logotyp
Login

Důležité termíny

Den otevřených dveří

listopad: středa 29. 11. 2023 - pro ZZ žáků 1.ročníku
březen: středa 13. 3. 2024

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

úterý 9. 4. 2024 od 14:00 do 17:30 hodin
středa 10. 4. 2024 od 14:00 do 17:30 hodin

Organizace školního roku 2023/2024


Zahájení a ukončení školního roku
 • Začátek: 4. září 2023 (pondělí)
 • Konec: 28. června 2024 (pátek)
Ředitelské volno 
 • 29. 9. 2023 (pátek)
Podzimní prázdniny
 • 26. a 27. října 2023 (čtvrtek a pátek)
Vánoční prázdniny
 • Začátek: 23. prosince 2023 (sobota)
 • Konec: 2. ledna 2024 (úterý)
Pololetní prázdniny
 • 2. února 2024 (pátek)
Jarní prázdniny
 • 12. 2. 2024 - 18. 2. 2024
Velikonoční prázdniny
 • 28. března 2024 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny
 • Začátek: 29. června 2024 (sobota)
 • Konec: 1. září 2024 (neděle)Plánovaná setkávání se zákonnými zástupci žáků


třídní schůzka se ZZ žáků 1.ročníku

 • 4. 9. 2023 (viz režim prvního dne školního roku)

třídní schůzky ZZ žáků 2. – 9. roč.
 • organizační 11. 9. 2023 od 18:00 hod.
 • první tripartitní - po domluvě s pedagogy mohou probíhat v průběhu týdne od 30. 10. – 3. 11. 2023
 • druhé tripartitní - bude upřesněno
třídní schůzka ZZ žáků 9. roč.
 • téma schůzky – formality k přijímacímu řízení - termín bude upřesněn

schůzka zástupců Školské rady
 • září a květen
schůzka zástupců Spolku rodičů a přátel školy ZSNPR
 • informační - 11. 9. 2023 od 17:30 hod.
harmonogram dalších setkání určí zástupci Spolku rodičů a přátel školy ZSNPRPlánované akce

 • Škola UNESCO – plnění cílů, Týden UNESCO, účast na shromáždění škol UNESCO
 • Celoroční program Trenéři ve škole
 • Projektový den školy
 • Sběrové akce –podzimní a jarní sběr papíru
 • Adventní podvečer
 • Adopce zvířete ze ZOO
 • Český den proti rakovině – zapojení do celorepublikové akce
 • Cyklus dějepisných exkurzí
 • Akce Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Nad Přehradou
 • Dopravní výchova žáků 1. stupně
 • Ekologické aktivity ke Dni Země
 • Noc s Andersenem
 • Práce žákovské rady a participace žáků na činnosti školy
 • Pokračování v mezinárodním programu proti šikaně KiVa a další akce zaměřené na prevenci
 • Celoroční sportovní soutěž "O pohár starosty Prahy 15"
 • Předmětové soutěže a olympiády

Rozšiřující program jazykové výuky:
 • Hodiny anglického jazyka s rodilými mluvčími ve třídách 2. stupně
 • Kroužek anglického jazyka pro žáky 1. a 2. ročníku
 • Výuka češtiny jako druhého cizího jazyka formou volitelných předmětů

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy