logotyp
Login

Fyzika

Skype hodina fyziky se ve středu 10. 6. 2020 nekoná.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Skype hodina v úterý 2. 6. 2020 od 10:00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Počasí kolem nás

Prohlédnout si prezentaci: Počasí a meteorologie

Zhlédnout video: Skoro jasno

Zápis do sešitu: Meteorologie

Mateorologie - věda, která se zabývá počasím.

Základní meteorologické prvky jsou: tlak vzduchu, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu (vítr), sluneční svit, oblačnost, vypařování vody na povrchu Země a srážky.

Průměrné hodnoty základních meteorologických prvků, získané mnohaletým sledováním, jsou významné pro určitou oblast nabo území. Určují průměrný ráz podnebí neboli klima.


Atmosféra Země a její složení

Země je obklopena vzduchovým obalem, který se nazývá atmosfére Země a sahá přibližně do  výšky 1000 km.

Vrstvy atmosféry:
EXOSFÉRA (500 - 900 km)
- prakticky bez plynů
- nejřidší vrstva
- přechází plynule do meziplanetárního prostoru

TERMOSFÉRA (80 - 500 km)
- teplota na vrchní části této sféry až 1700 °C

MEZOSFÉRA (50 - 80 km)
- se stoupající výškou teplota klesá (-70 °C až - 90 °C)
- meteority zda začínají hořet

STRATOSFÉRA (cca 16 - 50 km)
- zde je vrstva ozonu, který pohlcuje ultrafialové paprsky
- prakticky vždy je zde hezké počasí

TROPOSFÉRA (0 - 16 km)
- teplota klesá s výškou
- vytváří se zde počasí (vítr, oblaky, deště, sníh, prach, vodní páry apod.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prohlédnout si prezentaci Odraz zvuku a vypsat do sešitu výpisky (žlutý rámeček).

2) Ochrana před nadměrným hlukem - prostudovat z učebnice str. 178.

Zápis do sešitu: Ochrana před nadměrným hlukem
Hladina zvuku - fyzikální veličina, jednotky bel [B], decibel [dB]
Práh slyšení - 0 dB
Šepot - 30 dB
Hlasitý hovor ve vzdálenosti 1 m - 50 dB
Hlasitá hudba - 80 dB
Sbíječka - 100 dB
Práh bolesti - 130 dB

Při hladinách zvuku přes 80 dB je ohrožen sluch.
Ochrana uší: sluchátka, chrániče uší, špunty do uší, vrstva vaty ve zvukovodu

Zhlédnout video:
https://www.youtube.com/watch?v=lVNdbQK6P4o

---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (tučný text) z učebnice strana 172 – 173. Nakreslit do sešitu obrázek ucha.

2) Prohlédnout si prezentaci Nucené chvění, rezonance a vypsat do sešitu výpisky (žlutý rámeček).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zhlédnout videa: Jak se tvoří zvuk,   Vznik zvuku,   Rychlost zvuku

1)
Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice (prezentace) strana 169.

Prohlédnout si prezentaci Šíření zvukového rozruchu prostředím.

Příklad na procvičení do sešitu: Z prezentace příklad č. 1.

2) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice (prezentace) strana 170 – 171.

Prohlédnout si prezentaci Tón. Výška tónu.

Zvukové jevy - opakování v Google Classroom.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice (prezentace) strana 161 – 163.

Prohlédnout si prezentaci Výkon elektrického proudu (projít jen prvních 8 snímků prezentace).

Příklad na procvičení do sešitu: Z prezentace příklad č. 1.

2) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice (prezentace) strana 166 – 168.

Prohlédnout si prezentaci Zvukové jevy, zvukový rozruch.

Příklad na procvičení do sešitu:
Z prezentace příklad č. 1.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Google Classroom

Milí žáci,

pro všechny, kteří již mají účet na Googlu, nebo si jej mohou založit, jsem v Google Classroom vytvořil kurz Fyzika 8. ročník. Prosím, zapište se do kurzu. Heslo pro vstup zní: h7htknx. Nyní jsem tam umístil první opakovací cvičení (Ohmův zákon, termín odevzdání: 12. 4.) Věřím, že to zvládnete. Mějte se hezky. Jan Nosek

email: jan.nosek@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 154 – 156.

Prohlédnout si prezentaci Reostat. Dělič napětí (potenciometr).

2) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 158 – 160.

Prohlédnout si prezentaci Elektrická práce. Elektrická energie.

Příklad na procvičení:
Z učebnice str. 160/U1.   (345 W . h)

---------------------------------------------------------------------------------------------

1) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 146 – 147.

Prohlédnout si prezentaci Výsledný odpor spotřebičů řazených za sebou.

Příklad na procvičení: Z prezentace vypočítej do sešitu příklad 1)/a), c).

2) Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 150 – 152.

Prohlédnout si prezentaci Výsledný odpor spotřebičů řazených vedle sebe.

Příklad na procvičení:
Z prezentace vypočítej do sešitu příklad 1).

---------------------------------------------------------------------------------------------

1)   Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 137 – 140.

Ohmův zákon – animace

Příklady na procvičení:

  • Měřením jsme zjistili, že rezistorem prochází proud 1,5A při napětí 60 V mezi svorkami rezistoru. Určete odpor rezistoru.          ( 40 Ω)
  • Pro člověka má smrtelné účinky proud 0,1 A. Jaké napětí je životu nebezpečné, je-li odpor lidského těla 5000 Ω?       (500 V)

2)   Prostudovat a vypsat do sešitu výpisky (žluté rámečky) z učebnice strana 143 – 145.

Vypracuj do sešitu odpovědi na otázky z učebnice strana 145/ otázky 1, 2.

Pro zvídavé: Vypracuj do sešitu odpovědi na otázky z učebnice strana 145/ otázky 3, 4.

Opakování – studujte látku elektrický obvod.

email: jan.nosek@zsnpr.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy