logotyp

Důležité termíny

Plánované akce

 • Škola UNESCO – plnění cílů, Týden UNESCO, účast na shromáždění škol UNESCO
 • Celoroční program Trenéři ve škole
 • Projektový den školy
 • Sběrové akce –podzimní a jarní sběr papíru
 • Adventní podvečer
 • Adopce zvířete ze ZOO
 • Český den proti rakovině – zapojení do celorepublikové akce
 • Cyklus dějepisných exkurzí
 • Akce Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Nad Přehradou
 • Dopravní výchova žáků 1. stupně
 • Ekologické aktivity ke Dni Země
 • Noc s Andersenem
 • Práce žákovské rady a participace žáků na činnosti školy
 • Pokračování v mezinárodním programu proti šikaně KiVa a další akce zaměřené na prevenci
 • Celoroční sportovní soutěž "O pohár starosty Prahy 15"
 • Předmětové soutěže a olympiády

Rozšiřující program jazykové výuky:
 • Hodiny anglického jazyka s rodilými mluvčími ve třídách 2. stupně
 • Kroužek anglického jazyka pro žáky 1. a 2. ročníku
 • Výuka češtiny jako druhého cizího jazyka formou volitelných předmětů

Zajímavosti

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.

OP JAK

obrázek
Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Nad Přehradou

Digitalizujeme školu

obrázek
Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

obrázek
Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy