logotyp
Login

Přírodopis

Pokyny k distanční výuce

Podle rozvrhu se na začátku každé hodiny společně potkáme online (Meet, dostanete se do něj kliknutím na odkaz v záhlaví kurzu v Googe Classroom), vysvětlíme si nové učivo a řekneme si pokyny k samostudiu ve zbytku hodiny.

Všechny výukové materiály, odkazy i zadanou práci najdete na Google Classroom, kam budete zároveň odevzdávat hotovou práci (požadovaný formát i termín odevzdání vždy najdete u konkrétního úkolu).

U úkolů v kurzu najdete vždy bodové ohodnocení, někdy je doplněno i komentáři. Na hodnocení se prosím vždy podívejte, abyste měli představu, jak Vám daná látka jde a co byste se případně měli doučit. Orientačně můžete k bodovému ohodnocení přiřadit známky podle tohoto klíče:
9 - 10 bodů: jednička
7 - 8,5 bodu: dvojka
5 - 6,5 bodu: trojka
3 - 4,5 bodu: čtyřka
0 - 2,5 bodu: pětka
Pokud úkol nesplníte (to znamená i odevzdaný úkol bez přílohy), dostanete za něj 0 bodů.
Snažte se odevzdávat úkoly včas. Ale pokud to nestihnete, určitě je lepší úkol odevzdat pozdě než ho nesplnit vůbec.

Pokud budete potřebovat s čímkoli pomoci, neváhejte mě kontaktovat na e-mailu karolina.vavrova@zsnpr.cz nebo přímo pomocí zprávy z Google Classroom.

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy