logotyp
Login

Německý jazyk

Zadání domácí přípravy 9. 6. – 15. 6. 2020

Procvičíme úvod tématu „Geburtstag“

V PS doplňte cvičení str. 49, cv. 1, 2, str. 50 - 51, cv. 3, 4.

Připravte si ústně krátký text - jaký dárek koupíte k narozeninám, pro koho je dárek, komu budete přát k narozeninám (rodina, kamarád, …)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání domácí přípravy 2. 6. – 8. 6. 2020

Chválím většinu z vás, kteří se věnují domácí přípravě a vzorně doplňují zadaná cvičení.

Budeme se věnovat tématu „ Mein Hobby“ – hobby, koníček

příloze je uvedený text, který s tématem souvisí

1. část - slovíčka vyhledejte ve slovníku nebo na internetu

2. část – Unsere Post nach Deutschland – přečti text a napiš email o svých koníčcích, pošli nejpozději 8. 6. 2020

V online hodině část budeme věnovat procvičování rozkazovacího způsobu,

V úvodu nové lekce „Geburtstag“ se seznámíme s novými slovíčky 7.lekce.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání domácí přípravy 25. 5. - 1. 6. 2020

Doplňte v PS, cv. 12, str. 46, cv. 13, str. 47  zašlete do 1. 6. 2020.

V pondělí 25. 5. online výuka – procvičování  Wie spät ist es?

Naučíme se a procvičíme rozkazovací způsob sloves v jednotném a množném čísle – podrobněji najdete na Skype.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání domácí přípravy 18. 5. – 25. 5. 2020

Procvičování tématu: Wie spät ist es?

Doplňte v PS cv. 8, str. 44; cv. 10a, 11, str. 45

Online výuka 18. 5. 2020

Wie spät ist es?  Wann kommst du?  Wie alt bist du?

Tvoření krátkých vět, práce s texty v učebnici, rozhovory s využitím další slovní zásoby (čas, číslovky, počítání).

Chválím domácí přípravu i aktivní zapojení při online výuce.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání domácí přípravy 5. 5. - 12. 5. 2020

Procvičování tématu: In der Schule

Doplňte v zadání „Schule, Schule“
cv. 10 – vpravo u obrázku slovíčka (věci, které tam jsou)
cv. 11 – spojte věty, které k sobě patří
cv. 12 – pod cvičením zkuste napsat některou větu, kterou v textu najdeš

V pondělí 11. 5. v 11:00 hod. online výuka němčiny, připravte si učebnici a pracovní sešit.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání domácí přípravy 20. 4.  -  28. 4. 2020

V předchozím zadání jsme opakovali číslice a jednoduché početní výkony v němčině.
Chválím především žáky VIII.B, kteří zadanou přípravu vzorně vypracovali.
Úkol na další období je na procvičování učiva 6. lekce, je doplněný zajímavou zeměpisnou úlohou.

Tyto úkoly vypracuj na volný list a podepiš: ( úkoly 1, 2, 3 )

1/ v učebnici str. 92 přečti a přelož cv. 7

     Text napiš v množném čísle

2/ v učebnici str, 93 ,  cv. 12

     Přečti a napiš jen odpovědi: Gitti antwortet: vyhledáš podle čísel obrázků

      Nummer 1 ist……………………..

3/ Napiš správně města zemí, v nichž se mluví německy
    (nápověda jen pro 5. - v češtině je Basilej)

    Deutschland, Österreich, Schweiz, Lichtenstein

 1. REBILN                                        
 2. NIWE                         
 3. REBN                          
 4. ZINL 
 5. SELAB
 6. BLURZAASG
 7. NÖLK
 8. CRIHZÜ
 9. ADZVU

4/  procvičte si čtení příkladů v němčině, str. 93, cv. 10, 11

5/ v PS doplň cv. 1a, b

Vypracovanou domácí přípravu zašlete do 28. 4.  na mail anna.behunkova@zsnpr.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání domácí přípravy 3. 4. - 15. 4.

V minulém úkolu jste si procvičili slovíčka k tématu Telefoniert ihr gern a zkusili si připravit rozhovor s kamarádem.

1) V tomto úkolu si procvičíte čtení a psaní číslic, zadání máte zde. Vždy budeš doplňovat chybějící údaje. U 6. cvičení napiš výsledek slovy, zkus také doplnit cvičení 7 ( vpravo ).

Vyplněné zašli na anna.behunkova@zsnpr.cz

2) V učebnici si přečti článek Wer bist du?  - Kdo jsi ty ? str. 89 a zkus si podle toho říct Wer bin ich? Kdo jsem já?

3) V učebnici  cv. 4, str. 91 - sloupeček vpravo napiš do sešitu, co slova znamenají. ( das Haustelefon - domácí telefon )

Přání k Velikonočním svátkům          Schöne Ostern !

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lekce 7: Telefoniert ihr gern?

Str. 97 - vypsat a naučit se slovíčka Nicht vergessen!

            - vypsat a naučit se další ustálená spojení pod slovíčky

Str.98  - přečíst a přeložit  „Milan und Hans warten auf Fritz „

Připrav si rozhovor, jak voláš kamarádovi a co se ho budeš ptát, jaké má váš kamarád telefonní číslo, co dělá ve středu…………….vymysli další otázky a napiš je do sešitu.

V pracovním sešitě doplň:

 • Übung 11, Seite 37
 • Übung 12, Seite 38 doplň podle významu, věty dopiš pod text


Ke studiu můžete využít web 2000 slovíček.

email: anna.behunkova@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy