logotyp
Login

Řád školní družiny

                              Režim školní družiny

Ranní družina otevírá v 6:30 hod.
Přihlásit děti lze i pouze do ranní ŠD.
V 7:40 hod - neurčí-li situace jinak, odvádí vychovatel/ka děti
do jednotlivých tříd.

Po skončení vyučování přivádí děti do jednotlivých oddělení
vyučující nebo pověřený dozor.
V 11:40 hod. končí vyučování 1. tříd a 3x týdně 2. tříd.
Ve 12:35 hod končí vyučování 3. tříd a 2x týdně 2. tříd.

Na oběd žáci ŠD přecházejí nejméně 15 minut po skončení vyučování. Po uvítání a osobní hygieně odchází společně se svým oddělením do školní jídelny.
Po 4. vyučovací hodině jsou děti po obědě cca ve 12:35 hod.
Po 5. vyučovací hodině jsou děti po obědě cca ve 13:30 hod.
Má-li být dítě naobědváno dříve, např. mimořádný odchod k lékaři apod., omlouvá je zákonný zástupce písemně vychovatelce ŠD s upřesněním času odchodu.

Odpočinková činnost, během níž se předčítá z knih, kreslí, hrají se stolní hry a děti si volně hrají, trvá přibližně půl hodiny. Pak už je třeba začít se zájmovou činností, která se může protáhnout až do 15:30 hod. nebo se přeruší vycházkou. Ta je v našem pojetí výchovy dětí ke zdraví velmi důležitou součástí každodenního programu ŠD.
V době 14:00 - 15:30 hod. (čtvrtek 13:30 - 16:00 hod) probíhá program ŠD k plnění ŠVP a tematického plánu.
Děti nelze vyzvedávat.

Držitelé čipu s přístupovým kódem mohou děti vyzvedávat
                     do 14:00 hodin.
Následně pak až od 15:30 hodin (ve čtvrtek v 16:00 hod).

Zákonní zástupci jsou povinni informovat ŠD o přihlášení dětí do zájmových kroužků pořádaných v prostorách školní budovy. Vedoucí lektoři přebírají děti z oddělení osobně, společně
s odpovědností za jejich bezpečí. Po ukončení kroužku je předávají zpět do oddělení ŠD.

Samostatné odchody dětí budou probíhat pod dohledem vychovatelů/lektorů podle toho, jak uvedou zákonní zástupci
v přihlášce do ŠD nebo oznámí vychovatelce formou zprávy
v systému, případně na vyzvedávacím lístku.

Školní družina zavírá každý den v 17:30 hodin.Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Operační program šablony

obrázek

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy