logotyp
Login

Německý jazyk

Distanční výuka němčiny 1.11. - 30.11..


3.lekce - Wir fahren zu Oma 
předložky se 3. pádem - bei, zu, mit, časování sloves fahren können
Konverzace - rodina, cestování, popis cesty, dopravní prostředky
4. lekce - Heute spielen wir gegen  Klasse ........
V této lekci se zaměříme na sport, aktivity žáků ve volném čase
rozšíření slovní zásoby  tématu sport, zájma a koníčky 
Aktivní zapojení žáků v hodinách, hodnocení práce slovně , test bodově,
společně zhodnocena práce za 1. čtvrtletí
                                                             Mgr. Anna Běhunková

Distanční výuka němčiny 1.11. - 30.11..


3.lekce - Wir fahren zu Oma 
předložky se 3. pádem - bei, zu, mit, časování sloves fahren können
Konverzace - rodina, cestování, popis cesty, dopravní prostředky
4. lekce - Heute spielen wir gegen  Klasse ........
V této lekci se zaměříme na sport, aktivity žáků ve volném čase
rozšíření slovní zásoby  tématu sport, zájma a koníčky 
Aktivní zapojení žáků v hodinách, hodnocení práce slovně , test bodově,
společně zhodnocena práce za 1. čtvrtletí
                                                             Mgr. Anna Běhunková

Zadání domácí přípravy 5. 5. - 12. 5. 2020

Max ist wieder da!

Přečtěte si text a na volný list papíru napište, která místa (města) navštívil.
Vypracujte odpovědi na otázky v závěru článku.
Doplněné úkoly odešlete nejpozději 12. 5. 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání domácí přípravy 20. 4. – 28. 4. 2020

V minulém zadání jsme opakovali tvary sloves sehen, fahren doplněné o volně zvolené věty. Domácí přípravě se věnuje jen část žáků.

Níže najdete texty na doplnění, jsou to úlohy na probrané učivo z lekce 7 a opakování učiva.

Překlad cv. 3a/ napiš na volný list

Vypracovaná zadání pošli do 28. 4. 2020 na mail anna.behunkova@zsnpr.cz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání domácí přípravy – 3. 4. – 15. 4.

Chválím zaslané prezentace tématu Unsere Stadt Prag.

Opakování a procvičování učiva: doplnění cvičení z pracovního sešitu str. 40 – 41.

Nejprve vyhledej v sešitě nebo učebnici časování sloves. Pro ty, kteří mají PS ve škole, máte cvičení v příloze.

1) str. 40, cv. 11 - Wer kommt wann nach Prag? ( doplnit podle vzoru slovesa fahren, kommen )

2) str. 40, cv. 12 - Gitti ist da! ( doplňte sloveso sehen )

3) str. 40, cv. 13a - Wer kommt? ( doplňte správné odpovědi )

4) str. 41, cv, 13b - Und du? ( doplňte odpovědi na otázku )

5) str. 41, cv. 14 - Wie ist das richtig? ( napište správně věty - sloveso vždy na druhém místě ve větě oznamovací )

Doplněné zašlete nejpozději do 15. 4.

Přání k  Velikonočním svátkům         Schöne Ostern!         

-----------------------------------------------------------------------------------------------                   

Zadaná práce: 24.3. – 26.3.2020

Mgr. Anna Běhunková

Do 31.3.2020 zaslat na e-mail: anna.behunkova@zsnpr.cz práci na téma „Unsere Stadt Prag" (práce ve dvojicích), zpracovat na A4

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy