logotyp
Login

Český jazyk

Pokyny od 20.5. do 27.5.
Výuka přes skype a materiály s úkoly na classroom. Prověřování teorie o jazycích, staroslověnština v našich  dějinách. Procvičování složitých souvětí, neohebných slovních druhů.
Zájmová četba. Drama v 19.století
____________________________________________________

Pokyny na období od 11.5. do 19.5.
V mluvnici procvičování rozborů složitých souvětí. Nové učivo: Jazyk indoevropský, jazyky slovanské, podobnost slovní zásoby slovanských jazyků.
V literatuře dramatizace textu. Dialogy v dílech Dostojevského a jejich přeměna do podoby scénáře. Ilustrace k dílu, podoba scény.
Ve stylistice stále slohový útvar úvaha.
Výuka přes skype a materiály s úkoly na classroom.
___________________________________________________
Pokyny na období od 29.4. do 7.5.
Na Classroomu je zadána nová práce z mluvnice - procvičování slovesného způsobu, neohebných slovních druhů (hlavně částice) a větných členů. Z literatury odpovězte na otázky, které souvisejí s videoukázkami, které jste zhlédli (viz minulé zadání úkolů). Upozorňuji, že všichni neodevzdali požadované úkoly. Chválím mnoho z vás za rychlou a velmi kvalitní práci, jež jste odevzdali.
_____________________________________________________
Pokyny na období 21.4. - 28.4.
Od 20.4. jsou na Classroomu řešení jazykových rozborů a procvičování vyjmenovaných slov. Úkolem je samohodnocení a zaslání zpětné vazby. Na výuku on-line byly úkoly sděleny na Skypu. Nadále pracujeme nad úvahami, verši básníků i vlastní tvorbou.
_____________________________________________________
Pokyny na období 14.4. - 21.4.
Zadání je opět na classroomu. Opakujeme vyjmenovaná slova a dále Vás čeká komplexní jazykový rozbor. Způsob zpracování a řešení je uvedeno v pokynech. Už je v mém přehledu vidět, kdo pracuje soustavně a vzorně se vzdělává. Ve čtvrtek je skype. Individuálně řeším dotazy na složitější otázky. Chválím ty, co procvičují navíc učivo, ve kterém cítí nejistotu. Z literatury posílejte řešení poslechu a nový úkol je tvořivý, každý bude originální. Skvělé jsou Vaše úvahy na článek, který jsem poslala přes skype. Všichni, kdo se zodpovědně a pravidelně připravujete, máte můj obdiv. Díky i všem Vašim blízkým, kteří v učení pomáhají.
Připomínám heslo do Classroomu zní: ywbw2s6. Jak se přihlásit najdete v starších textech webu naší třídy (mimo dělení po předmětech).
_______________________________________________________
Pokyny na období 6.4. - 14.4.
Zadání je na classroomu. Úkolem je tentokrát poslech s otázkami.
Cesta k audioukázce je následující: webové stránky školy --> třídy --> pod třídami studijní materiál --> můjRozhlas.cz hry a četba -->Doporučujeme -->Toulky českou minulostí--> 1194.díl
______________________________________________________
Pokyny na období 30.3.-5.4.
Vše je v classroomu. Poslala jsem i informační mail o skypu.
Díky, Třídní.
_______________________________________________________
Pokyny k práci na období do 29.3.:
obecné okruhy se studiu zůstávají stejné
je čas dopracovat všechny dokumenty, učit se verše, dopsat úvahu
v dalším období bude práce stanovena na týden (další etapa studia tedy od 30.3.)
pracujete moc pěkně a chápu, že někteří máte s přeposíláním technické obtíže
v classroomu budeme pokračovat
čtěte si knížky (v papírové podobě stále existují)
Zadání procvičovací práce

Český jazyk

Mluvnice

  1. Souvětí
  2. Pravopis
  3. Tvarosloví – slova ohebná i neohebná

Literatura

  1. Romantismus – literární směr a autoři čeští i světoví
  2. Osobnost a dílo K.H. Máchy
  3. Opakování probraných literárních pojmů

Sloh

  1. Slohový útvar úvaha – teorie podle učebnice
  2. Vlastní zpracování úvahy (témata viz poslední hodina slohu)

 

Podrobnosti k zadání

-        Veškeré procvičování, výpisky a další podklady si shromažďujte, pište do školních sešitů, vytvořte si portfolio materiálů

-        Využívejte učebnici, webové stránky nakladatelství FRAUS, elektronický slovník literárních pojmů

Kontakt na vyučující: katerina.drazanova@zsnpr.cz (slouží pro kontakt se zákonným zástupcem i se žákem, pokud má žák problém s pochopením konkrétního učiva, k zaslání vypracovaného úkolu – např. slohové práce)

Zatím je práce zadána na dny do 19.3.2020. Podle aktuální situace budou pokyny další.

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy