logotyp
Login

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

COVID-19 Aktuální informace

Od 20. 10. 2021 jsou v karanténě někteří žáci prvního a druhého stupně. Zákonní zástupci žáků, kterých se karanténa týká, jsou informováni ředitelem školy a hygienickou stanicí o podrobnostech.

V souvislosti s vyhlášením karantény bude prezenční výuka doplněna v některých třídách o výuku distanční. Pokyny žákům a zákonným zástupcům emailem přepošlou třídní učitelé.

Protiepidemická a hygienická opatření jsou ve škole řádně dodržována. Pravidla stravování ve ŠJ pro žáky na distanční výuce jsou stejná jako v loňském školním roce (záložka Školní jídelna).

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolekce oblečení ZŠ Nad Přehradou

Školní kolekce oblečení ZŠ Nad Přehradou

Školní e-shop opět otevřen.
Více informací naleznete zde.
Objednávání je spuštěno a potrvá do 5. listopadu 2021.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Žákovská rada 2021 -2022

Průběžné informace o činnosti žákovské rady v letošním školním roce najdete v samostatné záložce Žákovská rada.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlující informace k délce karantény

Vážení rodiče,
vzhledem k nejasnostem, které se objevují v médiích, sdělujeme i na přání KHS vysvětlující informaci k délce karantény v případě zjištěného rizikového kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou ve škole. Více informací na webových stránkách KHS Praha.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Program Trenéři ve škole

Naše škola se spolu s dalšími školami na Praze 15 zapojila díky finanční a organizační podpoře MČ Praha 15 do projektu Trenéři ve škole. Program spočívá v tom, že od října povedou v 1. a 2. třídách jednu hodinu týdně s paní učitelkami tělesnou výchovu trenéři nejrůznějších sportů. Cílem je  vytvářet u dětí pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšit vzdělanosti společně s mentálním a fyzickým zdravím.

Jak vidí své cíle trenéři: „Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Netlačíme děti do konkrétního sportu, ale chceme, aby si později samy vybraly. V hodinách tělesné výchovy je naším cílem rozpohybovat všechny děti, ne jen ty nadané. Klademe důraz na spolupráci s učitelkami a zapojujeme je co nejvíc do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi.“

vedení školy
--------------------------------------------------------------------------------------------

Zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO 2021

Zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO 2021

Zástupci pedagogického sboru a vedení naší školy se ve dnech 20. a 21. září zúčastnili 27. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO.
Shromáždění se konalo v moravském městě Litovli a účastnili se ho Mgr. Jan Nosek, Mgr. Anna Běhunková a Bc. Martin Benda. Více podrobností si můžete přečíst ve zpravodaji, který se nachází v sekci UNESCO na našem webu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka Vám umožní projít si naši školu, aniž byste museli udělat jediný krok. Podívejte se, jak to u nás vypadá!--------------------------------------------------------------------------------------------


Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy