logotyp

Dokumenty a formuláře

         

          TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023/2024

                    Vychovatelky: Lenka Tintěrová, Lenka Tománková, Natálie Uhlířová,
                               Jitka Marková, 
Ivana Jacklová, Marie Tintěrová

           Konkrétní vychovně vzdělávací cíle:

 - rozvoj potřeby dítěte učit se, poznávat, objevovat
 - vývoj vnímání porozumění sobě sama i svému okolí
 - utváření odolného pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě saménu
 - získávání samostatnosti a schopnosti vyhodnotit a řešit problém
 - utváření schopnosti komunikačních dovedností
 - rozvoj vědomostí týkajících se duševního zdraví, sociálně patologických jevů
             ve vnitřním i vnějším okolí dítěte a škodlivých způsobů chování
 - schopnost sebereflexe a zapojení do inscenačního tvaru skupiny
 - rozvoj schopnosti zvládání interpersonálních vazeb s kolektivem i jednotlivci

M
ísta vycházek : 
        - lesopark Hostivař, dětská hřiště v dosahu školy, okolí Hostivařské přehrady,
            areál školy, sídliště Horní Měcholupy, Petrovice a Hostivař.
 
      Pracovny ŠD
       Činnost družiny je provozována v těchto prostorách: oddělení ŠD, herní kouty,
     pracovny keramiky, cvičná kuchyňka, tělocvičny, školní knihovna, skleník.
         

                                 ROK MEZI STROMY

Smyslem letošní celoroční hry je přiblížit dětem svět přírody, pochopit její zákonitosti, poznat obyvatele lesa z říše rostlin i živočichů, přivést je k uvědomění si její důležitosti
pro náš život, pečovat o ni a trávit v ní co nejvíce času.
Inspirací k tvorbě tematického plánu nám byla kniha Vladimíry Ottomanské „Rok stromů“, jejíž náměty jsme upravili potřebám dětí školního věku.
Tematický plán je rozdělen do 10 školních měsíců, kdy obsah a školní výstupy vychází dle struktury činností „4 pilířů vzdělávání UNESCO“, které jsou součástí ŠVPZV ŠD. K jednotlivým měsícům pak vybíráme příklady k námětům pro různorodé činnosti v oblasti výtvarné, rukodělné, sportovní, pohybové, hudební, dramatické, vědomostní atd.

UČÍME SE BÝT
       - Kdo jsem a v čem vynikám?
- Práce s myšlenkovou mapou – sebepoznání.
- Odkud pocházím? Rodina, známá místa, znalost bydliště a okolí.
- Kým chci jednou být.
UČÍME SE POZNÁVAT
- V čem je kouzlo přátelství a proč je důležité nebýt sám?
- Objevujeme přírodní krásy a zákonitosti. Trávíme čas v přírodě.
- Dovedeme určit názvy některých stromů, pronikáme do života lesa.
- Seznamujeme se blíže s naší čtvrtí a školou, s jejich historií.
- Poznáváme svět prostřednictvím literatury a umění.
UČÍME SE JEDNAT
- Orientujeme se dobře ve škole, v okolí svého bydliště i v přírodě.
- Známe základní dopravní pravidla a dopravní značky.
- Věnujeme se správné výslovnosti dramatizací, recitací, hrou.
- Realizujeme vlastní tvorbu – výtvarnou, pracovní, literární, pěveckou,
     hudebně-dramatickou, technickou, uměleckou aj.
- Pečujeme o přírodu a chráníme ji. Sázíme, pěstujeme, sklízíme.
- Pomáháme si navzájem.
 UČÍME SE ŽÍT SPOLEČNĚ
      - Známe zásady společenského chování.
      - Předvedeme své dovednosti ostatním, vystupujeme pro veřejnost.
      - Hodnotíme následky svého jednání prostřednictvím pohádek.
      - Seznamujeme se s lidovými zvyky a tradicemi.
      - Snažíme se o vzájemnou toleranci a respektujeme původ či odlišnost druhých.
      - Uvědomujeme si důležitost přírody a její ochrany. Jsme její součástí.
 

                            Září - Dubový měsíc
               Dub je symbolem síly, mohutnosti a dlouhověkosti.

- Seznámíme se s pravidly školní družiny, poučíme se o dodržování hygieny a to nejen
  před jídlem.
- Obeznámíme se s pravidly bezpečného chování v budově školy, během vycházek
  a 
při dopravě MHD.
- Seznámíme se s novým prostředím a s novými kamarády.
- Věnujeme se hrám a činnostem k hlubšímu poznání přírody. Jednotlivé části
  stromu, jeho listy a plody.
- Stejně jako strom i naše rodina má své kořeny. Dovedeme pojmenovat členy rodiny.
- Vytvoříme si vlastní strom - základ pro myšlenkovou mapu.
Předpokládané akce: Výlet do Miličovské zoofarmy, Výlet kolem Hostivařské přehrady,
                                  Výlet naučnou stezkou v Dubči.

                          Říjen - Kaštanový měsíc
               Kaštanovník jedlý je symbolem odolnosti, sebevědomí a síly.

- Pečujeme o své zdraví, víme, co je zdravý životní styl.
- Seznámíme se s keltským stromovým horoskopem.
- Podzim je tu - pozorujeme změny v přírodě.
- Věnujeme se hrám a činnostem v přírodě. Sbíráme přírodniny a tvoříme.
- Připravíme si zdravou svačinu. Ochutnáme jedlé kaštany.
- Vyrobíme si dušičkové jardinky z chvojí a sušených rostlin.
- Zasejeme semínka stromů ve skleníku.
Předpokládané akce: Pouštění draků, Výlet na Vyšehrad, Do lesa s lesníkem,
            Lampionový průvod se Spolkem přátel školy, 20. 10. Den stromů.

                           Listopad - Lískový měsíc
               Líska je symbolem moudrosti, poezie, tajemství.

- Co skrývají tři oříšky? Vstoupíme do světa fantazie.
- V každém z nás se skrývá umělec. Věnujeme se tvorbě příběhů a poezie.
- Příroda se připravuje na zimu - stromy se proměňují, zvířátka shání potravu.
- Věnujeme se práci s textilem - drháme, pleteme, vyšíváme. Navrhneme si oděv
  a 
uspořádáme módní přehlídku.
Předpokládané akce: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Hebká ouška a měkké tlapky,
                                  Družina hledá talent, Výlet do Divoké zahrady.

                           Prosinec - Jedlový měsíc
                Jedle je symbolem stálosti, trpělivosti a síly.

- Adventní čas, příchod Mikuláše.
- Seznámíme se s vánočními tradicemi u nás a v jiných zemích.
- Vyrábíme vánoční dekorace a překvapení, pečeme perníčky, zdobíme vánoční
  stromeček.
- Odpočíváme, relaxujeme, vyprávíme si. Pomáháme si navzájem.
- Zpíváme vánoční koledy. Nacvičujeme na vánoční vystoupení.
Předpokládané akce:  Vánoční dílny se SPŠ, Čertovský rej, Vánoční besídka
   s nadělováním, účast na Adventním podvečeru, Divadlo Spejbla a Hurvínka.

                            Leden - Modřínový měsíc
                Modřín je symbolem obnovy, naděje a lásky.

- Vítáme nový rok, vytyčíme si nějaká předsevzetí a přání, co bychom chtěli zažít.
- Vyrobíme krmítka pro ptáčky.
- Užijeme si zimních radovánek ve sněhu.
- Uvaříme si chutný čaj a poslechneme si krásnou hudbu k odpočinku.
- Modřínové dřevo je vhodné k výrobě hudebních nástrojů, také si vyrobíme bubínek,
  rolničky anebo trubku.
Předpokládané akce: Muzeum hudby, Neviditelná výstava, Hudební pořad.

                            Únor - Jasanový měsíc
               Jasan je symbolem rozhodnosti, síly a vůle.

- Jasan se nejvíce využívá k výrobě sportovního náčiní, také si nějaké vyrobíme.
- Věnujeme se sportování. K čemu je sport dobrý. Jaké sporty známe.
- Jak se na sportování oblékat. Co k různým sportům potřebujeme. Kde se sport
  odehrává. Co jsou olympijské hry.
- Co je to fair play. Jaké známe sportovce, co dokázali.
- Zavedeme si sportovní deník.
- Připomeneme si svátky sv. Valentýna, sv. Patrika, Masopust
Předpokládané akce: Zimní olympiáda, Karneval, Národní muzeum,
                                  Zemědělské muzeum.

                            Březen - Vrbový měsíc
              Vrba je symbolem smutku, víry a znovuzrození.

- Vítáme příchod jara, příroda se probouzí.
- Blíží se Velikonoce - oslavy jara. Připomínáme si zvyky a tradice.
- Vyrábíme velikonoční dekorace a přání.
- Zpíváme jarní písničky a velikonoční koledy.
- Bavíme se zkoumáním vody a jejich obyvatelů, podnikáme pokusy.
- Připravujeme zahrádku k prvnímu setí. Ve skleníku zasejeme první semínka.
- Uspřádáme si Literární čajovnu, kde představíme svou oblíbenou knihu.
Předpokládané akce: Jarní tvoření s rodiči, 22. 3. Den vody, Divadlo ve škole,
                                  Městská knihovna, 18. 3. Ukliďme si svět.

                            Duben - Březový měsíc
               Bříza je symbolem světla, čistoty, svěžesti a naděje.

- Příroda se zelená. Pozorujeme změny v ní. Rodí se mláďata.
- Pečujeme o své tělo a zevnějšek. Oceňujeme také vnitřní krásu.
- Vyrobíme si bylinkovou mast a voňavé mýdlo.
- Co jsou parazité - i ti na stromech.
- Uvijeme věnečky z březových větviček.
- Zopakujeme si význam dopravních značek a dopravní pravidla.
Předpokládané akce: 22. 4. Den Země, Čarodějnický rej, Výlet do Počernického parku,
                                  Vystoupení kouzelníka, Velká dopravní hra.

                            Květen - Javorový měsíc
               Javor je symbolem harmonie, síly, otevřenosti a poctivosti.

- Příroda hraje všemi barvami, všude samá mláďátka.
- Tvoříme s květinami, výtvarně je ztvárňujeme.
- Uvidíme, co se dělo přes zimu v našem kompostu, přeházíme jej.
- Poctivé ručičky aneb jaká známe řemesla a proč jsou důležitá.
- Vytvoříme si dům snů. Vyzkoušíme práci se dřevem.
- Připravíme dobroty s javorovým sirupem.
- Vyrobíme přáníčka pro maminky.
Předpokládané akce: Výlet do parku Grébovka, Botanická zahrada, Po stopách
                                  lesní zvěře, Orientační závod.

                            Červen - Lipový měsíc
               Lípa je symbolem ochrany, přívětivosti, laskavosti a smíření.

- Lípa je náš národní strom. Jaké národní stromy jsou v ostatních zemích.
- Povídáme si o cizích státech. Kde už jsme byli, co nového jsme poznali.
- Známe některá cizí slovíčka. Známe dobře naši řeč. Dbáme na správnou výslovnost.
- Všechno má svůj začátek i konec. Povídáme si o tom, co jsme s kamarády zažili.
- Napíšeme dopis nebo pohlednici.
- Tvoříme, malujeme a zpíváme pro radost.
- Připravíme pochoutky s lipovým medem.
- Sklidíme, co se nám urodilo. Připravíme pochoutky.
- Zasadíme svůj vypěstovaný strom.
Předpokládané akce: Závěrečná hra Mezi stromy - hodnocení, Sportovně soutěžní odpoledne k MDD, Vodní hrátky v Gutovce, Družinové rozloučení - program pro rodiče
a přátele.

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy