logotyp
Login

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Den otevřených dveří

Letošní Den otevřených dveří proběhne ve středu 13. března 2024 od 8:00 do 15:30 hod. Zpřístupněny budou kmenové třídy, odborné pracovny, počítačová učebna, tělocvičny, školní jídelna. Pozveme vás i do relaxačních prostor školní družiny. Budeme rádi, když zhlédnete výuku v hodinách a o přestávkách si popovídáte s vyučujícími a s žáky naší školy.

Těšíme se na Vás.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdělávání mimo školu

V druhé polovině měsíce listopadu se zejména třídy II. stupně budou vzdělávat i mimo své třídy. Kulturní rozhled si rozšíří např. v pražských divadlech a muzeích, v oblastní knihovně, v galerii na výstavě o baroku, v knihtiskárně v Kutné Hoře.

Sportovní soutěže se konají na obvodní i celopražské úrovni.

První velký výlet čeká i naše prvňáčky! Pojedou na Karlštejn do Muzea betlémů.
Bakaláři - plán akcí

Milí žáci a vážení rodiče,
v plánu akcí systému Bakalář si můžete ověřit konání různých akcí školy i jednotlivých tříd. Snažíme se sdělovat informace předem, některé postupně upřesňujeme.

Konec prvního čtvrtletí školního roku 2023/24

Dne 15. 11. jedná pedagogická rada. Prospěch žáků je veden průběžně v systému Bakalář. V případě delších absencí žáka bude zákonný zástupce informován o postupu při klasifikaci. Třídní učitelé následně provedou zhodnocení prvního čtvrtletí. Proběhly tripartity, kde se projednalo i chování žáků, individuální posun a dílčí úspěchy.

 

ŽÁKOVSKÁ RADA ZŠ NAD PŘEHRADOU ve šk. roce 2023/2024

Žákovská rada je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Žákovské rady se pravidelně setkávají minimálně jednou měsíčně na pracovních schůzkách, kde mohou vznášet podněty a návrhy k aktivitám školy, k otázkách vzájemného soužití na škole.
Členové Žákovské rady přenášejí informace do tříd a napomáhají spolupráci mezi ročníky. Pomáhají svým příkladem ke zlepšení přístupu žáků ke školní práci, jsou příkladem zdravých vztahů mezi žáky a podílejí se svým aktivním zapojením k lepšímu plnění cílů vzdělávání na škole.
Svou práci ŽR prezentuje na své nástěnce, ve školním rozhlasu, ve školním časopisu a v dalších formách sdělení.

1.schůzka ŽR
Během měsíce září si třídy zvolily své zástupce do ŽR, která se poprvé sešla dne 4.10.2023.

Schůzce předcházelo školní rozhlasové vystoupení kandidátů na předsedu žákovské rady. Volby proběhly na konci první schůzky a vítěz voleb bude vyhlášen dne 10. 10. 2023 v 10:00 hod.

Další body schůzky:
- výzva k zapojení do aktivit k ochraně Země a do péče o okolí, ve kterém žijeme a vzděláváme se
- školní časopis a jeho jednotlivé rubriky, sestavení redakční rady
- výzva k námětům na rozšíření knižního fondu žákovské školní knihovny
- zpráva o konferenci škol Sítě škol UNESCO a vyhlášení témat na školní rok (Hate Speech, Voda, 200.výročí narození B. Smetany)
- sběr nepotřebného papíru (průběžné výsledky)
- významné dny ve šk.roce – sv. Václav a projekt 4.B (body do mezitřídní soutěže)
- bodování tříd v péči o své učebny (pořádek a estetický vzhled místnosti)
- kulturní vystoupení žáků v adventním období
- patronát tříd (8.B – 1.B, 8.C – 1.A, 9.A – 2.A, 9.B – 2.B, 8.A – 3.A)
- plán na adopci zvířete (v ZOO Praha), jehož život je spojen s vodou

Příspěvky a nápady mohou žáci vhazovat do krabice u nástěnky ŽR V1.patro.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Matematika kolem nás

Matematika kolem násVážení rodiče,
p
racovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III Praha 15 pro Vás připravila materiály a aktivity, které Vám i Vašim dětem zprostředkují jednoduchým způsobem základní informace o tom, co by děti měly před vstupem do ZŠ znát a umět. Obsahem jsou jednoduché návody, jak lze pracovat s dětmi v domácím, či jiném prostředí a přirozenou cestou rozvíjet jejich předmatematické, či matematické dovednosti. Podrobnosti zde.

Brožura ke stažení.

Dále pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III Praha 15 zve rodiče na  webinář pro rodičovskou veřejnost, který se koná 12. 4. 2023 od 17:00 hod. Podrobnosti o webináři zde.

Zde je odkaz k připojení: https://meet.google.com/zjz-bvmh-smc

--------------------------------------------------------------------------------------------

Relaxační koutek

Relaxační koutek pavilon V 1.patro, vedle kanceláří

REŽIM POBYTU V RELAXAČNÍM KOUTKU

Relaxační koutek je určen ke krátkodobému odpočinku pro žáky, kteří si potřebují na chvíli odpočinout mimo větší skupinu žáků. Koutek lze využívat v časech, kdy je na chodbě zajištěn pedagogický dohled (viz rozpis dohledů, který visí u schodiště).

V koutku se žák na relaxačním vaku ponoří do svých myšlenek, zklidní se, popřemýšlí o svých plánech, pokusí se osvobodit od dočasných starostí.

Nezaměňujte relaxační koutek s koutkem herním.

  1. Počet žáků v koutku nebude převyšovat počet relaxačních polštářů a vaků.
  2. V koutku se bude udržovat ticho. Kromě samotné psychické relaxace je možné si koutku např. číst, uklidnit se kresbou, psát si zápisky nebo klasické dopisy aj. Svou činností prostě nenarušit klid druhého a sám si zlepšit náladu.
  3. I v koutku platí zákaz používání mobilních telefonů (viz školní řád).
  4. Každý před odchodem z koutku zkontroluje, zda své místo uklidil, narovnal vak/polštář, odnesl do koše případné odpadky.

Společenské hry si můžete hrát o přestávkách ve třídě.

Dodržujte účel, pro který byl koutek vytvořen.

vedení školy

--------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronické přihlašování ke školnímu stravování

Upozorňujeme na možnost elektronického přihlášení žáka ke školnímu stravování na adrese: zsnpr.chcistravovat.cz/

Martina Kadelová, DiS.
vedoucí ŠJ
--------------------------------------------------------------------------------------------

KiVa na ZŠ Nad Přehradou

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který vznikl kombinací bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů a špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě. 
Více o programu KiVa naleznete zde.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Program Trenéři ve škole

Naše škola se spolu s dalšími školami na Praze 15 zapojila díky finanční a organizační podpoře MČ Praha 15 do projektu Trenéři ve škole. Program spočívá v tom, že od října povedou v 1. a 2. třídách jednu hodinu týdně s paní učitelkami tělesnou výchovu trenéři nejrůznějších sportů. Cílem je  vytvářet u dětí pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšit vzdělanosti společně s mentálním a fyzickým zdravím.

Jak vidí své cíle trenéři: „Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Netlačíme děti do konkrétního sportu, ale chceme, aby si později samy vybraly. V hodinách tělesné výchovy je naším cílem rozpohybovat všechny děti, ne jen ty nadané. Klademe důraz na spolupráci s učitelkami a zapojujeme je co nejvíc do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi.“

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka Vám umožní projít si naši školu, aniž byste museli udělat jediný krok. Podívejte se, jak to u nás vypadá!--------------------------------------------------------------------------------------------


Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy