Login

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Výuka na dálku v Praze 15 - dotazník pro rodiče


Vážení rodiče,

od doby vyhlášení mimořádných opatření vlády a v době nouzového stavu se Vaše děti, Vy i pedagogové naší školy museli rychle přizpůsobit nové situaci, které nepředcházelo žádné přípravné období. Zřizovatel školy Městská část Praha 15 nyní zjišťuje formou dotazníku stávající stav výuky. Obrací na Vás a prosí o vyplnění elektronického formuláře. Pro vyplnění klidněte zde.

Žákovská rada

Mezitřídní soutěž v době distančního vzdělávání - viz sekce Žákovská rada.

Zápis k povinné školní docházce od školního roku 2020/21

Podrobné pokyny a informace k zabezpečení zápisu najdete v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY - ÚŘEDNÍ HODINY

Vzhledem k mimořádné situace je do odvolání omezen provoz školy.

Úřední hodiny jsou stanoveny ředitelkou školy takto:

pondělí 8,00 – 11,00 hod.

středa  8,00 – 11,00 hod.

V případě potřeby kontaktujte v úředních hodinách pí hospodářku na tel.226 806 000 nebo na emailu zsnpr@zsnpr.cz

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Lyžařský kurz - vrácení poplatku

Vybrané peníze na LVK budou vráceny v plné výši po znovuobnovení provozu školy.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Iva Ouběchová

Aktuální spolupráce školy s PPP v době distančního vyučování

Nabídka pomoci ze strany Mgr. Krnáčové:
"Vážení rodiče dětí prvňáčků a druháčků,
můžu poskytnout konzultace, pokud si nevíte rady při učení doma se čtením, psaním, počítáním nebo máte jiné problémy a chtěli se poradit, tak jsem vám k dispozici po telefonu, přes Skype, WhatsApp, a to i pro ty, kteří nikdy v PPP nebyli.
Ráda pomůžu, Alena Krnáčová."
kontakt: 770 118 513,
krnacova@ppp10.eu

Zápis do 1.ročníku 2020/21 (informace k 19.3.2020)


Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, avšak bez osobní přítomnosti dětí ve škole. O konkrétní podobě a termínu zápisu na naší škole Vás budeme informovat prostřednictvím školního webu.

Prosíme, abyste zachovali trpělivost a poskytli škole dostatečný čas k přípravě zajištění nového způsobu zápisu. Podrobné pokyny budeme zveřejňovat v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Informace platné pro celou ČR můžete najít na webových stránkách MŠMT (viz Opatření ministra školství k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/21).

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy


Zápis do prvního ročníku školního roku 2020/21

Informace k 18.3.2020 z webových stránek MŠMT

Nejprve je nutné počkat na vyhodnocení opatření směrem ke školám vzhledem k aktuální situaci, jak o tom na počátku opatření hovořil náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula, který stojí v čele Ústředního krizového štábu. V tuto chvíli neumíme říct, jak dlouhou dobu budou školy zavřené. Nicméně je možné říci, že ministerstvo školství již od počátku opatření pracuje na zpracování možných variant dalšího postupu. Doporučujeme sledovat stránky MŠMT a média.


Vážení rodiče,
vzhledem k výše uvedeným informacím zatím stále platí původní termíny zápisu, o případných aktuálních změnách Vás budeme přes naše webové stránky informovat. Podrobněji na našem webu v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školyInformace k provozu školy ve dnech 16. 3. až 11. 4. 2020

Budova školy je pro žáky nadále uzavřena.

Ve vrátnici školy bude služba denně od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Provozní doba kanceláře školy je od 8,00 hod. do 11,00 hod. vždy v pondělí a ve středu (slouží především k vydání potvrzení žádosti o ošetřovné).

Komunikace pedagogů s žáky probíhá přes webové stránky školy a školní mailové adresy.

Škola se řídí usneseními vlády a pokyny svého zřizovatele.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Zrušení lyžařského kurzu, výjezdu do Anglie a škol v přírodě

V souvislosti s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu, která rozhodla uzavřít základní školy se ruší od data 11. 3. 2020 pořádání veškerých výjezdů naší školy až do odvolání. O případných podrobnostech budou zákonní zástupci žáků průběžně informování.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Informace pro rodiče a žáky

Žákyně a žáci,
od 12.3. Vám učitelé na webové stránky tříd zadají práci k procvičování i samostudiu. Mohou existovat i jiné způsoby komunikace mezi Vámi a učiteli, ale práce zadaná přes web školy je pro Vás důležitým průvodcem při učení.
V závislosti na délce uzavření škol se bude učivo postupně doplňovat. Budete-li v nesnázích při řešení zadané práce, kontaktujte svého vyučujícího formou, kterou vám pedagog navrhne.

Přejeme Vám hodně sil a rodičům hodně trpělivosti.
Vaši učitelé

Informace pro rodiče k čerpání ošetřovného

  1. Informace o podmínkách vydávání potvrzení
  2. Pokyny k vyplnění formuláře
  3. Úřední hodiny pro potvrzení žádosti

 

I. Informace o podmínkách vydávání potvrzení

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.

Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ nebo z webu naší školy. Tiskopis škola může potvrdit i ve dvou vyhotoveních. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Část A si rodič (jiný pečující) vyplní podle vzoru.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?

V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.


II. Pokyny k vyplnění formuláře

formulář viz. příloha

Vzor Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Část A vyplňte následovně:

Zařízení uzavřeno od: 11.3.2020

Z nařízení orgánu: Vlády ČR

Důvod uzavření: Uzavření výchovného zařízení (školy) z důvodu zavedení opatření proti šíření koronaviru

III. Úřední hodiny pro potvrzení žádosti

Škola vydává potvrzení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do deseti let ve dnech 11.-13.3.2020 v čase od 7:00-8:00 hodin a od 14:15-15:15 hodin. V případě potřeby i v následujících pracovních dnech ve stejném čase.

_______________________________________________

Informace v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru (ze dne 10.3.2020)

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3.2020 uzavřít základní, střední a vyšší odborné školy do odvolání (mateřských škol se opatření netýká). Nebude v provozu ani školní družina a školní jídelna.

O dalším průběhu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Informace k pronájmům

Vzhledem k uzavření školy budou od 11.3.2020 zrušeny veškeré pronájmy až do odvolání.

O dalším průběhu Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy

Vyhlášení ředitelského volna na den 31.3.2020

Vyhlášení ředitelského volna na den 31.3.2020Dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon

Z důvodu přerušení dodávky vody vyhlašuje ředitelka školy na den 31.3.2020 ředitelské volno. V provozu nebude také školní jídelna a školní družina.

Mgr. Anna Běhunková

Informace v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru (ze dne 8.3.2020)

Vážení rodiče, žákyně a žáci,
vedení školy průběžně sleduje informace zřizovatele, příslušné hygienické stanice a SZÚ.
Ve škole budou i nadále zveřejňovány postupy zodpovědného chování k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních.

Škola UNESCO – průběžné plnění témat

Škola UNESCO – průběžné plnění tématJako člen sítě přidružených škol UNESCO jsme v roce 2019 v rámci témat Týdne škol UNESCO pro školní rok 2019/2020 mapovali místa spojená se Sametovou revolucí roku 1989 v našem hlavním městě. Při projektu „Ruce" žáci vytvořili třídní plakáty a posuzovali pohled mladé generace s názory pamětníků. Ukázky některých prací si můžete prohlédnout na fotografiích.

Ve druhém pololetí školního roku se budeme zabývat ještě následujícími tématy:

Mezinárodní rok zdraví rostlin
350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského


Setkání na MČ Praha 15

MČ Praha 15 uspořádala dne 5. listopadu 2019 setkání žáků pěti ZŠ této městské části. Žáci měli za úkol, na základě předchozí diskuze s představiteli obce, kterou reprezentovali paní Mgr. Kolářová a pan Bílek, sestavit a zdůvodnit rozpočet obce na další rok. Všichni zástupci škol projevili nebývalou, skoro již politickou zodpovědnost, a v rámci svého stanoveného programu, který si vymysleli, se snažili nejen prosadit, ale i obhájit jednotlivé položky rozpočtu. Cíl, tedy schválení rozpočtu, byl po posledních úpravách a konečném hlasování splněn.

Setkání splnilo svůj účel, neboť všichni přítomní žáci se přesvědčili, že práce zastupitelů je důležitá z hlediska fungování obce, ale i velmi náročná na čas a pevné nervy.

Je potěšující, že MČ Praha 15 plánuje ještě tento školní rok dvě podobná setkání.

Z naší školy se zúčastnily Wanda Pencáková a Laura Špíšková z 8.A, Zuzana Navarová a Michaela Juklová z 9.A.

Poděkování CDPR

Český den proti rakovině - poděkováníPoděkování patří vám všem, kteří jste přispěli a podpořili letošní 23. ročník sbírky proti rakovině příspěvkem a nákupem žlutého kvítku měsíčku lékařského.

Více se o sbírce dozvíte na stránkách Český den proti rakovině


Významná výročí státu

Významná výročí státuDne 23.10. jsme za naši školu uctili památku padlých v první světové válce položením květiny u pomníku v parčíku za Vartou.

V hodinách jsme si připomněli význam vzniku ČSR pro náš národ.

Výzdobu školy k tomuto výročí připravili žáci čtvrtého ročníku (IV.B, IV.C) pod vedením paní učitelky M. Tučkové.


Zpráva z XXV. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

XXV. setkání proběhlo ve dnech 22.-24.9.2019 ve Znojmě. Organizátorem letošního setkání byla Základní a mateřská škola JUDr. Josefa Mareše Znojmo.

Konference se konala v krásném prostředí Louckého kláštera. Přítomné členy setkání uvítala Mgr. Eva Hubalková, ředitelka školy a pan Jan Grois, MBA , starosta Znojma. Předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. ocenil činnost přidružených škol v oblasti vzdělávání, kultury i ochrany přírody. Připomněl význam J.A. Komenského v oblasti vzdělávání, jeho didaktické metody i nadcházející 350 . výročí úmrtí.

Mgr. Gabriela Hagarová se ve svém vystoupení zaměřila na připravované změny ve společném vzdělávání žáků s odlišnými životními i kulturními podmínkami. Prezentace Lenky Reiterové se věnovala významné přírodní lokalitě Podyjí.

Projednána bylo nové znění Charty škol UNESCO a její základní tři pilíře, jež se školy zavázaly upevňovat a rozvíjet:

  1. celosvětové občanství, kultura míru a nenásilí
  2. udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl
  3. mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví

V hostitelské škole účastníci konference využili možnosti navštívit hodiny výuky nebo diskutovat s pracovníky školního poradenského pracoviště.

Vyhlášenými tématy pro rok 2020 jsou

  • 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského
  • Zdraví rostlin
  • 30 let od Sametové revoluce

Z naší školy se setkání zúčastnily Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy a Mgr. Kateřina Dražanová, zástupkyně ředitelky

Sledujte nabídky kroužků pro děti

I v letošním školním roce pro vás máme pestrou nabídku kroužků a mimoškolních aktivit pro Vaše děti. Nabídku průběžně aktualizujeme v sekci Aktivity a soutěže/kroužky.

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/20 bude zahájen dne 2.září 2019

Informace k vyučování pro žáky 2. - 9. ročníku
2.9. zahájení v 8,00 hod., vyučování 8,00 - 8,45 hod.
3.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. s třídními učiteli
4.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. s třídními učiteli, některé třídy II.stupně vzdělávací akce
od 5.9. vyučování podle rozvrhu včetně odpolední výuky

Informace k vyučování a režimu školy pro žáky 1. ročníku
2.9. slavnostní zahájení na nádvoří školy v 8,25 hod. Ze slavnostního zahájení školního roku budou pořizovány v budově školy a na nádvoří ilustrační fotografie a audiovizuální záznam. Vyučování 8,30 - 9,30 hod. Provoz školní družiny zajištěn od 6,30 hod. Obědy 11,00 - 11,30 hod. Schůzka rodičů od 16,00 hod.
3.9. vyučování 8,00 -  9,40 hod.
4.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. činnosti podle pokynů třídních učitelů
od 5. 9. vyučování podle rozvrhu

Režim školní družiny
od 2.9. vždy od 6,30 do 17,30 hod.

Režim školní jídelny
2.9. vydávání obědů  11,00 - 11,30 hod.
3.9 a 4.9. od 11,40 hod.
od 5.9. dle řádného režimu ŠJ

Projektový den se vydařil

Projektový den se vydařil

Po mnoha dnech příprav mohly jednotlivé skupiny žáků prokázat své znalosti a předvést své dovednosti. Nejlépe se podařilo splnit zadané úkoly skupině č. 8. Téma projektu ke 150. výročí periodické tabulky prvků, které bylo vyhlášeno pro školy Unesco, jsme zpracovali velmi podrobně v mnoha aktivitách. Garantem PD byli letos vyučující přírodovědných předmětů Mgr. I. Tomeš, Mgr. K. Vávrová a Mgr. Š. Kanov. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout některé činnosti dětí a v záložce Žákovská rada se od 17.6. objeví postřehy jednotlivých účastníků.

Informace k dočasnému výpadku emailových služeb

Chtěli bychom vás informovat o politováníhodné situaci. Dne 25.5. ve večerních hodinách byl náš emailový server napaden hackerem. Následkem tohoto útoku byla dočasná nefunkčnost emailových služeb a velké množství emailů se bohužel nepovedlo zachránit.

Za způsobené komplikace se velmi omlouváme.

Fimak s.r.o., správce emailových služeb školy

Vážení rodiče,

seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 (registrační čísla) najdete zde. Děkujeme za spolupráci při zápisu a těšíme se na vaše děti. V případě, že byste se nakonec rozhodli pro jinou školu, dejte o této změně vědět paní zástupkyni Mgr. K. Dražanové (katerina.drazanova@zsnpr.cz)

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to od středy 15. 5. 2019 v úředních hodinách v kanceláři školy.

Zákonní zástupci účastníků řízení, kteří podali žádost o odklad začátku povinné školní docházky a doložili ji všemi požadovanými dokumenty, si mohou vyžádat od stejného data písemné rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2019/20.

Ředitelka školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Týden škol UNESCO a projekty naší školy

Naše škola jako člen Sítě přidružených škol Unesco se svými třídními projekty připojuje k plnění vyhlášeného  tématu na období 2018/19 Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel. Konkrétně se budeme věnovat jazyku a tradicím Lužických Srbů. Slovanské kořeny a společné soužití v jednom státě v období středověku jsou dostatečným důvodem k prohloubení znalostí našich žáků o této skupině obyvatel. Více najdete v sekci Žákovská rada.

Celoškolní projekt se bude týkat druhého tématu vyhlášeného Sítí škol Unesco Mezinárodní rok periodické soustavy prvků. Žáci se zapojují i do výtvarné soutěže se stejným zaměřením, které pořádá Památník Lidice.

Máme děti, které umějí pomáhat

Máme děti, které umějí pomáhatMáme děti, které umějí pomáhat?
Určitě ano, protože více než 150 dětí nabídlo svoji pomoc Motolské nemocnici. Jejich vánoční ozdoby mohou povzbudit nemocné z Hematologické kliniky.
Děkuji všem dětem, které se do této dobrovolnické akce zapojily. Naplnily své poslání pomáhat druhým. Rovněž podpořily i vlastní odpovědnost za ochranu zdraví, které je vždy tou nejvyšší hodnotou.
H. Tyranová

Naše škola je v tomto roce adoptivním rodičem klokana bažinného

Adopční list
https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat/184-aktualne-ze-zoo-praha/novinky-u-zvirat?d=168-klokan-bazinny&start=386

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy