logotyp
Login

Výchovy

OBČANSKÁ VÝCHOVA OD 13. – 20. 3. 2020

Učebnice str. 45-50

Na základě jednotlivých referátů o všech krajích České republiky, které jste již skupinově prezentovali, doplnit informace z učebnice, internetových zdrojů např.

Památky UNESCO – iVysílání – Česká televize (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/)

Název: Národní klenoty

Kontakt na mne: zdenek.bartak@zsnpr.cz (od 16-1800 každý den)

TEST: OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. A, 7. B – PAMÁTKY UNESCO V ČR

 1. Kolik památek UNESCO je celkem v ČR?

 1. 13, b) 15, c) 14

 1. Kdy byly zapsány první památky z ČR na seznam UNESCO

 1. 1994, b) 1990, c) 1992

 1. Kolik jich bylo?

 1. 4, b) 3, c) 6

 1. V kterém městě stojí Chrám sv. Barbory (patronky havířů)?

 1. Jáchymov, b) Příbram, c) Kutná Hora

 1. Lednicko-Valtický areál vybudovali

 1. Lucemburkové, b) Lobkovicové, c) Lichtenštejnové

 1. Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť se nacházejí

 1. Trutnov, b) Telč, c) Třebíč

 1. Kladruby nad Labem jsou známy

 1. chovem koní, b) výrobou látek pomocí modrotisku, c) loutkářstvím

 1. Karlův most v Praze byl po svém zakladateli pojmenován až v roce

 1. 1900, b) 1870, c) 1918

 1. Kdo byl autorem slavné brněnské vily Tugendhat

 1. Ludwig Miese van der Rohe, b) Josef Gočár, c) Gottfried Semper

 1. V památce UNESCO zámku Litomyšli se narodil hudební skladatel

 1. Bedřich Smetana, b) František Mysliveček, c) Leoš Janáček

Klíč: https://www.unesco-czech.cz/

Zápis do sešitu: Učebnice str. 48-50

 

Ochrana přírodního a kulturního bohatství

 

Úmluva o ochraně kulturního dědictví UNESCO z roku 1972 charakterizuje kulturní krajinu jako „kombinované dílo přírody a člověka a doklad vývoje lidské společnosti a sídel v průběhu historie“. 

 

PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ BOHATSTVÍ
a) kulturní památky – věci hmotné povahy

 

b) duchovní dědictví – nehmotná povaha (lidová slovesnost, písně, díla spisovatelů a vědců, tradice, svátky)

 

c) chráněná území – zjisti a zapiš do sešitu (6 kategorií)

 

Přečti a zapiš vlastními slovy: Jak moderní člověk ničí krajinu a naopak se ji snaží zachránit?

 

Ekologie – vysvětli pojem

OBČANSKÁ NAUKA 6. 4. – 17. 4. 2020
NAŠE POTŘEBY STR. 54 – 55
DO SEŠITU NAKRESLI A ZAPIŠ.
PYRAMIDA HODNOT 
ÚKOLY:
ROZHODNI, KTERÉ POTŘEBY JSOU PRO TEBE DŮLEŽITÉ, BEZ KTERÝCH BYS NEMOHL ŽÍT, A KTERÉ NAOPAK MŮŽEŠ ODSUNOUT NA POZDĚJI
A ZDŮVODNI PROČ
POROVNEJ SVÉ POTŘEBY S POTŘEBANI JINÝCH KULTUR DLE JEDNOTLIVÝCH OBRÁZKŮ NA STR. 55 –
SVÉ POSTŘEHY ZAPIŠ DO SEŠITU
A ZDŮVODNI PROČ 
 
K PŘEMÝŠLENÍ:
JAK MŮŽEŠ USPOKOJIT SVOU POTŘEBU VZDĚLÁNÍ? 
CO PRO TO MŮŽEŠ NEBO MUSÍŠ UDĚLAT?

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 7 20. – 25. 4. 2020

 

MÍT NEBO BÝT?

(Přečti str. 56 – 57)

Zápis do sešitu

Německý filosof, sociolog a psycholog Erich Fromm ve své knize Mít nebo být dělí společnost na ty, kteří žijí v prostředí bytí a prostředí vlastnění.

Prostředí mít - je ovlivněno konzumní společností a touhou vlastnit majetek, čím více, tím lépe. Vyrovnat se úspěšnějším, bohatším, obdivovanějším. Pojem mít tedy vlastnit potom negativně ovlivňuje naši osobnost, stáváme se sobeckými, prosazujeme majetnický způsob života (i ve vztazích)

Prostředí být – zde se ukazuje lidská svoboda, schopnost pomoci, „nebýt zbytečný“, soustředit se na vnímání druhých než na osobní prospěch něco vlastnit.

Optimální vývoj lidské společnosti - člověk z prostředí „mít“ přejde do prostředí „být“, tedy vzdá se závislosti na majetku a posílí zájem o vše kolem sebe. Stane se aktivními ve veřejném prostoru. Bude se vzdělávat, učit solidaritě a rozeznávání dobra a zla.

Úkol:

Co vše potřebuješ k pocitu štěstí?

Vyjmenuj 5 svých priorit a doplň o priority rodičů nebo prarodičů

 

 

 

 

 

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy