Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Florbalový turnaj - 2.- 5. ročník

V pátek dne 23.2.2018 se reprezentanti naší školy zúčastní florbalového turnaje, který je určen pro žáky a žákyně 2.-5. ročníků ZŠ.
Soutěž proběhne na ZŠ Křimická a je součástí celoročního klání "O pohár starosty MČ Praha 15".

Pedagogický doprovod: Mgr. J. Nosek

OBVODNÍ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY

V pátek 2.3.2018 organizuje tradičně naše škola Obvodní kolo chemické olympiády pro žáky 9. ročníků ZŠ a víceletá gymnázia.

Garant akce: Mgr. Ivan Tomeš


PROJEKT "TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ"

V pátek dne 23. února 2018 navštíví děti ze školní družiny klienty Domova s pečovatelskou službou v Horních Měcholupech, kde jim zazpívají a zahrají divadlo.

Akce se koná od 14:15 do 15:15 h.

Pedagogický doprovod: paní vychovatelka Lenka Tiňtěrová


Obvodní kolo zeměpisné olympiády - 6.-9. ročník

V úterý dne 20. února 2018 se zúčastní vybraní žáci 6.-9. ročníku Obvodního kola zeměpisné olympiády.
Akce proběhne na Základní škole Brigádníků 510/14, Praha 10 - Strašnice.

Pedagogický doprovod: Mgr. I. Ouběchová


PROJEKT "TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ"

V pondělí dne 19. února 2018 navštíví členové čtenářského klubu naší školy klienty Domova s pečovatelskou službou v Horních Měcholupech, kde proběhne společné čtení a beseda nad knihami.

Akce se koná od 13:30 do 14:30 h.

Pedagogický doprovod: Mgr. Kateřina Dražanová
Obvodní kolo olympiády v AJ - žáci II. stupně

Ve středu 21.2.2018 pořádá již tradičně naše škola Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky II. stupně ZŠ a studenty víceletých gymnázií.

Garant akce:  Mgr. J. Pachlová


Výuka plavání - 2.A,B,C

Ve středu 7. února 2018 začíná dětem ze 2.C plavecký výcvik.
V pátek dne 9. února začíná výcvik plavání žákům 2.A a 2.B. 
Hodiny plavání jsou součástí výuky tělesné výchovy.

Pravidelná hodina plavání proběhne vždy:

  • Třída 2.C vždy ve středu v čase 9:45 - 10:30 h.
  • Třídy 2.A + 2.B mají plavecký výcvik v pátek v čase 9:45 - 10:30 h.

Místo konání: Plavecký bazén Univerzity Karlovy, Bruslařská 1132/10, Praha HostivařKroužek anglického jazyka pro I. ročník

V pondělí 5. února 2018 začíná nepovinná výuka anglického jazyka - "Angličtina hrou". Lekce budou probíhat vždy v pondělí od 12:45 do 13:30 h.

Kroužek vede: Mgr. J. Pachlová


Obrázek, který udělá radost hned dvakrát

Obrázek, který udělá radost hned dvakrátVýtvarné práce připravily s dětmi paní vychovatelky Miloslava Pozníčková, Marie Tučková a Šárka Mudrová. Blahopřejeme k úspěchu!

Jsme adoptivními rodiči varana moluckého

varan moluckýV letošním školním roce se naše škola stala adoptivním rodičem varana moluckého.

Projektový den 1. 6. 2017 " Udržitelný cestovní ruch" téma vyhlášené UNESCO pro rok 2017

Děti kromě projektů tříd měly možnost na prvním stupni poznat Indonésii formou her a na druhém stupni se setkat s cestovatelem Danielem Přibáněm, který velmi poutavě vyprávěl o cestě po Austrálii a Indonésii. Celou akci podpořil FINEP Hostivař, a.s.
Fotografie z projektového dne naleznete v sekci fotogalerie.

Úspěch dětí školní družiny

Do výtvarné soutěže "Za časů české královny Marie Terezie" bylo zasláno celkem 2895 prací. V I. kategorii - prostorové práce získala 1. cenu školní družina ZŠ Nad Přehradou "Vesnická škola". S dětmi práci připravily paní vychovatelky M. Pozníčková, J. Marková, M. Tučková, Š. Mudrová a M. Divišová.

Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie

Výstava k 300. výročí narození Marie TerezieVýstava prací žáků a dětí školní družiny je umístěna ve vstupní hale školy. Část výtvarných prací byla zaslána do soutěže "Za časů české královny Marie Terezie", kterou vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.
Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kamarád ježek

ježek ToničkaVe spolupráci s organizací Lesy hl.m. Prahy se naše škola zapojila do projektu Kamarád ježek a stala se tak přes zimní měsíce domovem ježka východního. Více

22.výroční setkání škol UNESCO v Chebu 2016

Výročního setkání se zúčastnily Mgr. Anna Běhunková – ředitelka školy, Mgr. Ivana Škrabálková – zástupkyně ředitele, Mgr. Kateřina Dražanová – učitelka, členka výboru ...
Více informací

Putovní výstava o Karlu IV. – zhodnocení akce

Putovní výstava o Karlu IV. – zhodnocení akce Děkujeme všem, kteří se zúčastnili v minulých dnech putovní výstavy o Karlu IV. na naší škole. Velmi dobrý ohlas měla u návštěvníků jak část odborná, připravená pracovníky Pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, tak i část sestavená z prací žáků.Pro ...
Více informací

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


Login
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy