logotyp
Login

Dějepis

Upozornění

Od 29. 4. je pan učitel Petrus v pracovní neschopnosti a vyučujícím dějepisu pro období PN je určena pí Dražanová. Žáci mají posílat vypracované úkoly pí Dražanové a případně s ní výuku konzultovat.

třídní učitel Jan Nosek

Pokyny na období 20. 5. - 27. 5.
Předvečer světové války. Koalice, poměr sil ve světě. Role osobnosti v dějinách. Práce s historickou mapou.
Podle kapitol v učebnici. Zadání úkolu na Classroomu po odevzdání řešení předchozích úkolů. Na Google Classroom máte studijní materiály a prezentaci.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny na období 11. 5. - 19. 5.
Konec 19.století. Silná impéria a využívání kolonií. Seskupování států do koalic. Průmyslový rozvoj R-U.
Problémové úkoly příčina - důsledek. Konkrétní zadání na Classroomu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Období od 5. 5. do 12. 5.
Na Classroomu je zadána práce, práce s textem učebnice. Řešení a dotazy posílejte přímo přes Classroom (případně přes email katerina.drazanova@zsnpr.cz). Zadanou práci od 5. 5. neposílejte panu učiteli Petrusovi.
Info pro ty, kdo zapomněl, jak se přihlásit: Pro všechny, kteří již mají účet/email od googlu, nebo si jej mohou založit. Po registraci se Vám v pravém horním rohu zobrazí několik ikon k Vašemu účtu (gmail, disk, fotky, CLASSROOM/UČEBNA - toto zvolíte). Následně by se mělo objevit dialogové okno požadující přístupové heslo do kurzu. Heslo zní: 7jfywyn. Po zadání hesla byste měli být vpuštěni dovnitř. Zbylé info k materiálům se jim zobrazí po zapsání do kurzu. Nyní jsem tam umístila první cvičný materiál. Prosím, zapište se do kurzu. Věřím, že to zvládnete. Kateřina Dražanová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny na období  23. 4. - 30. 4. 2020

Milí žáci,

každý týden si přidáme nějaká nová témata. Můžete také využít možnosti, že na programu Seznam.cz TV dávají  v podstatě každý den ráno (od 7 hod.) a navečer (od 19:30 hod.) kreslený, francouzský, historický seriál "Byl jednou jeden... člověk", kde se střídají témata (ráno starší, navečer novější období) vhodná i pro námi probíranou látku. Dále, kdo má možnost práce na internetu, tak vřele doporučuji www.ctedu.cz. Najdete zde ke všem čas. obdobím stovky zajímavých videí. Jsou tam ale zastoupeny i další předměty, takže to můžete využít i v dalších oborech.

Zopakujte si látku naposledy zadanou Mgr. Dražanovou a nově si do sešitu vypište jako jednotlivé položky (pro přehlednost vždy na nový řádek) objevy a vynálezy z doby prům. revoluce (viz str. 77-79).

Přehled o plnění zadávaných úkolů formou fotky či scanu přísl. stránky sešitu posílejte na moji školní adresu jaroslav.petrus@zsnpr.cz.

Pokud byste vy či rodiče něco potřebovali zkonzultovat (k tématu výuky), tak mi můžete psát na školní adresu. Využít můžete i mé, školou nastavené konzultační hodiny na pondělí od 13-14h. Závěrem děkuji všem, kteří mi poslali splněný úkol z minula. Zdraví a pohodu přeje J. Petrus

---------------------------------------------------------------------------------------------

Práci zadanou přes Google Classroom odešlete pí Dražanové (pokud jste tak již neučili) a dále vyčkejte na zadání práce od pana učitele Petruse.

Následně jím zadané a Vámi splněné úkoly posílejte na adresu jaroslav.petrus@zsnpr.cz (neposílejte už pí Dražanové)

Podrobnější informace poskytne pan učitel  na výše uvedeném mailu a během školou stanovených konzultačních hodin.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny na období  14.4. - 21.4.
Pokyny opět na classroomu. Posunuli jsme se k závěru století. Tentokrát se přenesete Prahy konce 19.století, čeká Vás velká výstava a možnost jako hoteliér pozvat známé osobnosti do svého podniku.
K. Dražanová (pokud Vám práci zadá p.uč. Petrus, vypracujete jeho zadání a moje přestane platit)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Milí žáci,

děkuji za dosud zaslané práce. Prosím jen, abyste přílohy vždy označili svým příjmení. Originály si uchovávejte (zápisy v sešitech, volné listy, dokumenty WORD, vytištěné maily aj.)
Na Classroom do kurzu 8.A jsem zadala práci. Je to prezentace s úkoly a materiál určený k nastudování. Pokud máte problém v Classroomu pracovat, požádejte někoho z béčka o zadání a řešení mi pošlete přes školní mail.

Hodně úspěchů.

K. Dražanová

---------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo k samostudiu

Z učebnice:

  • kapitola Evropa se mění – zopakovat ,procvičit, mít výpisky, využít i atlasu Novověk II
  • kapitola Také ostatní svět se mění – pročíst, ze stránky www.dejepis.com doplnit informace o občanské válce v USA

Postupně si písemně na samostatný list papíru (do složky v počítači) vypracovávejte odpovědi ze str. 109 – 112, ověřujte si na stranách učebnice správné řešení.

Kontakt na vyučující: katerina.drazanova@zsnpr.cz (slouží pro kontakt se zákonným zástupcem i se žákem, pokud má žák problém s pochopením konkrétního učiva a k zaslání vypracovaného úkolu)

Zatím je práce zadána na dny do 19.3.2020. Podle aktuální situace budou pokyny další.

Pro všechny, kteří již mají účet/email od googlu, nebo si jej mohou založit. Po registraci se Vám v pravém horním rohu zobrazí několik ikon k Vašemu účtu (gmail, disk, fotky, CLASSROOM/UČEBNA - toto zvolíte). Následně by se mělo objevit dialogové okno požadující přístupové heslo do kurzu. Heslo zní: 7jfywyn. Po zadání hesla byste měli být vpuštěni dovnitř. Zbylé info k materiálům se jim zobrazí po zapsání do kurzu. Nyní jsem tam umístila první cvičný materiál. Prosím, zapište se do kurzu. Věřím, že to zvládnete. Kateřina Dražanová


email: katerina.drazanova@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy