logotyp
Login

Aktuality

V tomto týdnu 29.9. - 2.10. je kancelář ŠJ uzavřena.
Kontaktovat vedoucí ŠJ lze přes email: sj@zsnpr.cz


 

Úřední hodiny ŠJ pro strávníky (jejich zákonné zástupce):

 

-        čipy, platby, přihlášky / odhlášky, dotazy, info

 

PO   8:00 –  10:00

 

ÚT 14:30 – 16:00

 

 
Cena obědu je rozdělena podle věku na skupiny následně:
 

           1. skupina (  7 – 10 let)    30,- Kč
      2. skupina (11 – 14 let)    
31,- Kč
      3. skupina (   15 a více)   
32,- Kč

- číslo účtu: 2000 89 43 49 / 0800Pokud byste event. chtěli využít služeb naší jídelny a oběd si zakoupit a odnést domů, není to problém. Můžete si jej objednat u p. kuchařky, popř. v kanceláři ŠJ (min. 1 den dopředu) a zaplatit za něj 69,- Kč. Je to cena nedotovaného obědu.

Odhlašování obědů je ukončeno ve 14 hod. předchozího dne (nikoli kalendářní den, ale stravný den) a volba menu č. 2 je uzavřena ve 14 hod. 2 dny předem (nikoli kalendářní den, ale stravný den). V případě náhlého onemocnění je možné si pro oběd samozřejmě přijít tak, abyste o něj nepřišli, aktuálně v čase: 11:00 - 11:20 hod. 

 

 

DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY PLATNÝ K 1.9.2020

 

1)     Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje důkladně ruce, popř. využije dezinfekci a dodržuje stanovené hygienické rozestupy (nalepené značky na zemi).

Všechny cizí osoby vstupující do jídelny musí mít zakrytá ústa a nos, umyjí se ruce, popř. využijí dezinfekci. Řídí se  pokyny dozorující osoby a dodržují stanovené hygienické rozestupy.

2)     Strávníkům není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů ze zásobníků, ubrousků, nalévání nápojů, polévek, ovoce, jogurtů …. apod. Z tohoto důvodu je až do odvolání připravováno pouze menu č.1

3)     Čas pro výdej obědu do vlastních nádob  1. den nemoci, popř. pro cizí strávníky je stanoven:

         11:00 – 11:20 hod.

Místo pro vydávání těchto obědů zůstává stejné, a to pouze vchodem z venku (přes schody)

4)     Při zásobování zbožím je přísný zákaz vstupu do prostor školní kuchyně a přilehlých prostor jednotlivým dodavatelům. Zboží musí být vyloženo na rampu.

5)     Pracovníci školní jídelny využívají výhradně extra vstup do budovy (přes schody). Při vydávání obědů používají roušky, rukavice a nevcházejí do jídelny mezi strávníky. 2x za den se převlékají.

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy