logotyp
Login

7.A, třídní učitelka: Mgr. Miroslava Pašková

Konzultace a socializační setkání žáků 2. stupně naší školy (VI.A)

Dne 12. 6. od 8,00 do 9,30 hodin.

Sraz u bočního vchodu školy (parkoviště aut, vstup do kanceláře ŠJ, školní pozemek)

Žák si s sebou přinese: žákovskou knížku, roušku, vyplněné čestné prohlášení (lze stáhnout z webu školy), psací potřeby, notýsek, materiály pro pedagogy jednotlivých předmětů, přezůvky.

Pokud by někdo přestupoval na jinou školu, vrátí kompletní sadu zapůjčených učebnic a klíček od šatní skříňky.

V případě dobrého počasí proběhne schůzka mimo budovu školy. Do budovy školy vstoupí jen ti žáci, kteří si ze třídy a šatních skříněk potřebují vyzvednout své osobní věci.

E-learning 6.A (naposled aktualizováno 22. 6.)

Vážení rodiče, milí žáci,

Nastalou situaci zvládneme a až se škola zase otevře, možná budeme umět ještě více! Jak jsem již avizovala e-mailem, učivo zadávám prostřednictvím Google Classroom, nicméně přes odkazy níže je dostupné každému. (Přistupovat z Gmailu je skvělé pro využití doplňkových funkcí.) Na tuto platformu převádím i výukové podklady kolegů pro jejich předměty, aby byl způsob práce jednotný. Pokud by někdo z žáků byl offline, domluvme si jiné možnosti zvládnutí samostudia.

Prakticky: Pomozte dítěti s nejméně prvním zadáním, ale záhy to zvládne samo. Není třeba vše vypracovat hned a pak se nudit – doporučuji postupovat podle školního rozvrhu. Nikdo ať se nestresuje, pokud něco nestihne nebo chybuje v online testu – berme to jako soutěž o věcné ceny (čekají na děti v kabinetu), známkování doženeme později. To neznamená se neučit – až se škola otevře, zkoušet se bude naostro.

Sledujte aktualizace zde na webové stránce třídy, zvláště pokud nejste ještě zapsaní v Google Classroom, nejlépe denně – mimo víkendy (to kluci a holky zvládnou i sami – první velký zodpovědný úkol).

Škola v přírodě se v letošním školním roce již neuskuteční.

Zadání k datu 22. 6. 2020:

Společný Skype celé třídy v úterý 11:00 (skupina 6.A)

Matematika – týden 43 – https://1url.cz/2zaLL

Anglický jazyk – 43. týden https://1url.cz/3zR7m

Pokračuje výuka přes Skype.

Český jazyk – 43. týden – pokračuje výuka přes Skype.

Přírodopis – 43. týden https://1url.cz/DzR7y a nově online v pondělí 10:00.

Zeměpis – 43. týden https://1url.cz/vzaLK

Fyzika – 43. týden – pokračuje zadání a výuka přes Skype.

Dějepis – 43. týden – pokračuje výuka přes Skype.

Výchovy volitelně jsou v Google Classroom – nově shrnutí Vv.

 

Zadání k datu 15. 6. 2020:

Společný Skype celé třídy vúterý 11:00 (skupina 6.A)

Matematika – týden 41 – celotýdenní projekt II. https://1url.cz/9zRrk

Anglický jazyk – 42. týden samostudium https://1url.cz/fzRKu

Pokračuje výuka přes Skype.

Český jazyk – 42. týden – pokračuje výuka přes Skype.

Přírodopis – 42. týden https://1url.cz/7zRrG

Zeměpis – 42. týden https://1url.cz/WzRrp

Fyzika – 42. týden – pokračuje zadání a výuka přes Skype.

Dějepis – 42. týden – pokračuje výuka přes Skype.

Výchovy volitelně jsou v Google Classroom – nově zadání Vv „významný den roku“.

 

Zadání k datu 8. 6. 2020:

Setkání třídy ve škole 12. 6. v 8:00.

Společný Skype celé třídy vúterý 11:00 (skupina 6.A)

Matematika – týden 41 – celotýdenní projekt https://1url.cz/lzlbK

Anglický jazyk – 41. týden samostudium https://1url.cz/tzl5n

Pokračuje výuka přes Skype.

Český jazyk – 41. týden – mluvnice https://1url.cz/zzFeg

Pokračuje výuka přes Skype.

Přírodopis – 41. týden https://1url.cz/ezlcf

Zeměpis – 41. týden https://1url.cz/qzFJb

Fyzika – pokračuje zadání a výuka přes Skype.

Dějepis – 41. týden bude doplněno

Výchovy volitelně jsou v Google Classroom – nově zadání Vv „loučení s paní ředitelkou“.Zadání k datu 1. 6. 2020:

Společný Skype celé třídy v úterý 11:00 (skupina 6.A)

Matematika – hodina T40H1 https://1url.cz/rzlKH

Matematika – hodina T40H2 https://1url.cz/HzlKB

Matematika – hodina T40H3 https://1url.cz/jzlKl

Matematika – hodina T40H4 https://1url.cz/UzlKj

Anglický jazyk – 40. týden samostudium https://1url.cz/izlrz

Pokračuje výuka přes Skype.

Český jazyk – 40- týden – mluvnice https://1url.cz/nzlrv

Český jazyk – 40. týden – literatura https://1url.cz/lzlrU

Pokračuje výuka přes Skype.

Přírodopis – 40. týden https://1url.cz/0zlrT

Zeměpis – 40. týden https://1url.cz/pzlrm

Fyzika – od 40. týdne https://1url.cz/mzGwe

Výuka Fyziky přes Skype posunuta na každé úterý od 10:00.

Dějepis – 40. týden https://1url.cz/5zlrs

Výchovy volitelně jsou v Google Classroom – nově zadání Vv „zvířátka podle ruky“.

 

Zadání k datu 25. 5. 2020:

Společný Skype celé třídy v úterý 11:00 (skupina 6.A)

Matematika – hodina T39H1 https://1url.cz/8zGMh

Matematika – hodina T39H2 https://1url.cz/azGMC

Matematika – hodina T39H3 https://1url.cz/lzGMZ

Matematika – hodina T39H4 https://1url.cz/9zGMf

Anglický jazyk – 39. týden samostudium https://1url.cz/HzGMD

Pokračuje výuka přes Skype.

Český jazyk – zadání je doplněno ve 40. týdnu.

Pokračuje výuka přes Skype.

Přírodopis – 39. týden https://1url.cz/szGLg

Zeměpis – 39. týden https://1url.cz/rzGLd

Fyzika – od 39. týdne https://1url.cz/mzGwe

Nově výuka Fyziky každé úterý od 14:00 přes Skype.

Dějepis – 39. týden

Výchovy volitelně jsou v Google Classroom – nově zadání Vv „Autoportrét“.

 

Zadání k datu 18. 5. 2020:

Společný Skype celé třídy v úterý 11:00 (skupina 6.A)

Matematika – hodina T38H1 https://1url.cz/zzpth

Matematika – hodina T38H2 https://1url.cz/dzptY

Matematika – hodina T38H3 https://1url.cz/VzpML

Matematika – hodina T38H4 https://1url.cz/GzpzS

Anglický jazyk – 38. týden samostudium https://1url.cz/2zpr5

Pokračuje výuka přes Skype.

Český jazyk – 38. týden https://1url.cz/PzpFV

Český jazyk – doplněno 37. týden https://1url.cz/WzpFa

Pokračuje výuka přes Skype.

Přírodopis – 38. týden https://1url.cz/JzptZ

Zeměpis – 38. týden https://1url.cz/2zpKs

Fyzika – trvá zadání ze 33. týdne

Dějepis – 38. týden https://1url.cz/9zpFq

Výchovy volitelně jsou v Google Classroom – nově zadání Vv „Stínování“.

 

Zadání k datu 11. 5. 2020:

Společný Skype celé třídy v úterý 11:00 (skupina 6.A)

Matematika – hodina T37H1 https://1url.cz/vzBt7

Matematika – hodina T37H2 https://1url.cz/YzBMd

Matematika – hodina T37H3 https://1url.cz/8zBze

Matematika – hodina T37H4 https://1url.cz/8zBzf

Anglický jazyk – 37. týden samostudium https://1url.cz/9zEAv

Pokračuje výuka přes Skype.

Český jazyk – 37. týden samostudium BUDE DOPLNĚNO

Pokračuje výuka přes Skype.

Přírodopis – 37. týden https://1url.cz/7zEmj

Zeměpis – 37. týden https://1url.cz/VzEmT

Fyzika – trvá zadání ze 33. týdne

Dějepis – 37. týden https://1url.cz/5zB2u

Výchovy volitelně jsou v Google Classroom – nově zadání Vv „Pohádka“ a v Pč trvá kurz „Buď Safe Online“.

 

Zadání k datu 4. 5. 2020:

Společný Skype celé třídy v úterý 11:00 (skupina 6.A)

Matematika – hodina T36H1 https://1url.cz/uzEzb

Matematika – hodina T36H2 https://1url.cz/nzEK2

Matematika – hodina T36H3 https://1url.cz/IzEK3

Matematika – hodina T36H4 https://1url.cz/vzqmN

Anglický jazyk – 36. týden samostudium https://1url.cz/jzEza

Pokračuje výuka přes Skype.

Český jazyk – 36. týden samostudium https://1url.cz/HzEtk

Pokračuje výuka přes Skype.

Přírodopis – 36. týden https://1url.cz/ezEtT

Zeměpis – 36. týden https://1url.cz/4zEtQ

Fyzika – trvá zadání ze 33. týdne

Dějepis – 36. týden bude zahrnut v zadání pro 37. týden

Výchovy volitelně jsou v Google Classroom – nově zadání Vv „Máj – lásky čas“ a Pč kurz „Buď Safe Online

 

Zadání k datu 27. 4. 2020:

Společný Skype celé třídy v úterý 11:00 (skupina 6.A)

Matematika – hodina T35H1 https://1url.cz/1z2Y0

Matematika – hodina T35H2 https://1url.cz/8z2YP

Matematika – hodina T35H3 https://1url.cz/nz2Y8

Matematika – hodina T35H4 https://1url.cz/Mz2nQ

Anglický jazyk – 35. týden samostudium https://1url.cz/jzqHQ

Anglický jazyk – výuka přes Skype https://1url.cz/3zH5o

Český jazyk – úkol pro 35. týden je kontrola práce z 34. týdne https://1url.cz/fzqN7

Český jazyk – výuka přes Skype https://1url.cz/IzqN8

Přírodopis – 35. týden https://1url.cz/oz2ch

Zeměpis – 35. týden https://1url.cz/Rz26T

Fyzika – trvá zadání ze 33. týdne

Dějepis – 35. týden https://1url.cz/dz2cm

Výchovy volitelně jsou v Google Classroom – nově zadání Vv „1. květen – svátek práce“.Zadání k datu 20. 4. 2020:

Společný Skype celé třídy – ZMĚNA – úterý 11:00 (skupina 6.A)

Matematika – hodina T34H1 https://1url.cz/ezHP4

Matematika – hodina T34H2 https://1url.cz/TzHPm

Matematika – hodina T34H3 https://1url.cz/vzHce

Matematika – hodina T34H4 https://1url.cz/5zHcD  

 

Anglický jazyk – T34H1 https://1url.cz/VzH5z

Anglický jazyk – T34H2 https://1url.cz/mzH5u

Anglický jazyk – T34H3 Skype po skupinách dle rozpisu https://1url.cz/3zH5o

 

Český jazyk – mluvnice 34. týden https://1url.cz/CzHYo

Český jazyk – literatura 34. týden https://1url.cz/CzHYr

 

Přírodopis – 34. týden https://1url.cz/WzH5B

Zeměpis – 34. týden https://1url.cz/7zH5p

Fyzika – trvá zadání ze 33. týdne

Dějepis – 34. týden https://1url.cz/vzHy1

 

Výchovy volitelně jsou v Google Classroom – nově zadání Vv „čarodějnice“.

 

Zadání k datu 14. 4. 2020:

Společný třídní Skype: středa 11:00 (skupina 6.A)
Individuální konzultace Skype: pondělí 10:00-11:00 nebo dle dohody.

Matematika – hodina T33H1 https://1url.cz/ZzNCo

Matematika – hodina T33H2 https://1url.cz/GzNCY

Matematika – hodina T33H3 https://1url.cz/HzN0g

(Matematika – hodina T33H4 nezadána z důvodu Velikonoc – státního svátku.)

Anglický jazyk – T33H1 https://1url.cz/zzNAW

Anglický jazyk – T33H2 https://1url.cz/HzNAo

Anglický jazyk – T33H3 https://1url.cz/azNA2 

Český jazyk – pokračuje plnění zadání z 32. týdne (zadání bylo dvoutýdenní).

Přírodopis – 33. týden https://1url.cz/6zNxd

Zeměpis – 33. týden https://1url.cz/kzNCy

Fyzika – 33. týden https://1url.cz/gzNxe

Dějepis – 33. týden BUDE DOPLNĚNO

Občanská výchova – dokončit zadání z 32. týden.

(Další výchovy jsou v Google Classroom – nově zadání Vv.)Zadání k datu 6. 4. 2020:
(Učivo si rozložte rovnoměrně a konzultujte s vyučujícími.)

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,

Tento a další týden si užijeme snad trochu odpočinku během Velikonoc (výuka je úměrně pokrácená). Přeji vám všem pevné zdraví, zvláště pak duševní pohodu. Za dosavadní entuziasmus vám moc děkuji. Neustále mě překvapujete, co společně v rodinách zvládáte, nemluvě o tom, co zvládají samotné děti – jsem na ně moc hrdá. Těším se na společný skype a přeji vám všem opravdu krásné Velikonoce!

Matematika – hodina T32H1 https://1url.cz/dzoCV

Matematika – hodina T32H2 https://1url.cz/wzoCx

Matematika – hodina T32H3 https://1url.cz/IzoZF

(Matematika – hodina T32H4 nezadána z důvodu velikonočních prázdnin.)

Anglický jazyk – T32H1 https://1url.cz/3zoh6

Anglický jazyk – T32H2 https://1url.cz/dzoCK

(Anglický jazyk – T32H3 nezadán z důvodu velikonočních prázdnin.)

Český jazyk – mluvnice pro 32. týden https://1url.cz/hzodJ

Český jazyk – literatura pro 32. týden https://1url.cz/5zodN

(Český jazyk – sloh nezadán z důvodu velikonočních prázdnin.)

Rád bych vám všem poděkoval za několik týdnů „školy na dálku“. Všichni se snažíte plnit zadané úkoly, někdo více, jiný o trochu méně, ale musím přiznat, že všichni na výbornou, což je, jak víme, jasná a nezpochybnitelná JEDNIČKA.

A přeji vám krásné Velikonoce!

Váš ZB

Přírodopis – 32. týden https://1url.cz/JzohI

Zeměpis – 32. týden https://1url.cz/7zoh2

Dějepis – 32. týden

Fyzika – zůstává zadání viz http://www.zsnpr.cz/stranka-fyzika-146

Občanská výchova pro 32. týden https://1url.cz/2zod3

(Další výchovy jsou v Google Classroom – nově tipy týkající se Hv.)

 

Zadání k datu 30. 3. 2020:
(Učivo si rozložte rovnoměrně a konzultujte s vyučujícími.)

Matematika – hodina T31H1 https://1url.cz/8zwfE
Matematika – hodina T31H2 https://1url.cz/9zwfV
Matematika – hodina T31H3 https://1url.cz/EzwfU
Matematika – hodina T31H4 https://1url.cz/ozwfX

Anglický jazyk – T31H1 https://1url.cz/KzwIU
Anglický jazyk – T31H2 https://1url.cz/OzwIX
Anglický jazyk – T31H3 https://1url.cz/pziup (Ironic)


Český jazyk – mluvnice pro 31. týden https://1url.cz/HzwsB
Český jazyk – sloh pro 31. týden – dopracování úkolu z 30. týdne
Český jazyk – literatura 31. týden https://1url.cz/ezwsl


Přírodopis – pro 31. týden https://1url.cz/DzwiG
Zeměpis – pro 31. týden https://1url.cz/izwWc
Dějepis – pro 31. týden https://1url.cz/CzwWZ + předchozí zadání
Fyzika – http://www.zsnpr.cz/stranka-fyzika-146


Občanská výchova https://1url.cz/yzwWS

(Další výchovy jsou v Google Classroom.)


Zadání k datu 23. 3. 2020 (doplněno):
(Učivo si rozložte rovnoměrně a konzultujte s vyučujícími.)

Matematika – hodina T30H1 https://1url.cz/8zWmM
Matematika – hodina T30H2 https://1url.cz/HzWma
Matematika – hodina T30H3 https://1url.cz/wzWmg
Matematika – hodina T30H4 https://1url.cz/kzWyu

Anglický jazyk – T30H1 https://1url.cz/Yzi1r
Anglický jazyk – T30H2 https://1url.cz/2zi2S
Anglický jazyk – T30H3 https://1url.cz/Izi2A


Český jazyk – mluvnice pro 30. týden https://1url.cz/Dzia6
Český jazyk – sloh pro 30.-31. týden https://1url.cz/Fziax
Český jazyk – literatura 30. týden https://1url.cz/Jzi3L


Přírodopis – pro 30. týden https://1url.cz/7ziMi
Zeměpis – pro 30. týden https://1url.cz/3ziMl
Dějepis – dobrovolné opakování https://1url.cz/wzWyp
Dějepis – Starověký Řím na 30.-31. týden https://1url.cz/ozWyO
Fyzika – pro 30. týden http://www.zsnpr.cz/stranka-fyzika-146


Občanská výchova - pro 30. týden https://1url.cz/vziub
(Další "výchovy" viz učebna Google Classroom s přihlašovacím kódem sděleným e-mailem.)


Zadání k datu 16. 3. 2020:

Matematika – hodina T29H1 https://1url.cz/lzQvY
Matematika – hodina T29H2 https://1url.cz/KzQvm
Matematika – hodina T29H3 https://1url.cz/ezW3B  
Matematika – hodina T29H4 https://1url.cz/hzW3k 

Anglický jazyk – hodina 18. 3. https://1url.cz/tzWMo
Anglický jazyk – hodina 19. 3. https://1url.cz/nzWMg

Český jazyk – mluvnice 29. týden https://1url.cz/GzQbP
Český jazyk – sloh 29. týden: 8 vět uměleckého popisu zaslat učiteli (https://1url.cz/0zQX2)
Český jazyk – literatura 29. týden: čítanka 94, 95, odpovědi do sešitu (https://1url.cz/wzQXE)

Přírodopis – lekce pro 29. týden https://1url.cz/OzQvH

Zeměpis – hodina 1 https://1url.cz/MzQ9F
Zeměpis – hodina 2 https://1url.cz/JzQ9n

Dějepis – lekce pro 29. týden https://1url.cz/9zQv3

Fyzika – lekce pro 29. týden lekce

Občanská výchova - lekce pro 29. týden https://1url.cz/izQ8V
(Další "výchovy" viz učebna Google Classroom s přihlašovacím kódem sděleným e-mailem)

Zadání k datu 12. 3. 2020:

Matematika – hodina T28H4 https://1url.cz/LzQpF

Anglický jazyk – hodina 17. 3. https://1url.cz/XzQp6

Přírodopis – lekce pro 28. týden https://1url.cz/uzQBP

Zeměpis – lekce pro 28.-29. týden https://1url.cz/RzQpJ

Proměny třídní výzdoby

nástěnka s technikou kolem násHalloweenská výzdoba zmizela a než ji zcela nahradí ta vánoční, máme ve třídě i na chodbě docela pestrou směsku... Ve výtvarné výchově vznikla postupně akvária plná barevných rybiček, posléze obrázky techniky kolem nás, jak ji vidí čtvrťáci (pro některé pračka nebo mobil, pro jiné dva zamilovaní roboti :-D ).

Teď již děti s paní učitelkou Pozníčkovou tvoří obligátní vánoční přáníčka.
V geometrii jsme také přešli na vánoční téma - v rámci nácviku osové souměrnosti, rýsování trojúhelníků a kružnic se vlastně vánoční stromky a sněhuláci vyloženě nabízeli. Asi i proto nepřekvapuje, že děti navrhují věnovat se během hodin matematiky výlučně geometrii ;-)

Nejen zimní výzdoba

Halloweenská videa - animace s dětmi ze 4.A

Halloweenská videa - animace s dětmi ze 4.A
Na Halloween jsme si o přestávkách s dětmi přehrávali speciální videa z aplikace JibJab. Obličeje žáků a žákyň dostala nová těla - upíry, mumie, kostlivce... - a rozproudila se v rytmu známých songů ;-)

Pozn.: Zdá se, že přehrávání videí někdy zlobí (např. ve starém prohlížeči Explorer, možná v závislosti na instalovaných kodecích v PC), takže v případě potíží zkuste jiné zařízení.
 

Podzimní a halloweenská výzdoba

halloweenská nástěnkaDo naší třídy i na nástěnky na chodbě jsme připravili bohatou podzimní a halloweenskou výzdobu. Dráčky děti vytvořily v hodině geometrie, pavučiny a řetězy v hodině čtení za poslechu strašidelných balad ze sbírky Kytice, informační texty o Halloweenu v angličtině, další samozřejmě v hodinách výtvarné výchovy.

Děti poznaly jiné kultury v programu Edison

V rámci mezinárodního programu Edison hostila ZŠ Nad Přehradou zahraniční studenty pedagogiky z Evropy a Asie. Ti se jednak chodili celý týden dívat, jak probíhá naše výuka, jednak každý z nich připravil hodinu s přednáškou a aktivitami, které přiblížily dětem jeho rodnou zemi. Nakonec v pátek tito stážisté uvařili i tradiční pokrmy, a tak se prostřednictvím rozmanitých vůní a chutí mohl každý přenést třeba až do Indie.

Protože do představování kultur jiných zemí patří i tanec, můžete se podívat na krátké video, jak křepčila 4.A na jedné z přednášek: https://youtu.be/qIX-QVhgW7k

Volby do třídních funkcí

ukázka volebního plakátu do třídní funkceV prvních týdnech školního roku jsme potřebovali ustanovit do tradičních funkcí (předseda třídy, nástěnkář...) i poněkud netypických (např. manažer domácí přípravy) ty nejlepší a nejpovolanější. Místo nuceného přidělení funkcí a jejich rotace po týdnu se žáci a žákyně mohli ucházet o to, co je zajímá, a sice na celé pololetí.

To ale znamenalo, že si v zájmu o jednotlivé posty konkurovali. Museli si tedy připravit předvolební plakáty, pronést proslovy, a tak získat podporu většiny třídy v tajné volbě. Velký dík patří volební komisi, která několikrát po obědech pečlivě počítala volební lístky ;-)

Návštěva bezpečnostně preventivního programu

Jeden z žáků v hasičské přilběHned první týden letošního školního roku jsme tak jako většina tříd prvního stupně základních škol v Praze 15 navštívili bezpečnostně preventivní program, který nabízel bohaté statické a dynamické ukázky složek Integrovaného záchranného systému a také projekt POKOS naší armády.

Žáci a žákyně trénovali poskytování první pomoci, obdivovali koně jízdní policie a služební kynology, vyzkoušeli vojenskou výstroj, dokonce vytáhli do vzduchu vojenský padák, otestovali své znalosti dopravních předpisů... Teď už se můžeme ve třídě cítit bezpečně a připraveni na jakoukoli nesnáz ;-)

Video s padákem: https://youtu.be/41VRUHGnbKU

Zdobíme si velikonoční perníčky

Pěstujeme fazolky

Naše kočky :-)

Výlet do ZOO

Angličtina s Hayley

Byli jsme se podívat na Toničku

Pololetní vysvědčení :-)

Lertní tábor Praskolesy

Jarní příměstský tábor

Nabídka kroužků ve 2. pololetí

Nabídka kroužků ve 2. pololetí

Byl u nás Mikuláš :-)

Návštěva Toulcova dvora

Děti z 3.A jsou kreativní :-)

Obrázky z kuchyňských surovin - jak se nám povedly!

INFORMACE K UČIVU

Vážení rodiče, poslala jsem Vám hromadný e-mail s informacemi o učivu v následujících dnech. Pokud někdo z Vás e-mail nedostal, je to proto, že jsem asi špatně přečetla vaši adresu na seznamu, popř. jste ji vyplnit zapomněli či nebyli na schůzce. Vy, kteří jste ode mne žádný e-mail nedostali, pošlete mi, prosím, sami zprávu na můj e-mail na ivana111@centrum.cz a já si vaši adresu opravím.

Zde je obsah e-mailu:


Dobrý den,

 využívám toho, že mám pro vás nějaké informace, abych zároveň zkontrolovala, zda maily fungují.

 1) Příští pátek budou psát děti test z prvouky. Náměty k opakování najdete v učebnici na str. 15. Pokud si děti otázky projdou, neměly by mít s testem problém. Testové otázky sice nemusí nutně kopírovat tyto náměty, ale žádné záludnosti určitě nechystám.

 2) Kdo by se chtěl pojistit i pro případ horší známky, nabízím možnost referátu na příští středu (ještě před testem). Téma je Obec, kterou dobře znám. Budu ráda, když se nebudou opakovat samé Měcholupy, ale děti nám poví např. něco o obci, kde žijí jejich prarodiče, kde se narodily (a už zde nežijí) nebo kam jezdí na víkendy či na prázdniny. Bylo by fajn, kdyby podle nějaké osnovy uměly říct, jak se obec jmenuje, kde leží, kolik má obyvatel, jaký k ní mají vztah, jak vypadá náměstí/náves (kostel, historická památka, úřad, hospoda, obchod, škola apod.), zda v obci exiastuje nějaký společenský život či různé spolky (hasiči, myslivci, ochotníci apod.), jaké se zde pořádají akce, zda se k nějakému místu v obci váže nějaká pověst, zda zde žil nebo žije nějaká významná osobnost apod., zajímavosti vítám!

Referát není povinný, ale jak říkám, v prvouce není tolik šancí dostat známku, jako je tomu v matematice či češtině, takže kdo by chtěl jedničku....

Děti mohou referát i přečíst, ale ráda bych, aby alespoň něco dokázaly říct samy.

3) V pondělí na Pč budeme potřebovat: těstoviny (nevařené, i více druhů), luštěniny, rýži, kávová zrnka, semínka, skořápky apod. - vše, co najdeme drobnějšího ve spíži. Pokud možno co nejvíce více barev (červená čočka, hnědá káva, žluté těstoviny nebo kukuřice, šedá semínka) a v množství, aby to celé rozsypané zhruba pokrylo formát A4. Když bude víc, nevadí, děti zbytek přinesou zpět domů. Já také něco dodám z domova, takže snad se dílo zdaří.


Mějte hezký víkend a ať si děti před spaním zkusí teřba pár příkladů na násobení a dělení 1-5, popř. doplnit několik párových souhlásek uprostřed či na konci slov (doplňování h-ch, d-t, b-p ve slovech jako např. sníH, hraD, chléB apod.). Na tom teď již déle pracujeme a budeme i nadále.

Ivana Procházková

Zkrácené vyučování v pátek 7.10.2016

Z důvodu zabezpečení voleb v prostorách naší školy v pátek 7.10.2016 končí vyučování v 11:40 hod, Děti se naobědvají v průběhu 4. vyučovací hodiny a vracejí se zpět do třídy, kde na ně budu čekat. Odcházíme po skončení 4. hodiny, kde děti již naobědvané předávám do školní družiny, popř. posílám domů. Děti, které ve škole neobědvají, budou se mnou čekat 4. hodinu ve třídě na ostatní.
Školní družina zajišťuje normální provoz do 17:30h.
V případě druhého kola voleb bude stejný režim probíhat i v pátek 14.10.2016

Narozeninová girlanda

Čtenářský deník

Čtenářský deník

Milí rodiče, od 3. třídy ZŠ je běžné, že si děti v rámci výuky čtení vedou své čtenářské deníky. S Vašimi dětmi letos s touto praxí začínáme, už jsme si o tom ve výuce povídali. Byla bych moc nerada, kdyby se pro ně četba stala jen otravnou povinností. Chci, aby děti postupem času samy přišly na to, že číst je dobré. Proto zpočátku nebudu lpět na žádných striktních pravidlech a normách, kolik má každý povinně přečíst stránek a čeho, a nechám to jen na nich. Ať si Vaše děti samy vyberou, cokoliv určené ke čtení je zaujme (kniha, encyklopedie, časopis, komiks atd.), zkusí aspoň část přečíst a zaznamenat do čtenářského deníku. Čtenářský deník pak odevzdá vždy poslední den v měsíci (první záznam by tedy měli mít dětí hotový v pátek 30.9., ale nechám jim na to klidně ještě příští víkend a deníky budu vybírat až v pondělí 3.10.)

Záznam by měl obsahovat:

1. název knihy
2. jméno autora
3. jméno ilustrátora (je-li nějaký)
4. hlavní postavy
5. vlastními slovy převyprávěný děj nebo jeho část (např. nejlepší kapitola, příhoda, pohádka)
6. počet přečtených stran
7. má-li vaše dítě chuť, ať přidá vlastní obrázek

Dobrý čtenář by ve 3. třídě měl zvládnout až 100 stran za měsíc, ale jak jsem již řekla, nebudu na tom rozodně trvat. Nechci, aby četba skončila mou kontrolou, podpisem a známkou v deníku. Chci abychom si o přečtených knihách spolu povídali, a mnohem důležitější než počet přečtených stran pro mě bude, když poznám, že dítě skutečně samo četlo a dokáže o své četbě vyprávět ostatním a třeba je zkusit přesvědčit, že je kniha dobrá a proč by si ji ostatní měli přečíst, ale třeba i vyjádřžit, proč se mu kniha případně nelíbila.

Abyste měli lepší představu o tom, jak by mohl takový záznam v deníku vypadat, přikládám ukázku - neberte ji však prosím jako šablonu, každý jsme jiný a originalita všeho druhu je u nás ve 3.A vítána!!! :-)


Dopravně-bezpečnostní akce u přehrady

Milí rodiče,  v pátek 23.9. se naše třída zúčastnila dopravně bezpečnostní akce u Hostivařské přehrady. Podívejte se, jak jsme si to užili.

Jak jsme stavěli domečky pro skřítky a vytvářeli popletené stromy :-)


Milí rodiče,

od letošního roku jsem přebrala vaše děti a slibuji, že udělám vše, co bude v mých silách, aby byly spokojené, aby do školy chodily rády, aby byly otevřené všemu novému a neznámému, aby se ničeho nebály a nic je netrápilo, aby se naučily vše, co jsou jejich hlavičky schopny pojmout, aby se radovaly ze života ve třídním kolektivu a abyste i vy, rodiče, byli spokojeni.

Na těchto stránkách vám budu zanechávat hromadné vzkazy, pokyny, rady, doporučení i své prosby. A protože elektronický kontakt nikdy nenahradí ten osobní, ráda bych vás vyzvala, abyste neváhali mě v případě jakýchkoli problémů, dotazů nebo pochybností kontaktovat a domluvit si osobní schůzku, ať už ve škole nebo kdekoli jinde. Ujišťuji vás, že se vám budu se zájmem věnovat. Můžete mě proto kdykoli oslovit, ať už prostřednictvím vzkazu v notýsku, na mém osobním mailu ivana111@centrum.cz nebo na školním telefonu.

Vaše třídní učitelka

Ivana Procházková

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy