, který bude mít min. 10 vět.

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

MATEMATIKA:

téma: Aplikační úlohy.

Pracovní sešit II. str. 5  - 7

Zajímavější úkoly – ÚKOLY PRO „RYCHLÍKY“: učebnice str. 123

 1. Které osobnosti žily v 18. století (19. století, 20. století)?
 2. Které osobnosti se narodily v 14. století (15. století, 16. století, 17. století)?
 3. Které z uvedených osobností naleznete na našich bankovkách?
 4. Vyberte si 1 osobnost. Uveďte zajímavosti…

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

GEOMETRIE:

Téma: Útvary souměrnosti podle osy – učebnice str. 99/1 – 2

 • Narýsujte libovolný obdélník ABCD. Vystřihni. Překládejte a rozhodněte, kolik má obdélník os souměrnosti.
 • Narýsujte libovolný čtverec KLMN. Vystřihni. Překládejte a rozhodněte, kolik má čtverec os souměrnosti.

Zajímavější úkoly – ÚKOLY PRO „RYCHLÍKY“: učebnice str. 99/3

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

PŘÍRODOVĚDA

Téma: Ekosystém rybník

Učebnice str. 62 – 66 a pracovní sešit str. 28

Zajímavější úkoly pro „Rychlíky“: 

 • Napište několik informací o významu rybníku a vytvořte koláž podle uvedeného schématu nebo zvolte vlastní koncept.
 • Přírodní společenství rybníka: vrba, topol, olše, rákos, kosatec, orobinec, leknín, vážka, kapr, štika, labuť, lyska, skokan, užovka

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

VLASTIVĚDA

Téma: Orientace v krajině

 • Učebnice str. 18-19. (Někdo to má na jiné straně, neboť má jiné vydání učebnice).
 • Pracovní sešit str. 13

Zajímavější úkoly:

Dokázali byste vysvětlit, jaký je rozdíl mezi mapou a plánem? Zkuste nakreslit plánek cesty, výletu apod.

 

Anglický jazykpráci zadala Mgr. Martina Kárníková

V učebnici na straně 53 si přečtěte o jeskynním muži.  Vypište neznámá slovíčka a fráze: have a shower, get dressed, walk to work, paint animals, work hard, have dinner, go to bed a další…. A naučte se je! – můžete vyzkoušet napsat na kartičky z jedné strany česky z druhé anglicky…

Do sešitu odpovězte celou větou na otázky: When does Clive get up?

                                                               How does he get to work?

                                                               What does he paint?

                                                               Does he like his work?

                                                               What does he do in the evening?

(pro zájemce můžete vymyslet další otázky dle textu a odpovědět na ně)

Pracovní sešit strana 66 – pečlivě přečíst a doplnit.  (Pozor! 3.osoba jednotného čísla – přidáváme -S: He walkS, she watches TV,  she doesn´t go …)

Opět využijte: https://elt.oup.com/student/happystreet

www.umimeanglicky.cz – zde pro zájemce můžete procvičovat jak slovní zásobu, tak gramatiku – přítomný čas – otázky/odpovědi

 Pro zájemce: Online test: Jobs    1. zadejte: www.socrative.com

                                                   2. vpravo nahoře – kliknout login

                                                           3. kliknout student login

                                                           4. roomname: MARTINA2324

                                                           5. kliknout JOIN

                                                           6. zadat své jméno i příjmení

                                                           7. Done

Moc chválím ty, kteří se minulého testu zúčastnili a navíc mnozí z vás byli velmi úspěšní! A také děkuji za zaslání náhledu krásných pexes!

 

POZDRAV OD DĚTÍ

Jak zvládnout školu?

Jak zvládnout školu?

 

Toto je otázka, kterou si často pokládají rodiče i žáci. Učitelé naší školy nabízejí konzultace přes email i přes program Skype.  Více aktuality školy.

Přeji všem pokud možno klidné dny  a  zejména pevné zdraví.

Mgr. Hana Tyranová

Domácí příprava:  14. 4 – 17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK - MLUVNICE

Téma: Skloňování podstatných jmen rodu ženského – vzor žena

Učebnice str. 79

 • Přečtěte článek: POZVÁNKA. Ústně určete rod, číslo a pád vyznačených podstatných jmen.

Učebnice str. 80 – 82

 • Přečtěte článek: NA PILE U SÁZAVY. Ústně určete rod, číslo a pád vyznačených podstatných jmen.

 • Skloňujte podstatná jména (škola, sova, lampa) podle vzoru žena. Ústně doplňte koncovky – str. 80/2.

 • Zopakuj si pravidlo, podleněhož určíte, která podstatná jména se skloňují podle vzoru ŽENA – str. 81.

 • Rozhodněte, zda se podstatná jména, která mají pouze tvar čísla množného, skloňují podle vzoru město nebo vzoru žena – str. 81/5.

 • Vypracujte do domácího sešitu – str. 82/8. Slova v závorkách dejte do 7. pád č. mn.  (S danými slovními spojeními můžete zkusit i utvořit věty.)

Pracovní sešit II.

 • Str.1/cv.1

 • Str.2/cv.1 (Nezapomeňte na fialový rámeček.)

 • Str.3/cv.3-5

 • Str.4/6

   

Téma: Pravopis párových souhlásek,

Učebnice str. 82/7.

Pracovní sešit II. str. 2/2.

Pracovní listy, které jsem všem rodičům odeslala e-mailem.  Doporučuji přepis cvičení. Vyberte si 5 slovních spojení a utvořte věty.

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

Zajímavější úkoly pro „Rychlíky“: 

 • Posílejte příspěvky do mezitřídní soutěže a příspěvky o tom, jak prožíváte poslední týdny.

 • Slova mnohoznačná – hádanka: učebnice str. 82/11 a pracovní sešit str. 4/7.

Své práce posílejte e-mailem jako přílohu.

 

Matematika

Téma: Jednotky objemu a času – aplikační úlohy.

Učebnice str. 97 – 98.

 • Připomeňte si jednotky objemu a času dle učebnice str. 97/1-2 a str. 98/1.

 • Vypracujte do domácího sešitu 97/3-11, 98/2-9

Pracovní sešit II. str. 4/6 -10

Zajímavější úkoly PRO „RYCHLÍKY“:

 • Pracovní sešit II. str. 37/2

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

GEOMETRIE:

Téma: Obvod trojúhelníku – učebnice str. 96/1 -3

 • Narýsujte do sešitu trojúhelník ABC podle učebnice str. 96/2,3

  IABI = 5 cm     IACI = 4 cm    IBCI = 3 cm

 • Vypočítejte obvod trojúhelníku ABC.

 • Zjisti obvod trojúhelníku ABC graficky.

Pracovní sešit II. str. 4/11 – opakování (osa  a střed úsečky)

Zajímavější úkoly PRO „RYCHLÍKY“:

 • Pracovní sešit II. str. 37/1

 • Vyrobte si papírový domeček se zahrádkou. Narýsujte domeček. Pomocí rovnoběžek a kolmic rýsujte plot. Fotografie zasílám e-mailem.

Výsledky a postup řešení úloh brzy zašlu e-mailem jako přílohu.

 

PŘÍRODOVĚDA

Téma: Ekosystém okolí lidských obydlí – živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí

Učebnice str. 60 – 61 a pracovní sešit str. 27/4, 6. (Klíč k úkolům: pracovní sešit str. 38.)

Zajímavější úkoly pro „Rychlíky“: 

 • Napište několik informací o škůdcích v blízkosti lidských obydlí. Vyhledejte např. škůdce, kteří užírají zásoby, poškozují rostliny i stavby, znečišťují okolí a kteří, přenášejí nemoci. 

Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

VLASTIVĚDA

Téma: Naše vlast – opakování

 • Pracovní sešit str. 10

Téma: Mapy a plány

 • Učebnice str. 15. (Někdo to má na jiné straně, neboť má jiné vydání učebnice).

 • Pracovní sešit str. 11 / 1 – 3, str. 12/7

Zajímavější úkoly:

Máte doma autoatlas ČR? Za pomocí rodičů v něm vyhledejte svoje bydliště.

V legendě mapy najdete různé značky. Nakreslete si tyto značky do sešitu.

Vyrobte si měřítko k měření vzdálenosti na mapě. (Učebnice nebo pracovní sešit na str. 11/4).

 

Na závěr děkuji za přání... H. TyranováAnglický jazykpráci zadala Mgr. Martina Kárníková

Milé děti, zkuste si vytvořit vlastní pexeso – 1. zaměstnání – dle učebnice, můžete přidat i vlastní nápady: na jedné kartičce anglicky k tomu hledáte při hře český překlad, 2. můžete vytvořit pexeso na přídavná jména – opaky – těším se, až si vše zahrajeme ve škole

Dále v učebnici na str. 52 pročtěte informace o sluneční soustavě, následně vypracujte v pracovním sešitě stranu 65, nová slovíčka vypište do slovníčku a naučte se (překlady jsou vzadu v pracovním sešitě) a za odměnu kvíz: 1. zadejte:                www.socrative.com

                                                           2. vpravo nahoře – kliknout login

                                                           3. kliknout student login

                                                           4. roomname: MARTINA2324

                                                           5. kliknout JOIN

                                                           6. zadat své jméno i příjmení

                                                          7. Done

(v kvízu je 10 otázek, odpovídáte TRUE/správně or FALSE/chybně. Máte více pokusů – odpověď můžete opravit) Těším se na Vaši účast! Výsledky uvidím.

A za odměnu poslech písničky  - Solar system https://www.youtube.com/watch?v=BZ-qLUIj_A0

Dále dle vašich časových možnosti doporučuji procvičovat na: www.umimeanglicky.cz – zvolíte si úroveň i téma a sbíráte erby

7. lekce je k dispozici na https://elt.oup.com/student/happystreet


Domácí příprava: 6. 4. – 8. 4. 2020

Milé děti,

víkend je za námi a tak je na čase připravit si nový plán učení :-) Když to rychle zvládnete, tak můžete pomáhat svým rodičům např. s jarní výzdobou.

KRÁSNÉ VELIKONOCE!
TĚŠÍM SE NA VÁS!

H. Tyranová, třídní učitelka


ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE
Téma: Procvičování

1. Učebnice str. 78
• Přečtěte článek. Ústně doplňte neúplná slova a proveďte pravopisný rozbor
2. Procvičování v pracovním sešitě str. 76.
3. Pracovní listy, které jsem všem rodičům odeslala e-mailem. Doporučuji přepis cvičení. Část cvičení lze napsat jako diktát.
Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY – PRO „RYCHLÍKY“:
Posílejte příspěvky do mezitřídní soutěže (úkoly o Komenském) a příspěvky o tom, jak prožíváte poslední týdny. Vyberte si vlastní koncept (obrázky nebo texty). Více informací naleznete na školním webu v Žákovské radě, kde je uveden i příspěvek naší třídy.
Své práce posílejte e-mailem jako přílohu.


MATEMATIKA
Téma: Jednotky délky a hmotnosti.

1. Učebnice str. 94 – 95.
• Připomeňte si jednotky délky a hmotnosti dle učebnice str. 94/1, 5 a str. 95/1.
• Ústně cvičení str. 94/4 a str. 95/2, 3, 5.
• Vypracujte do sešitu 94/6, 95/3-7

ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY – ÚKOLY PRO „RYCHLÍKY“:
• Učebnice str. 94/3
Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

GEOMETRIE:
Opakování: Porovnání úseček: učebnice str. 94/2 – rýsujte do geometrického sešitu.
Nové učivo: Rýsujeme obdélník a čtverec – učeb. str. 93/1, 2.

ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY – ÚKOLY PRO „RYCHLÍKY“:
Délka – hra na dostihy.
V praxi používáme k měření standardní míry, jako je např. metr. Z papíru nebo z lepenky vyrobte 1 pruh dlouhý 1 metr. Celý návod zasílám všem rodičům e-mailem.


PŘÍRODOVĚDA
Téma: Ekosystém okolí lidských obydlí – domácí a hospodářská zvířata

Učebnice str. 56 – 59 a pracovní sešit str. 26. (Klíč k úkolům: pracovní sešit str. 38.)

ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY – PRO „RYCHLÍKY“:
• Napište několik informací o svém domácím mazlíčkovi. Pokud žádného nemáte, zjistěte si něco o zvířátku, které byste jako mazlíčka chtěli.
• Podle učebnice vlastivědy na mapě zemědělství vyhledejte, která hospodářská zvířata se chovají v ČR.
Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.


VLASTIVĚDA
Téma: ČR – státní symboly, státní svátky

• Učebnice str. 14. (Někdo to má na jiné straně, neboť má jiné vydání učebnice).
• Pracovní sešit str. 9 / 4 – 8
• Vyhledejte v kalendáři dny, které byly vyhlášeny státními svátky ČR? Napište do sešitu 7 názvů těchto státních svátků.
• V dějepisné části vlastivědy jste se letos seznámili se třemi historickými událostmi. Zopakujte si tyto významné události, které nám připomínají státní svátky. Jsou to:
Den slovanských věrozvěstů – 5. července
Den upálení mistra Jana Husa – 6. července
Den české státnosti – 28. září
ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY – PRO „RYCHLÍKY“:
• Vedle státních svátků se v ČR dodržují i ostatní svátky. Vyhledejte v kalendáři tyto svátky. Nápověda: 7-8 svátků.
• Vyhledejte např. na internetu, ke kterému letopočtu se jednotlivé státní svátky vztahují. Státní svátky pak seřaďte v pořadí od nejstarší události, kterou si v daný den připomínáme.
Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.
Řešení úkolu z minulého týdne…
Vánoce
advent – cesta do Betléma – narození Ježíše Krista
Velikonoce
Ukřižování Ježíše Krista – Jidášova zrada – cesta na Golgotu – vstání z mrtvých

ANGLIČTINA DO 13. 4.
Zopakuj si názvy dnů v týdnu + měsíce
Zopakuj si hodiny – celá a půl viz UČ str 18/1
Zapiš do sešitu – čtvrt na QUARTER PAST (čtvrt „po“), tři čtvrtě na QUARTER TO (čtvrt „do“)
UČ – str. 48 – přečíst a přeložit text (ústně)
Procvičuj čas: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/time
Zkontrolovat pracovní sešit (k učebnici) od začátku roku, zda cvičení
nechybí.
Zpívat a procvičovat písničky: (známe opakujte)

1. Jak se máš?
- How are you? - I'm happy/sleepy/angry/scared.

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

Všem rodičům zašlu písničky e-mailem.
S pozdravem H. Tyranová

Domácí příprava 30. 3 - 3. 4.

Vážení rodiče, milé děti,

ráda bych vám poděkovala za odevzdané úkoly. Níže posílám domácí přípravu do pátku 3. dubna. V případě vašich dotazů vám jsem k dispozici na mém školním emailu.
Mějte se pěkně
H. Tyranová

Domácí příprava: 30. 3. – 3. 4. 2020
Český jazyk – mluvnice
Téma: Vzory stř. rodu
1. Učebnice str. 76 - 77
• Přečtěte článek. Do domácího sešitu vypracujte cv. 76/1 d.
• Skloňujte podstatná jména: podkroví, křoví, zábradlí, uhlí, dříví, křoví podle vzoru STAVENÍ. Ústně doplňte náležitá zakončení – str. 76/2.
• Zopakuj si pravidlo, podle něhož určíte, která podstatná jména se skloňují podle vzoru STAVENÍ.
• Do domácího sešitu utvořte věty podle str. 77/3.
• Doplňte a přepište cvičení str. 77/4,5.
Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.
2. Opakování v pracovním sešitě – str. 74 a str. 75

Čítanka
Téma: Velikonoce, jaro (str. 113 – str. 123)
ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY – PRO „RYCHLÍKY“:
Přiřaďte události z nabídky k tradičním křesťanským svátkům:
Ukřižování Ježíše Krista – cesta do Betléma – Jidášova zrada – cesta na Golgotu – vstání z mrtvých – advent – narození Ježíše Krista
Vánoce
Velikonoce


MATEMATIKA
Téma: Jízdní řád.
1. Učebnice str. 89 – 90.
• Orientace v jízdních a leteckých řádech.
Téma: Procvičování písemného sčítaní, odčítání a násobení.
2. Pracovní sešit str. 1/1 – 8, str. 2/9 – 14 a str. 3/1 - 5.
(Nezapomeňte na hodnocení: učivo zvládáte dobře – částečně – doučím se. Postup některých slovních úloh a výsledků Vám mohu zaslat e-mailem.)
ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY – ÚKOLY PRO „RYCHLÍKY“:
Čím jsou výsledky zajímavé? Vypočítej neznáma čísla.
Učebnice str. 87/22, 23
Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.
Více: www.matyskova-matematika.cz

GEOMETRIE:
Opakování: Porovnání úseček: pracovní sešit str. 2/15. Trojúhelníková nerovnost: učebnice str. 152/1,2.
Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.
• Více: www.matyskova-matematika.cz

PŘÍRODOVĚDA
Téma: Ekosystém okolí lidských obydlí - rostliny
Učebnice str. 53 – 55 a pracovní sešit str. 25. (Klíč k úkolům je uveden na str. 38.)
ZAJÍMAVĚJŠÍ ÚKOLY – PRO „RYCHLÍKY“:
Podle popisu poznejte, která je to kvetoucí bylina. Rostliny si můžete kreslit.
1. Okvětní lístky jsou fialové, listy tmavě zelené.
2. Okvětní lístky jsou bíle, s lehkým nádechem růžové na konečcích. Středy má sytě žluté.
3. Může být růžová, červená, žlutá, bílá, modrá nebo fialová. Listy má temně zelené.
4. Může být žlutý, červený, bílý, růžový, dokonce i dvojbarevný.
5. Květ je zářivě zlatožlutý. Středová trubka bývá trochu bledší.
Nápověda: fialka, narcis, prvosenka petrklíč, sedmikráska (chudobka), tulipán

VLASTIVĚDA
Téma: ČR – demokratický stát
Učebnice str. 12 – 13 (Někdo to má na jiné straně, neboť má jiné vydání učebnice).
Pracovní sešit str. 8 / 1 – 3
Pracovní sešit str. 33. Vystřihněte, složte a nalepte obrázek č. 4.

Domácí příprava: 23. 3. – 27. 3. 2020

Domácí příprava: 23. 3. – 27. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

zasílám Vám nové doporučené úkoly na domácí přípravu. Některé děti se mnou navázaly kontakt přes školní e-mail. Velice Vás chválím za odevzdané úkoly. Doporučuji připravovat se pravidelně, nejlépe podle školního rozvrhu, ale pokud něco nestihnete, tak se nestresujte.

Podle vlastní zkušenosti vím, že někteří z Vás se zapojili do dobrovolnických akcí, proto Vám děkuji, že umíte pomáhat druhým.

Hana Tyranová, hana.tyranova@zsnpr.cz

 

Český jazyk – mluvnice

Téma: OPAKOVÁNÍ VZORŮ STŘ. RODU

1. učebnice str. 72

 • Skloňujte podstatná jména: poupě, zvíře, koště podle vzoru KUŘE. Ústně doplňte náležitá zakončení – str. 72/2.

2. učebnice str. 73

 • Zopakuj si pravidlo, podleněhož určíte, která podstatná jména se skloňují podle vzoru KUŘE.

 • Ústně určete vzor podstatných jmen – str. 73/4.

 • Názvy mláďat (stěně, kotě, house, vlče, ptáče, holoubě) skloňujeme podle vzoru kuře. Ústně uveďte požadované tvary slov – str. 73/5.

3. učebnice str. 74

 • Ústně doplňte cvičení – str. 74/7.

PRO POKROČILEJŠÍ:

Všimněte si rozdílu mezi příponou a koncovkou (učebnice str. 74/9).

Určete vzor podstatných jmen, která jsou zakončená na –iště (cvičiště, skladiště)

Více:

https://www.mojecestina.cz/article/2011022701-stredni-rod-vzor-more-nebo-kure

4. Opakování v pracovním sešitě – str. 72/2, str. 73/3 – 6

Zajímavější úkoly:  

Vyrobte si plakát vzorů podstatných jmen rodů středního (město, moře, kuře, stavení: učebnice str. 66 - 76).

Komunikační a slohová výchova – úkol pro „Rychlíky“

Téma: UČITEL NÁRODU – JAN AMOS KOMENSKÝ

Přečtěte si z doporučené knihy Obrázky z českých dějin a pověstí kapitolu Jan Amos Komenský.

Podívejte se na toto video:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230065-jan-amos-komensky/video/?page=3

Pokud máte zájem, můžete si zahrát na spisovatele či ilustrátora, který vypráví příběh o životě Jana Amose Komenského za pomoci komiksu či myšlenkové mapy.

Lze využít i jednoduchou skládačku příběhu, kterou jsme zkoušeli již ve škole.

Výsledek může vypadat takto:

Kdo vystupoval v příběhu?

 Co se v příběhu odehrálo?

Kde se příběh odehrával?

Kdy se příběh odehrával?

 Své práce můžete posílat e-mailem jako přílohu.

 

 Matematika

Zopakuj si: PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

1. Připomeň si: učebnice str. 18/1, str. 23/1, str. 85/1 a  str. 86/10

2. Vypočítej a napiš do domácího sešitu: učebnice str. 19/14, str. 25/17 a str. 87/21

3. Slovní úlohy:

 • učebnice str. 19/16, 17, 18, 19 (napište do domácího sešitu)

 • učebnice str. 28/48, 49 (kontrolu zápisu a výsledek slovní úlohy Vám zašlu e-mailem)

 • učebnice str. 86/15

Zajímavější úkoly:  Matematika hrou – násobení a dělení

(Vybarvěte, vystřihněte a složte si hrací kartičky.)

Návod na hru zasílám e-mailem jako přílohu.

 

GEOMETRIE:

Opakování: pracovní sešit str. 34

Vypracované úkoly můžete zasílat na můj školní e-mail.

 

PŘÍRODOVĚDA

Téma: Ekosystém park

Učebnice str. 51 – 52 a pracovní sešit str. 24/2.

Zajímavější úkoly: 

Podle myšlenkové mapy a podle vlastní zkušenosti popište, co roste a žije u lidských obydlí (v parku či zahradách).

Nakreslete náš národní strom.

Odpovězte na otázky:

 1. Jaký užitek nám lípa poskytuje?

 2. Můžete zjistit, na kterých státních symbolech ČR jsou lipové ratolesti? (Nápovědu najdete v učebnici vlastivědy str. 14, kapitola: Státní symboly.)

 

VLASTIVĚDA

Téma: Opakování kraje a krajská města

Učebnice str. 7 – 11 (Někdo to má na jiné straně, neboť má jiné vydání učeb.)

Zopakujte si údaje o územním rozdělení České republiky. Vyhledejte na mapě krajská města a pojmenujte kraje. Čím jsou tato krajská města proslulá?

Do sešitu napište názvy řek, které protékají jednotlivými krajskými městy.

Zajímavější úkoly: 

Pracovní sešit str. 33.  Vystřihněte, složte a nalepte obrázky č. 1, 2 a 3.

Doporučuji opakování:

http://rysava.websnadno.cz/azkviz/az_4vl_3_mapacr.pdf 

Domácí příprava

Milí žáci,

věřím, že každý den vypracujete několik cvičení a příkladů. Doporučuji pracovat samostatně.

Rodičům děkuji za pomoc. Připomínám, že pokud máte možnost, posílejte mně práce ke kontrole na školní email. Požadované úkoly můžete fotit nebo scanovat a posílat jako přílohy.

Doporučené webové stránky:
Školákov
On-line cvičení
Matika.in 
Gramar.in

Hana Tyranová, třídní učitelka

hana.tyranova@zsnpr.cz

Učivo 9. - 20. března

Český jazyk - mluvnice
TÉMA: OPAKOVÁNÍ VZORŮ STŘ. RODU

1. pracovní sešit  -str. 70/1,2; str. 71/3, 4, 5, 6; 72/1

2. učebnice str. 67 VZOR MĚSTO

- přečíst rámeček 
   

3. učebnice str. 70VZOR MOŘE

 • Ústně – učeb. str. 70/2

 • Přečti rámečky na str. 71 – PROČ LABE MÁ POUZE Č. J.

 • Postup při určování vzoru MOŘE

Nalepit do sešitu nebo přepsat.

 • URČI ROD

  - tvar v 1. pádě  - ukážeme na slovo (to jedno pole, to jedno srdce, to nebe)

 • URČI KONCOVKU

  - koncovka v 1. pádu a koncovka v 2. pádu j. č.

  POLE:

  to jedno pole – rod střední                                       bez pole jako bez moře

   

  VEJCE:

  to jedno vejce – rod střední                                     bez vejce jako bez moře

    

  PRO POKROČILEJŠÍ:

  4. učebnice str. 72, 73, 74 VZOR MOŘE

 • přečíst článek

 • str. 72/1d – přepsat do domácího sešitu

 • 74/9a  - napiš slova do domácího sešitu a urči vzory stř. rodu

 

Komunikační a slohová výchova

TÉMA: TELEFONICKÝ ROZHOVOR

Učebnice str. 69 – přečíst článek.

Zajímavější cvičení:

Do domácího sešitu napiš stručné sdělení zdravotní sestře nebo lékaři. (Nejvíce 6 vět.)

Nápověda:

Uveď telefonické číslo rychlé pomoci.

Nezapomeň uvést přesnou adresu i patro domu

 

TÉMA: OZNÁMENÍ

Učebnice str. 75přečíst článek.

Zajímavější úkoly:

1) Napište pozvánku. Můžete psát i tiskacím písmem a vyzdobit obrázek.

2) Vyrob zajímavý plakát.

 

 

MATEMATIKA

Závislosti a vztahy mezi čísly: 

 1. Připomeň si učebnice: str.91/1-3

 2. Do sešitu: učebnice str. str. 92/9

 3. Zajímavější úkoly: učebnice str. 92/8 a str. 92/11

 4. Další zajímavé úkoly:

  Vytvoř vlastní tabulku násobků – počet kusů vybraného zboží a cena.

 Geometrie:

 1. Připomeň si: učebnice str. 75.

  Rýsujeme trojúhelník.

  Do sešitu narýsuj cv. 5 na str. 75.

   

 2. Pro pokročilejší úkoly z učebnice str. 88

  Osa úsečky a střed úsečky.

  Do sešitu narýsuj cv. 2 na str. 88

   

 3. Zajímavější úkoly: učebnice str. 88/3

 

Přírodověda

TÉMA: OPAKOVÁNÍ EKOSYSTÉM POLE

Učebnice str. 46-49 a úkoly v pracovním sešitě.

Zajímavější úkoly:

Vytvořte koláž nebo nakreslete plakát

Můžete pracovat podle níže uvedeného schématu:

1.) podzemní chodby hrabošů a krtka

2.) bylinné a keřové patro (traviny, kopretina, blatouch, jetel, přeslička; hmyz, čáp, skřivan, srna, zajíc…)  

 

VLASTIVĚDA

Téma: Členění území ČR (učeb. str. 6 a PS str. 4 – 5)

Téma: Kraje a krajská města (učeb. str. 7- 11 a PS str. 6 – 7)

Zajímavější úkoly:

1.) Vyhledejte z encyklopedie nebo z internetu zajímavosti o vybraném krajském městě, které chcete navštívit.

2.) Vyhledejte z encyklopedie nebo z internetu zajímavosti o hl. městě ČR.

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

V grafickém programu Malování nakresli propracovaný obrázek na téma: Co dělám v době uzavírky školy. Svoji práci (obrázek) pošlete na email: jan.nosek@zsnpr.cz do 22. 3. 2020

 

Angličtina:

 • Každý školní den zapsat a naučit 5 slovíček z pracovního sešitu. Zapisovat slovíčka do vlastního sešitu (s názvem "Slovníček").

 • Pokračovat každý den jedním cvičením (neposlechovým) z pracovního sešitu. Výhledově maximálně do 7. lekce dle vlastního tempa.

 • Zkontrolovat pracovní sešit (k učebnici) od začátku roku, zda cvičení
  nechybí.

 • Zpívat a procvičovat tyto 4 písničky: rozložit nácvik do 14 dní a pak dál opakovat 
   
  1. Head shoulders knees and toes:
  https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

  2. One potato two potatoes:
  https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho

  - nácvik výslovnosti /ph, th, kh/


  3. Jak se máš?
  - How are you? - I'm happy/sleepy/angry/scared.

  https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw


  4. Mám. I've got …
  I've got brown hair - what about you?
  https://www.youtube.com/watch?v=C6WkdJ34rkM

INFORMACE

Informace pro žáky a rodiče

Milí žáci, vážení rodiče,

v následujících dnech budeme k naší komunikaci využívat stránky naší třídy.

Pečlivé a správné vypracování zadaného studijního materiálu bude po vašem návratu do školy společně zkontrolováno a odměněno. Doporučuji pravidelné a postupné učení a vypracovávání zadaných úkolů (snažte se učit podle rozvrhu třídy nebo si vyrobte vlastní rozvrh).

V případě, že si nebudete vědět se studijními materiály a učením rady, jsem vám k dispozici na školním mailu, popřípadě na tel. školy v pracovní dny v době od 8:00-12:00.

Hana Tyranová, třídní učitelka

hana.tyranova@zsnpr.cz

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy