logotyp
Login

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za spolupráci se školou po dobu celého školního roku. Přejeme všem poklidné a příjemné prožití letních prázdnin. Informace ke školnímu roku 2024/2025 budou zveřejňovány na webu školy po 22. 8. 2024.
Informace pro budoucí prvňáčky najdete v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

S pozdravem
vedení školy a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ZŠ Nad Přehradou

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prázdninový provoz školy

Úřední hodiny: pondělí a středa 9:00 - 11:00 hod.
Návštěvu školy v období prázdnin si vždy dohodněte předem telefonicky.
Děkujeme za pochopení.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Dne 7. 5. 2024 vydala Základní škola Nad Přehradou 469 prostřednictvím svého ředitele rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam registračních čísel přijatých žadatelů je vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ve školním roce 2024/2025 si mohou zákonní zástupci vyzvednout u hospodářky školy (Jana Zápotocká) denně od 7:15 hod. do 15:00 hod. do 24. 5. 2024.

Registrační čísla: BDV20, Q705L, Y168Y, Q4PMN, 3Z6SP, Y5421, T6YSG, OBHMU, FWL7L

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Relaxační koutek

Relaxační koutek pavilon V 1.patro, vedle kanceláří

REŽIM POBYTU V RELAXAČNÍM KOUTKU

Relaxační koutek je určen ke krátkodobému odpočinku pro žáky, kteří si potřebují na chvíli odpočinout mimo větší skupinu žáků. Koutek lze využívat v časech, kdy je na chodbě zajištěn pedagogický dohled (viz rozpis dohledů, který visí u schodiště).

V koutku se žák na relaxačním vaku ponoří do svých myšlenek, zklidní se, popřemýšlí o svých plánech, pokusí se osvobodit od dočasných starostí.

Nezaměňujte relaxační koutek s koutkem herním.

  1. Počet žáků v koutku nebude převyšovat počet relaxačních polštářů a vaků.
  2. V koutku se bude udržovat ticho. Kromě samotné psychické relaxace je možné si koutku např. číst, uklidnit se kresbou, psát si zápisky nebo klasické dopisy aj. Svou činností prostě nenarušit klid druhého a sám si zlepšit náladu.
  3. I v koutku platí zákaz používání mobilních telefonů (viz školní řád).
  4. Každý před odchodem z koutku zkontroluje, zda své místo uklidil, narovnal vak/polštář, odnesl do koše případné odpadky.

Společenské hry si můžete hrát o přestávkách ve třídě.

Dodržujte účel, pro který byl koutek vytvořen.

vedení školy

--------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronické přihlašování ke školnímu stravování

Upozorňujeme na možnost elektronického přihlášení žáka ke školnímu stravování na adrese: zsnpr.chcistravovat.cz/

Martina Kadelová, DiS.
vedoucí ŠJ
--------------------------------------------------------------------------------------------

KiVa na ZŠ Nad Přehradou

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který vznikl kombinací bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů a špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě. 
Více o programu KiVa naleznete zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Program Trenéři ve škole

Naše škola se spolu s dalšími školami na Praze 15 zapojila díky finanční a organizační podpoře MČ Praha 15 do projektu Trenéři ve škole. Program spočívá v tom, že od října povedou v 1. a 2. třídách jednu hodinu týdně s paní učitelkami tělesnou výchovu trenéři nejrůznějších sportů. Cílem je  vytvářet u dětí pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšit vzdělanosti společně s mentálním a fyzickým zdravím.

Jak vidí své cíle trenéři: „Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Netlačíme děti do konkrétního sportu, ale chceme, aby si později samy vybraly. V hodinách tělesné výchovy je naším cílem rozpohybovat všechny děti, ne jen ty nadané. Klademe důraz na spolupráci s učitelkami a zapojujeme je co nejvíc do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi.“

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka Vám umožní projít si naši školu, aniž byste museli udělat jediný krok. Podívejte se, jak to u nás vypadá!--------------------------------------------------------------------------------------------


Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy