Jméno:
Heslo:

Aktuálně ze ZŠ Nad Přehradou, Horní Měcholupy

Zápis do 1.ročníku školního roku 2020/2021

Na naší škole proběhne zápis do 1.ročníku 2020/21 ve dnech 6. a 7. dubna 2020.
Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány v sekci Rodičům budoucích prvňáčků.

Třídní schůzky 15.1.2020

Vážení rodiče,
třídní chůzky se konají ve středu 15.1.2020 od 18:00 hodin.
Schůzka třídních důvěrníků proběhne od 17:30 hodin.

Od 17:00 do 17:30 proběhne v odborné pracovně chemie a fyziky (třída VIII.A, 3.patro hlavní budovy) schůzka rodičů žáků devátého ročníku s výchovnou poradkyní. Rodiče zde budou informování o průběhu, podmínkách a termínech přijímacího řízení k dalšímu studiu žáků.


Škola UNESCO – průběžné plnění témat

Škola UNESCO – průběžné plnění tématJako člen sítě přidružených škol UNESCO jsme v roce 2019 v rámci témat Týdne škol UNESCO pro školní rok 2019/2020 mapovali místa spojená se Sametovou revolucí roku 1989 v našem hlavním městě. Při projektu „Ruce" žáci vytvořili třídní plakáty a posuzovali pohled mladé generace s názory pamětníků. Ukázky některých prací si můžete prohlédnout na fotografiích.

Ve druhém pololetí školního roku se budeme zabývat ještě následujícími tématy:

Mezinárodní rok zdraví rostlin
350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského


Adventní čas na naší škole

Adventní čas na naší školeBarborky ve vázách čekají na květy. Papírové obličeje Mikuláše, čerta a andělů vykukují z každé třídy. Zvuky zvonků a zpěv koled se rozléhají po budově. Žáci prvního stupně pečlivě rozmýšlejí dopis ježíškovi. Přípravy vrcholí.

5.12. se na svátečně nasvíceném nádvoří školy sešla velká skupina adventně naladěných diváků. Zhlédli dramatické pásmo o příchodu mudrců k jesličkám a vyslechli vánoční písně. První část podvečerního programu připravily paní učitelky M. Tučková a Martina Ullmanová. Zaposlouchali jsme se i do tonů flétniček při vystoupení dětí ŠD a paní vychovatelky Tintěrové. Rolničky, Andělé nad dědinou, Vánoční přání jsou jen některé názvy písní, jež pod vedením paní učitelky Pitelové a pana učitele Nožičky, zazpíval sbor více než šedesáti žáků školy. Na závěr vystoupení zazněla Tichá noc zpívaná žáky v anglickém, německém a českém jazyce.

Kolem svátku světce Mikuláše se konávaly poslední výroční trhy. Prodávalo se tam zboží, na němž byla vidět zručnost našich předků. Zda to platí stále, si mohli ověřit návštěvníci našich dílniček, které připravili pedagogové školy spolu s členkami Spolku rodičů. Posezení v adventní kavárně mezi nás vneslo zklidnění v předvánočním shonu.

Následující den školou prošel průvod masek vedený Mikulášem v nádherném kostýmu a s košem plným drobných sladkostí pro pilné žáky.

Ve zbývajícím čase do Vánoc se mnohé třídy ještě vydají na různá místa poznávat tradice a zvyky předchozích generací (Toulcův dvůr, výstavy v Betlémské kapli, Benediktinské opatství v Břevnově aj.)

Adventní podvečer 4.12.2019

Adventní podvečer 4.12.2019Zveme žáky, rodiče a přátele naší školy na společné setkání ve středu 4.12. od 17 do 19 hodin, při kterém zhlédneme krátké vystoupení dětí na nádvoří školy a poté si v dílničkách vyrobíme vánoční dekorace. Vánoční a adventní tradice si připomeneme při řešení kvízů i při hraní her. V prostorách školy budou k vidění výtvarné a literární práce dětí. V podvečerní kavárně společně posedíme u sladkostí a dobrého pití.
Pojďme společně vstoupit do adventního času.

Příspěvek na akci je 20,- Kč, materiál v dílničkách je hrazen zvlášť.

Na setkání se těší a zvou žáci, učitelé a výbor Spolku rodičů ZŠ Nad Přehradou

Setkání na MČ Praha 15

MČ Praha 15 uspořádala dne 5. listopadu 2019 setkání žáků pěti ZŚ této městské části. Žáci měli za úkol, na základě předchozí diskuze s představiteli obce, kterou reprezentovali paní Mgr. Kolářová a pan Bílek, sestavit a zdůvodnit rozpočet obce na další rok. Všichni zástupci škol projevili nebývalou, skoro již politickou zodpovědnost, a v rámci svého stanoveného programu, který si vymysleli, se snažili nejen prosadit, ale i obhájit jednotlivé položky rozpočtu. Cíl, tedy schválení rozpočtu, byl po posledních úpravách a konečném hlasování splněn.

Setkání splnilo svůj účel, neboť všichni přítomní žáci se přesvědčili, že práce zastupitelů je důležitá z hlediska fungování obce, ale i velmi náročná na čas a pevné nervy.

Je potěšující, že MČ Praha 15 plánuje ještě tento školní rok dvě podobná setkání.

Z naší školy se zúčastnily Wanda Pencáková a Laura Špíšková z 8.A, Zuzana Navarová a Michaela Juklová z 9.A.

Poděkování CDPR

Český den proti rakovině - poděkováníPoděkování patří vám všem, kteří jste přispěli a podpořili letošní 23. ročník sbírky proti rakovině příspěvkem a nákupem žlutého kvítku měsíčku lékařského.

Více se o sbírce dozvíte na stránkách Český den proti rakovině


Významná výročí státu

Významná výročí státuDne 23.10. jsme za naši školu uctili památku padlých v první světové válce položením květiny u pomníku v parčíku za Vartou.

V hodinách jsme si připomněli význam vzniku ČSR pro náš národ.

Výzdobu školy k tomuto výročí připravili žáci čtvrtého ročníku (IV.B, IV.C) pod vedením paní učitelky M. Tučkové.


Zpráva z XXV. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

XXV. setkání proběhlo ve dnech 22.-24.9.2019 ve Znojmě. Organizátorem letošního setkání byla Základní a mateřská škola JUDr. Josefa Mareše Znojmo.

Konference se konala v krásném prostředí Louckého kláštera. Přítomné členy setkání uvítala Mgr. Eva Hubalková, ředitelka školy a pan Jan Grois, MBA , starosta Znojma. Předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. ocenil činnost přidružených škol v oblasti vzdělávání, kultury i ochrany přírody. Připomněl význam J.A. Komenského v oblasti vzdělávání, jeho didaktické metody i nadcházející 350 . výročí úmrtí.

Mgr. Gabriela Hagarová se ve svém vystoupení zaměřila na připravované změny ve společném vzdělávání žáků s odlišnými životními i kulturními podmínkami. Prezentace Lenky Reiterové se věnovala významné přírodní lokalitě Podyjí.

Projednána bylo nové znění Charty škol UNESCO a její základní tři pilíře, jež se školy zavázaly upevňovat a rozvíjet:

  1. celosvětové občanství, kultura míru a nenásilí
  2. udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl
  3. mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví

V hostitelské škole účastníci konference využili možnosti navštívit hodiny výuky nebo diskutovat s pracovníky školního poradenského pracoviště.

Vyhlášenými tématy pro rok 2020 jsou

  • 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského
  • Zdraví rostlin
  • 30 let od Sametové revoluce

Z naší školy se setkání zúčastnily Mgr. Anna Běhunková, ředitelka školy a Mgr. Kateřina Dražanová, zástupkyně ředitelky

Sledujte nabídky kroužků pro děti

I v letošním školním roce pro vás máme pestrou nabídku kroužků a mimoškolních aktivit pro Vaše děti. Nabídku průběžně aktualizujeme v sekci Aktivity a soutěže/kroužky.

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/20 bude zahájen dne 2.září 2019

Informace k vyučování pro žáky 2. - 9. ročníku
2.9. zahájení v 8,00 hod., vyučování 8,00 - 8,45 hod.
3.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. s třídními učiteli
4.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. s třídními učiteli, některé třídy II.stupně vzdělávací akce
od 5.9. vyučování podle rozvrhu včetně odpolední výuky

Informace k vyučování a režimu školy pro žáky 1. ročníku
2.9. slavnostní zahájení na nádvoří školy v 8,25 hod. Ze slavnostního zahájení školního roku budou pořizovány v budově školy a na nádvoří ilustrační fotografie a audiovizuální záznam. Vyučování 8,30 - 9,30 hod. Provoz školní družiny zajištěn od 6,30 hod. Obědy 11,00 - 11,30 hod. Schůzka rodičů od 16,00 hod.
3.9. vyučování 8,00 -  9,40 hod.
4.9. vyučování 8,00 - 11,40 hod. činnosti podle pokynů třídních učitelů
od 5. 9. vyučování podle rozvrhu

Režim školní družiny
od 2.9. vždy od 6,30 do 17,30 hod.

Režim školní jídelny
2.9. vydávání obědů  11,00 - 11,30 hod.
3.9 a 4.9. od 11,40 hod.
od 5.9. dle řádného režimu ŠJ

Projektový den se vydařil

Projektový den se vydařil

Po mnoha dnech příprav mohly jednotlivé skupiny žáků prokázat své znalosti a předvést své dovednosti. Nejlépe se podařilo splnit zadané úkoly skupině č. 8. Téma projektu ke 150. výročí periodické tabulky prvků, které bylo vyhlášeno pro školy Unesco, jsme zpracovali velmi podrobně v mnoha aktivitách. Garantem PD byli letos vyučující přírodovědných předmětů Mgr. I. Tomeš, Mgr. K. Vávrová a Mgr. Š. Kanov. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout některé činnosti dětí a v záložce Žákovská rada se od 17.6. objeví postřehy jednotlivých účastníků.

Informace k dočasnému výpadku emailových služeb

Chtěli bychom vás informovat o politováníhodné situaci. Dne 25.5. ve večerních hodinách byl náš emailový server napaden hackerem. Následkem tohoto útoku byla dočasná nefunkčnost emailových služeb a velké množství emailů se bohužel nepovedlo zachránit.

Za způsobené komplikace se velmi omlouváme.

Fimak s.r.o., správce emailových služeb školy

Vážení rodiče,

seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 (registrační čísla) najdete zde. Děkujeme za spolupráci při zápisu a těšíme se na vaše děti. V případě, že byste se nakonec rozhodli pro jinou školu, dejte o této změně vědět paní zástupkyni Mgr. K. Dražanové (katerina.drazanova@zsnpr.cz)

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to od středy 15. 5. 2019 v úředních hodinách v kanceláři školy.

Zákonní zástupci účastníků řízení, kteří podali žádost o odklad začátku povinné školní docházky a doložili ji všemi požadovanými dokumenty, si mohou vyžádat od stejného data písemné rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2019/20.

Ředitelka školy upozorňuje zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Týden škol UNESCO a projekty naší školy

Naše škola jako člen Sítě přidružených škol Unesco se svými třídními projekty připojuje k plnění vyhlášeného  tématu na období 2018/19 Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel. Konkrétně se budeme věnovat jazyku a tradicím Lužických Srbů. Slovanské kořeny a společné soužití v jednom státě v období středověku jsou dostatečným důvodem k prohloubení znalostí našich žáků o této skupině obyvatel. Více najdete v sekci Žákovská rada.

Celoškolní projekt se bude týkat druhého tématu vyhlášeného Sítí škol Unesco Mezinárodní rok periodické soustavy prvků. Žáci se zapojují i do výtvarné soutěže se stejným zaměřením, které pořádá Památník Lidice.

Máme děti, které umějí pomáhat

Máme děti, které umějí pomáhatMáme děti, které umějí pomáhat?
Určitě ano, protože více než 150 dětí nabídlo svoji pomoc Motolské nemocnici. Jejich vánoční ozdoby mohou povzbudit nemocné z Hematologické kliniky.
Děkuji všem dětem, které se do této dobrovolnické akce zapojily. Naplnily své poslání pomáhat druhým. Rovněž podpořily i vlastní odpovědnost za ochranu zdraví, které je vždy tou nejvyšší hodnotou.
H. Tyranová

Naše škola je v tomto roce adoptivním rodičem klokana bažinného

Adopční list
https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat/184-aktualne-ze-zoo-praha/novinky-u-zvirat?d=168-klokan-bazinny&start=386

Zajímavosti

OPVVV - Šablony

obrázek

Školní skleník

obrázek
Nedílnou součástí naší školy je skleník. Ten je rozdělen na pracovnu, ve které probíhá výuka a konkrétní práce žáků s rostlinným materiálem a část studijní, kde se děti učí poznávat běžné i exotické rostliny.


ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz
home
HOME - ZŠ Nad Přehradou, Praha 10
ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, tel: 226 806 000, 226 806 001, zsnpr@zsnpr.cz

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy