logotyp
Login

Český jazyk

Český jazyk a literatura - VII.A.VII.B ( 12.3. - 24.3.2020)

Doporučená práce na období 12.3. - 24.3.2020

- zadanou práci žáci mohou vypracovat do sešitů na mluvnici, literaturu, sloh, PS

- v případě dotazů mě kontaktuje na školním emailu (iveta.pitelova@zsnpr.cz)

- vyznačená cvičení zašlete rovněž na tento email

1. mluvnice

Téma: Základní a rozvíjející větné členy, opakování pravopisu

1/ učebnice: str. 81 - 85 ( opakování učiva 6. ročníku)

- zopakovat si informace o základních a rozvíjejících větných členech

uč. str.83/cv.1

str.83/cv.3

str.84/cv.3

str.85/cv.2

PS str.37/cv.2,3,4a

PS str.48/cv. 8,11

PS str.49/ cv.1

2. sloh

Téma. Výtah

PS str.59/cv.1a,b,c,d

3. literatura

Téma: Opakování probrané látky, práce s texty - lyrika

literatura str. 42/43

- přečíst si básně a písemně odpovědět na otázky

- vyhledat si lyrickou báseň a napsat ji do sešitu

Milá třído,

děkuji všem, kteří jste poslali zadanou práci. Jsem velmi ráda, že se snažíte pracovat i v této složité době. Doufám, že všechno společně zvládneme. Posílám Vám další studijní materiál (cvičení, která slouží k zopakování probrané látky).

Podtržená cvičení mi pošlete do 31.3.2020 na email iveta.pitelova@zsnpr.cz. (práci zpracujte

ve Wordu, popřípadě napište přímo do emailu. Zkontroluji a odešlu zpět opravené, abyste všichni měli zpětnou vazbu.)

Přeji všem hodně zdraví a optimismu.

 

Studijní materiál (24.3. - 31.3.2020)

1. Mluvnice

Téma: Rozvíjející větné členy – přívlastek, pravopis

učebnice

a/ pravopis: str.103/cv.3

str.105/cv.2

b/ JR: str.80/cv.4

c/ rozvíjející větné členy: přívlastek str.84 – tabulka – zopakovat si své znalosti o větném členu

str.84/cv.1a, b

2. Sloh

Téma: Výtah

učebnice

str. 126/cv.2 a,b,d (stručně)

3. Literatura

Téma: Práce se textem, pozumění textu

učebnice literatury

str.76 – Velikonoční příběh (přečíst si text-vyhledat si informace o Velikonocích – můžete čerpat

ze str.77, odpovědět na otázky k textu 1,2)

str.77 – velikonoční koledy (přečíst, odpovědět na otázky str.77/1,2,4)

Zadaná práce k procvičení (1.4. – 14.4.2020)

Milí žáci,

děkuji za Vaši práci v uplynulém období. Poděkování patří také Vašim rodičům. Zadanou práci si naplánujte a postupně vypracujte. V případě dotazů k zadání mě můžete kontaktovat na emailu: iveta.pitelova@zsnpr.cz

Tučně vyznačená cvičení (mluvnice) napište ve Wordu, popřípadě zpracujte přímo do emailu a zašlete do 11.4.2020.

1. Mluvnice

Téma: Opakování látky 7. ročníku (pravopis, tvarosloví, skladba)

a/ práce do PS:

str.5/cv.2 a, b, str.6/cv.5, str.7/cv.7, str.8/cv.12 a, str.9/cv.13,14, str.35/cv.2

b/ práce z PS do sešitu na mluvnici:

str.9/cv.16 a

str.28/cv.2

c/ práce v učebnici:

str. 104/cv.1, str.105/cv.3

2. Sloh

Téma: Vypravování

a/ práce s učebnicí

str.131 – tabulka Vypravování (zopakovat si všechno, co umíme o vypravování)

str.131/cv.1 přečíst si text, písemně str.132/a, b, c, d)

3. Literatura

Téma: Práce s knihou (libovolný výběr knihy)

a/ přečíst si libovolnou knihu od oblíbeného autora

b/ písemně zpracovat do literatury (autor-stručné informace, hlavní postava/ postavy, stručně děj, vlastní hodnocení knihy)

Přeji hodně zdraví a dobrou náladu.

Iveta Pitelová

Práce v období 15.4-29.4.2020

 

Milá třído,

 

nejdříve bych vás chtěla pochválit za práci, kterou se snažíte plnit. Téměř všichni jste vzorně poslali zadanou práci, která vám sloužila k procvičení.

 

V následujícím období začneme s on-line výukou přes Skype. Výuka bude probíhat vždy ve středu od 10 hodin. Začínáme 15.4.2020, ale výjimečně tento den začneme od 11.30 hod. Doufám, že se nám vše podaří.

 

Další práci bych zadávala přes Google Classroom. Jste šikovné děti, takže si myslím, že pro vás nebude složité se přihlásit.

 

Přihlásíte přes Google(svým gmailem )pomocí odkazu 2bnv5wq. (pokud s tím někdo bude mít problém, vše vám vysvětlím na první hodině 15.4.2020.)

 

Učivo, které budeme opakovat a procvičovat:

 

Mluvnice:

 

1/ tvarosloví

 

2/ slovní zásoba

 

3/ pravopis

 

4/ větné členy

 

Doporučené stránky k procvičování:

 

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-7-trida

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

Sloh:

 

1/vypravování (zopakovat si podle učebnice str.131)

 

Literatura:

 

1/práce s textem (práce bude zadána v Google Classroom)

 

2/ čtení zájmových knih ( pokračovat na zadané práci)

 

Přeji hodně zdraví a dobrou náladu.

 

Iveta Pitelová


 

Pokyny k práci na období 30.4. – 10.5.2020

 

1/ on-line výuka – Skype (středa – 10 hod.)

 

2/ zadávání práce – Google Classroom (přihlášení viz minulé zadání)

 

a/ opakování pravopisu (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem)

 

b/ souvětí, jednoduchá věta

 

c/ hlavní a vedlejší věta

 

d/ vedlejší věty (podmětná, předmětná, přívlastková)

 

e/ literatura – poslech nahrávky, rozbor, povídka

 

volný výběr knihy – zpracování

 

https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik?page=3

 

f/sloh – životopis

 

doporučené stránky k opakování učiva: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJyvl_dXYTiM_nDWT01a2q4587Pi2SEu6&fbclid=IwAR1MblZ-gy99tAXV0fV1EmFVB49Daw_rnr4KDr22HBQkip5m0tkldAdcVZ4

 

Chválím všechny za práci při on-line výuce. Těší mě, že aktivně pracujete v Google Classroom. Plníte i úkoly, které jsou nepovinné!! Někteří žáci mají ještě v odevzdávání prací „resty“, proto by bylo dobré to napravit

Pokyny k práci na období 11.5. – 19.5.2020

 

1/ probíhá on-line výuka středa (Skype – od 10 hod.)

 

2/ zadávání práce – Google Classroom

 

a/ opakování pravopisu (přídavná jména)

 

b/ hlavní a vedlejší věta (procvičování formou jazykového rozboru)

 

c/ vedlejší věty příslovečné, opakování probraných vedlejších vět

 

e/ literatura – Osvobozené divadlo (práce s učebnicí literatury)

 

f/ sloh – životopis, hodnocení vybraných knih

 

Děkuji za všechny za práce, které posíláte. Opět někteří jsou méně „ aktivní“. Zároveň chválím všechny žáky za práci při on-line hodinách.

Přeji Vám hezký týden.

Iveta Pitelová

Pokyny k práci na období 20.5. – 31.5.2020
1/ on-line výuka – Skype (středa – od 10 hod.)
2/ práce v Google Classroom
a/ pravopis – předpony s-, z-, vz-, skupiny bě/bje, vě/vje, pě
b/ skladba – vedlejší věty (procvičování probraných vedlejších vět) vedlejší věty příslovečné
c/ literatura – Osvobozené divadlo
d/ sloh – životopis, zpracování přečtené knihy – hodnocení
Chválím všechny žáky, kteří pravidelně posílají veškerou zadanou práci.
Přeji Vám hezký týden a stále dobrou náladu.
Iveta Pitelová

Pokyny k práci na období 1.6. – 12.6. 2020

1/ on-line výuka – Skype – středa (od 10 hod.)

2/ práce v Google Classroom

a/ souhrnné opakování pravopisu:

- korektura textu

- opakování vlastních jmen

- opakování vyjmenovaných slov

b/ skladba:

- jazykové rozbory (opakování probrané látky – složitější rozbory vět)

- procvičování probrané látky – vedlejší věty

- vedlejší věty příslovečné – účelové, podmínkové, přípustkové, měrové, příčinné

c/ literatura:

- čtenářské deníky

d/ sloh:

- vypravování

Přeji Vám hezký týden.

I.Pitelová


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy