logotyp
Login

Výchovy

OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 4. – 17. 4. 2020


V HLUBINÁCH DÁVNÁCH ČASŮ
STR. 69 – 73

PROČÍST, PROMYSLET A ZAPSAT DO SEŠITU ODPOVĚDI NA OTÁZKY:
  1. JAK SE JMENUJE KELTSKÉ HRADIŠTĚ BLÍZKO PRAHY? STR. 69
  2. JAK SE JMENUJE NEJVĚTŠÍ POLSKÁ ŘEKA, VÁM PROZRADÍ DOPLŇOVAČKA NA STR. 70
  3. VYLUŠTI JMÉNO RODU, KTERÝ VLÁDL V ČECHÁCH AŽ DO ROKU 1306, STR. 70
  4. URČI SPRÁVNĚ NÁZVY STAVEB NA OBRÁZCÍCH STR. 71
  5. ODPOVĚZ NA OTÁZKY STR. 72


OBČANSKÁ VÝCHOVA 6 - 30. 3. – 3. 4. 2020

UČEBNICE str. 67 – 68

Zápis:

Česká republika - demokratický právní stát

Co je demokracie – z řečtiny demos(lid) + kratein (vládnout) – tedy vláda lidu, přesněji nás všech - občanů, kteří společně vykonáváme správu věcí veřejných.

Model demokracie u nás se jmenuje ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE – občané si v pravidelných volbách určují své zástupce do:

Parlamentu ČR – jehož součástí je Poslanecká sněmovna a Senát – má tedy 2 komory, které společně tvoří zákonodárnou moc

PARLAMENT = ZÁKONODÁRNÁ MOC

Vítěz voleb sestavuje vládu

Občané volí prezidenta

VLÁDA + PREZIDENT = MOC VÝKONNÁ

ÚKOL:

Přečtěte si a zapište jaké povinnosti má vláda a prezident republiky

MOC SOUDNÍ

Soustava soudů –

nejnižší okresní – krajský – vrchní – Nejvyšší správní soud – Nejvyšší soud České republiky

ochranou ústavy ČR se zabývá Ústavní soud ČR

ÚKOL:

Zapiš, kde sídlí jednotlivé soudy ČR – od krajských až ústavní

OTÁZKY k přemýšlení a vysvětlení:

Kdo je „ombudsman" (ochránce práv)?

Proč je spravedlnost slepá?

Kdo jsou „hlídací psi demokracie" a proč?

Ov práce na 14.-27.3.


zápis do sešitu
(14.-20.3.)

Kolik řečí znáš ...

Jazyk – soustava znaků sloužících k dorozumívání

SPISOVNÁ ČEŠTINA x HOVOROVÁ ČEŠTINA

Spisovná čeština
Pro rodilého mluvčího srozumitelná a výrazově přesná

Charakteristika
Hlavní útvar národního jazyka, jednotný na celém území, základní dorozumívací prostředek všech příslušníků našeho národa; jazyk státních a úředních dokumentů, literatury, jednací jazyk na veřejnosti – v tisku, rozhlase, TV, škole
Ustálená slovní zásoba – ale jazyk se neustále vyvíjí:
Vracejí se staré výrazy – starosta, sokol
Přejímají cizích slov – sponzor, export
Změny významu existujících slov – myš (zvíře, PC), projekt (stavba domu nebo školní plán)

Hovorová čeština
mluvená varianta spisovné češtiny

Charakteristika
mluvená podoba spisovné češtiny (neužívá knižních tvarů, volnější větná stavba, kratší věty, opakování ukazovacích zájmen, měně přenesené formulace, emocionální prvky – moc krásný, můžu, to je fakt)


zápis do sešitu (14.-27.3.)

MÁ VLAST

STÁTNÍ SYMBOLY str. 64 - 66

Lev – viz Staré pověsti české – pověst o Bruncvíkovi (porovnej se jménem Braunschweig (město v Německu – česky Brunšvik včetně sochy Brunšvika)

Lev patří vedle orlice mezi nejstarší heraldická znamení – Přemyslovci ji také užívali
Najdi a zapiš – co je heraldika, proč byla orlice ve znaku vyměněna za lva, proč je lev dvouocasý a orlice jednohlavá

Státní vlajka
České barvy červená a bílá byly doplněny modrým klínem.
Doplň, co symbolizoval

Vlajka prezidenta republiky – standarta
Nápis „Pravda vítězí" – doplň, na koho odkazuje

Velký a malý státní znak
Otázky: str. 65 – odpovědi zapiš do sešitu

Znáš vlajky cizích států?
Vysvětli: vlajka napůl žerdi – co to znamená
Kdy vlaje standarta nad Pražským hradem

Hymna – zapiš autory

Státní pečeť

Symboly české státnosti – kdo má klíče od korunovačních klenotů (vlastníků je 7)

Práce od 12.3.2020

Občanská výchova

Život v regionech – do sešitu – zkusit vyřešit přesmyčky + zapsat ze zdrojů dostupných na internetu krátký popis regionu
Příklad: Jižní Čechy – kraj rybníků, mírné, zvlněné krajiny, známých hradů a zámků – Hluboká, Jindřichův Hradec, český Krumlov, pramen Vltavy
Vylušti křížovku a pošli mi tajenku!

Kolik řečí znáš – vysvětli tohle známé rčení a proč je důležité

Vysvětli rozdíl mezi spisovným a hovorovým jazykem – zapiš do sešitu

Kontakt na mne zdenek.bartak@zsnpr.cz (denně od 16-1800 hod.)

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy