logotyp
Login

Důležité termíny

Den otevřených dveří

listopad: středa 29. 11. 2023 - pro ZZ žáků 1.ročníku
březen: středa 13. 3. 2024

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

bude upřesněno

Organizace školního roku 2023/2024


Zahájení a ukončení školního roku
 • Začátek: 4. září 2023 (pondělí)
 • Konec: 28. června 2024 (pátek)
Ředitelské volno 
 • 29. 9. 2023 (pátek)
Podzimní prázdniny
 • 26. a 27. října 2023 (čtvrtek a pátek)
Vánoční prázdniny
 • Začátek: 23. prosince 2023 (sobota)
 • Konec: 2. ledna 2024 (úterý)
Pololetní prázdniny
 • 2. února 2024 (pátek)
Jarní prázdniny
 • 12. 2. 2024 - 18. 2. 2024
Velikonoční prázdniny
 • 28. března 2024 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny
 • Začátek: 29. června 2024 (sobota)
 • Konec: 1. září 2024 (neděle)Plánovaná setkávání se zákonnými zástupci žáků


třídní schůzka se ZZ žáků 1.ročníku

 • 4. 9. 2023 (viz režim prvního dne školního roku)

třídní schůzky ZZ žáků 2. – 9. roč.
 • organizační 11. 9. 2023 od 18:00 hod.
 • první tripartitní - po domluvě s pedagogy mohou probíhat v průběhu týdne od 30. 10. – 3. 11. 2023
 • druhé tripartitní - bude upřesněno
třídní schůzka ZZ žáků 9. roč.
 • téma schůzky – formality k přijímacímu řízení - termín bude upřesněn

schůzka zástupců Školské rady
 • září a květen
schůzka zástupců Spolku rodičů a přátel školy ZSNPR
 • informační - 11. 9. 2023 od 17:30 hod.
harmonogram dalších setkání určí zástupci Spolku rodičů a přátel školy ZSNPRPlánované akce

 • Škola UNESCO – plnění cílů, Týden UNESCO, účast na shromáždění škol UNESCO
 • Celoroční program Trenéři ve škole
 • Projektový den školy
 • Sběrové akce –podzimní a jarní sběr papíru
 • Adventní podvečer
 • Adopce zvířete ze ZOO
 • Český den proti rakovině – zapojení do celorepublikové akce
 • Cyklus dějepisných exkurzí
 • Akce Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Nad Přehradou
 • Dopravní výchova žáků 1. stupně
 • Ekologické aktivity ke Dni Země
 • Noc s Andersenem
 • Práce žákovské rady a participace žáků na činnosti školy
 • Pokračování v mezinárodním programu proti šikaně KiVa a další akce zaměřené na prevenci
 • Celoroční sportovní soutěž "O pohár starosty Prahy 15"
 • Předmětové soutěže a olympiády

Rozšiřující program jazykové výuky:
 • Hodiny anglického jazyka s rodilými mluvčími ve třídách 2. stupně
 • Kroužek anglického jazyka pro žáky 1. a 2. ročníku
 • Výuka češtiny jako druhého cizího jazyka formou volitelných předmětů

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy