logotyp
Login

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro roky 2019 – 2021


Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0013198
Název projektu: Šablony 2 pro ZŠ Nad Přehradou

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinace následujících témat: personální podpora, osobnostní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči, spolupráce s veřejností.

Přípravný a realizační tým projektu Šablony 2

Mgr. Anna Běhunková
Mgr. Kateřina Dražanová
Mgr. Ivan Tomeš


V období školního roku 2019/2020 již probíhají, nebo proběhnou šablony:

  • 2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů (2x)
  • 2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky
  • 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (3x)
  • 2.II/17 Badatelský klub pro žáky (4x)
  • 2.II/18 Doučování žáků (11x)
  • 2.II/20 Projektový den mimo školu (11x)

Na období 2020/2021 plánujeme realizaci nebo dokončení následujících šablon:

  • 2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky
  • 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání (3x)
  • 2.II/18 Doučování žáků (4x)
  • 2.II/20 Projektový den mimo školu (11x)

V průběhu období 2019-2021 absolvují vyučující v rámci dalšího vzdělávání semináře:

  • 2.II/6 DVPP ICT (20x) - realizováno (srpen 2019)
  • 2.II/6 DVPP v oblasti osobnostně sociálního rozvoje (15x)
  • 2.II/6 DVPP Polytechnická výchova (10x)

Pro rodiče opět plánujeme v rámci Šablon 2 odborné semináře:

 • 2.II/21 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči

Inspiraci pro náplň seminářů a tematických setkávání bychom rádi čerpali i od Vás od rodičů. Náměty a typy na odborníky a na témata která Vás zajímají nám můžete sdělovat průběžně telefonicky, osobně nebo emailem.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Za realizační tým Ivan Tomeš


---------------------------------------------------------

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2017 – 2019

Realizační tým
 • Mgr. Anna Běhunková
 • Mgr. Kateřina Dražanová
 • Mgr. Ivan Tomeš

V období 2.pololetí školního roku 2016/2017 proběhly šablony:

 • doučování žáků 3 skupiny
 • DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) – čtenářská gramotnost

V průběhu školního roku 2017/2018 a 1. pololetí školního roku 2018/2019 realizujeme šablony:

 • čtenářský klub - čtyři skupiny
 • deskové hry - dvě skupiny
 • doučování žáků - čtyři skupiny
 • vzájemná spolupráce pedagogů školy
 • vzájemná spolupráce pedagogů dvou škol
 • přednášky a besedy pro rodiče
 • DVVP matematická gramotnost
 • DVVP inkluze

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy