logotyp
Login

Matematika

Zadání domácí přípravy 1. 6. - 26. 6. 2020

Období 1. 6. – 5. 6. věnováno přípravě na přijímací zkoušky – opakování a procvičování učiva – doplňování testů.

11. 6. – seznámení s rozšiřujícím učivem – goniometrické funkce, dále výuka formou online

Zadání domácí přípravy 25. 5. – 28. 5. 2020

Procvičování učiva – příprava na přijímací zkoušky.

Vypracované odešlete ke kontrole nejpozději 28. 5. 2020.

Zadání domácí přípravy (4.5. – 12.5.2020)

Příprava na přijímací zkoušky – zadání testu (rovnice, nerovnice)

Pokrčování v on-line výuce ( Skype – pondělí 10-11 hodin)


Domácí příprava 24.4. – 30.4. 2020

Příprava na přijímací zkoušky – úhly, rovinné obrazce (procvičování)

1/ práce poslána žákům emailem

2/ on-line výuka matematiky – pondělí 10–11 hod.


Zadání domácí přípravy z matematiky (15.4. – 22.4.2020)

1/ procvičování úloh z geometrie (zadání a pokyny zaslány žákům emailem)

2/ on-line výuka: pondělí (10–11 hod.)

- žáci si připraví učebnici, sešit, tabulky

 


1/ opakování a procvičování učiva – příprava na přijímací zkoušky (kdo se připravuje na přijímací zkoušky, zašle všechny příklady, ostatní žáci zpracují př. 1–8)

2/ práce zaslána žákům emailem, vypracovanou domácí přípravu žáci zašlou do 15.4.2020

Vyhledat Taktik e-learning (v současné době zdarma)

Téma: Tělesa (jehlan – odvození objemu a povrchu)

1/ objem – opakování učiva

2/ zapsat do sešitu povrch jehlanu a porovnat s učebnicí str. 156

3/ využít testy k procvičení, které jsou v nabídce

 

Zadání domácí práce: 30.3. – 2.4. 2020:

Téma: Výrazy, slovní úlohy ( procvičování probraného učiva)

a/ Zadání domácí přípravy rozesláno žákům na emaily.

b/ Žáci individuálně zašlou práci na email: anna.behunkova@zsnpr.cz

c/ Žákům zadán dobrovolný úkol.

 

Zadaná práce: 24.3. – 26.3. 2020

Téma: Jehlan

a)       Procvičování objemu těles

b)      Individuálně zaslat zadanou práci na e-mail: anna.behunkova@zsnpr.cz

 

 

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy